Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #76: Bi'şey Diyeceğim Ama Aramızda Kalsın.

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Jan 14, 2022 - 3 min read
Kimola Bülten #76: Bi'şey Diyeceğim Ama Aramızda Kalsın.

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Sesli komut kullan─▒rken tedirginiz.

Hub Entertainment Research’ün 2.500 ABD’li ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rmas─▒na göre, be┼č tüketiciden dördü (%83), bir veya daha fazla cihaz─▒ kontrol etmek için sesli komut kulland─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Ve neredeyse tüketicilerin üçte ikisi (%62) bu cihazlardan en az biriyle "her zaman" veya "düzenli olarak" sesli komut kullan─▒yor. Ancak, ses kontrolünün varsay─▒lan teknoloji etkile┼čim yöntemi haline gelmesinin önünde hala engeller var ve bunlar─▒n en ba┼č─▒nda gizlilikle ilgili endi┼čeler geliyor. Ara┼čt─▒rman─▒n verilerine göre, düzenli kullan─▒c─▒lar─▒n %53’ü, sesli komutlar─▒ kullan─▒rken gizlilik endi┼čelerinin ak─▒llar─▒nda oldu─čunu söylüyor. Tüketicilerin sesli komut ile ilgili en önemli endi┼čeleri ise istenmeyen dinleme (%38) ve ki┼čisel verilerinin toplamas─▒ (%39) konusunda.

 

Kötü günler geride kald─▒ m─▒?

Ipsos’un 800 bireyin kat─▒l─▒m─▒ gerçekle┼čtirdi─či “Koronavirüs Salg─▒n─▒ ve Toplum Ara┼čt─▒rmas─▒”; salg─▒n─▒n hala tehdit olu┼čturdu─čunu ve daha zor günlerin gelece─či ile ilgili tüketici dü┼čünce, tutum ve davran─▒┼člar─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n verilerine göre, her 10 ki┼čiden 7'si (%70) salg─▒n─▒n hala tehdit olu┼čturdu─ču görü┼čünde. Ve her 2 ki┼čiden 1'i (%47) daha zor günlerin bekledi─či konusunda hemfikir. Öte yandan, bireylerin salg─▒n süresince hissettikleri duygular çok de─či┼čmiyor. %52’lik bir oran ile yorgunluk en fazla belirtilen duygu olarak öne ç─▒k─▒yor. Yorgunlu─ču takip eden di─čer 2 duygu ise endi┼če ve b─▒kk─▒nl─▒k.

 

Her 8 ki┼čiden 1'i kendini sürekli yorgun hissediyor.

YouGov taraf─▒ndan Birle┼čik Krall─▒k’ta 1.684 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %13'ünün sürekli bir tükenme durumunda oldu─čunu ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n dörtte biri (%25) "ço─ču zaman" yorgun hissetti─čini belirtirken, üçte birinden fazlas─▒ (%33) "zaman─▒n yakla┼č─▒k yar─▒s─▒nda" bitkin hissetti─čini belirtiyor. Ayr─▒ca, her be┼č kad─▒ndan üçü (%61) çok uyusalar bile uyand─▒klar─▒nda kendilerini yorgun hissettiklerini söylerken, erkeklerin yakla┼č─▒k yar─▒s─▒ (%49) ayn─▒ ┼čeyi söylüyor. Öte yandan, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %35'i yorgunlu─čun ki┼čisel ya┼čamlar─▒, %25'i aile ya┼čamlar─▒, %24'ü özel ya┼čamlar─▒ ve %22'si a┼čk ya┼čamlar─▒ üzerinde büyük veya orta düzeyde bir etkiye sahip oldu─čunu dü┼čünüyor.

 

Tüketici ucuz de─čil, fiyat─▒n─▒ hak eden ürün istiyor.

EPAM Continuum taraf─▒ndan küresel bir pandemi s─▒ras─▒nda geli┼čen tüketici zihniyetini ölçmek için ABD, Birle┼čik Krall─▒k ve Almanya'da 3.000’den fazla tüketici ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, de─či┼čen tüketici tutum ve davran─▒┼člar─▒n─▒ el al─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan bulgular─▒na göre, tüketici karar verme süreçlerine hakim olan ┼čey “paran─▒n kar┼č─▒l─▒─č─▒ (%41)” olurken, tüketicilerin sadece %16’s─▒ için indirim önemli bir faktör olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor. Bu da indirimlerin art─▒k tüketici davran─▒┼č─▒n─▒n arkas─▒ndaki birincil itici güç olmad─▒─č─▒n─▒ gözler önüne seriyor. Öte yandan, kat─▒l─▒mc─▒lara en sevdikleri markalarla ilgili en çok neye de─čer verdikleri soruldu─čunda, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ba┼črolde yer al─▒yor. Bunun yan─▒ s─▒ra, tüketicileri bir markadan sat─▒n almay─▒ durduran en önemli ┼čey ise personelin kötü davranmas─▒ (%33) olarak öne ç─▒k─▒yor.

 

Bir banka ┼čubesini en son ne zaman ziyaret ettik?

KMPG’─▒n Birle┼čik Krall─▒k’ta 2.000 tüketici ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, insanlar─▒n be┼čte birinin (%20) Covid-19 pandemisinden bu yana bir banka ┼čubesini ziyaret etmedi─čini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verilerine göre, insanlar─▒n dörtte birinden fazlas─▒ (%27), kullan─▒m─▒ basit bir uygulaman─▒n art─▒k bankalar─▒yla olan en önemli etkile┼čimi oldu─čuna inan─▒yor. Ancak, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n önemli bir bölümü (%21) bir banka ┼čubesini ziyaret etmeyi hala önemli buldu─čunu belirtiyor.

 

#─░lginç Bilgi        

Uzayda kullan─▒lan ilk yaz─▒ tipi "Futura" idi.
Futura, 1969’da Apollo 11 uzay arac─▒ taraf─▒ndan Ay’da b─▒rak─▒lan plakada kullan─▒lm─▒┼čt─▒r.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest