Bankalar ve Kitleleri-Veri Ne Söylüyor?

Mar 13, 2019 - 5 min read
Bankalar ve Kitleleri-Veri Ne Söylüyor?

Bankacılık sektörü Türkiye’de rekabetin en yüksek olduğu sektörlerden biri. Peki bankalar kitlelerine nasıl seslenmeliler. Kitlelerin ilgi alanları, nüfüs yapıları nasıl? Yürütülecek iletişim stratejileri ile müşterilerin beklentileri nasıl karşılanabilir? Kitlelere hangi alanlar ile nasıl bir üslup ile yaklaşılması gerekiyor? Bu soruların cevaplarına dair ipuçları verdiğimiz analizimiz ile karşınızdayız.

Markalar artık sadece sunduğu faydalar ve ürün kalitesi ile ön plana çıkmıyorlar. Hedeflenen kitle ile duygusal bağların kurulması ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için doğru alanların belirlenmesi ve stratejilerin oluşturulması konusunda ayrıntılı çalışmalar gerekiyor. Analizimizde Türkiye’nin önde gelen bankalarının sosyal medya hesapları ile etkileşime geçen kullanıcılardan oluşturduğumuz kitleleri inceledik. Toplamda 50.000 kullanıcıdan oluşturduğumuz, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Denizbank, İş Bankası ve TEB kitlelerinin 08.12.2018-08.03.2019 tarih aralığındaki verilerini analizimizde kullandık.

Demografi

Kitlelerin cinsiyet ve yaş dağılımında büyük farklılıklar ortaya çıkmıyor. Türkiye’de bankacılık sektörü ile ilgilenen kullanıcıların genel olarak %80'i erkeklerden, %20'si kadınlardan oluşuyor. Yaş dağılımlarında ise baskın grup, incelediğimiz 5 kitle için de 24-35 (ortalama %43 ) yaş aralığındaki kullanıcılardan oluşmakta. İkincil önemli grup ise 35–50 (ortalama %38) yaş aralığı. Kitlesi en genç olan bankalar ise (%2'lik bir farkla) Yapı Kredi ve TEB.

Bankacılık kitlesi ilgi alanları

İncelediğimiz kitlelerin ilgi alanları

İlgi Alanları

Kitleleri ilgi alanlarını istatistiksel olarak sıraladığımız başlıktan yola çıkarak analizimizi oluşturduk. Yukarıda değindiğimiz kitlelerin ilgi alanlarının ilk 10 sıralaması içerisindeki oransal farklılıklar, bankalarının kitlelerini tanımada ve yapılacak hedeflemelerde nasıl yollar izlenmesi gerektiğine dair ipuçları sunuyor.

Spor İlgisi:

Kitlelerin tamamı erkek domine bir yapıda olduğu için, hepsinde spora olan ilgi 1. sırada yer almakta. Spor ilgisinin kırılımlarına baktığımızda futbola karşı büyük bir yoğunlaşma olduğu görünüyor. Oransal farklılıklarda ise TEB Kitlesi ve Yapı Kredi Kitlesi’nin spora olan düşkünlüğü diğerlerinden daha yukarıda. TEB Kitlesi’nin spora ilgisi banka kitleleri arasında lider durumda. Bankacılık sektörü ile ilgilenen kullanıcıların büyük çoğunluğunun erkeklerden oluşmasından dolayı spor; yapacağınız hedeflemerde hayati bir önem taşıyor.

Mizah:

Kitlelerin tamamında mizah oldukça önemli bir pozisyonda yer alıyor. Özellikle İş Bankası ve TEB kitlelerinde mizaha yönelik ilgi diğerlerine göre daha fazla. Bankacılık sektörünün yapacağı pazarlama stratejilerinde mizah unsuruna değinmeleri ve bu üslubu kullanmaları oldukça etkili olacaktır. Bazı bankaların yürüttüğü reklam faaliyetlerinde komedyenlerden yararlanmaları bu açıdan bakıldığında doğru bir yol olarak öne çıkıyor.

Otomotiv:

Erkek domine kitlelerde gözlemlediğimiz bir diğer durum ise otomotiv sektörüne karşı yoğun bir ilginin bulunması. Bu durum bankacılık sektörü için de geçerli. Özellikle TEB ve Garanti Bankası’nın kitleleri otomotiv ile en fazla ilgilenenlerin başında geliyor. Otomobil ticareti ve araç satın alma konusunda bankalar oldukça önemli bir yere sahip. Eğer bu kitleler üzerine bir çalışma yürütmek isteniyorsa, otomotiv ile ilişkili bir strateji yaratılması doğru bir yol olacaktır.

Siyaset:

Bankalar ile sosyal medya üzerinden etkileşime geçen kullanıcıların bir diğer ortak özelliği ise siyasete olan ilgileri. Ülkenin ve dünyanın politik gündemi ile oldukça ilgili olan bu kullanıcılarla etkileşimini sağlamlaştırmak istiyorsanız ülkenin siyasi gündemini yakından takip etmelisiniz. Gündemdeki değişiklikleri takip eden ve bu değişikliklerden etkilenen kullanıcılara ulaşmak için siz de gündeme göre hamleler yapmalısınız.

Teknoloji:

Yaş ortalaması çok genç olmayan bu kitlelerin teknoloji ile araları oldukça iyi. Özellikle İş Bankası Kitlesi’nin teknolojiye karşı olan ilgisi diğerlerinden daha yoğun. Teknolojik ürün satın almada bankalar başvurulan kaynaklar arasında ve sunduğu hizmetler itibari ile teknolojik alt yapıları önemli kuruluşlar. Bu açıdan bakıldığın bankaların teknolojik yeterlilikleri hedef kitleleri gözünde oldukça önemli bir faktör. Yapılan herhangi bir teknolojik yenilik hedeflenen grupların gözünden kaçmayacaktır. Yaratılacak stratejilerde teknolojik hizmetlerin duyurulması kitlelere uygun tonlamalar ile yapıldığında olumlu sonuçlar verecektir.

Sinema:

Bankacılık kitlelerinin en fazla ilgilendikleri sanat dalı olarak sinema öne çıkıyor. Özellikle TEB ve İş Bankası’nın kitleleri açısından sinema oldukça önemli bir başlık. Öyle ki oransal olarak bakıldığında bu iki banka ile etkileşime geçen her 3 kullanıcıdan 1'i sinema ile ilgileniyor.

E-Ticaret:

E-ticaret Türkiye’de her geçen gün büyüyen bir sektör ve bankalar üzerinden hizmet sunuluyor. Bu durum doğası itibari ile böyle olsa da, bankacılık sektörü ile ilgilenen kitleler zaten e-ticaret ile ilgileniyorlar. Yürütülecek stratejilerde e-ticaret firmaları ile işbirliği yapmak, müşterilere çeşitli avantajlar sunmak hem ilgili kitleleri memnun edip hem de diğer e-ticaret ile ilgilenen kullanıcıları etkilemeye olanak tanıyacaktır. E- ticaret ile en fazla ilgilenen kitleler ise TEB ve Yapı Kredi kitleleri.

Bilim:

Bankacılık sektörü kitlelerinde bilim ilgisi 5 banka için de ilk 5 içerisinde yer almakta. Özellikle İş Bankası Kitlesi’nin bilim ilgisi diğerlerinin üzerinde yer alıyor. (%29)Bilime karşı olan ilgi; İş Bankası Kitlesi’nin içerisinde yüksek eğitim seviyesine sahip kişilerin daha fazla olduğunu gösteriyor.

Edebiyat:

Bankacılık kitlelerinin sanat dalları içerisinde 3. alan olarak karşımıza çıkan edebiyat*, incelediğimiz grupların içerisinde okumaya ilgi duyan bir kesim olduğunu gösteriyor. Türkiye özelinde düşünüldüğünde bu durum, eğitim seviyelerinin ve kendilerini geliştirme isteklerinin ortalamanın üzerinde olduğunu gösterdiğini söyleyebiliriz.

*TEB Kitlesi hariç hepsinde edebiyat ilk 10 içerisinde bulunmakta.

İş Yaşamı:

İş yaşamına karşı olan ilgi, diğer banka kitleleri arasında önemli olarak Denizbank’ta ortaya çıkıyor. Diğer 4 kitlenin ilk 10 sıralamasında iş yaşamı gelmiyorken Denizbank Kitlesi’nin 10. sırasında yer alıyor. İş yaşamı başlığının kırılımlarına baktığımızda öncelikli olarak ekonomi/finans, ardından girişimciliğe karşı bir ilgi bulunmakta.

DenizBank Kitlesi’nin iş yaşamına karşı olan ilgisi

DenizBank Kitlesi’nin iş yaşamına karşı olan ilgisi

Moda:

Modaya karşı olan ilgi banka kitleleri arasında sadece TEB Kitlesi’nde görülüyor. Bu durum TEB bankası kitlesi üzerine yapılabilecek hedeflemelerde oldukça işlevsel bir bilgi olarak öne çıkıyor. %80'i erkeklerden oluşan bir kitlenin %22'sinin modaya karşı bir ilgisinin bulunması, dış görünüşüne özel bir ilgi gösteren grubun bu kitle içerisinde bulunduğunu söylememizi sağlıyor.

TEB Kitlesi’nin ilgi alanları

TEB Kitlesi’nin ilgi alanları

TEB Kitlesi’nin ilgi alanlarının ilk 10 sıralamasında bütünleşik bir dağılım var. İlk 10 içerisinde toplanan alanların geride kalanlara göre daha yüksek oranlara sahip olması, ilgilerinin listede belirttilen alanlara karşı bir yoğunlaşma olmasından kaynaklanıyor.

Son olarak

Analizimizde Türkiye’nin önde gelen 5 bankasının kitlelerini ilgi alanları ve nüfus yapıları üzerinden inceledik. Kitlelerin hayat tarzları hakkında önemli bulguları edinmeye çalıştık. Bu gruplar üzerine bir iletişim stratejisi geliştirilmesi gerekiyorsa ilgi alanları özelinde bu yollar en etkilileri olacaktır. Elbette Bankacılık sektörü hakkındaki tüm analizlerimizi bir blog yazısına sığdırmak mümkün değil!😊

Bankacılık sektörü hakkındaki detaylı iç görülerimiz ve etkili stratejilerimiz için bizimle şuradan iletişime geçebilirsiniz!

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest