Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #82: Orda Bir Parti Var "Uzaktan"

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Feb 24, 2022 - 3 min read
Kimola Bülten #82: Orda Bir Parti Var "Uzaktan"

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Ufukta Zoom partisi var!

Global Wireless Solutions (GWS) taraf─▒ndan Birle┼čik Krall─▒k’taki 2.023 tüketicinin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, tüketicilerin hibrit etkinliklere kar┼č─▒ olumlu bakt─▒─č─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rma göre, 18-24 ya┼č aras─▒ndaki bireylerin canl─▒ yay─▒n yoluyla herhangi bir etkinli─če kat─▒lma olas─▒l─▒klar─▒, 55 ya┼č üstü bireylere k─▒yasla daha yüksek. Buna ek olarak, erkeklerin pandemi s─▒ras─▒nda bir etkinli─če uzaktan kat─▒ld─▒klar─▒n─▒ söyleme olas─▒l─▒klar─▒ kad─▒nlardan önemli ölçüde daha yüksek. Örne─čin, pandemi s─▒ras─▒nda uzaktan bir dü─čüne kat─▒lanlar─▒n %68’i, bir ni┼čana kat─▒lanlar─▒n ise %71’i erkek. Bu da canl─▒ yay─▒n yoluyla önemli etkinliklere kat─▒lma konusunda net bir ku┼čak ve cinsiyet fark─▒ oldu─čunu gösteriyor. Önümüzdeki y─▒l için ise, her 10 ki┼čiden 1'i do─čum günleri ve cenazelere, 5 ki┼čiden 2'si (%41) davet edilirse sanal olarak bir dü─čüne kat─▒lacaklar─▒n─▒ belirtiyor. Ayr─▒ca, uzaktan mezuniyetler de birço─čunun (%54) planlar─▒ aras─▒nda yer al─▒yor.

 

Eski sevgiliden arkada┼č olur mu?

YouGov’un Birle┼čik Krall─▒k’ta 2.012 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirdi─či bir ara┼čt─▒rma, insanlar─▒n duygusal bir birlikteli─čini sonland─▒rd─▒ktan sonraki tutum ve davran─▒┼člar─▒n─▒ inceliyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken bulgular─▒na göre, eski partneri olan tüm kat─▒l─▒mc─▒lar aras─▒nda, sadece %8'i tüm eski partnerleriyle arkada┼č ve kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yar─▒s─▒ (%51) önceki partnerlerinden hiçbiriyle arkada┼č de─čil. Ayr─▒ca erkeklerin, eski partnerlerinden en az biriyle arkada┼č olduklar─▒n─▒ söyleme olas─▒l─▒─č─▒ (kad─▒nlar─▒n %41’i, erkeklerin %51’i) kad─▒nlara k─▒yasla daha fazla. Kad─▒nlar─▒n yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%56), erkeklerin %45'ine k─▒yasla eski sevgililerinden hiçbiriyle arkada┼č olmad─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Öte yandan kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %40’─▒na göre, bir partnerden ayr─▒ld─▒ktan sonra yap─▒lan en yayg─▒n ┼čey sahip olduklar─▒ her ┼čeyi geri vermek. Buna ek olarak, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %20’si eski sevgilisini sosyal medyadan takip etmeyi b─▒rak─▒rken; %16’s─▒ eski sevgilisinin telefon numaras─▒n─▒ siliyor.

 

Erkekler kad─▒nlardan daha çabuk "seni seviyorum" diyor.

Thortful’un Birle┼čik Krall─▒k’ta 1.500 ki┼čiyle gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, insanlar─▒n bir aydan daha k─▒sa bir süre içinde birine a┼čk─▒n─▒ ilan etti─čini gözler önüne seriyor. Bunun yan─▒ s─▒ra, ara┼čt─▒rmaya kat─▒lan her 5 ki┼čiden 1’i ili┼čkinin ilk 3 ay─▒nda partnerine “seni seviyorum” dedi─čini söylüyor. A┼čk beyanlar─▒ söz konusu oldu─čunda cinsiyete göre farkl─▒l─▒k görülüyor. Ara┼čt─▒rman─▒n verilerine göre, erkeklerin %19’u bir ay sonra, kad─▒nlar─▒n ise %18’i üç ay veya daha uzun süre sonra partnerlerine a┼čklar─▒n─▒ ilan ettiklerini belirtiyor. Öte yandan kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %63’ü fiziksel dokunu┼ču; %48’i birlikte yemek yaparak veya yürüyü┼če ç─▒karak kaliteli zaman geçirmek gibi aktiviteleri sevgilerini göstermenin en iyi yolu oldu─čunu ifade ediyor.

 

50 ya┼č─▒n alt─▒ndaki 4 kad─▒ndan 1’i ┼čiddete maruz kal─▒yor.

The Lancet dergisinde yay─▒nlanan ve Dünya Sa─čl─▒k Örgütü ara┼čt─▒rmac─▒lar─▒n─▒n 161 ülkeden 15 ya┼č ve üzeri 2 milyon k─▒z çocu─čunun verilerini içeren 336 çal─▒┼čman─▒n analiz edildi─či ara┼čt─▒rma, 15 ila 49 ya┼č aras─▒ndaki kad─▒nlar─▒n %27'sinin ya┼čamlar─▒ boyunca fiziksel ve/veya cinsel birliktelik ┼čiddeti ya┼čad─▒─č─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rma ayr─▒ca, aile içi ┼čiddetin erken ba┼člad─▒─č─▒n─▒ ve 15 ila 19 ya┼č aras─▒ndaki gençlerin %24'ünün yak─▒n partner ┼čiddeti ya┼čad─▒─č─▒n─▒ gözler önüne seriyor. Öte yandan bulgular, yüksek gelirli ülkelerde yak─▒n partner ┼čiddeti oranlar─▒n─▒n daha dü┼čük oldu─čunu göstermekte. Bu oran─▒n en dü┼čük (!) oldu─ču üç bölge; Orta Avrupa (%16), Orta Asya (%18) ve Bat─▒ Avrupa (%20), ancak bu oranlar oldukça yüksek.

 

Y─▒llar geçse de etkisi devam ediyor.

Acosta'n─▒n ABD’de gerçekle┼čtirdi─či yeni bir tüketici ara┼čt─▒rmas─▒, COVID-19’un tüketicilerin market al─▒┼čveri┼či yapma ┼čekli üzerinde güçlü bir etkiye sahip oldu─čunu ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, ara┼čt─▒rmaya kat─▒lan her 10 ki┼čiden neredeyse 7'si (%68) market al─▒┼čveri┼člerini ara s─▒ra da olsa çevrimiçi yap─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n bir di─čer önemli verisi ise, market al─▒┼čveri┼čçilerinin virüs hakk─▒nda 2021 sonuna k─▒yasla ┼čimdi daha fazla endi┼če duydu─čunu gösteriyor. (Tüketicilerin%46’s─▒ çok endi┼čeli.) Hal böyleyken, tüketicilerin %75’i al─▒┼čveri┼č yaparken gerekmese bile maske takmaya devam ediyor.

 

#─░lginç Bilgi

─░simlendirilirken tanr─▒ adlar─▒ndan esinlenilmemi┼č tek gezegen "Dünya"d─▒r.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest