Announcing Our GPT Integration: Transform Customer Reviews into Powerful Marketing

Kimola Bülten #74: Metaverse de bizi görecek mi?

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Dec 31, 2021 - 3 min read
Kimola Bülten #74: Metaverse de bizi görecek mi?

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Metaverse’den beklenen iyi ve kötü ┼čeyler var.

Tidio’nun çe┼čitli ya┼č ve cinsiyetten 1.050 ki┼čiden elde etti─či verileri inceledi─či ara┼čt─▒rma, Metaverse'e yönelik kamu alg─▒s─▒n─▒ ele al─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n ilgi çekici ç─▒kt─▒lar─▒na göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %77'si aktif olarak Metaverse'in kullan─▒c─▒lara zararl─▒ olaca─č─▒na inan─▒yor. Bu %77'nin ortak potansiyel sorunlar─▒ ise s─▒ras─▒yla simüle edilmi┼č sanal dünyaya ba─č─▒ml─▒l─▒k (%46), mahremiyet sorunlar─▒nda keskin bir art─▒┼č (%41) ve potansiyel zihinsel sa─čl─▒k rahats─▒zl─▒klar─▒ (%41). Öte yandan kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n Metaverse'den bekledi─či baz─▒ iyi ┼čeyler de var. Ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n %52'si çevrimiçi i┼č yapma aç─▒s─▒ndan çok fazla potansiyel görüyor, nüfusun %37'si dünya çap─▒nda sanal olarak seyahat etmek için teknolojiyi kullanmak istiyor ve %61'i bungee jumping veya para┼čütle atlama gibi ekstrem sporlar─▒ sanal s─▒n─▒rlar─▒n güvenli─či içinde denemeyi çok istiyor.

 

Üç ki┼čiden biri y─▒lba┼č─▒ için ikinci el hediye alacak.

Oxfam taraf─▒ndan görevlendirilen ve ─░ngiltere’de y─▒lba┼č─▒n─▒ kutlayan 2.000 yeti┼čkinin kat─▒ld─▒─č─▒ bir ara┼čt─▒rmaya göre, çevre bilincine sahip bir dizi insan bu y─▒l "ikinci el" bir y─▒lba┼č─▒ geçirmeye haz─▒rlan─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan bulgular─▒na göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yakla┼č─▒k dörtte biri bu Noel'de israftan kaç─▒nmak için sat─▒n alma al─▒┼čkanl─▒klar─▒n─▒ de─či┼čtiriyor ve %31'i daha çevre dostu olmak için ikinci el hediye almay─▒ planl─▒yor. Ayr─▒ca kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %62'si, ikinci el ürün sat─▒n al─▒rken mevcut iklim krizini önemli bir faktör olarak gördü─čünü belirtiyor. Öte yandan, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %19'u kullan─▒lm─▒┼č bir hediyeyi Noel hediyesi olarak ald─▒klar─▒nda "minnettar" hissedeceklerini söylerken; her 10 yeti┼čkinden biri ikinci el bir hediye ald─▒klar─▒nda "hayal k─▒r─▒kl─▒─č─▒na u─črayacaklar─▒n─▒" söylüyor.

 

Toplant─▒lar dinleniyor mu?

Pexip için Brightvision taraf─▒ndan Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'daki 11 ülkede 246 üst düzey yönetici ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, modern kurulu┼člarda video ileti┼čiminin rolüyle ilgili verileri ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n üçte ikisinden fazlas─▒ (%71) her gün video konferans araçlar─▒n─▒ kulland─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Ayr─▒ca i┼č liderlerinin %81’i, çal─▒┼čan motivasyonunu art─▒rmak için videonun e-posta gibi ileti┼čim yöntemlerinden daha üstün oldu─čunu itiraf ediyor. Öte yandan, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %68’i son derece hassas bilgilerin payla┼č─▒ld─▒─č─▒ kritik toplant─▒lar için güvenlik ve gizlili─čin önemli hususlar oldu─čuna inan─▒yor.

 

Tüketici, nicelikten çok niteli─če de─čer veriyor.

Yelp ad─▒na ara┼čt─▒rma ┼čirketi Kelton taraf─▒ndan ABD’de 1.500 kat─▒l─▒mc─▒ ile yap─▒lan ara┼čt─▒rma, yorumlar─▒ neyin güvenilir k─▒ld─▒─č─▒n─▒ ele al─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n önemli bulgular─▒na göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n 10'da 7'si, nadiren yorumlar─▒n─▒ incelemeden bir i┼čletmeye gittiklerini söylüyor Ve her 4 ki┼čiden 3'ü geçmi┼čte oldu─čundan daha fazla çevrimiçi inceleme okuduklar─▒n─▒ söylüyor. Ayr─▒ca ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n %97'si, bir y─▒ld─▒z derecelendirmesinin yan─▒ s─▒ra yaz─▒l─▒ incelemelerin yerel bir i┼čletmeyle ilgili en yararl─▒ çevrimiçi inceleme türü oldu─čuna inan─▒yor. Ek olarak, be┼čte üçe yak─▒n─▒ (%59), inceleme metni olmayan bir derecelendirmenin hiçbir ┼čekilde inceleme olarak de─čerlendirilmemesi gerekti─čine inan─▒yor. Ara┼čt─▒rma genel olarak, incelemeleri okuyan ki┼čilerin nicelikten çok kaliteye de─čer verdi─čini ortaya koyuyor.

 

Tüketicilerin %53’ü çevresel etiketlere güvenmiyor.

Euroconsumers taraf─▒ndan Belçika, ─░talya, Portekiz ve ─░spanya'da yürütülen ara┼čt─▒rma, ye┼čil y─▒kamaya kar┼č─▒ gerçek ye┼čil iddialar─▒n do─črulanmas─▒ söz konusu oldu─čunda bir bilgi bo┼člu─čunu gözler önüne seriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verileri, tüketicilerin etiketlere bilinçli harcamaya geçi┼č için gerekli araçlar olarak de─čer verdi─čini ve ço─ču ki┼činin böyle bir de─či┼čikli─či benimseme arzusunu da gösteriyor. Buna göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %93'ü 'iyi ekolojik davran─▒┼č─▒' biraz ila çok önemli olarak de─čerlendirdi─čini; %86’s─▒ ┼čimdiden baz─▒ olumlu ad─▒mlar att─▒─č─▒n─▒ ve %95'i, sat─▒n alma kararlar─▒n─▒ yönlendirmek için her zaman ürün etiketlerini kulland─▒klar─▒n─▒ söylüyor. Öte yandan, %54'ü bir ürünü çevresel olarak etiketlemenin kafa kar─▒┼čt─▒r─▒c─▒ ve bir pazarlama hilesine benzedi─čini dü┼čünüyor. Kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %53'ü de do─čru ve yanl─▒┼č ye┼čil iddialar─▒ ay─▒rt edemedi─čini itiraf ediyor.

 

#─░lginç Bilgi        

Kamuya sunulan ilk sosyal a─č SixDegrees.com'dur.
Kullan─▒c─▒lar─▒n e-posta adresleriyle kaydolmas─▒na, bireysel profiller olu┼čturmas─▒na ve ki┼čisel a─člar─▒na arkada┼č eklemesine olanak sa─člayan ilk platformlardan biriydi.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest