Kimola Bülten #77: Sarılmak ister misin?

Jan 21, 2022 - 3 min read
Kimola Bülten #77: Sarılmak ister misin?

İletişim ve araştırma profesyonelleri için hazırlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik araştırmalar ve tüketici verilerinin kullanım dünyası ile ilgili bu haftanın öne çıkan haberleri sizlerle!

Araştırma ve Veri Dünyasında Bu Haftanın Öne Çıkanları

Sarılmak güçlü bir eylemdir

Yapılan psikolojik araştırmalar, sarılmalarımızın uzunluğunun stres seviyesini azaltmak üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. 183 katılımcıyla gerçekleştirilen bir deneyde, katılımcılara çok stresli bir topluluk önünde konuşma görevi veriliyor. İkiye ayrılan grubun yarısı partnerlerinden 20 saniyelik bir sarılmanın avantajına sahipken, diğer yarısı kimseye sarılmadan topluluk önünde bir konuşma gerçekleştiriyor. Aynı zamanda stres seviyesi ölçülen katılımcılardan sarılma grubundaki hem erkeklerin hem de kadınların stres seviyelerinde diğer gruba kıyasla anlamlı derecede gerileme gözlemleniyor. Bu da sarılma eyleminin insan psikolojisi üzerindeki gücünü gözler önüne seriyor.

 

Uzaktan eğitime talep yeniden arttı

Ipsos tarafından Türkiye’de 800 kişi ile gerçekleştirilen "Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması" okula dönüşü güvenli bulmayan velilerin oranının arttığını ortaya koyuyor. Araştırmanın öne çıkan verilerine göre, okulların açıldığı ilk günden beri salgından dolayı uzaktan eğitimin devam etmesini isteyen bir kitlenin hep olduğu görülüyor. Ancak, bu kitlenin oranı %25’ler civarındayken bugün her 10 ebeveynden 4’ü tekrar uzaktan eğitime geçilmesini istiyor. Yüz yüze eğitimin devam etmesi görüşünde olan ebeveynlerin oranı ise %47. Bunun yanı sıra, ebeveynlerin yarısı okulların açıldığı ilk günden beri çocuklarının okula gitmesi konusunda rahat hissetmiyor. Bugüne baktığımızda da bu oranın (%53) değişmediği görülüyor.

 

Güvenli bir alışveriş deneyimi daha önemli

Avionos’un 750 ABD’li tüketici ile gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, tüketicilerin neredeyse yarısı (%47) sosyal mesafe ve düzenli temizlik gibi COVID-19 prosedürlerini takip etmenin bir perakendecinin marka güvenini şekillendirmek için yapabileceği en önemli eylemlerden biri olduğunu söylüyor. Öte yandan, tüketiciler yeni ürünler bulmanın ve ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmenin hem mağazada (%29) hem de çevrimiçi ortamda (%27) daha kolay olmasını istiyor. Ayrıca, katılımcıların %30'u çevrimiçi bir satın alma işlemi gerçekleştirirken daha kolay kontrol etmek (ör. ödeme bilgilerini girmek ve promosyon kodlarını uygulamak) istediklerini belirtirken, %32’si de benzer şekilde, mağaza içi satın alma işlemi yaparken ödemenin (örneğin, temassız kartla ödeme veya self servis ödeme) daha kolay olmasını istiyor.

 

Tüketicilerin çoğu aynı gün teslimatın önemli olduğunu düşünüyor

ParcelHero tarafından Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen bir araştırma, çevrimiçi alışveriş yapan tüketicilerin %33'nün aynı gün teslimat seçeneklerinin 2020'de önemli olduğuna inandığını gösterirken, bu oranın şimdi %56'ya yükseldiğini gösteriyor. Aynı gün teslimatlara artan ilgiye ek olarak, ankete katılanların %62'si sonraki gün teslimat seçenekleri beklerken, %55'i ise belirli, iki saatlik zaman aralıkları ile teslimat yapılmasını istiyor. Aynı gün teslimatlar, sonraki gün hizmetlerinden çok daha pahalı olsa da alışveriş yapanların %64'ü hizmet için daha fazla ödemeye istekli olduklarını söylüyor. Öte yandan, katılımcıların %61'i daha sürdürülebilir teslimatlar için biraz daha uzun süre beklemeye istekli görünüyor.

 

Hibrit alışveriş alışkanlık haline geliyor

IBM ve Ulusal Perakende Federasyonu (NRF) tarafından 19.000 tüketiciyle yapılan küresel bir araştırma, dört tüketiciden birinin fiziksel ve dijital kanalları karıştırarak hibrit alışveriş yolu tercih ettiğini ortaya koyuyor. Araştırmada tüketicilerin neredeyse dörtte üçü (%72), birincil satın alma yöntemlerinin bir parçası olarak fiziksel mağazayı kullandıklarını söylüyor. Tüketicilerin geleneksel mağaza içi alışveriş deneyimine hala yüksek değer vermelerinin ana nedenleri arasında ürünleri satın almadan önce dokunup hissedebilmeleri (%50), kendi ürünlerini seçebilmeleri (%47) ve özellikle gıda ürünlerini hemen temin etmek (%43) istemeleri yer alıyor. Öte yandan hibrit alışveriş, özellikle Z Kuşağı (%37) ve Y kuşağı (%30) başta olmak üzere genç tüketiciler için birincil satın alma yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.

 

 

İlginç Bilgiler       

Astronotlar uzayda 150 ila 6.000 göğüs röntgeni ile aynı miktarda radyasyona maruz kalırlar. 

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest