Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #81: Söylesene neden ben?

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Feb 17, 2022 - 4 min read
Kimola Bülten #81: Söylesene neden ben?

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

─░nsanlar markalar hakk─▒nda ne dü┼čünüyor?

Twitter’─▒n 5.000’den fazla tweeti analiz etti─či #RealTalk çal─▒┼čmas─▒, geli┼čen tüketici e─čilimlerine ve beklentilerine dayal─▒ olarak markalar─▒n platformdaki ba┼čar─▒lar─▒n─▒ nas─▒l en üst düzeye ç─▒karabileceklerine dair içgörüler sunuyor. Her ┼čeyden önce çal─▒┼čma, platformdaki marka konu┼čmalar─▒n─▒n artt─▒─č─▒n─▒ ve daha fazla ki┼činin uygulama içindeki markalarla etkile┼čime geçmek istedi─čini gösteriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n bir ba┼čka önemli ç─▒kt─▒s─▒na göre, tüketiciler Twitter’daki birçok marka profilinin ayn─▒ göründü─čünü dü┼čünüyor. Hal böyle olunca, 10 ki┼čiden 8'i “markalar─▒n tonlar─▒n─▒ zamana göre geli┼čtirmesini” bekliyor. Öte yandan tüketicilere markalar─▒n tweetlerinde neleri görmek istersiniz diye soruldu─čunda; tüketicilerin %37'si markalar─▒n sosyal ve kültürel konular hakk─▒nda, %25'i de TV ┼čovlar─▒ hakk─▒nda konu┼čmas─▒ gerekti─čini dü┼čünüyor. Bu da La Casa de Papel’in yeni sezonuyla ilgili bir markan─▒n görü┼čünün, tüketicinin daha az umurunda oldu─čunu gösteriyor.
 

─░lk bulu┼čmada neler mi yap─▒lmal─▒?

YouGov’un Birle┼čik Krall─▒k’ta 1.686 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒ ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, ilk bulu┼čmada yap─▒labilecek aktivitelere ili┼čkin görü┼čleri ele al─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre; kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n sadece %17'si ilk bulu┼čmada sevgilinizin akrabalar─▒yla tan─▒┼čman─▒n veya onlar─▒n sizin akrabalar─▒n─▒zla tan─▒┼čmas─▒n─▒ sa─člaman─▒n sorun olmad─▒─č─▒n─▒ söylerken, yakla┼č─▒k dörtte üçü (%72) bunun kabul edilemez bir faaliyet oldu─čunu söylüyor. Kat─▒l─▒mc─▒lar, ilk bulu┼čma için en kabul edilebilir aktivitelerin kahve içmek (%93), ak┼čam yeme─čine ç─▒kmak (%93) ve yürüyü┼če ç─▒kmak (%92) oldu─čunu belirtirken, her 10 ki┼čiden dokuzu (%91) bir barda bir ┼čeyler içmek için d─▒┼čar─▒ ç─▒kman─▒n iyi bir fikir oldu─čunu belirtiyor. ─░lk bulu┼čmada samimi aktiviteler söz konusu oldu─čunda, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %36’s─▒ seks yapman─▒n kabul edilebilir oldu─čunu; %54’ü ise kabul edilemez oldu─čunu dü┼čünüyor.

 

Ürün bilgisi sat─▒n alma kararlar─▒n─▒ etkiliyor.

Salsify'─▒n ABD, ─░ngiltere, Almanya ve Fransa'da yakla┼č─▒k 5.000 tüketici ile gerçekle┼čtirdi─či "Tüketici Ara┼čt─▒rmas─▒ 2022: Çok Kanall─▒ Al─▒┼čveri┼č Yapanlar─▒n Talebi Nas─▒l Kar┼č─▒lan─▒r” raporu, ürün bilgisinin hem çevrimiçi hem de ma─čaza içi sat─▒n alma kararlar─▒n─▒ önemli ölçüde etkiledi─čini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre; ABD'li tüketicilerin neredeyse yar─▒s─▒ (%46) internette ayr─▒nt─▒l─▒ bilgi bulamazlarsa, %30'u da görseller eksikse veya dü┼čük kaliteliyse bir ürünü sat─▒n almayacaklar─▒n─▒ söylüyor. Öte yandan Alman tüketicilerin yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%53), bir sat─▒n alma yapmadan önce ürün ve ambalaj geri dönü┼čüm bilgilerini kontrol etti─čini belirtirken; Fransa'da al─▒┼čveri┼č yapanlar─▒n dörtte biri (%25), bir ürünü sat─▒n almadan önce ürünün üçüncü taraf sürdürülebilirlik sertifikas─▒na sahip olup olmad─▒─č─▒n─▒ bilmeleri gerekti─čini söylüyor.

 

10 ki┼čiden 7’si, doktor seçerken çevrimiçi yorumlar─▒ okuyor.

Reputation ve YouGov’un ortakla┼ča olarak ABD’de 1.227 tüketicinin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, tüketicilerin %70’inden fazlas─▒n─▒n bir sa─čl─▒k hizmeti yeri veya sa─člay─▒c─▒s─▒ ararken hasta incelemelerini okudu─čunu gözler önüne seriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken bulgular─▒na göre kad─▒nlar, doktorlar─▒n─▒n ald─▒─č─▒ tüketici geri bildirimleri konusunda daha fazla endi┼če duyuyor ve kad─▒nlar─▒n neredeyse %80'i yeni bir doktor dü┼čünmeden önce hasta yorumlar─▒n─▒ okuduklar─▒n─▒ söylüyor. Kad─▒nlar ayr─▒ca, bir sa─čl─▒k hizmeti sa─člay─▒c─▒s─▒ için öne ç─▒kan kriterler olarak doktorun cinsiyetini (erkeklerin %10’u; kad─▒nlar─▒n %20’si), sigorta kabulünü (erkeklerin %63’ü; kad─▒nlar─▒n %75’i) ve muayene saatlerini (erkeklerin %15’i; kad─▒nlar─▒n %19’u) erkeklere k─▒yasla daha fazla önemsiyor.

 

─░nternet, gençlerin ekran ba┼č─▒nda geçirdi─či süreye hükmediyor.

Hub Entertainment Research'ün ABD’li tüketicilerin e─člence zamanlar─▒n─▒ nas─▒l geçirdiklerini inceleyen “Video Redefined” ara┼čt─▒rmas─▒, yeni video tabanl─▒ e─člence kaynaklar─▒n─▒n geleneksel TV ve film izleme davran─▒┼člar─▒ üzerindeki etkisini inceliyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verilerine göre TV ve filmler, tüketicilerin ekran tabanl─▒ e─člence ile harcad─▒klar─▒ tüm zaman─▒n %48'ini olu┼čturuyor. (Bu oran bir y─▒l öncesine göre %5 dü┼čük.) Öte yandan tüketicilerin bo┼č zamanlar─▒n─▒ nas─▒l geçirdikleri söz konusu oldu─čunda, genç ve ya┼čl─▒ tüketicilerin neredeyse birbirine hiç benzemedi─či görülüyor. Buna göre; 35 ya┼č üstü tüketiciler zamanlar─▒n─▒n %60'─▒n─▒ TV ve film izleyerek geçirirken, 13-24 ya┼člar─▒ aras─▒ndakiler için TV ve filmler e─člence süresinin sadece dörtte birini olu┼čturuyor. ─░lginç olmayan bir ┼čekilde yüzdeler, tam tersine dönüyor ve 13-24 ya┼č─▒ndakilerin %57’si; 35+ ki┼čilerin ise %28'i çevrimiçi videolarla, oyunlarla ve sosyal medya ile zaman geçiriyor.

 

#─░lginç Bilgi

Basketbol oynanan en uzun maraton; 120 saat 2 dakika sürmü┼čtür.
Nardin Academy'nin New York Buffalo'daki basketbol sahas─▒nda gerçekle┼čen müsabaka, genç yeti┼čkinleri etkileyen zihinsel sa─čl─▒k sorunlar─▒na dikkat çekmek amac─▒yla düzenlendi.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest