Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Şömine, Oyuncak Ayılar ve 2021 Notları

Author: Mustafa Savaş - CEO, Kimola
Mustafa Savaş CEO, Kimola
Dec 30, 2021 - 8 min read
Şömine, Oyuncak Ayılar ve 2021 Notları

Bir sonraki y─▒la dair planlar yapmak için büyük hedefler ve rakamlar─▒n heyecan─▒na kap─▒lmadan önce, seneye tam da bu zamanlar nas─▒l hissetmek istedi─čimi dü┼čünüyorum. Çok zaman önce fark ettim ki, plan yapma ciddiyetinden s─▒yr─▒l─▒p nas─▒l hissetmek istedi─čime odakland─▒─č─▒m zaman hedefler ve rakamlar herhangi bir güçlük ç─▒karmadan beliriveriyorlar zihnimde. Ne var ki zihnim, henüz gerçekle┼čmemi┼č olas─▒ hatalar─▒ önceden görmeye dayal─▒ mesleki disiplinim taraf─▒ndan i┼čgali alt─▒nda oldu─čundan, ayn─▒ anda hem heyecanlar─▒m hem de korkular─▒mla bezeli bir duygu curcunas─▒ içinde kal─▒yorum. Dürüst olmak gerekirse, ┼čimdiye kadarki tüm giri┼čimcilik hayat─▒m da hep bu duygu curcunas─▒n─▒ yönetmek çabas─▒ içinde geçti. Belki de bu geçen zamanda edindi─čim en süper-kahraman yetene─čim bu olmu┼čtur.

Nihayet çok uzun bir aradan sonra bu curcunadan k─▒sa bir mola ald─▒m, e┼čimle birlikte Peri’yi uyuttuktan sonra, gece mesaisine ba┼člad─▒m.

2021-recap-blog-home

Bir 5 ayl─▒─č─▒ e─člendirme tela┼č─▒yla da─č─▒lm─▒┼č salonumuzun, çal─▒┼čma masamdan al─▒┼čk─▒n oldu─čum karma┼čay─▒ aratmad─▒─č─▒ bu ak┼čam, 2021’in nas─▒l geçti─čini ve 2022 y─▒l─▒nda bu zamanlar nas─▒l hissetmek istedi─čimi yazmaya koyuldum.

Rakamlarla Son 12 Ay

Kimola’daki tam zamanl─▒ mesaimiz, ürünlerimiz Kimola Analytics ve Kimola Cognitive’in daha çok co─črafyada, daha çok ki┼či ve kurum taraf─▒ndan kullan─▒lmas─▒n─▒ sa─člamak için yapt─▒─č─▒m─▒z çal─▒┼čmalarla geçiyor. Bu çal─▒┼čmalar kimi zaman ürünlerimizin teknik geli┼čtirmeleri kimi zaman da ürünlerin faydas─▒n─▒ anlatmak için yapt─▒─č─▒m─▒z faaliyetleri içeriyor. Sonucunda 12 ayl─▒k bir muhasebe yapaca─č─▒m─▒z zaman da bu ürünlerin kazand─▒─č─▒ ticari ba┼čar─▒lar─▒ de─čerlendiriyoruz.

Kimola Products

Bir veri analiti─či ┼čirketi olman─▒n verdi─či ölçüt tak─▒nt─▒m─▒z gere─či kendimizi do─čru de─čerlendirece─čimiz ölçütleri belirleyip, y─▒l boyunca düzenli olarak güncelliyoruz. Takip etti─čimiz bu ölçütler içinden en temel iki tanesine göre, geride kalan 12 ayda Kimola’n─▒n mü┼čteri say─▒s─▒ bir önceki y─▒la göre %200, gelirlerleri ise %100 artt─▒. Bizim ya┼č ve ölçe─čimizdeki giri┼čim ┼čirketleri için y─▒ll─▒k büyüme beklentisinin ortalama %30 oldu─ču bir dünyada, elbette ki bu rakamlara Kimola’n─▒n rutin faaliyetleri ile ula┼čmad─▒k.

Son 12 ayda Kimola'daki geli┼čmeler

Bu senenin ba┼č─▒nda, heyecan─▒m─▒n içimden ta┼čt─▒─č─▒ büyük bir hedef için, kendi kaynaklar─▒m─▒zla ilk ad─▒m─▒ att─▒k. Bolca belirsizlik ve k─▒s─▒tl─▒ imkanlarla elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak için ne kadar çal─▒┼čt─▒─č─▒m─▒z─▒ dü┼čününce, y─▒l sonunda kalpsiz rakamlar─▒n bile bizden yana oldu─ču bir tablo görmekten daha iyisi olamazd─▒.

Sadece "Gelirler" ve "Mü┼čteri Say─▒s─▒" gibi iki temel ölçüte bakt─▒─č─▒m─▒zda bile basit bir matematik hesab─▒ yaparak, üst segmentten kurumlar─▒n a─č─▒rl─▒kta oldu─ču mü┼čteri taban─▒m─▒za, orta segmentten çok say─▒da kurumun kat─▒ld─▒─č─▒ bir evrim geçirmeye ba┼člad─▒─č─▒m─▒z gözlemlenebilir. Bu da büyümemizin yan─▒nda i┼č modelimizin de daha kararl─▒ bir ┼čirket yap─▒s─▒ ortaya koyma yönünde evrildi─čini gösteriyor. Peki, neydi bu rakamlar─▒n arkas─▒ndaki hikaye?

Çok Büyük Hedefler ─░çin, Çok Küçük Ad─▒mlar

Bu y─▒l─▒n ba┼č─▒nda, tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒ sektöründe gözlemledi─čimiz en büyük sorunlardan birinin üstesinden gelecek bir yenili─či hayat geçirmek üzere ilk ad─▒m─▒ att─▒k. Sektör bu kadar köklü ve problem bu kadar büyükken, sadece kendi kaynaklar─▒m─▒z─▒ kullanarak küçük ama y─▒l sonu rakamlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda isabetli bir ad─▒m att─▒─č─▒m─▒z─▒ gördük.

Hepimiz biliyoruz ki, herhangi bir konu hakk─▒nda bilgi edinmek için internette faydalanabilece─čimiz say─▒s─▒z kaynak var ve bu kaynaklara ula┼čman─▒n en kolay yolu ise basit bir Google aramas─▒. Ne var ki amac─▒m─▒z herhangi bir konu hakk─▒nda bilgi almak de─čil de o konu hakk─▒nda tüketicilerin ne dü┼čündü─čünü ö─črenmekse forumlara, sosyal medya mecralar─▒na, sözlüklere ayr─▒ ayr─▒ bak─▒p, manuel bir çabayla sonuca varmam─▒z gerekiyor. Bir konu hakk─▒nda tüketicilerin ne dü┼čündü─čünü ve nas─▒l hissetti─čini ö─črenmek, Kimola’n─▒n hedef sektöründeki tüketici ara┼čt─▒rmac─▒lar─▒, stratejistler ve pazarlama profesyonellerin mesaisinde önemli bir yer kapl─▒yor. Bu soruna yönelik tasarlanm─▒┼č mevcut çözümlerse, sadece önceden belirlenmi┼č anahtar kelimelerle tüketici görü┼člerinin toplanmas─▒ ve düzenli takibi üzerine. 

Tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒ alan─▒nda veri analiti─či ürünleri sa─člamaya yönelik  bunca y─▒ll─▒k deneyimimiz bize gösterdi ki, bir sektör profesyonelinin içgörüye ula┼čma ihtiyac─▒n─▒ önceden belirlenmi┼č anahtar kelimelere indirgemek mümkün de─čil. Bu kadar de─či┼čken ve ak─▒c─▒ bir bilgi y─▒─č─▒n─▒ içinde, hatlar─▒ böylesine keskin çizgilerle belirlenmi┼č bir çal─▒┼čmadan al─▒nacak fayda pek tabii ki s─▒n─▒rl─▒. Tüm bu deneyimlerimiz ve yapt─▒─č─▒m─▒z ara┼čt─▒rmalar, ihtiyaç duyulan esnekli─če ula┼čman─▒n tek yolunun forumlar, bloglar, sosyal medya mecralar─▒ ve sözlüklerden tüketici görü┼člerini anl─▒k olarak Google aramas─▒ konforunda getiren bir araç oldu─čunu gösterdi. Bu yüzden de 2021 y─▒l─▒n─▒n hemen ba┼č─▒nda bu arac─▒n ilk MVP’sini bir arama motoru format─▒nda haz─▒rlay─▒p, Kimola’n─▒n ana sayfas─▒nda genel kullan─▒ma sunduk. 

Kimola Insights Engine

Genel amaçl─▒ bir arama motoru ile AirBnB aramas─▒ yapt─▒─č─▒m─▒z zaman beklentimiz, airbnb.com internet sitesi, sosyal medya adresleri ve Wikipedia adresi gibi en ili┼čkili web sitelerinin listesini görmek olacakt─▒r. Ancak amac─▒m─▒z herhangi bir konu hakk─▒nda bilgi almak de─čil de o konu hakk─▒nda tüketicilerin ne dü┼čündü─čünü ö─črenmekse e─čer, Reddit, Trustpilot, Twitter gibi mecralardan bu konu hakk─▒nda yaz─▒lm─▒┼č görü┼člere hatta bu görü┼člerin analizlerine ihtiyac─▒m─▒z olacak. ─░┼čte sa─člad─▒─č─▒m─▒z bu arac─▒, tam olarak bu ihtiyaca yönelik tasarlad─▒k. ─░nan─▒yoruz ki bilgiye eri┼čmek için Google gibi muazzam bir araç hayat─▒m─▒zdayken, tüketicilerin bir konu hakk─▒ndaki fikrine ula┼čmak için de ayn─▒ konfora sahip olmal─▒y─▒z. Kimola olarak kendi endüstrimize verece─čimiz en büyük faydan─▒n, bu amaca hizmet eden AR-GE çal─▒┼čmalar─▒ olaca─č─▒n─▒ dü┼čünüyoruz.

Bu arac─▒ ücretsiz sunmak, Kimola Analytics ve Kimola Cognitive ürünlerimizin veri toplama ve analiz faydalar─▒n─▒ göstermek için benzersiz bir fayda sundu. Böylece dijital reklamlara büyük yat─▒r─▒mlar yapmadan, de─čerimizi göstermek ve yeni mü┼čteri edinmek için harika bir yöntem edinmi┼č olduk.

Öte yandan biliyoruz ki 6 dil ve 10 ülkeye hizmet veren dikey bir arama motoru sa─člamak, büyük bir teknik geli┼čtirme yükünü de beraberinde getiriyor. Henüz MVP a┼čamas─▒nda ve yolun çok ba┼č─▒nda olan bu yap─▒y─▒ tüm dünyan─▒n yükünü s─▒rtlayacak ┼čekilde büyütmek ve güçlendirmek için çal─▒┼č─▒yoruz. ─░nan─▒yorum ki gelecek y─▒l burada, bu hedefe ne kadarda yakla┼čt─▒─č─▒m─▒z─▒ aç─▒klayan harika geli┼čmeleri payla┼čaca─č─▒m.

Tüketici Ara┼čt─▒rmalar─▒na Veri Bilimi Dokunu┼ču

Biliyoruz ki, tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒n─▒n hammaddesi tüketici yorumlar─▒. Kimola’da sundu─čumuz tüm ürünler, bu tüketici yorumlar─▒n─▒n veri biliminden yararlanarak analiz edilmesini sa─čl─▒yorlar. Ba┼čka bir deyi┼čle, hizmet verdi─čimiz endüstrilerdeki pazarlama profesyonellerinin kendi uzmanl─▒klar─▒na odaklanabilemeleri için teknik sorumlulu─ču Kimola üstleniyor.

Böylece herhangi bir konudaki tüketici yorumlar─▒n─▒n toplanmas─▒, yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak s─▒n─▒fland─▒r─▒lmas─▒, ortaya ç─▒kan segmentlerin ya┼čam stili analizlerinin ç─▒kar─▒lmas─▒ el de─čmeden yap─▒labiliyor. ─░stiyoruz ki, dünyan─▒n her yerinden pazarlama profesyonelleri tekrar eden bu i┼čleri Kimola’n─▒n ürünleri ile çözüp, yarat─▒c─▒ yönleriyle dünyay─▒ etkileyecek harika i┼čler ç─▒kartabilsiniler. Bu amaca giden yolda bu y─▒l, Kimola Analytics platformunda 845 kitle ve bu kitlelerin verilerini analiz etmek için Kimola Cognitive platformu üzerinde 160 makine ö─črenim modeli yarat─▒ld─▒.

Kimola Analytics ve Kimola Cognitive'de Geli┼čmeler

Verizekal─▒lar, Üniversite ─░┼čbirlikleri, #KendinYap Serisi ve Dahas─▒

Y─▒l─▒n ikinci yar─▒s─▒nda, Türkiye’deki pazarlama profesyonellerini tüketici içgörüsü ile hareket etmeye ça─č─▒rd─▒─č─▒m─▒z bir kampanya duyurduk: Verizekal─▒lar! ─░çgüdüleri yerine içgörülerine güvenen “Verizekal─▒lar”a seslendi─čimiz bu kampanyada, dijital veriyle tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒ derinle┼čmek isteyen profesyonellere e─čitim ve araçlar sunarak rehberlik ettik. kimola.com/verizekalilar adresinden eri┼čilebilen “Verizekal─▒lar Kulübü”nde, “tüketici içgörüsü ile hareket edenlerin kazand─▒─č─▒ dünya”ya 4 ad─▒ml─▒k bir yolculuk sunduk.

Verizekal─▒ olma yolculu─čunun ilk basama─č─▒nda, veri toplama, analiz etme ve yapay zeka ile bu verileri s─▒n─▒fland─▒rma hakk─▒nda e─čitim makalelerinden olu┼čan ─░çgörü Kütüphanesi yer ald─▒. Bir sonraki ad─▒mda ise 6 farkl─▒ dilde çal─▒┼čan ürünlerimizin ücretsiz kullan─▒m─▒n─▒n sundu─čumuz ─░çgörü Araçlar─▒ sayfas─▒ kar┼č─▒lad─▒ ziyaretçileri. Bu yolculu─čun bizim için en anlaml─▒ ad─▒m─▒nda, e─čitmenleri aras─▒nda Tüketici Davran─▒┼člar─▒ alan─▒nda San Francisco State University’de görev alan ve ayn─▒ zamanda Kimola’n─▒n resmi dan─▒┼čma kurulunda bulunan Prof. Dr. Gülnur Tumbat’─▒n da yer ald─▒─č─▒ ─░çgörü Akademisi’ne ücretsiz kay─▒t imkan─▒ sunduk. Her gün 50 ki┼činin üzerinde kat─▒l─▒mla 3 gün boyunca tam etkile┼čimli bir seri düzenledik.

Verizekal─▒lar söylemi, y─▒llard─▒r ofis içinde yapt─▒─č─▒m bir kelime ┼čakas─▒yken, önce COO’muz Beybin Esen’in harika anlat─▒m─▒yla bir podcaste, ard─▒ndan da kampanyam─▒za isim oldu. Ancak benim için en e─členceli taraf─▒, bu ismi sevgili Harun Can’─▒n a─čz─▒ndan duydu─čum harika kampanya videolar─▒m─▒z oldu.

Ni┼čanta┼č─▒ Üniversitesi ─░┼čbirli─či ile Pazarlama Okulu

Geride b─▒rakt─▒─č─▒m─▒z 3 y─▒l boyunca Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen Marka Okulu’nda konuk e─čitmen olarak sürdürdü─čüm Tüketici Ara┼čt─▒rmalar─▒nda Yapay Zeka e─čitimini, bu y─▒l sevgili Gresi Sanje taraf─▒ndan Ni┼čanta┼č─▒ Üniversitesi’nde yürütülen Pazarlama ─░leti┼čim Okulu kapsam─▒nda bir sertifika program─▒na dönü┼čtürdük. Bu sertifika program─▒na özel olarak, tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒nda Yapay Zeka teknolojilerini nas─▒l kulland─▒─č─▒m─▒z─▒ anlatt─▒─č─▒m─▒z benzersiz bir müfredat haz─▒rlad─▒k. Her hafta Kimola ekibinden farkl─▒ isimler taraf─▒ndan verilen derslerle devam eden sertifika program─▒, toplamda 10 hafta olarak tasarland─▒. Benim bu yaz─▒y─▒ yazd─▒─č─▒m gün, program─▒m─▒z─▒n son haftalar─▒na girmi┼čtik.

Kimola Yat─▒r─▒mc─▒ Portal─▒

Kimola’n─▒n resmi kurulu┼ču 2014 y─▒l─▒nda gerçekle┼čmi┼č, ilk yat─▒r─▒m─▒m─▒z─▒ ise 2018 y─▒l─▒nda alm─▒┼čt─▒k. Aradaki 4 y─▒l boyunca takip etti─čimiz “kendi sat─▒┼č gelirlerimizle büyüme” stratejimiz, Ersin Pamuksüzer’in StartersHub’da oldu─ču y─▒llarda bana hayat dersi niteli─činde olan bir konu┼čmas─▒yla son bulmu┼č ve 500 Startups, StartersHub ve U─čur ┼×eker’in kat─▒l─▒m─▒yla 225.000 USD’lik ilk yat─▒r─▒m─▒m─▒z─▒ alm─▒┼čt─▒k.

O zamandan bu yana tecrübe etti─čimiz en büyük sorumluluklardan birisi, mevcut ve potansiyel yat─▒r─▒mc─▒lar─▒m─▒z─▒ veriyle güncel tutmak oldu. Bunun için 2021 y─▒l─▒nda yat─▒r─▒mc─▒lar için özel olarak haz─▒rlad─▒─č─▒m─▒z Kimola Yat─▒r─▒mc─▒ Portal─▒’n─▒ hayata geçirdik. Bu portalda Kimola’n─▒n faaliyet gösterdi─či pazar bilgilerinden, çok detayl─▒ rakip analizlerine, y─▒ll─▒k ve ayl─▒k finansallar─▒m─▒zdan ekip yap─▒s─▒na kadar pek çok detay─▒ bulmak mümkün. Giri┼či, sadece önden tan─▒ml─▒ e-posta adreslerine aç─▒k olan bu portalda mü┼čterilerimizin güncel listesi, kullan─▒c─▒lar─▒ Kimola hakk─▒ndaki görü┼čleri hatta  mülakatlar─▒n─▒ bulmak da mümkün.

Kimola Yat─▒r─▒mc─▒ Portal─▒

Ankara'da Geçmi┼čin Modern Mimarisi ve Yeni Ofisimiz

Bu konu hakk─▒nda ba┼čka bir blog yaz─▒s─▒ payla┼čaca─č─▒m için burada sürprizini kaç─▒rmak istemem. Ancak k─▒saca, Ankara’da Cumhuriyetin erken dönemlerinde kendini gösteren mimari anlay─▒┼č─▒n ┼čehirdeki en iyi örneklerinden birinde Kimola’n─▒n ikinci Ankara ofisini açt─▒─č─▒m─▒z─▒ payla┼čmaktan mutluluk duyar─▒m! Küçükesat ad─▒yla bilinen bölgede, Maliye Bloklar─▒’nda yer alan yeni ofisimiz pandemi ┼čartlar─▒ için arad─▒─č─▒m─▒z geni┼člik ve ferahl─▒─č─▒ sa─čl─▒yor. Ba┼čka bir yaz─▒da bölge tarihi ve bu binan─▒n özelliklerini ayr─▒nt─▒lar─▒yla payla┼čaca─č─▒m.

Kimola Ofis

#KendinYap Serisi

Kimola’da sundu─čumuz ürünleri kullanarak farkl─▒ dikeylerde yap─▒labilecek harika i┼čleri, bu y─▒l bir Youtube video serisi alt─▒nda toplamaya karar verdik. Bunu yaparken de, bir tüketici ara┼čt─▒rmas─▒ profesyoneline yönelik haz─▒rlanacak içeriklerin ancak ve ancak ba┼čka bir tüketici ara┼čt─▒rmas─▒ profesyonelinden gelece─čini dü┼čündük. Dolay─▒s─▒yla Kimola ekibi olarak kollar─▒ s─▒vad─▒k kamera kar┼č─▒s─▒na geçtik. ─░ngilizce ve Türkçe videolarla haz─▒rlanan bu seride 20 video olmas─▒n─▒ planlad─▒k.

Tüm içerikler 2022 y─▒l─▒nda yay─▒nlanmak üzere planlanm─▒┼č olsa da, 2021 y─▒l─▒nda kamera arkas─▒nda neler döndü─čünü payla┼čmadan geçemezdim.

 

2022 Y─▒l─▒na Girerken

Bu yaz─▒n─▒n en ba┼č─▒nda da payla┼čt─▒─č─▒m gibi, bir sonraki y─▒la dair planlar yaparken, seneye tam da bu zamanlar nas─▒l hissetmek istedi─čimi hayal ediyorum. Çünkü hiçbir somut gerçeklik, hayalini kurdu─čum hisler kadar kuvvetli bir biçimde harekete geçiremiyor beni. 

┼×u an bu yaz─▒y─▒ yazarken de, gelecek sene Kimola’n─▒n hedef pazarlar─▒m─▒zdaki büyüme rakamlar─▒n─▒ burada yazma heyecan─▒n─▒ ta┼č─▒yorum içimde. Güç ve ┼čans bizden yana olsun!

 

 

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest