Bebek Bezi Araştırması

2021 yılının Haziran ve Ekim ayları arasında anne-bebek forumlarından, e-ticaret sitelerinden ve Twitter üzerinden “bebek bezi” anahtar kelimesi ile bebek bezi markalarının isimlerini içeren 6.870 Türkçe veriyi analiz ettik.

Hareketli ekonomilere sahip ülkelerde gündelik hayatın parçası haline gelmiş ihtiyaçlar, bir süre sonra tüketici için gündelik ihtiyaçtan daha önemli bir konuma yükselmektedir. Tüketici, o ihtiyaca yönelik alışkanlıklarını ve davranışlarını yeniden şekillendirir, düzenler ve eyleme dönüştürür.

Hızla artan nüfusla birlikte değişen, dönüşen tüketici profillerini daha yakından incelediğimizde, bebeklerinin ihtiyaçları hakkında konuşan annelerin, birçok marka için önemli bir hedef kitle profili oluşturduğunu söylemek mümkün. Peki annelere ulaşmayı hedefleyen markalar hedef kitlelerini gerçekten tanıyorlar mı? Anneler bebeklerinin ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yaparken neleri önemsiyorlar? Kim bu “anneler”?

Kimola Araştırma Ekibi olarak 2021 yılının Haziran ve Ekim ayları arasında internet ağında yer alan anne-bebek forumlarından, e-ticaret sitelerinden ve Twitter üzerinden “bebek bezi” gibi anahtar kelimeler ile bebek bezi markalarının isimleri doğrultusunda toplam 6.870 Türkçe veri elde ettik. Ardından araştırma ekibimiz büyük verinin içinde yer alan ilgisiz verileri kullanılabilir bilgiye erişmek için sınıflandırmak adına temizledi. Bu işlemden sonra elde edilen ham 2.352 veri, 7 ana kategori altında sınıflandırıldı:

Kim Bu Anneler?

Bebek bezi aldığını beyan eden ve bebek bezleri hakkında konuşan annelerin profili incelendiğinde, araştırma kapsamında toplanan verinin neredeyse yarısının (%46) 24-35 yaş aralığındaki anneleri kapsadığı görülmektedir. Ayrıca araştırmanın hedef kitlesi olan annelerin sosyal medyada etkileşime girdikleri hesaplar doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yaşam tarzı analizinin sonucunda annelerin %42’lik oranla en çok mizah sayfalarını ve ardından sivil toplum kuruluşlarını (%39) takip ettikleri gözlemlenmektedir. Sürdürülebilirlilik ve kadın hakları gibi konu başlıklarını takip eden anneler aynı zamanda drama dizilerini takip ederken, bu dizilerle ilgili tespit ve şakalarını paylaşma eğilimi göstermektedirler. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan bu kitle, spordan sinemaya, astrolojiden sanata birçok konuya olan ilgisini yine dijital platformlarda göstermektedirler.

Hangi Markalar Konuşuluyor?

Bebek bezi araştırması doğrultusunda elde edilen ham veriler, araştırma ekibimiz tarafından yalnızca tüketici davranış, motivasyon ve bariyerlerine göre değil, annelerin blog-forumlarda, e-ticaret sitelerinde ve Twitter’da bahsettiği markalara göre de sınıflandırılmıştır. Aşağıda, verisi toplanan marka isimlerini bulabilirsiniz;

  • Sleepy
  • Prima
  • Molfix
  • Baby Turco
  • Minies
  • Canbebe
  • Jenny Willy
  • Evy Baby

Anneler Bebek Bezi Satın Alırken Nelere Dikkat Ediyorlar?

Araştırma ekibimiz tarafından 7 ana kategori ve 16 alt kategori altında sınıflandırılan tüketici verisi incelendiğinde, bebek bezi satın aldığını beyan eden ve/veya bebek bezleri hakkında konuşan annelerin bebek bezi satın alırken finansal ve sağlık açısından beklentileri ve endişeleri doğrultusunda karar verdikleri görülmektedir. Bu kategoriler altında sınıflandırılan verilerde anneler, uygun fiyatlar ve kampanyalar hakkında konuşmalarının yanı sıra bezlerin kullanımları sırasında karşılaştıkları tahriş, sızdırma ve doğru bedeni bulamama gibi sorunları da dile getirmektedirler. Özellikle sosyal medyada ve forumlarda birbirleriyle fikir alışverişinde bulunan annelerin, dijital mecralarda en çok ön plana çıkan tüketici gruplarından olduğu söylenebilir.

Günümüzde dünyanın en çok büyüyen pazarlardan biri olan bebek bezi pazarının Türkiye’deki tüketici profilini incelediğimiz, tüketicilerin bebek bezi satın alırken ki motivasyonları, bariyerleri ve davranışlarının yanı sıra marka temelli analizlere yer verdiğimiz araştırmamızın tamamına erişmek isterseniz formu doldurmanız yeterli. Veri ile kalın!