Announcing Our GPT Integration: Transform Customer Reviews into Powerful Marketing

Kimola Bülten #77: Sarılmak ister misin?

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Jan 21, 2022 - 3 min read
Kimola Bülten #77: Sarılmak ister misin?

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Sar─▒lmak güçlü bir eylemdir.

Yap─▒lan psikolojik ara┼čt─▒rmalar, sar─▒lmalar─▒m─▒z─▒n uzunlu─čunun stres seviyesini azaltmak üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu─čunu gösteriyor. 183 kat─▒l─▒mc─▒yla gerçekle┼čtirilen bir deneyde, kat─▒l─▒mc─▒lara çok stresli bir topluluk önünde konu┼čma görevi veriliyor. ─░kiye ayr─▒lan grubun yar─▒s─▒ partnerlerinden 20 saniyelik bir sar─▒lman─▒n avantaj─▒na sahipken, di─čer yar─▒s─▒ kimseye sar─▒lmadan topluluk önünde bir konu┼čma gerçekle┼čtiriyor. Ayn─▒ zamanda stres seviyesi ölçülen kat─▒l─▒mc─▒lardan sar─▒lma grubundaki hem erkeklerin hem de kad─▒nlar─▒n stres seviyelerinde di─čer gruba k─▒yasla anlaml─▒ derecede gerileme gözlemleniyor. Bu da sar─▒lma eyleminin insan psikolojisi üzerindeki gücünü gözler önüne seriyor.

 

Uzaktan e─čitime talep yeniden artt─▒.

Ipsos taraf─▒ndan Türkiye’de 800 ki┼či ile gerçekle┼čtirilen "Koronavirüs Salg─▒n─▒ ve Toplum Ara┼čt─▒rmas─▒" okula dönü┼čü güvenli bulmayan velilerin oran─▒n─▒n artt─▒─č─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, okullar─▒n aç─▒ld─▒─č─▒ ilk günden beri salg─▒ndan dolay─▒ uzaktan e─čitimin devam etmesini isteyen bir kitlenin hep oldu─ču görülüyor. Ancak, bu kitlenin oran─▒ %25’ler civar─▒ndayken bugün her 10 ebeveynden 4’ü tekrar uzaktan e─čitime geçilmesini istiyor. Yüz yüze e─čitimin devam etmesi görü┼čünde olan ebeveynlerin oran─▒ ise %47. Bunun yan─▒ s─▒ra, ebeveynlerin yar─▒s─▒ okullar─▒n aç─▒ld─▒─č─▒ ilk günden beri çocuklar─▒n─▒n okula gitmesi konusunda rahat hissetmiyor. Bugüne bakt─▒─č─▒m─▒zda da bu oran─▒n (%53) de─či┼čmedi─či görülüyor.

 

Güvenli bir al─▒┼čveri┼č deneyimi her zamankinden daha önemli.

Avionos’un 750 ABD’li tüketici ile gerçekle┼čtirdi─či bir ara┼čt─▒rmaya göre, tüketicilerin neredeyse yar─▒s─▒ (%47) sosyal mesafe ve düzenli temizlik gibi COVID-19 prosedürlerini takip etmenin bir perakendecinin marka güvenini ┼čekillendirmek için yapabilece─či en önemli eylemlerden biri oldu─čunu söylüyor. Öte yandan, tüketiciler yeni ürünler bulman─▒n ve ürünler hakk─▒nda daha fazla bilgi edinmenin hem ma─čazada (%29) hem de çevrimiçi ortamda (%27) daha kolay olmas─▒n─▒ istiyor. Ayr─▒ca, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %30'u çevrimiçi bir sat─▒n alma i┼člemi gerçekle┼čtirirken daha kolay kontrol etmek (ör. ödeme bilgilerini girmek ve promosyon kodlar─▒n─▒ uygulamak) istediklerini belirtirken, %32’si de benzer ┼čekilde, ma─čaza içi sat─▒n alma i┼člemi yaparken ödemenin (örne─čin, temass─▒z kartla ödeme veya self servis ödeme) daha kolay olmas─▒n─▒ istiyor.

 

Tüketicilerin yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ ayn─▒ gün teslimat─▒n önemli oldu─čunu dü┼čünüyor.

ParcelHero taraf─▒ndan Birle┼čik Krall─▒k’ta gerçekle┼čtirilen bir ara┼čt─▒rma, çevrimiçi al─▒┼čveri┼č yapan tüketicilerin %33'nün ayn─▒ gün teslimat seçeneklerinin 2020'de önemli oldu─čuna inand─▒─č─▒n─▒ gösterirken, bu oran─▒n ┼čimdi %56'ya yükseldi─čini gösteriyor. Ayn─▒ gün teslimatlara artan ilgiye ek olarak, ankete kat─▒lanlar─▒n %62'si sonraki gün teslimat seçenekleri beklerken, %55'i ise belirli, iki saatlik zaman aral─▒klar─▒ ile teslimat yap─▒lmas─▒n─▒ istiyor. Ayn─▒ gün teslimatlar, sonraki gün hizmetlerinden çok daha pahal─▒ olsa da al─▒┼čveri┼č yapanlar─▒n %64'ü hizmet için daha fazla ödemeye istekli olduklar─▒n─▒ söylüyor. Öte yandan, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %61'i daha sürdürülebilir teslimatlar için biraz daha uzun süre beklemeye istekli görünüyor.

 

Hibrit al─▒┼čveri┼č al─▒┼čkanl─▒k haline geliyor.

IBM ve Ulusal Perakende Federasyonu (NRF) taraf─▒ndan 19.000 tüketiciyle yap─▒lan küresel bir ara┼čt─▒rma, dört tüketiciden birinin fiziksel ve dijital kanallar─▒ kar─▒┼čt─▒rarak hibrit al─▒┼čveri┼č yolu tercih etti─čini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rmada tüketicilerin neredeyse dörtte üçü (%72), birincil sat─▒n alma yöntemlerinin bir parças─▒ olarak fiziksel ma─čazay─▒ kulland─▒klar─▒n─▒ söylüyor. Tüketicilerin geleneksel ma─čaza içi al─▒┼čveri┼č deneyimine hala yüksek de─čer vermelerinin ana nedenleri aras─▒nda ürünleri sat─▒n almadan önce dokunup hissedebilmeleri (%50), kendi ürünlerini seçebilmeleri (%47) ve özellikle g─▒da ürünlerini hemen temin etmek (%43) istemeleri yer al─▒yor. Öte yandan hibrit al─▒┼čveri┼č, özellikle Z Ku┼ča─č─▒ (%37) ve Y ku┼ča─č─▒ (%30) ba┼čta olmak üzere genç tüketiciler için birincil sat─▒n alma yöntemi olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor.

 

 

#─░lginç Bilgi        

Astronotlar uzayda 150 ila 6.000 gö─čüs röntgeni ile ayn─▒ miktarda radyasyona maruz kal─▒rlar. 

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest