Kimola Bülten #79: Şu elimde görmüş olduğunuz...

Feb 03, 2022 - 4 min read
Kimola Bülten #79: Şu elimde görmüş olduğunuz...

İletişim ve araştırma profesyonelleri için hazırlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik araştırmalar ve tüketici verilerinin kullanım dünyası ile ilgili bu haftanın öne çıkan haberleri sizlerle!

Araştırma ve Veri Dünyasında Bu Haftanın Öne Çıkanları

Canlı yayın alışverişleri revaçta

The Influencer Marketing Factory’nin 1.000 ABD’li katılımcı ile yaptığı araştırma, tüketicilerin sosyal medya platformları üzerinden alışveriş yaparken sosyal ticaret hakkındaki düşüncelerini, deneyimlerini ve davranışlarını ele alıyor. Araştırmanın öne çıkan verilerine göre, 10 katılımcıdan 7'si üçüncü taraf bir web sitesi yerine doğrudan bir platformun uygulamasından alışveriş yapmayı tercih ettiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra tüketicilerin %56'sı, geleneksel e-ticaret yerine sosyal medyadan alışveriş yapmayı daha hızlı ve daha kolay buluyor ve %82'si sosyal medyada bir ürün keşfedip uygulama aracılığıyla doğrudan satın aldığını söylüyor. Öte yandan tüketicilerin %57'si, bir canlı yayın alışveriş etkinliği sırasında bir şeyler satın aldıklarını ve %39'u canlı alışveriş etkinlikleri sırasında yeni ürünler keşfetmekten hoşlandıklarını belirtiyor. Hatta, katılımcıların %57'si canlı yayında sergileniyorsa bir ürünü satın alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu söylüyor.

 

Rüyamda bir reklam gördüm

PlushBeds’in 1.019 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği bir araştırma, reklamcılık ve pazarlamanın hayallerimizi nasıl etkilediğini, tüketicilerin rüyasında gördükten sonra bir şey satın alıp almadıkları ve çok daha fazlasını inceliyor. Araştırmanın dikkat çeken verilerine göre, her 10 katılımcıdan 7'si bir ürün ve/veya marka hakkında rüya gördüğünü söylüyor. Peki, bu insanlar rüyalarında ne yapıyorlar? Araştırmanın bulgularına göre, %53'ü şahsen veya çevrimiçi alışveriş yaptığını, %45'i bir ürünü kullandığını ve %33’ü sadece rüyalarında bir reklam gördüklerini söylüyor. Öte yandan tüketicilerin %53'ü, rüyalarının bir ürünle daha fazla etkileşim kurmalarını sağladığını söylerken; %45'i bir ürün veya markaya olan ilgilerinin rüya gördükten sonra hemen hemen aynı olduğunu söylüyor. Sadece %2'si rüyalarının ürün veya markayla daha az etkileşim kurma isteği uyandırdığını belirtiyor.

 

Çiftler yılda 43 gün TV izliyor

TalkTalk tarafından İngiltere’de gerçekleştirilen bir araştırma, tüketicilerin üçte birinin yılda 43 gün boyunca eşleriyle TV izlediğini ortaya koyuyor. Ancak, sadece %4'ü TV izlerken sarılıyor. Araştırmanın diğer önemli çıktılarına göre, Çiftler, TV izlerken sarılmak istemese de, partnerlerinin TV yayını tercihlerine karşı daha sevecen görünüyorlar. Öyle ki tüketicilerin 58'i, eşleri sevdiği için nefret ettikleri bir TV yayınını izleyeceğini belirtiyor. Öte yandan katılımcıların neredeyse dörtte biri (%23), partneri konuşmak isterse televizyonu durdurmakta ısrar ediyor. %20'den fazlası ise, TV izlerken partnerleri bir şey sorduğunda sinirlendiğini belirtiyor.

 

Sahte yorumlar tüketici güvenini sarsıyor

BrightLocal'ın 1.124 ABD’li tüketici ile gerçekleştirdiği araştırma, popüler sitelerde sahte tüketici yorumlarının öne çıkmasının, bu şirketlere ve barındırdıkları yorumlara olan güveni önemli ölçüde zedelediğini ortaya koyuyor. Araştırmanın dikkat çeken verilerine göre, katılımcıların %62'si 2021'de en az bir sahte yorum gördüklerini düşünüyor. Geçtiğimiz yıl tüketicilerin yarısından fazlası (%52) Amazon'da; yarısı (%50) Google'da; %37'si de Facebook'ta sahte yorumlar gördüklerinden emin. Hal böyle olunca sahte yorumların varlığı, bu sitelerdeki ve genel olarak internetteki yorumlara olan genel güveni aşındırıyor. Tüketicilerin üçte ikisinden fazlası (%67), sahte yorumların varlığının kendilerini genel olarak çevrimiçi incelemelere karşı güvensiz kıldığını söylüy

 

Dijital yerliler bile dijital etkinliklerden bıktı

Cint’in ABD, Birleşik Krallık ve Hindistan’da 3.015 tüketici ile gerçekleştirdiği araştırma, neredeyse tamamen çevrimiçi olarak hareket eden yaşamı çevreleyen hem rahatlığa hem de artan tükenmeye karşı tüketici tepkilerini ortaya koyuyor. Araştırmanın öne çıkan verilerine göre, araştırmaya katılan tüm ülkelerde, insanlar video ve müzik yayınından sanal randevulara ve çevrimiçi buluşmaya kadar çeşitli etkinliklere katılarak haftada ortalama 53 saati çevrimiçi olarak geçiriyor. Öte yandan Z Kuşağı, eski nesillere göre sürekli dijital etkinliklerden daha olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Ayrıca, Z Kuşağı'nın üçte biri video görüşmeleri gibi etkinliklere katılırken videonun kapalı olmasını istediğini ve yaklaşık yarısı (%49) okul için yaptıkları görüntülü görüşmelerden dolayı yorgun hissettiklerini bildiriyor.

 

Sevgililer Günü’nde hangi hediyeler tercih ediliyor?

Ulusal Perakende Federasyonu (NRF) ve Prosper Insights & Analytics tarafından 7.728 ABD'li tüketiciyle yapılan araştırma, tüketicilerin duygusal partnerleri için daha fazla harcama yapma niyetinde olduğunu gözler önüne seriyor. Araştırmanın verilerine göre, şeker (%56), tebrik kartları (%40) ve çiçekler (%37) bu Sevgililer Günü'nde de en popüler hediyelik eşyalar olmaya devam ediyor. Bunlara ek olarak, katılımcıların yaklaşık üçte biri (%31), bir "akşam yemeği" hediye etmeyi planlıyorken, neredeyse dörtte biri (%22) özel birine “mücevher” hediye etmeyi tercih ediyor. Bir konser veya spor etkinliği bileti gibi hediyelere olan talep de pandemi öncesi seviyelere geri dönmüş görünüyor ve %41'i hediye olarak bir etkinlik bileti almayı istediklerini belirtiyor.

 

İlginç Bilgiler

"Comic Sans" yazı tipi ismini çizgi romandan alıyor.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest