Announcing Our GPT Integration: Transform Customer Reviews into Powerful Marketing

Kimola Bülten #78: Chatbot yanlış biliyor.

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Jan 27, 2022 - 3 min read
Kimola Bülten #78: Chatbot yanlış biliyor.

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Deneyimledi─čimden daha fazlas─▒…

Verint® taraf─▒ndan ABD'de ya┼čayan 18 ile 65 ya┼člar─▒ aras─▒ndaki 1.000 kat─▒l─▒mc─▒n─▒n yan─▒tlar─▒n─▒n analiz edildi─či bir ara┼čt─▒rma, chatbotlar─▒n mü┼čteri hizmetleri alan─▒nda giderek yayg─▒nla┼čmas─▒na ra─čmen, ço─ču ki┼činin chatbot deneyimlerini tamamen sinir bozucu buldu─čunu gözler önüne seriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken bulgular─▒na göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yakla┼č─▒k üçte biri (%32) bir sohbet robotu taraf─▒ndan nadiren anla┼č─▒ld─▒klar─▒n─▒ veya hiç anla┼č─▒lmad─▒klar─▒n─▒ ve yakla┼č─▒k %30'u bir sohbet robotunun sorular─▒na nadiren veya hiçbir zaman tam olarak yan─▒t vermedi─čini söylüyor. Bu ileti┼čim ba┼čar─▒s─▒zl─▒─č─▒ nedeniyle, tüketicilerin %30’u bir sohbet robotuyla etkile┼čime girerken bir sorunu çözme çabalar─▒ndan s─▒kl─▒kla vazgeçtiklerini söylüyor.

 

Sosyal medya profillerinde zamir kullan─▒m─▒ giderek popüler hale geliyor.

YouGov taraf─▒ndan Birle┼čik Krall─▒k’ta 1.719 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen bir ara┼čt─▒rma, sosyal medya profillerinde "she/her, he/him" gibi ki┼či zamirlerinin kullan─▒m─▒n─▒n giderek daha popüler hale geldi─čini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, yakla┼č─▒k be┼č ki┼čiden ikisi (%38), ki┼či zamirlerini kullanan birine rastlad─▒klar─▒n─▒ söylüyor. ┼×a┼č─▒rt─▒c─▒ olmayan bir ┼čekilde, 18 ila 24 ya┼č aras─▒ndaki ki┼čilerin dörtte üçünün (%77) profillerine zamir ekleme olas─▒l─▒─č─▒ çok daha yüksek. Öte yandan, on ki┼čiden yaln─▒zca biri (%10), herkesin zamirlerini belirtmesi gerekti─čini dü┼čünürken, %15’i insanlar─▒n ki┼čisel sosyal medya hesaplar─▒na ki┼či zamirlerini eklemesinin kötü bir fikir oldu─čunu dü┼čünüyor.

 

Genç tüketiciler sanal evrende al─▒┼čveri┼č yapmak istiyor.

E-ticaret platformu Obsess taraf─▒ndan yay─▒nlanan Metaverse Mindset: Consumer Shopping Insights adl─▒ ara┼čt─▒rman─▒n ç─▒kt─▒lar─▒, Z ku┼ča─č─▒ tüketicilerinin dörtte üçünün (%75) bir video oyunu içinde dijital bir ürün sat─▒n ald─▒─č─▒n─▒ ve bu genç tüketicilerin be┼čte üçünün (%60), markalar─▒n ürünlerini meta veri tabanl─▒ platformlarda sat─▒lmas─▒n─▒ istedi─čini ortaya koyuyor. Markalar─▒n meta veri taban─▒nda sat─▒┼č yapmas─▒ gerekti─čini dü┼čünen Z ku┼ča─č─▒ üyelerinin %54'ü, insanlar─▒n gittikleri her yerden çevrimiçi al─▒┼čveri┼č yapabilmeleri gerekti─čini dü┼čünürken; %45'i, meta veri ortamlar─▒n─▒n çevrimiçi al─▒┼čveri┼č yerleri gibi olmas─▒ gerekti─čini belirtiyor.

 

Yeni normal; çoklu ekran kullan─▒m─▒ ve k─▒sa biçimli içerik.

TheSoul Publishing taraf─▒ndan ABD’de 2.000 tüketicinin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen bir ara┼čt─▒rma, tüketicilerin izleme ve içerik tüketim al─▒┼čkanl─▒klar─▒n─▒ ele al─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, 16-24 ya┼č grubundakilerin %71'i, 25-34 ya┼člar─▒ndakilerin %82'si ve 35-44 ya┼člar─▒ndakilerin %77'si ile 55 ya┼č ve üzerindekilerin yaln─▒zca %45'i dinlenirken düzenli olarak çoklu ekran kulland─▒klar─▒n─▒ belirtiyor. Ayr─▒ca, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n neredeyse dörtte üçü (%71) içeri─či genel olarak telefonlar─▒nda izlerken, kad─▒nlar (%76) telefonlar─▒nda erkeklere göre (%61) çok daha s─▒k k─▒sa biçimli içerik izliyor. Bunun yan─▒ s─▒ra veriler, bilgisayar kullan─▒m─▒nda bir önceki y─▒la göre kad─▒nlarda (2021: %9, 2020: %18) ve erkeklerde (2021: %18, 2020: %27) dü┼čü┼č oldu─čunu gösteriyor. Bu da hareket halindeyken izlemenin ve mobil uyumlu içerik tüketmenin tüketiciler taraf─▒ndan öncelikli hale geldi─čini gösteriyor.

 

Bekar insanlar daha m─▒ mutlu?

Jeewon Oh, William J. Chopik ve Richard E. Lucas'─▒n 3.439 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirdi─či ve Personality and Social Psychology Bulletin'de yay─▒nlanan bir ara┼čt─▒rma, “Bekar insanlar mutlu mu? Mutluluk seviyeleri zamanla de─či┼čiyor mu? Mutlularsa, olumlu duygular─▒n─▒n kayna─č─▒ nedir? Bekar olmaktan duyulan memnuniyet mi yoksa genel olarak ya┼čamdan duyulan memnuniyet mi?” gibi bir dizi soruya yan─▒t ar─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken bulgular─▒na göre, birçok bekar insan hayattan ve bekarl─▒ktan memnun oldu─čunu bildiriyor. Ba┼čka bir deyi┼čle, genel olarak mutlu olmak, "mutlu bekar bir hayat ya┼čamakla" ili┼čkilendirilirken, yaln─▒zca baz─▒ durumlarda, mutlu bir ┼čekilde bekar olmak "genel olarak daha mutlu olmakla" ili┼čkilendiriliyor. Bir di─čer önemli bulgu ise, tüm bekarlar─▒n bu durumdan e┼čit derecede memnun olmamas─▒. Tipik olarak, bekarl─▒klar─▒ndan daha az memnun olanlar erkek bireylerin yan─▒ s─▒ra, iyi e─čitimli, daha kötü sa─čl─▒─ča ve daha dü┼čük ya┼čam memnuniyetine sahip insanlar olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor.

 

 

#─░lginç Bilgi

Dünyadaki en uzun yer ad─▒ 85 harften olu┼čan ve Yeni Zelanda'da bulunan “Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhileuakitanatahu”d─▒r. Yenizelandal─▒lar sadece Taumata Tepesi diyorlar.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest