Kimola Bülten #78: Chatbot yanlış biliyor.

Jan 27, 2022 - 3 min read
Kimola Bülten #78: Chatbot yanlış biliyor.

İletişim ve araştırma profesyonelleri için hazırlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik araştırmalar ve tüketici verilerinin kullanım dünyası ile ilgili bu haftanın öne çıkan haberleri sizlerle!

Araştırma ve Veri Dünyasında Bu Haftanın Öne Çıkanları

Deneyimlediğimden daha fazlası

Verint® tarafından ABD'de yaşayan 18 ile 65 yaşları arasındaki 1.000 katılımcının yanıtlarının analiz edildiği bir araştırma, chatbotların müşteri hizmetleri alanında giderek yaygınlaşmasına rağmen, çoğu kişinin chatbot deneyimlerini tamamen sinir bozucu bulduğunu gözler önüne seriyor. Araştırmanın dikkat çeken bulgularına göre, katılımcıların yaklaşık üçte biri (%32) bir sohbet robotu tarafından nadiren anlaşıldıklarını veya hiç anlaşılmadıklarını ve yaklaşık %30'u bir sohbet robotunun sorularına nadiren veya hiçbir zaman tam olarak yanıt vermediğini söylüyor. Bu iletişim başarısızlığı nedeniyle, tüketicilerin %30’u bir sohbet robotuyla etkileşime girerken bir sorunu çözme çabalarından sıklıkla vazgeçtiklerini söylüyor.

 

Sosyal medyada zamir kullanımı giderek popüler hale geliyor

YouGov tarafından Birleşik Krallık’ta 1.719 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırma, sosyal medya profillerinde "she/her, he/him" gibi kişi zamirlerinin kullanımının giderek daha popüler hale geldiğini ortaya koyuyor. Araştırmanın öne çıkan verilerine göre, yaklaşık beş kişiden ikisi (%38), kişi zamirlerini kullanan birine rastladıklarını söylüyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 18 ila 24 yaş arasındaki kişilerin dörtte üçünün (%77) profillerine zamir ekleme olasılığı çok daha yüksek. Öte yandan, on kişiden yalnızca biri (%10), herkesin zamirlerini belirtmesi gerektiğini düşünürken, %15’i insanların kişisel sosyal medya hesaplarına kişi zamirlerini eklemesinin kötü bir fikir olduğunu düşünüyor.

 

Genç tüketiciler sanal evrende alışveriş yapmak istiyor

E-ticaret platformu Obsess tarafından yayınlanan Metaverse Mindset: Consumer Shopping Insights adlı araştırmanın çıktıları, Z kuşağı tüketicilerinin dörtte üçünün (%75) bir video oyunu içinde dijital bir ürün satın aldığını ve bu genç tüketicilerin beşte üçünün (%60), markaların ürünlerini meta veri tabanlı platformlarda satılmasını istediğini ortaya koyuyor. Markaların meta veri tabanında satış yapması gerektiğini düşünen Z kuşağı üyelerinin %54'ü, insanların gittikleri her yerden çevrimiçi alışveriş yapabilmeleri gerektiğini düşünürken; %45'i, meta veri ortamlarının çevrimiçi alışveriş yerleri gibi olması gerektiğini belirtiyor.

 

Çoklu ekran kullanımı ve kısa biçimli içerik

TheSoul Publishing tarafından ABD’de 2.000 tüketicinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırma, tüketicilerin izleme ve içerik tüketim alışkanlıklarını ele alıyor. Araştırmanın öne çıkan verilerine göre, 16-24 yaş grubundakilerin %71'i, 25-34 yaşlarındakilerin %82'si ve 35-44 yaşlarındakilerin %77'si ile 55 yaş ve üzerindekilerin yalnızca %45'i dinlenirken düzenli olarak çoklu ekran kullandıklarını belirtiyor. Ayrıca, katılımcıların neredeyse dörtte üçü (%71) içeriği genel olarak telefonlarında izlerken, kadınlar (%76) telefonlarında erkeklere göre (%61) çok daha sık kısa biçimli içerik izliyor. Bunun yanı sıra veriler, bilgisayar kullanımında bir önceki yıla göre kadınlarda (2021: %9, 2020: %18) ve erkeklerde (2021: %18, 2020: %27) düşüş olduğunu gösteriyor. Bu da hareket halindeyken izlemenin ve mobil uyumlu içerik tüketmenin tüketiciler tarafından öncelikli hale geldiğini gösteriyor.

 

Bekar insanlar daha mı mutlu?

Jeewon Oh, William J. Chopik ve Richard E. Lucas'ın 3.439 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ve Personality and Social Psychology Bulletin'de yayınlanan bir araştırma, “Bekar insanlar mutlu mu? Mutluluk seviyeleri zamanla değişiyor mu? Mutlularsa, olumlu duygularının kaynağı nedir? Bekar olmaktan duyulan memnuniyet mi yoksa genel olarak yaşamdan duyulan memnuniyet mi?” gibi bir dizi soruya yanıt arıyor. Araştırmanın dikkat çeken bulgularına göre, birçok bekar insan hayattan ve bekarlıktan memnun olduğunu bildiriyor. Başka bir deyişle, genel olarak mutlu olmak, "mutlu bekar bir hayat yaşamakla" ilişkilendirilirken, yalnızca bazı durumlarda, mutlu bir şekilde bekar olmak "genel olarak daha mutlu olmakla" ilişkilendiriliyor. Bir diğer önemli bulgu ise, tüm bekarların bu durumdan eşit derecede memnun olmaması. Tipik olarak, bekarlıklarından daha az memnun olanlar erkek bireylerin yanı sıra, iyi eğitimli, daha kötü sağlığa ve daha düşük yaşam memnuniyetine sahip insanlar olarak karşımıza çıkıyor.

 

 

İlginç Bilgiler

Dünyadaki en uzun yer adı 85 harften oluşan ve Yeni Zelanda'da bulunan “Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhileuakitanatahu”dır. Yenizelandalılar sadece Taumata Tepesi diyorlar.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest