Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #91: Burcun Neydi Senin ♑

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
May 09, 2022 - 3 min read
Kimola Bülten #91: Burcun Neydi Senin ♑

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Her dört ki┼čiden biri astrolojiye inan─▒yor.

YouGov’un ABD’de 3.472 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirdi─či bir ara┼čt─▒rma, insanlar─▒n astrolojiye kar┼č─▒ tutumlar─▒n─▒ inceliyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verilerine göre, 30 ya┼č─▒n alt─▒ndaki yeti┼čkinlerin %37'si dahil olmak üzere kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n dörtte birinden fazlas─▒ (%27) astrolojiye inand─▒klar─▒n─▒ veya y─▒ld─▒zlar─▒n ve gezegenlerin konumlar─▒n─▒n insanlar─▒n ya┼čamlar─▒n─▒ etkiledi─čini söylüyor. Buna kar┼č─▒n kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yakla┼č─▒k yar─▒s─▒ (%51) astrolojiye inanmad─▒─č─▒n─▒ ve %22'si karars─▒z oldu─čunu belirtiyor. Buna ek olarak, kad─▒nlar (%30) astrolojiye erkeklerden (%25) daha fazla inan─▒yor. Öte yandan, kat─▒l─▒mc─▒lara burçlar─▒n─▒n ne oldu─čunu bilip bilmedikleri soruldu─čunda, %90'─▒ burçlar─▒n─▒ söylerken, %10'u burcunun ne oldu─čundan emin olmad─▒─č─▒n─▒ söylüyor.

 

Gen Z, metaverse'de gerçek hayatta oldu─čundan daha fazla "kendisi gibi" hissediyor.

Razorfish ve VICE Media i┼č birli─činde ABD’de 1.000 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, Gen Z kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n metaverse'de arkada┼člar─▒yla gerçek hayatta oldu─čundan daha fazla zaman geçirme e─čiliminde oldu─čunu ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n önemli verilerine göre, Gen Z kullan─▒c─▒lar─▒ gerçek hayatta arkada┼člar─▒yla yakla┼č─▒k 7 saat zaman geçirirken, metaverse'de arkada┼člar─▒yla 12 saatten fazla oyun oynayarak zaman geçiriyor. Ayr─▒ca bu nesildeki oyuncular─▒n %52'si metaverse'de para kazanman─▒n yollar─▒n─▒ bulmaya çal─▒┼č─▒yor ve %33'ü bunun da bir yan i┼č olmas─▒n─▒ istemiyor. Bunun yan─▒ s─▒ra oyun harcamalar─▒, Z ku┼ča─č─▒n─▒n paras─▒n─▒ kullanma biçiminin büyük bir bölümünü olu┼čturuyor ve bütçelerinin yakla┼č─▒k %20'si bu tür ┼čeylere gidiyor. Bu ara┼čt─▒rmaya kat─▒lan Z ku┼ča─č─▒n─▒n %33'ü meta veri deposunda bulunan ma─čazalardan sanal ürünler sat─▒n alma fikrini sevdiklerini belirtiyor.

 

5 ki┼čiden 2'si, iklim de─či┼čikli─činin Dünya'y─▒ ya┼čanmaz hale getirece─čini söylüyor. 

YouGov taraf─▒ndan, ABD'de 1.000 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen yeni bir ara┼čt─▒rma, insanlar─▒n iklim de─či┼čikli─či hakk─▒ndaki dü┼čüncelerine mercek tutuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan bulgular─▒na göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n sadece %35'i iklim de─či┼čikli─činin arkas─▒ndaki ana itici gücün insanlar oldu─čuna inan─▒yor. %36's─▒ k─▒smen insanlar─▒n suçlu oldu─čuna inan─▒yor ve %14'ü iklim de─či┼čikli─činin insan faaliyetleri nedeniyle meydana gelmedi─čini belirtiyor. Bununla birlikte pek çok ki┼činin hemfikir oldu─ču konu, iklim de─či┼čikli─činin her ┼čey dü┼čünüldü─čünde ve hesaba kat─▒ld─▒─č─▒nda, Dünya için varolu┼čsal bir tehdit oldu─ču. Kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %57'si, iklim de─či┼čikli─činin dünyaya çok fazla ekonomik zarar verece─činden en az─▒ndan k─▒smen emin. %55'i, iklim de─či┼čikli─činin birçok insan─▒ yerinden edece─či ve gelecekte kitlesel göçleri zorunlu k─▒laca─č─▒n─▒ dü┼čünüyor.

 

Floresan renklerde mutluluk ve heyecan var.

Canon U.S.A., Inc taraf─▒ndan ABD’de 1.000 ki┼či ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, floresan renklerin güçlü cazibesini ortaya koyar nitelikte. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verilerine göre dört tüketiciden üçü, floresan renklere sahip posterlere ve tabelalara daha fazla dikkat ettiklerini belirtiyor. Ayr─▒ca tüketicilerin %90'─▒ndan fazlas─▒, floresan  renklerde bas─▒lm─▒┼č posterleri ve tabelalar─▒ hat─▒rlama olas─▒l─▒klar─▒n─▒n çok daha yüksek oldu─čunu söylüyor. Tüketicilerin %31’i, floresan pembenin sanat ve kültürde en ikonik renk oldu─čuna inan─▒yor. Ek olarak, insanlar floresan renkleri gördüklerinde en çok mutluluk (%64,5) ve heyecan (%47) duydu─čunu belirtiyor.

 

Kad─▒nlar─▒n yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ maddi olarak yetersizlik hissediyor.

Fidelity International taraf─▒ndan Birle┼čik Krall─▒k’ta 1.000 kad─▒n ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, 10 kad─▒ndan birinin (%11) finansal ba─č─▒ms─▒zl─▒─ča kavu┼čaca─č─▒ konusunda ┼čüpheli oldu─čunu ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n neredeyse yar─▒s─▒ için (%48), yüksek ya┼čam maliyeti, finansal durumlar─▒n─▒ iyile┼čtirmenin önündeki en büyük engel. Ek olarak, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yakla┼č─▒k olarak be┼čte biri (%19) kendilerini veya ailelerini geçindirme konusunda endi┼čeli olduklar─▒n─▒ söylüyor. Öte yandan, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yaln─▒zca üçte biri (%32) finansal hedeflerine ula┼čma konusunda kendinden emin hissediyor ve benzer bir oran emeklilikte rahat ya┼čamay─▒ umuyor. Üçte birinden daha az─▒ ise (%28) para konusunda endi┼če duymad─▒klar─▒n─▒ belirtiyor.

 

#─░lginç Bilgi        

Tarihteki en uzun TV reklam─▒ 14 saat sürdü.
Old Spice taraf─▒ndan "sonsuza kadar dayanacak" bir deodorant için olu┼čturuldu.

 

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest