Geekler Nasıl İnsanlar?

Mar 11, 2019 - 6 min read
Geekler Nasıl İnsanlar?

Geekler yapıları itibari ile oldukça meraklı, okumayı, öğrenmeyi ve öğrendikleri ile ilgili tartışmayı seven insanlar. Bu yüzden sosyal medyada da oldukça aktifler. Geekler sırasıyla; ünlüler, markalar, haber kaynakları ve fenomenler ile en fazla etkileşime geçiyorlar. Teknoloji, iş yaşamı, bilim gibi uzmanlığa yönelik, yoğun ilgilerinin dışında, müzik dinlemek, bilgisayar oyunları oynamak, belgesel ve film seyretmek gibi zevkleri de bulunuyor. Evet hepimiz müzik dinleriz, film seyrederiz, teknoloji ile ilgileniriz ama geeklerde durum biraz daha farklı. Bu kullanıcılar ilgilendikleri alanlarla ilgili derin araştırma yaparak ve olabildiğince fazla bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar ve normal bir insanın edindiği bilgiden daha fazlasına sahipler. Gelin geeklerin nasıl insanlar olduklarını, sosyal medya davranışları üzerinden anlamaya çalışalım.

Analizimize kaynaklık eden Geek Kitlesi 10.000 kullanıcıdan oluşmakta. Geekliğin global bir anlayış olması ve her yaştan, her ülkeden insanların ortak olarak içinde bulunabileceği, sınırları aşan bir tanım olmasından dolayı, kitlemizi Türkiye özelinde değil Dünya genelindeki kullanıcılardan yaratmayı tercih ettik. Geeklerin hayat tarzları hakkındaki bulgularımızı oluşturan veriler 06.12.2018-06.03.2019 tarih aralığını kapsamakta.

Demografi

Geek Kitlesi’nin cinsiyet dağılımda erkekler baskınlığını gösteriyor. Bunun yanında; ağırlıklı yaş grubu 24-35 aralığındaki kullanıcılardan oluşmakta. Kitle her ne kadar 24-35 yaş aralığındaki kullanıcıların baskınlığını gösterse de, 35-50 aralığındaki kullanıcıların da oranı azımsanmayacak kadar yüksek.

Geek Kiitlesi Demografisi

İlgi Alanları

Geek Kitlesi’nin ilgi alanlarına baktığımızda, teknik ve mesleki başlıklar ilk 3'ü oluşturuyor. (Teknoloji, iş yaşamı, bilim) Bu anlamda bakıldığında geekler yaşları ilerledikçe (kitlemizin baskın yaş grubu 24-35) bu alanlara daha fazla zaman ayırdıklarını gösteriyor. Bu üçlünün ilk sıraları oluşturması, kitlenin dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu gelişmeleri mesleki hayatlarına da uyarladıklarını gösteriyor. İş yaşamı başlığının kırılımlarında; ekonomi/finans ve girişimciliğe karşı oldukça yüksek oranda bir ilgi olduğu görünüyor. Hayal güçlerinin yüksekliğinden kaynaklanan okuma, izleme tartışma alışkanlıkları, girişimcilik ruhlarını güçlendirdiğini gösteriyor. Geekler yaratacakları ya da yarattıkları girişimcilik işlerinde çocukluklarından beri besledikleri merak ve hayal gücü yeteneklerini kullanmaya ve daha fazla kaynaktan beslenmeye meyilli insanlar. Tek bir kaynaktan beslenmeyen geekler müzik, sinema, belgesel, edebiyat gibi entelektüel alanlara da ilgi duymakta. Tabi ki geekliğin olmazsa olmazlarından bilgisayar oyunları da 8. sırada yerini alıyor. Kendilerini geliştirirken toplumsal hassasiyetlere karşı kendisini kapatmayan Geek Kitlesi’nin ilgi alanlarının 6. sırasında sivil toplum geliyor. Sivil toplum başlığının kırılımlarına baktığımızda; sağlık, insan hakları ve hayvan haklarına karşı bir yoğunlaşma olduğu görülüyor. Geekleri etkilemek için bir sivil toplum stratejisi oluşturmak istiyorsanız bu başlıklar en fazla ilgilerini uyandıranlar olacaktır.

Geeklerin İlgi alanları

TV Programları

Geek Kitlesi’nin TV programları ile etkileşimlerine baktığımızda %41 oranında bir ilgilenme olduğunu görüyoruz. Geeklerin yarıdan fazlası TV programları ile etkileşime geçmeyi tercih etmiyor. Sıralamada ise haber kaynakları oransal olarak en üst sırada yer alıyor. Dünya genelindeki geekler haber takiplerini TV mecrası üzerinden yapmaya devam ediyor gibi görünüyor. Haber kaynaklarının yanında talk show, drama, komedi ve fantezi türündeki programlar ile ilgileniyorlar.

Geek Kitlesinin izlediği TV programları

Kurgu yapıtlar geekler için oldukça önemli. Verilerden edindiğimiz bilgilere göre geeklerin etkileşime geçmeyi en fazla sevdiği kurgu yapıtlar; Game of Thrones, Rick and Morty, Stranger Things, Hause of Cards, The Walking Dead. Dizilerden anlaşılacağı üzere geekler alternatif evrenlerle oldukça içli dışlı insanlar ve bu durum onların hayal güçlerini geliştiriyor. Farklı gerçekliklerle ilgilenmeyi seven geekler için düz düşünmek diye bir kavram yok. Bu yüzden bu grubu etkilemek için yaratıcı ve etkileyici işler yapmanız gerekiyor.

Radyo Kanalları

Geek Kitlesi’nin radyo kanalları ile etkileşim oranlarına baktığımızda %11 gibi küçük bir değer görüyoruz. Geekler için geleneksel radyo mecrası artık eski önemini kaybetmiş gibi görünüyor.

Geek Kitlesi’nin radyo kanalları ile etkileşim oranları

Haber Kaynakları

Geekler için geleneksel mecraların eski önemini yitirdiğini söylemiştik. Bu durum haber kaynakları ile etkileşim oranlarına baktığımızda çok daha keskin bir şekilde görünüyor. İlk 10 sıralamasında ana akım mecraların yanında ilgi alanları etrafında şekillenmiş konuları içeren platformlardan haber takibi yaptıklarını görüyoruz.

Geek Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği haber kaynakları Geek Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği haber kaynağı gönderileri

Geeklerin en fazla etkileşime geçtiği gönderilerde; Elon Musk, Jeff Bezos gibi ünlü girişimcilerin öne çıktığını görüyoruz. Bunun yanında NASA’nın Marvel’ı etiketleyerek yaptığı bir paylaşım en fazla beğenilenler arasında. Bu durum geeklerin, yaratıcılığa, inanmaya ve geleceğe yönelik hedefleri olan kişilere karşı bir ilgileri olduğunu gösteriyor. Yaratmak ve öğrenmek en fazla önem verdikleri kavramlar arasında geliyor. Özellikle NASA’nın gönderisinde, Tony Stark’tan bahsedilmesi (Iron Man filminin baş karakteri) bu ilgiyi bir kez daha ifade ediyor. Tony Stark’da bahsettiğimiz diğer girişimciler gibi teknoloji ile ilgili ve büyük bir yaratıcı zeka olarak sunuluyor. Bu kavramlar ve böyle figürler bu kitleye ulaşmak için en etkileyici yollardan biri olarak öne çıkıyor.

Geek Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği haber kaynağı gönderileri

En fazla etkileşime geçtikleri gönderilerde teknoloji çok önemli bir yön olarak öne çıkıyor. Özellikle Apple ile ilgili gönderilere yönelen ilgi, yine üst kısımda değindiğimiz yaratıcılık ve teknoloji imgelerini bünyesinde toplamış, girişimcilikten başlayarak gelişmiş bir marka olduğu için geekler üzerinde etkili bir yönü bulunuyor. Bunun yanında C-net’in haberlerinde öne çıkan yeni teknolojik gelişmeler ve uzay yolcuğu içerikleri, geeklerinin hayal güçlerinin dünyanın çok ötesinde olduğunu ve bunu sadece hayal etmekle kalmayıp hayata geçirebilecek kadar ilerici bir yönleri olduğunu gösteriyor.

Markalar

Geek Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği markalar

Geek Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği markalarda, bizi şaşırtmayan markalar öne çıkıyor. İlk 10'un tamamı teknoloji ile ilgili markalar. Sosyal ağlar ile oldukça fazla ilgilenmeleri geeklerin sosyal medyada fazla zaman geçirdiklerini gösteriyor. Yürütülecek tanıtım stratejilerinde, geeklere yaklaşmak için sosyal medyaya ağırlık vermek geleneksel mecralardan daha yerinde bir tercih olacaktır. Sosyal medya platformları arasında özellikle 9. sırada yer alan Medium, kitlemizin okumaya, öğrenmeye ne kadar yatkın bir grup olduğunu gözler önüne seriyor. Amazon’un 8. sırada yer alması, geeklerin internet üzerinden alışveriş yapmaya yatkın bir kitle olduğunu gösteriyor.

Geek Kitlesi

Fenomenler

Geeklerin en fazla etkileşime geçtiği fenomenlerin ürettiği içeriğin türlerinde 3 başlık öne çıkıyor. Bunlar sırasıyla; reklamcılık -pazarlama, teknoloji ve girişimcilik. Bu durum kitlenin iş hayatıyla ilgili büyük ipuçları veriyor. Geekler, hayatlarına teknolojiyi entegre etmiş, iş yaratma ve bu alanların iletişim süreçleri ile yakından ilgilenen kişiler. Bu bulgular bir arada düşünüldüğünde bu grubun büyük çoğunluğunun beyaz yakalı çalışanlardan oluştuğunu söyleyebiliriz.

Geek Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği fenomenler Geek Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği fenomen paylaşımları

Geeklerin en fazla ilgi gösterdiği fenomen paylaşımlarında yine teknoloji öne çıkıyor.Bu kitle, iyi bir geleceğin teknoloji ve bilim yolu ile mümkün olacağını düşünen insanları içeriyor. Bu yüzden yaratılacak stratejiler gelişme vaatleri içermeli ve mantıklı bir çerçeve sunmalı.

Ünlüler

Geek Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği ünlüler

Geek Kitlesi’nin en fazla ilgi gösterdiği ünlülere bakıldığında, iş dünyası karakterlerinin önde geldiği görünüyor. Girişimcilik ve teknoloji denildiğinde herkesin aklına ilk gelen isimler bu kitle için oldukça önemli. Bu bilgi geekleri etkilemek için yaratacağınız stratejilerde, oldukça etkili biçimlerde kullanılabilir.

Ünlülerin paylaşımları arasında Geek Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtikleri

En fazla etkileşime geçtikleri paylaşımların ortak noktası, daha iyi bir dünyanın bilim ve teknoloji ile geleceğine olan inanç. Gözleri oldukça yüksekte olan geekleri etkilemek için bu tonlamaları taşıyan, entelektüel ve kültürel alt yapısı sağlam olan stratejilerin geliştirmesi işinize yarayacaktır. Bu kitleyi etkilemek diğer kitlelere göre biraz daha zor bir iş. Bu yüzden stratejiler ekstra; tutarlı, akıllı ve inandırıcı olmalı.

Yaşam Stili Analizi

Son olarak

Erken çocukluklarından beri okumayı, öğrenmeyi ve merak etmeyi sürekli pekiştirmiş bireyleri temsil eden geekler, teknoloji ve bilim yolu ile dünyayı daha iyi noktalara götürebileceklerini düşünüyorlar. Bu kişilerin profili, eğitimli ve beyaz yakalı çalışanlar olduklarını gösteriyor. Etkilemesi zor fakat bu başarıldığında, inovatif ve iyi bağ kurabilen uzun dönem stratejileri sayesinde markanız ile ilgilenebilecek, sadık bir grubu kazanmış olacaksınız.

Daha fazlası için blogumuzu takipte kalın!

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest