Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Geekler Nasıl İnsanlar?

Mar 11, 2019 - 6 min read
Geekler Nasıl İnsanlar?

Geekler yap─▒lar─▒ itibari ile oldukça merakl─▒, okumay─▒, ö─črenmeyi ve ö─črendikleri ile ilgili tart─▒┼čmay─▒ seven insanlar. Bu yüzden sosyal medyada da oldukça aktifler. Geekler s─▒ras─▒yla; ünlüler, markalar, haber kaynaklar─▒ ve fenomenler ile en fazla etkile┼čime geçiyorlar. Teknoloji, i┼č ya┼čam─▒, bilim gibi uzmanl─▒─ča yönelik, yo─čun ilgilerinin d─▒┼č─▒nda, müzik dinlemek, bilgisayar oyunlar─▒ oynamak, belgesel ve film seyretmek gibi zevkleri de bulunuyor. Evet hepimiz müzik dinleriz, film seyrederiz, teknoloji ile ilgileniriz ama geeklerde durum biraz daha farkl─▒. Bu kullan─▒c─▒lar ilgilendikleri alanlarla ilgili derin ara┼čt─▒rma yaparak ve olabildi─čince fazla bilgi sahibi olmaya çal─▒┼č─▒yorlar ve normal bir insan─▒n edindi─či bilgiden daha fazlas─▒na sahipler. Gelin geeklerin nas─▒l insanlar olduklar─▒n─▒, sosyal medya davran─▒┼člar─▒ üzerinden anlamaya çal─▒┼čal─▒m.

Analizimize kaynakl─▒k eden Geek Kitlesi 10.000 kullan─▒c─▒dan olu┼čmakta. Geekli─čin global bir anlay─▒┼č olmas─▒ ve her ya┼čtan, her ülkeden insanlar─▒n ortak olarak içinde bulunabilece─či, s─▒n─▒rlar─▒ a┼čan bir tan─▒m olmas─▒ndan dolay─▒, kitlemizi Türkiye özelinde de─čil Dünya genelindeki kullan─▒c─▒lardan yaratmay─▒ tercih ettik. Geeklerin hayat tarzlar─▒ hakk─▒ndaki bulgular─▒m─▒z─▒ olu┼čturan veriler 06.12.2018-06.03.2019 tarih aral─▒─č─▒n─▒ kapsamakta.

Demografi

Geek Kitlesi’nin cinsiyet da─č─▒l─▒mda erkekler bask─▒nl─▒─č─▒n─▒ gösteriyor. Bunun yan─▒nda; a─č─▒rl─▒kl─▒ ya┼č grubu 24-35 aral─▒─č─▒ndaki kullan─▒c─▒lardan olu┼čmakta. Kitle her ne kadar 24-35 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki kullan─▒c─▒lar─▒n bask─▒nl─▒─č─▒n─▒ gösterse de, 35-50 aral─▒─č─▒ndaki kullan─▒c─▒lar─▒n da oran─▒ az─▒msanmayacak kadar yüksek.

Geek Kiitlesi Demografisi

─░lgi Alanlar─▒

Geek Kitlesi ─░lgi Alanlar─▒

Geek Kitlesi’nin ilgi alanlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda, teknik ve mesleki ba┼čl─▒klar ilk 3'ü olu┼čturuyor. (Teknoloji, i┼č ya┼čam─▒, bilim) Bu anlamda bak─▒ld─▒─č─▒nda geekler ya┼člar─▒ ilerledikçe (kitlemizin bask─▒n ya┼č grubu 24-35) bu alanlara daha fazla zaman ay─▒rd─▒klar─▒n─▒ gösteriyor. Bu üçlünün ilk s─▒ralar─▒ olu┼čturmas─▒, kitlenin dünyadaki geli┼čmeleri yak─▒ndan takip ettiklerini ve bu geli┼čmeleri mesleki hayatlar─▒na da uyarlad─▒klar─▒n─▒ gösteriyor. ─░┼č ya┼čam─▒ ba┼čl─▒─č─▒n─▒n k─▒r─▒l─▒mlar─▒nda; ekonomi/finans ve giri┼čimcili─če kar┼č─▒ oldukça yüksek oranda bir ilgi oldu─ču görünüyor. Hayal güçlerinin yüksekli─činden kaynaklanan okuma, izleme tart─▒┼čma al─▒┼čkanl─▒klar─▒, giri┼čimcilik ruhlar─▒n─▒ güçlendirdi─čini gösteriyor. Geekler yaratacaklar─▒ ya da yaratt─▒klar─▒ giri┼čimcilik i┼člerinde çocukluklar─▒ndan beri besledikleri merak ve hayal gücü yeteneklerini kullanmaya ve daha fazla kaynaktan beslenmeye meyilli insanlar. Tek bir kaynaktan beslenmeyen geekler müzik, sinema, belgesel, edebiyat gibi entelektüel alanlara da ilgi duymakta. Tabi ki geekli─čin olmazsa olmazlar─▒ndan bilgisayar oyunlar─▒ da 8. s─▒rada yerini al─▒yor. Kendilerini geli┼čtirirken toplumsal hassasiyetlere kar┼č─▒ kendisini kapatmayan Geek Kitlesi’nin ilgi alanlar─▒n─▒n 6. s─▒ras─▒nda sivil toplum geliyor. Sivil toplum ba┼čl─▒─č─▒n─▒n k─▒r─▒l─▒mlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda; sa─čl─▒k, insan haklar─▒ ve hayvan haklar─▒na kar┼č─▒ bir yo─čunla┼čma oldu─ču görülüyor. Geekleri etkilemek için bir sivil toplum stratejisi olu┼čturmak istiyorsan─▒z bu ba┼čl─▒klar en fazla ilgilerini uyand─▒ranlar olacakt─▒r.

Geeklerin ─░lgi alanlar─▒

Geeklerin ─░lgi alanlar─▒

TV Programlar─▒

Geek Kitlesi’nin TV programlar─▒ ile etkile┼čimlerine bakt─▒─č─▒m─▒zda %41 oran─▒nda bir ilgilenme oldu─čunu görüyoruz. Geeklerin yar─▒dan fazlas─▒ TV programlar─▒ ile etkile┼čime geçmeyi tercih etmiyor. S─▒ralamada ise haber kaynaklar─▒ oransal olarak en üst s─▒rada yer al─▒yor. Dünya genelindeki geekler haber takiplerini TV mecras─▒ üzerinden yapmaya devam ediyor gibi görünüyor. Haber kaynaklar─▒n─▒n yan─▒nda talk show, drama, komedi ve fantezi türündeki programlar ile ilgileniyorlar.

Geek Kitlesinin izledi─či TV programlar─▒

Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či TV programlar─▒

Kurgu yap─▒tlar geekler için oldukça önemli. Verilerden edindi─čimiz bilgilere göre geeklerin etkile┼čime geçmeyi en fazla sevdi─či kurgu yap─▒tlar; Game of Thrones, Rick and Morty, Stranger Things, Hause of Cards, The Walking Dead. Dizilerden anla┼č─▒laca─č─▒ üzere geekler alternatif evrenlerle oldukça içli d─▒┼čl─▒ insanlar ve bu durum onlar─▒n hayal güçlerini geli┼čtiriyor. Farkl─▒ gerçekliklerle ilgilenmeyi seven geekler için düz dü┼čünmek diye bir kavram yok. Bu yüzden bu grubu etkilemek için yarat─▒c─▒ ve etkileyici i┼čler yapman─▒z gerekiyor.

Radyo Kanallar─▒

Geek Kitlesi’nin radyo kanallar─▒ ile etkile┼čim oranlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda %11 gibi küçük bir de─čer görüyoruz. Geekler için geleneksel radyo mecras─▒ art─▒k eski önemini kaybetmi┼č gibi görünüyor.

Geek Kitlesi’nin radyo kanallar─▒ ile etkile┼čim oranlar─▒

Geek Kitlesi’nin radyo kanallar─▒ ile etkile┼čim oranlar─▒

Haber Kaynaklar─▒

Geekler için geleneksel mecralar─▒n eski önemini yitirdi─čini söylemi┼čtik. Bu durum haber kaynaklar─▒ ile etkile┼čim oranlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda çok daha keskin bir ┼čekilde görünüyor. ─░lk 10 s─▒ralamas─▒nda ana ak─▒m mecralar─▒n yan─▒nda ilgi alanlar─▒ etraf─▒nda ┼čekillenmi┼č konular─▒ içeren platformlardan haber takibi yapt─▒klar─▒n─▒ görüyoruz.

Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či haber kaynaklar─▒

Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či haber kaynaklar─▒

Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či haber kayna─č─▒ gönderileri

Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či haber kayna─č─▒ gönderileri

Geeklerin en fazla etkile┼čime geçti─či gönderilerde; Elon Musk, Jeff Bezos gibi ünlü giri┼čimcilerin öne ç─▒kt─▒─č─▒n─▒ görüyoruz. Bunun yan─▒nda NASA’n─▒n Marvel’─▒ etiketleyerek yapt─▒─č─▒ bir payla┼č─▒m en fazla be─čenilenler aras─▒nda. Bu durum geeklerin, yarat─▒c─▒l─▒─ča, inanmaya ve gelece─če yönelik hedefleri olan ki┼čilere kar┼č─▒ bir ilgileri oldu─čunu gösteriyor. Yaratmak ve ö─črenmek en fazla önem verdikleri kavramlar aras─▒nda geliyor. Özellikle NASA’n─▒n gönderisinde, Tony Stark’tan bahsedilmesi (Iron Man filminin ba┼č karakteri) bu ilgiyi bir kez daha ifade ediyor. Tony Stark’da bahsetti─čimiz di─čer giri┼čimciler gibi teknoloji ile ilgili ve büyük bir yarat─▒c─▒ zeka olarak sunuluyor. Bu kavramlar ve böyle figürler bu kitleye ula┼čmak için en etkileyici yollardan biri olarak öne ç─▒k─▒yor.

Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či haber kayna─č─▒ gönderileri

Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či haber kayna─č─▒ gönderileri

En fazla etkile┼čime geçtikleri gönderilerde teknoloji çok önemli bir yön olarak öne ç─▒k─▒yor. Özellikle Apple ile ilgili gönderilere yönelen ilgi, yine üst k─▒s─▒mda de─čindi─čimiz yarat─▒c─▒l─▒k ve teknoloji imgelerini bünyesinde toplam─▒┼č, giri┼čimcilikten ba┼člayarak geli┼čmi┼č bir marka oldu─ču için geekler üzerinde etkili bir yönü bulunuyor. Bunun yan─▒nda C-net’in haberlerinde öne ç─▒kan yeni teknolojik geli┼čmeler ve uzay yolcu─ču içerikleri, geeklerinin hayal güçlerinin dünyan─▒n çok ötesinde oldu─čunu ve bunu sadece hayal etmekle kalmay─▒p hayata geçirebilecek kadar ilerici bir yönleri oldu─čunu gösteriyor.

Markalar

Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či markalar

Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či markalar

Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či markalarda, bizi ┼ča┼č─▒rtmayan markalar öne ç─▒k─▒yor. ─░lk 10'un tamam─▒ teknoloji ile ilgili markalar. Sosyal a─člar ile oldukça fazla ilgilenmeleri geeklerin sosyal medyada fazla zaman geçirdiklerini gösteriyor. Yürütülecek tan─▒t─▒m stratejilerinde, geeklere yakla┼čmak için sosyal medyaya a─č─▒rl─▒k vermek geleneksel mecralardan daha yerinde bir tercih olacakt─▒r. Sosyal medya platformlar─▒ aras─▒nda özellikle 9. s─▒rada yer alan Medium, kitlemizin okumaya, ö─črenmeye ne kadar yatk─▒n bir grup oldu─čunu gözler önüne seriyor. Amazon’un 8. s─▒rada yer almas─▒, geeklerin internet üzerinden al─▒┼čveri┼č yapmaya yatk─▒n bir kitle oldu─čunu gösteriyor.

Geek Kitlesi

Fenomenler

Geeklerin en fazla etkile┼čime geçti─či fenomenlerin üretti─či içeri─čin türlerinde 3 ba┼čl─▒k öne ç─▒k─▒yor. Bunlar s─▒ras─▒yla; reklamc─▒l─▒kÔÇŐ-pazarlama, teknoloji ve giri┼čimcilik. Bu durum kitlenin i┼č hayat─▒yla ilgili büyük ipuçlar─▒ veriyor. Geekler, hayatlar─▒na teknolojiyi entegre etmi┼č, i┼č yaratma ve bu alanlar─▒n ileti┼čim süreçleri ile yak─▒ndan ilgilenen ki┼čiler. Bu bulgular bir arada dü┼čünüldü─čünde bu grubun büyük ço─čunlu─čunun beyaz yakal─▒ çal─▒┼čanlardan olu┼čtu─čunu söyleyebiliriz.

Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či fenomenler

Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či fenomenler

Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či fenomen payla┼č─▒mlar─▒

Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či fenomen payla┼č─▒mlar─▒

Geeklerin en fazla ilgi gösterdi─či fenomen payla┼č─▒mlar─▒nda yine teknoloji öne ç─▒k─▒yor.Bu kitle, iyi bir gelece─čin teknoloji ve bilim yolu ile mümkün olaca─č─▒n─▒ dü┼čünen insanlar─▒ içeriyor. Bu yüzden yarat─▒lacak stratejiler geli┼čme vaatleri içermeli ve mant─▒kl─▒ bir çerçeve sunmal─▒.

Ünlüler

Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či ünlüler

Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či ünlüler

Geek Kitlesi’nin en fazla ilgi gösterdi─či ünlülere bak─▒ld─▒─č─▒nda, i┼č dünyas─▒ karakterlerinin önde geldi─či görünüyor. Giri┼čimcilik ve teknoloji denildi─činde herkesin akl─▒na ilk gelen isimler bu kitle için oldukça önemli. Bu bilgi geekleri etkilemek için yarataca─č─▒n─▒z stratejilerde, oldukça etkili biçimlerde kullan─▒labilir.

Ünlülerin payla┼č─▒mlar─▒ aras─▒nda Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçtikleri

Ünlülerin payla┼č─▒mlar─▒ aras─▒nda Geek Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçtikleri

En fazla etkile┼čime geçtikleri payla┼č─▒mlar─▒n ortak noktas─▒, daha iyi bir dünyan─▒n bilim ve teknoloji ile gelece─čine olan inanç. Gözleri oldukça yüksekte olan geekleri etkilemek için bu tonlamalar─▒ ta┼č─▒yan, entelektüel ve kültürel alt yap─▒s─▒ sa─člam olan stratejilerin geli┼čtirmesi i┼činize yarayacakt─▒r. Bu kitleyi etkilemek di─čer kitlelere göre biraz daha zor bir i┼č. Bu yüzden stratejiler ekstra; tutarl─▒, ak─▒ll─▒ ve inand─▒r─▒c─▒ olmal─▒.

Ya┼čam Stili Analizi

Son olarak:

Erken çocukluklar─▒ndan beri okumay─▒, ö─črenmeyi ve merak etmeyi sürekli peki┼čtirmi┼č bireyleri temsil eden geekler, teknoloji ve bilim yolu ile dünyay─▒ daha iyi noktalara götürebileceklerini dü┼čünüyorlar. Bu ki┼čilerin profili, e─čitimli ve beyaz yakal─▒ çal─▒┼čanlar olduklar─▒n─▒ gösteriyor. Etkilemesi zor fakat bu ba┼čar─▒ld─▒─č─▒nda, inovatif ve iyi ba─č kurabilen uzun dönem stratejileri sayesinde markan─▒z ile ilgilenebilecek, sad─▒k bir grubu kazanm─▒┼č olacaks─▒n─▒z.

Daha fazlas─▒ için blogumuzu takipte kal─▒n!

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest