Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Sosyal Medya Konuşmaları Yapay Zeka ile Nasıl Analiz Edilir?

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
May 12, 2022 - 5 min read
Sosyal Medya Konuşmaları Yapay Zeka ile Nasıl Analiz Edilir?

Geli┼čen teknoloji gün geçtikçe yeni olanaklar sunuyor. Sosyal medya da bu geli┼čmelerin en önemlilerinden biri. Sosyal medyayla birlikte, ileti┼čim tek tarafl─▒ boyuttan, daha interaktif bir yöne evrilmi┼č olup, geli┼čmelere olan tepkilerin nabz─▒n─▒ tutmak son y─▒llar─▒n önemli konular─▒ndan biri haline geldi. Hayat─▒m─▒z─▒n bir parças─▒ olan, her geçen gün geli┼čen ve de─či┼čen sosyal medya ile markalar─▒n pazarlama stratejileri ve mü┼čteri ileti┼čimlerinde de önemli geli┼čmelerin ya┼čanmas─▒na neden oldu. Tüketicilerin bir marka veya ürün ile ilgili görü┼člerini, s╠žikâyet ve beklentilerini de özgürce ifade edebildi─či Twitter, Instagram ve Facebook ba┼čta olmak üzere, onlarca platform hayat─▒m─▒za girdi ve bununla birlikte markalar─▒n pazarlama stratejileri de tüketiciyi daha iyi anlamaya evrildi. Günün her 1 dakikas─▒nda Twitter’da 575K kullan─▒c─▒ gönderisi, Instagram’da 65K foto─čraf payla┼č─▒l─▒rken, markalar─▒n kendi hedef kitlelerini bu mecralarda takip etme gereklili─či de kaç─▒n─▒lmaz hale geldi. 

Tahmin edilebilece─či gibi, sosyal medya platformlar─▒nda bir konu hakk─▒nda neler konu┼čuldu─čuna dair veri elde etmek art─▒k imkâns─▒z bir s╠žey deg╠ćil. Burada ┼čirketlerin farkl─▒la┼čabilece─či nokta, tüketici verilerini daha iyi analiz edebilme, daha iyi içgörüler ç─▒karabilme yetene─či. Biz de Kimola olarak Sosyal Ara┼čt─▒rma Platformu olan Kimola Analytics ve Pazarlama ve Ara┼čt─▒rma Profesyonellerine Özel Makine Ö─črenimi Platformumuz Kimola Cognitive sayesinde markalar─▒n, tüketicilerini daha iyi anlamalar─▒n─▒ ve önemli pazarlama stratejileri belirleyebilmelerini sa─člayan içgörüler üretiyoruz. 

Peki, sosyal medya analizi nedir, ne de─čildir ve sosyal medya verisi nas─▒l analiz edilir; gelin birlikte bakal─▒m. 

Sosyal Medya Analizi Nedir, Ne De─čildir?

Sosyal medya analiziyle ilgili pek çok tan─▒m bulunmakla beraber genel olarak “sosyal medya platformlar─▒ndan veri toplama ve bu verileri aksiyona dönü┼čtürülebilir kararlar vermek için de─čerlendirme yakla┼č─▒m─▒” olarak ifade edebiliriz. Bu süreç, sosyal tüketici hakk─▒nda derinlemesine bir fikir geli┼čtirmek için be─čeniler, takipler, retweetler ve t─▒klamalar gibi temel analiz metriklerinin ötesine geçer. Ancak bu noktada “sosyal medya sitelerini” sadece Facebook, Instagram veya Twitter de─čil, forumlar─▒, inceleme sitelerini ve haber kaynaklar─▒n─▒ kapsad─▒─č─▒n─▒ da belirtmekte fayda var. Özetle, tüketicilerin inançlar─▒n─▒, görü┼člerini ve duygular─▒n─▒ çevrimiçi olarak payla┼čabilecekleri her mecray─▒ sosyal medya analizi için bir kaynak olarak dü┼čünmek mümkün. 

Binlerce konu┼čmay─▒ dakikalar içinde analiz etmek mümkün.

Sosyal medya analizi tüketicileriniz markan─▒z hakk─▒nda nelerden söz ediyor, nelerden ho┼član─▒yor ya da nelerden ho┼članm─▒yor konusunda size fikir verir. Bu analiz önemli i┼č stratejileri belirlemeniz noktas─▒nda önemli içgörüler elde etmenize olanak verir. Örne─čin, tüketicileriniz ürününüz ile alakal─▒ fiyatlardan m─▒, marka kalitesinden mi yoksa di─čer konulardan m─▒ söz ediyor konusunda büyük çerçeveyi görebilirsiniz. Günün sonunda ortaya ç─▒kan tablo, markan─▒z─▒n her ay ayn─▒ metrikleri takip etmesini ve gerekli aksiyonlar─▒ almas─▒n─▒ sa─člar.

içerik analizi

 

Peki, Yapay Zekadan Yararlan─▒larak Sosyal Medya Konu┼čmalar─▒ Nas─▒l Analiz Ediliyor? 

Genel olarak, kalitatif tüketici ara┼čt─▒rmas─▒, metin verileriyle u─čra┼čmak anlam─▒na gelir. Veriler, ister odak grup görü┼čmesi senaryolar─▒ndan, isterse geri bildirim formlar─▒ndan veya sosyal medyadan gelsin, do─čas─▒ gere─či yap─▒land─▒r─▒lmam─▒┼č ve manuel olarak analiz etmek zaman al─▒c─▒d─▒r. Bu da tamamen tüketici verilerini analiz etmek amac─▒yla kurulmam─▒┼č olan ┼čirketler için oldukça zor bir i┼čtir. Bu nedenle Kimola Cognitive, her boyuttaki kalitatif tüketici ara┼čt─▒rmas─▒nda kullanmak için içerik s─▒n─▒fland─▒rma teknolojisi sunar. Pazarlamac─▒lar─▒n ve ara┼čt─▒rmac─▒lar─▒n, kodlama olmadan metin analizi uygulamalar─▒ndan Makine Ö─črenimi tekniklerini uygulayarak zamandan tasarruf etmelerine ve uzmanl─▒k alanlar─▒na odaklanmalar─▒na yard─▒mc─▒ olur.E─čer Twitter, Facebook veya di─čer sosyal mecralardan elde etti─činiz tüketici konu┼čmalar─▒na ait veri setini hiçbir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan analiz etmek isterseniz Kimola Cognitive’den yararlanabilirsiniz. Gelin ┼čimdi Kimola Cognitive’i kullanarak, hepimizin bir ┼čekilde kulland─▒─č─▒ bankalara ili┼čkin tüketiciler sosyal medyada neler konu┼čuyor ad─▒m ad─▒m analiz edelim. 

banka tüketici konu┼čmalar─▒

  • ─░lk olarak Twitter, Facebook vb. sosyal mecralardan elde etti─čimiz 285 veriden olu┼čan Excel format─▒ndaki (.xls veya .xlsx) veri setimizi sürükle-b─▒rak yöntemiyle ya da upload butonuna t─▒klayarak yükleyelim.
  • Sonraki ad─▒mda yüklemi┼č oldu─čunuz veri setinin bir önizlemesi yer al─▒r. Bu ekranda analiz etmek istedi─činiz içeriklerin yer ald─▒─č─▒ sütunu seçerek devam edebiliriz. Sistem otomatik olarak veri setinizin dilini alg─▒lar, e─čer do─čru dil seçimin yap─▒ld─▒─č─▒ndan eminsek, analiz için bir sonraki ad─▒ma geçebiliriz.
  • Önizleme ekran─▒nda, analiz etmek istedi─činiz veri setinize uygun bir makine ö─črenim modelini galeride yer alan modeller aras─▒ndan seçim yaparak hem verilerimizin sentimentini hem de içerik s─▒n─▒fland─▒rmas─▒n─▒ h─▒zl─▒ bir ┼čekilde analiz edebiliyoruz.  
  • Model seçimini gerçekle┼čtirdikten sonra, veri setinizin analiz edilmesi için tek yapman─▒z gereken yaln─▒zca birkaç dakika beklemek.

 

Kimola Bili┼čsel ile Sosyal Medya Konu┼čmalar─▒n─▒ Analiz Edin

Kimola Cognitive analiz edilen verilere ili┼čkin bir rapor üretir ve tüketicilerin ilgili sektör ile ilgili konu┼čmalar─▒n─▒n duygu da─č─▒l─▒m─▒n─▒ bize verir. Analiz etti─čimiz bankac─▒l─▒k sektörüne ait verilere bakacak olursak, tüketicilerin yo─čun olarak negatif payla┼č─▒mlar yapt─▒─č─▒n─▒ görmemiz mümkündür. Duygulara dair ç─▒kt─▒lar analiz etti─čimiz tüketici kitlesi hakk─▒nda bir bilgi veriyor olsa da, her zaman tek ba┼č─▒na yeterli olmayabilir. Bu ba─člamda tüketicilerin temel olarak bankac─▒l─▒k sektörüne ili┼čkin hangi kategorilerde payla┼č─▒m yapt─▒─č─▒n─▒ görmek iyi bir fikirdir. Ele ald─▒─č─▒m─▒z bankac─▒l─▒k kitlesine dair ç─▒kt─▒lar─▒ inceledi─čimizde tüketicilerin bankalar ile ilgili “Kredi Kartlar─▒, Banka Kartlar─▒ ve Banka Kredileri” ile “Mü┼čteri Hizmetleri” hakk─▒nda daha fazla konu┼čtu─čunu söyleyebiliriz. 

içerik analizi

Kimola Cognitive, kulland─▒─č─▒ makine ö─črenimi teknolojisinin yan─▒ s─▒ra do─čal dil i┼čleme uygulamas─▒ olan Named Entity Recognition teknolojisini de sosyal medya verilerinin analizinde kullan─▒r. (Named Entity Recognition’─▒n tan─▒m─▒n─▒ ve ne i┼če yarad─▒─č─▒n─▒ daha detayl─▒ bir ┼čekilde ö─črenmek isterseniz bu yaz─▒m─▒za göz atabilirsiniz). Bu sayede, çok say─▒daki veri seti içerisinden ki┼či, yer, konum gibi adland─▒r─▒lm─▒┼č varl─▒klar─▒n kolay bir ┼čekilde tespit edilmesini sa─člar. Örne─čin, A bankas─▒na ait bir veri setinde yer alan ┼čehir, ilçe vb. gibi konum varl─▒klar─▒ saptanarak, o bankaya ait hangi ┼čubelerin tüketici konu┼čmalar─▒na daha çok konu oldu─ču h─▒zl─▒ bir ┼čekilde belirlenebilir ve ilgili duruma ili┼čkin aksiyon almak mümkün hale gelir. Buna ek olarak, veri setinizde geçen popüler kavramlar─▒n neler oldu─čuna da h─▒zl─▒ bir ┼čekilde göz atman─▒za olanak sa─člar. Analiz sonuçlar─▒na ili┼čkin ç─▒kt─▒lar─▒ Kimola Cognitive’in arayüzden görüntülemenin yan─▒ s─▒ra, isterseniz analize ait sonuçlar─▒ “Download” butonunu kullanarak Excel olarak bilgisayar─▒n─▒za da indirebilirsiniz.

named entity recognition

E─čer siz de bu tarz içgörülerle ilgileniyorsan─▒z, her zaman Kimola Cognitive'e ücretsiz bir ┼čekilde kaydolabilir ve markan─▒z hakk─▒nda tüketicilerin sosyal medyada neler konu┼čtu─čunu h─▒zl─▒ca analiz edebilirsiniz. Makine ö─črenim ve NLP yetene─čimizi görmek için Kimola Cognitive'e kaydolun!

Kimola Cognitive

Latest