Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #83: Ya Evde Yoksan?

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Mar 05, 2022 - 4 min read
Kimola Bülten #83: Ya Evde Yoksan?

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Arad─▒k açmad─▒n─▒z!

First Orion’un ABD’de 5.000 tüketici ve 500 kurye ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rman─▒n bulgular─▒n─▒ içeren “2022 G─▒da Teslimat Raporu”, tüketiciler ve kuryeler aras─▒ndaki ileti┼čim tercih ve deneyimlerini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, tüketicilerin neredeyse be┼čte üçü (%59) geçti─čimiz y─▒l içinde tan─▒nmayan bir numaraya cevap vermek istemedikleri için teslimat hizmetinden gelen bir aramay─▒ cevaplamad─▒─č─▒n─▒ ve %56’s─▒ cevaps─▒z araman─▒n olumsuz bir teslimat deneyimiyle sonuçland─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Öte yandan kuryelerin %74’ü; genellikle yol tarifi, teslimat onay─▒ vb. ile ilgili olarak teslimat yapt─▒klar─▒ mü┼čterilerle ileti┼čime geçmek zorunda kald─▒─č─▒n─▒, ancak numara tan─▒nmad─▒─č─▒ için mü┼čterilerin %70'inin ça─čr─▒lar─▒ görmezden geldi─čini belirtiyor.

 

Online al─▒┼čveri┼če sosyal medya etkisi!

Sprout Social’─▒n 1.000 ABD’li tüketici ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, tüketicilerin sosyal ticaretle ilgili tercihlerini, alg─▒lar─▒n─▒ ve tutumlar─▒n─▒ inceliyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre; 10 kat─▒l─▒mc─▒dan neredeyse 7'si (%68), sosyal medya arac─▒l─▒─č─▒yla zaten bir ┼čeyler sat─▒n ald─▒klar─▒n─▒ söylerken, bu e─čilimin 2022'de artaca─č─▒ yönünde güçlü bir olas─▒l─▒k bulunuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n bir ba┼čka önemli ç─▒kt─▒s─▒na göre, 2022 y─▒l─▒nda tüketiciler kendilerini en rahat hissettikleri platformlardan al─▒┼čveri┼č yapmay─▒ planl─▒yor. Dijital dünyaya do─čan Z Ku┼ča─č─▒ al─▒┼čveri┼čçileri en çok Instagram, TikTok ve Snapchat gibi görsel öncelikli sosyal a─člardan heyecan duyarken; Baby Boomers, Facebook'taki al─▒┼čveri┼člerini art─▒rmay─▒ bekliyor. Kad─▒nlar TikTok ve Pinterest'te "sipari┼č ver"e t─▒klamay─▒ dört gözle beklerken, erkekler bir sonraki olmazsa olmazlar─▒n─▒ Twitter ve Twitch'te bulmay─▒ umuyor.

 

Z ku┼ča─č─▒ geleneksel medyadan vazgeçmiyor.

Horowitz Research’ün 800 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, 13 ila 24 ya┼č─▒ndakilerin %78'inin haftal─▒k TV içeriklerini (TV programlar─▒, filmler, spor vb.), %79'unun ise k─▒sa biçimli içerikleri (k─▒sa klipler, video oyunu canl─▒ yay─▒nlar─▒, sosyal medyadaki videolar vb.) izledi─čini ortaya koyuyor. Ayr─▒ca, Z ku┼ča─č─▒n─▒n izleme sürelerine bak─▒ld─▒─č─▒nda uzun (%46) ve k─▒sa (%54) içerikler aras─▒nda büyük farkl─▒lar olmad─▒─č─▒ gözlemleniyor. Özellikle, 13 ila 17 ya┼č─▒ndakiler, zamanlar─▒n─▒ iki format aras─▒nda neredeyse e┼čit olarak bölü┼čtüren 18 ila 24 ya┼č─▒ndakilere k─▒yasla, zamanlar─▒n─▒n daha büyük bir k─▒sm─▒n─▒ k─▒sa biçimli video içeri─čiyle harc─▒yorlar. Horowitz'in ara┼čt─▒rmas─▒, yayg─▒n inan─▒┼č─▒n aksine, tüm bu görüntülemelerin bir ak─▒ll─▒ telefonda gerçekle┼čmedi─čini ortaya koyuyor. Z ku┼ča─č─▒n─▒n neredeyse tamam─▒ (%91) her gün ak─▒ll─▒ telefonlar─▒ndan; 3'te 2'si de (%66) her gün TV’den bir ┼čeyler izledi─čini belirtiyor. Hatta ara┼čt─▒rma, 10 Z ku┼ča─č─▒ndan 6's─▒n─▒n kendi yatak odalar─▒nda bir TV’ye sahip oldu─čunu gözler önüne seriyor.

 

Erkekler sa─čl─▒klar─▒ konusunda hem ilgisiz hem bilgisiz.

MDVIP ad─▒na Ipsos taraf─▒ndan ABD’de 1.026 ki┼či ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, erkeklerin ço─čunlu─čunun en büyük sa─čl─▒k riskleri konusunda ilgisiz ve bilgisiz oldu─čunu ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verilerine göre, ara┼čt─▒rmaya kat─▒lan erkeklerin yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%55), “göbekli baba vücudundan” rahats─▒z olmad─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Ara┼čt─▒rman─▒n bir di─čer önemli bulgusuna göre, her 5 erkekten 2'si semptomlar─▒ acil olana kadar doktora gitmeyi erteliyor (%40). Öte yandan, her 5 erkekten 4'ü e┼člerinin/partnerlerinin sa─čl─▒klar─▒nda önemli bir rol oynad─▒─č─▒n─▒ (%78) ve erkeklerin %45'i e┼či/partneri ─▒srar etti─či için doktora gitti─čini söylüyor.

 

5 ki┼čiden 3'ü finansal tavsiye istiyor ancak nereden alaca─č─▒n─▒ bilmiyor.

The Harris Poll taraf─▒ndan Intelliflo ad─▒na 18 ya┼č ve üzeri 2.067 ABD'li yeti┼čkinin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, finansal tavsiyeye yönelik tüketici tutumlar─▒n─▒ ve nesiller aras─▒ e─čilimleri ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n göze çarpan ç─▒kt─▒lar─▒na göre; Z ku┼ča─č─▒n─▒n %71'i ve Y ku┼ča─č─▒n─▒n %72'si, tavsiye almak istedikleri finansal konular oldu─čunu belirtiyor, ancak bunu nereden ya da kimden alacaklar─▒n─▒ bilmiyor. Ara┼čt─▒rmaya kat─▒lan her 3 ki┼čiden sadece 1'i (%32), finansal konularda yard─▒m almak için finansal dan─▒┼čmanlara, yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%52) ailelerine ve her 5 ki┼čiden 2'si (%41) dijital kaynaklara ba┼čvurdu─čunu söylüyor. Dijital kaynaklara ba┼čvuran Z ku┼ča─č─▒n─▒n %44'ü, Y ku┼ča─č─▒n─▒n %49'u ve X ku┼ča─č─▒n─▒n %47'si, sosyal medya platformlar─▒ (Instagram veya TikTok gibi – %15), podcast'lere (%10) ve bloglar/vlog'lar (%7) yöneliyor.

 

#─░lginç Bilgi

Bir insan─▒n vücudundaki toplam damar uzunlu─ču 100.000 kilometre civar─▒ndad─▒r.
Bu rakam dünyadaki en büyük otoyol a─č─▒ndan daha uzundur.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest