Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #79: Şu elimde görmüş olduğunuz...

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Feb 03, 2022 - 4 min read
Kimola Bülten #79: Şu elimde görmüş olduğunuz...

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Canl─▒ yay─▒n al─▒┼čveri┼čleri revaçta!

The Influencer Marketing Factory’nin 1.000 ABD’li kat─▒l─▒mc─▒ ile yapt─▒─č─▒ ara┼čt─▒rma, tüketicilerin sosyal medya platformlar─▒ üzerinden al─▒┼čveri┼č yaparken sosyal ticaret hakk─▒ndaki dü┼čüncelerini, deneyimlerini ve davran─▒┼člar─▒n─▒ ele al─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, 10 kat─▒l─▒mc─▒dan 7'si üçüncü taraf bir web sitesi yerine do─črudan bir platformun uygulamas─▒ndan al─▒┼čveri┼č yapmay─▒ tercih etti─čini belirtiyor. Bunun yan─▒ s─▒ra tüketicilerin %56's─▒, geleneksel e-ticaret yerine sosyal medyadan al─▒┼čveri┼č yapmay─▒ daha h─▒zl─▒ ve daha kolay buluyor ve %82'si sosyal medyada bir ürün ke┼čfedip uygulama arac─▒l─▒─č─▒yla do─črudan sat─▒n ald─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Öte yandan tüketicilerin %57'si, bir canl─▒ yay─▒n al─▒┼čveri┼č etkinli─či s─▒ras─▒nda bir ┼čeyler sat─▒n ald─▒klar─▒n─▒ ve %39'u canl─▒ al─▒┼čveri┼č etkinlikleri s─▒ras─▒nda yeni ürünler ke┼čfetmekten ho┼čland─▒klar─▒n─▒ belirtiyor. Hatta, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %57'si canl─▒ yay─▒nda sergileniyorsa bir ürünü sat─▒n alma olas─▒l─▒klar─▒n─▒n daha yüksek oldu─čunu söylüyor.

 

Rüyamda bir reklam gördüm!

PlushBeds’in 1.019 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirdi─či bir ara┼čt─▒rma, reklamc─▒l─▒k ve pazarlaman─▒n hayallerimizi nas─▒l etkiledi─čini, tüketicilerin rüyas─▒nda gördükten sonra bir ┼čey sat─▒n al─▒p almad─▒klar─▒ ve çok daha fazlas─▒n─▒ inceliyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verilerine göre, her 10 kat─▒l─▒mc─▒dan 7'si bir ürün ve/veya marka hakk─▒nda rüya gördü─čünü söylüyor. Peki, bu insanlar rüyalar─▒nda ne yap─▒yorlar? Ara┼čt─▒rman─▒n bulgular─▒na göre, %53'ü ┼čahsen veya çevrimiçi al─▒┼čveri┼č yapt─▒─č─▒n─▒, %45'i bir ürünü kulland─▒─č─▒n─▒ ve %33’ü sadece rüyalar─▒nda bir reklam gördüklerini söylüyor. Öte yandan tüketicilerin %53'ü, rüyalar─▒n─▒n bir ürünle daha fazla etkile┼čim kurmalar─▒n─▒ sa─člad─▒─č─▒n─▒ söylerken; %45'i bir ürün veya markaya olan ilgilerinin rüya gördükten sonra hemen hemen ayn─▒ oldu─čunu söylüyor. Sadece %2'si rüyalar─▒n─▒n ürün veya markayla daha az etkile┼čim kurma iste─či uyand─▒rd─▒─č─▒n─▒ belirtiyor.

 

Çiftler y─▒lda 43 gün TV izliyor.

TalkTalk taraf─▒ndan ─░ngiltere’de gerçekle┼čtirilen bir ara┼čt─▒rma, tüketicilerin üçte birinin y─▒lda 43 gün boyunca e┼čleriyle TV izledi─čini ortaya koyuyor. Ancak, sadece %4'ü TV izlerken sar─▒l─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n di─čer önemli ç─▒kt─▒lar─▒na göre, Çiftler, TV izlerken sar─▒lmak istemese de, partnerlerinin TV yay─▒n─▒ tercihlerine kar┼č─▒ daha sevecen görünüyorlar. Öyle ki tüketicilerin 58'i, e┼čleri sevdi─či için nefret ettikleri bir TV yay─▒n─▒n─▒ izleyece─čini belirtiyor. Öte yandan kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n neredeyse dörtte biri (%23), partneri konu┼čmak isterse televizyonu durdurmakta ─▒srar ediyor. %20'den fazlas─▒ ise, TV izlerken partnerleri bir ┼čey sordu─čunda sinirlendi─čini belirtiyor.

 

Sahte yorumlar tüketici güvenini sars─▒yor.

BrightLocal'─▒n 1.124 ABD’li tüketici ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, popüler sitelerde sahte tüketici yorumlar─▒n─▒n öne ç─▒kmas─▒n─▒n, bu ┼čirketlere ve bar─▒nd─▒rd─▒klar─▒ yorumlara olan güveni önemli ölçüde zedeledi─čini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verilerine göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %62'si 2021'de en az bir sahte yorum gördüklerini dü┼čünüyor. Geçti─čimiz y─▒l tüketicilerin yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%52) Amazon'da; yar─▒s─▒ (%50) Google'da; %37'si de Facebook'ta sahte yorumlar gördüklerinden emin. Hal böyle olunca sahte yorumlar─▒n varl─▒─č─▒, bu sitelerdeki ve genel olarak internetteki yorumlara olan genel güveni a┼č─▒nd─▒r─▒yor. Tüketicilerin üçte ikisinden fazlas─▒ (%67), sahte yorumlar─▒n varl─▒─č─▒n─▒n kendilerini genel olarak çevrimiçi incelemelere kar┼č─▒ güvensiz k─▒ld─▒─č─▒n─▒ söylüy

 

Dijital yerliler bile dijital etkinliklerden b─▒kt─▒!

Cint’in ABD, Birle┼čik Krall─▒k ve Hindistan’da 3.015 tüketici ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, neredeyse tamamen çevrimiçi olarak hareket eden ya┼čam─▒ çevreleyen hem rahatl─▒─ča hem de artan tükenmeye kar┼č─▒ tüketici tepkilerini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, ara┼čt─▒rmaya kat─▒lan tüm ülkelerde, insanlar video ve müzik yay─▒n─▒ndan sanal randevulara ve çevrimiçi bulu┼čmaya kadar çe┼čitli etkinliklere kat─▒larak haftada ortalama 53 saati çevrimiçi olarak geçiriyor. Öte yandan Z Ku┼ča─č─▒, eski nesillere göre sürekli dijital etkinliklerden daha olumsuz etkilendi─čini belirtiyor. Ayr─▒ca, Z Ku┼ča─č─▒'n─▒n üçte biri video görü┼čmeleri gibi etkinliklere kat─▒l─▒rken videonun kapal─▒ olmas─▒n─▒ istedi─čini ve yakla┼č─▒k yar─▒s─▒ (%49) okul için yapt─▒klar─▒ görüntülü görü┼čmelerden dolay─▒ yorgun hissettiklerini bildiriyor.

 

Sevgililer Günü’nde hangi hediyeler tercih ediliyor?

Ulusal Perakende Federasyonu (NRF) ve Prosper Insights & Analytics taraf─▒ndan 7.728 ABD'li tüketiciyle yap─▒lan ara┼čt─▒rma, tüketicilerin duygusal partnerleri için daha fazla harcama yapma niyetinde oldu─čunu gözler önüne seriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n verilerine göre, ┼čeker (%56), tebrik kartlar─▒ (%40) ve çiçekler (%37) bu Sevgililer Günü'nde de en popüler hediyelik e┼čyalar olmaya devam ediyor. Bunlara ek olarak, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yakla┼č─▒k üçte biri (%31), bir "ak┼čam yeme─či" hediye etmeyi planl─▒yorken, neredeyse dörtte biri (%22) özel birine “mücevher” hediye etmeyi tercih ediyor. Bir konser veya spor etkinli─či bileti gibi hediyelere olan talep de pandemi öncesi seviyelere geri dönmü┼č görünüyor ve %41'i hediye olarak bir etkinlik bileti almay─▒ istediklerini belirtiyor.

 

#─░lginç Bilgi

"Comic Sans" yaz─▒ tipi ismini çizgi romandan al─▒yor.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest