Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #85: Dünya Tersine Dönse Vazgeçmem!

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Mar 17, 2022 - 3 min read
Kimola Bülten #85: Dünya Tersine Dönse Vazgeçmem!

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Toplum maskeden vazgeçmiyor.

Ipsos taraf─▒ndan Türkiye’de 800 ki┼či ile gerçekle┼čtirilen Koronavirüs Salg─▒n─▒ ve Toplum Ara┼čt─▒rmas─▒, küresel salg─▒n krizi kapsam─▒nda al─▒nan önlemlerin gev┼četilmesine kar┼č─▒n tutum ve davran─▒┼člar─▒ndaki de─či┼čikliklerden endi┼če düzeylerine kadar pek çok konuda önemli veriler sunuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verilerine göre k─▒s─▒tlamalar azalt─▒lm─▒┼č olsa da her üç ki┼čiden ikisi (%67), “Ne olursa olsun kapal─▒ alanlarda maske takar─▒m” diyor. Öte yandan toplumun salg─▒na yönelik duydu─ču endi┼če düzeyinde bir önceki aya (%82) göre önemli bir dü┼čü┼č görülse de toplumun %72’si hala kendisinin veya ailesinden birinin koronavirüse yakalanmas─▒ndan endi┼če duydu─čunu belirtiyor. Ancak toplumun yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ önümüzdeki sürecin daha kolay geçece─čini dü┼čünüyor.

 

Tüketicilerin %62'si sohbet robotuyla konu┼čmay─▒ tercih ediyor.

Tidio’nun ABD’li 750'den fazla tüketiciyle yapt─▒─č─▒ ara┼čt─▒rma, tüketicilerin sohbet robotlar─▒yla etkile┼čim kurmaktan elde etmeyi bekledikleri en popüler faydalar─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rmada tüketicilere belirli mü┼čteri hizmetleri sorunlar─▒n─▒ çözmek için bir sohbet robotuyla m─▒ yoksa bir insanla m─▒ ileti┼čim kurmay─▒ tercih edecekleri soruldu─čunda; tüketiciler sipari┼č durumunu kontrol etmek (%71), ürün aramak (%67) ve f─▒rsatlar ve indirimler hakk─▒nda bilgi almak (%62) gibi durumlar söz konusu oldu─čunda sohbet robotlar─▒n─▒ tercih edece─čini belirtiyor. Ürün iadeleri (%46), bir sorunu giderme (%40) veya mü┼čteri hizmetlerinden ┼čikayet etme (%28) gibi durumlar ise insani yard─▒m yerine bir sohbet robotunun daha az tercih edildi─či durumlar aras─▒nda yer al─▒yor.

 

Tüketici sanal evrene inanm─▒yor.

Klaviyo taraf─▒ndan 1.000 ABD'li tüketiciyle gerçekle┼čtirilen bir ara┼čt─▒rmaya göre, birçok insan─▒n sanal evrenin ne oldu─ču hakk─▒nda hiçbir fikri yok. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre 18-24 ya┼č grubundakilerin %41'i, 25-34 ya┼č grubundakilerin %34'ü ve 55+ ya┼č tüketicilerin %61'i sanal evrenin ne oldu─čunu bilmiyor. Ayr─▒ca, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %17'si "metaverse"ün sadece Facebook oldu─čuna inan─▒yor. Daha da kötüsü, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %78'i bunun sadece pazarlama aldatmacas─▒ oldu─čunu, %30'u da kesinlikle abart─▒ oldu─čunu dü┼čünüyor. Buna ek olarak, 18 ila 24 ya┼č─▒ndakilerin %40'─▒, NFT kavram─▒n─▒ anlam─▒yor ve %32'si onlara yat─▒r─▒m yapmay─▒ asla dü┼čünmeyeceklerini söylüyor.

 

Kötü mü┼čteri hizmetleri markalar─▒ riske at─▒yor.

Coveo taraf─▒ndan ABD ve Birle┼čik Krall─▒k’ta 18 ya┼č ve üzeri 4,000 yeti┼čkinin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, tüketicilerin mü┼čteri hizmetleri deneyimleri ile marka ba─čl─▒l─▒klar─▒ aras─▒nda bir ili┼čki olup olmad─▒─č─▒n─▒ ele al─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verilerine göre tüketicilerin %96's─▒, yetersiz mü┼čteri hizmeti deneyimlerinin marka ba─čl─▒l─▒klar─▒n─▒ etkiledi─čini söylüyor. Ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n be┼čte biriden fazlas─▒ (%22) çeli┼čkili bilgilere sahip olmalar─▒ durumunda bir markay─▒ terk edeceklerini belirtirken, Baby Boomer kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n─▒n %52'si bir mü┼čteri hizmetleri temsilcisine ula┼čamad─▒klar─▒nda bir markay─▒ b─▒rakacaklar─▒n─▒ belirtiyor. Öte yandan Z ku┼ča─č─▒n─▒n %40’─▒, bir sorunu kendi ba┼člar─▒na çözemezlerse bir markay─▒ terk edeceklerini söylüyor. Bu da genç nesillerin bir sorunu kendi kendilerine çözmeyi tercih ettiklerini gösteriyor.

 

Tüketici çe┼čitlilik görmek istiyor. 

STARZ’─▒n UCLA ile ortakla┼ča olarak gerçekle┼čtirilen küresel bir ara┼čt─▒rma; çe┼čitli, özgün ve kapsay─▒c─▒ medya temsiline yönelik tüketici alg─▒lar─▒n─▒ ve taleplerini incelerken ekrandaki çe┼čitlili─čin ve kamera arkas─▒ndaki çe┼čitlili─čin izleyicilerin içeri─či seçmesinde önemli etkenler oldu─čunu ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre erkeklerin %41'ine k─▒yasla, kad─▒nlar─▒n yaln─▒zca %35'i kimliklerinin güncel medya içeri─činde iyi temsil edildi─čini belirtiyor. Ayr─▒ca kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %57,4'ü, sahne arkas─▒ndaki insanlar─▒n farkl─▒ geçmi┼člere sahip olmas─▒n─▒n kendileri için önemli oldu─čunu söylüyor. Ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n %64,8'i TV/medyada kendilerininkinden farkl─▒ gruplardan/geçmi┼člerden gelen insanlar─▒ görmenin di─čerlerine kar┼č─▒ daha fazla empati duymalar─▒n─▒ sa─člad─▒─č─▒n─▒ söylüyor.

 

 

#─░lginç Bilgi

Film fragmanlar─▒ ilk olarak filmden sonra gösterildi, bu yüzden onlara "fragman (trailer)" deniyor. 

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest