Kimola Bülten #76: Bi'şey Diyeceğim Ama Aramızda Kalsın.

Jan 14, 2022 - 3 min read
Kimola Bülten #76: Bi'şey Diyeceğim Ama Aramızda Kalsın.

İletişim ve araştırma profesyonelleri için hazırlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik araştırmalar ve tüketici verilerinin kullanım dünyası ile ilgili bu haftanın öne çıkan haberleri sizlerle!

Araştırma ve Veri Dünyasında Bu Haftanın Öne Çıkanları

Sesli komut kullanırken tedirginiz

Hub Entertainment Research’ün 2.500 ABD’li ile gerçekleştirdiği araştırmasına göre, beş tüketiciden dördü (%83), bir veya daha fazla cihazı kontrol etmek için sesli komut kullandığını söylüyor. Ve neredeyse tüketicilerin üçte ikisi (%62) bu cihazlardan en az biriyle "her zaman" veya "düzenli olarak" sesli komut kullanıyor. Ancak, ses kontrolünün varsayılan teknoloji etkileşim yöntemi haline gelmesinin önünde hala engeller var ve bunların en başında gizlilikle ilgili endişeler geliyor. Araştırmanın verilerine göre, düzenli kullanıcıların %53’ü, sesli komutları kullanırken gizlilik endişelerinin akıllarında olduğunu söylüyor. Tüketicilerin sesli komut ile ilgili en önemli endişeleri ise istenmeyen dinleme (%38) ve kişisel verilerinin toplaması (%39) konusunda.

 

Kötü günler geride kaldı mı?

Ipsos’un 800 bireyin katılımı gerçekleştirdiği “Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması”; salgının hala tehdit oluşturduğunu ve daha zor günlerin geleceği ile ilgili tüketici düşünce, tutum ve davranışlarını ortaya koyuyor. Araştırmanın verilerine göre, her 10 kişiden 7'si (%70) salgının hala tehdit oluşturduğu görüşünde. Ve her 2 kişiden 1'i (%47) daha zor günlerin beklediği konusunda hemfikir. Öte yandan, bireylerin salgın süresince hissettikleri duygular çok değişmiyor. %52’lik bir oran ile yorgunluk en fazla belirtilen duygu olarak öne çıkıyor. Yorgunluğu takip eden diğer 2 duygu ise endişe ve bıkkınlık.

 

Her 8 kişiden 1'i kendini sürekli yorgun hissediyor

YouGov tarafından Birleşik Krallık’ta 1.684 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, katılımcıların %13'ünün sürekli bir tükenme durumunda olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmanın öne çıkan verilerine göre, katılımcıların dörtte biri (%25) "çoğu zaman" yorgun hissettiğini belirtirken, üçte birinden fazlası (%33) "zamanın yaklaşık yarısında" bitkin hissettiğini belirtiyor. Ayrıca, her beş kadından üçü (%61) çok uyusalar bile uyandıklarında kendilerini yorgun hissettiklerini söylerken, erkeklerin yaklaşık yarısı (%49) aynı şeyi söylüyor. Öte yandan, katılımcıların %35'i yorgunluğun kişisel yaşamları, %25'i aile yaşamları, %24'ü özel yaşamları ve %22'si aşk yaşamları üzerinde büyük veya orta düzeyde bir etkiye sahip olduğunu düşünüyor.

 

Tüketici ucuz değil, fiyatını hak eden ürün istiyor

EPAM Continuum tarafından küresel bir pandemi sırasında gelişen tüketici zihniyetini ölçmek için ABD, Birleşik Krallık ve Almanya'da 3.000’den fazla tüketici ile gerçekleştirilen araştırma, değişen tüketici tutum ve davranışlarını el alıyor. Araştırmanın öne çıkan bulgularına göre, tüketici karar verme süreçlerine hakim olan şey “paranın karşılığı (%41)” olurken, tüketicilerin sadece %16’sı için indirim önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu da indirimlerin artık tüketici davranışının arkasındaki birincil itici güç olmadığını gözler önüne seriyor. Öte yandan, katılımcılara en sevdikleri markalarla ilgili en çok neye değer verdikleri sorulduğunda, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk başrolde yer alıyor. Bunun yanı sıra, tüketicileri bir markadan satın almayı durduran en önemli şey ise personelin kötü davranması (%33) olarak öne çıkıyor.

 

Bir banka şubesini en son ne zaman ziyaret ettik

KMPG’ın Birleşik Krallık’ta 2.000 tüketici ile gerçekleştirdiği araştırma, insanların beşte birinin (%20) Covid-19 pandemisinden bu yana bir banka şubesini ziyaret etmediğini ortaya koyuyor. Araştırmanın dikkat çeken verilerine göre, insanların dörtte birinden fazlası (%27), kullanımı basit bir uygulamanın artık bankalarıyla olan en önemli etkileşimi olduğuna inanıyor. Ancak, katılımcıların önemli bir bölümü (%21) bir banka şubesini ziyaret etmeyi hala önemli bulduğunu belirtiyor.

 

İlgiBilgiler        

Uzayda kullanılan ilk yazı tipi "Futura" idi.
Futura, 1969’da Apollo 11 uzay aracı tarafından Ay’da bırakılan plakada kullanılmıştır.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest