Kimola Bülten #91: Burcun Neydi Senin ♑

May 09, 2022 - 3 min read
Kimola Bülten #91: Burcun Neydi Senin ♑

İletişim ve araştırma profesyonelleri için hazırlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik araştırmalar ve tüketici verilerinin kullanım dünyası ile ilgili bu haftanın öne çıkan haberleri sizlerle!

Araştırma ve Veri Dünyasında Bu Haftanın Öne Çıkanları

Her dört kişiden biri astrolojiye inanıyor

YouGov’un ABD’de 3.472 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği bir araştırma, insanların astrolojiye karşı tutumlarını inceliyor. Araştırmanın dikkat çeken verilerine göre, 30 yaşın altındaki yetişkinlerin %37'si dahil olmak üzere katılımcıların dörtte birinden fazlası (%27) astrolojiye inandıklarını veya yıldızların ve gezegenlerin konumlarının insanların yaşamlarını etkilediğini söylüyor. Buna karşın katılımcıların yaklaşık yarısı (%51) astrolojiye inanmadığını ve %22'si kararsız olduğunu belirtiyor. Buna ek olarak, kadınlar (%30) astrolojiye erkeklerden (%25) daha fazla inanıyor. Öte yandan, katılımcılara burçlarının ne olduğunu bilip bilmedikleri sorulduğunda, %90'ı burçlarını söylerken, %10'u burcunun ne olduğundan emin olmadığını söylüyor.

 

Gen Z, metaverse'de gerçek hayatta olduğundan daha fazla "kendisi gibi" hissediyor

Razorfish ve VICE Media iş birliğinde ABD’de 1.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, Gen Z kullanıcılarının metaverse'de arkadaşlarıyla gerçek hayatta olduğundan daha fazla zaman geçirme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmanın önemli verilerine göre, Gen Z kullanıcıları gerçek hayatta arkadaşlarıyla yaklaşık 7 saat zaman geçirirken, metaverse'de arkadaşlarıyla 12 saatten fazla oyun oynayarak zaman geçiriyor. Ayrıca bu nesildeki oyuncuların %52'si metaverse'de para kazanmanın yollarını bulmaya çalışıyor ve %33'ü bunun da bir yan iş olmasını istemiyor. Bunun yanı sıra oyun harcamaları, Z kuşağının parasını kullanma biçiminin büyük bir bölümünü oluşturuyor ve bütçelerinin yaklaşık %20'si bu tür şeylere gidiyor. Bu araştırmaya katılan Z kuşağının %33'ü meta veri deposunda bulunan mağazalardan sanal ürünler satın alma fikrini sevdiklerini belirtiyor.

 

5 kişiden 2'si, iklim değişikliğinin Dünya'yı yaşanmaz hale getireceğini söylüyor

YouGov tarafından, ABD'de 1.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yeni bir araştırma, insanların iklim değişikliği hakkındaki düşüncelerine mercek tutuyor. Araştırmanın öne çıkan bulgularına göre, katılımcıların sadece %35'i iklim değişikliğinin arkasındaki ana itici gücün insanlar olduğuna inanıyor. %36'sı kısmen insanların suçlu olduğuna inanıyor ve %14'ü iklim değişikliğinin insan faaliyetleri nedeniyle meydana gelmediğini belirtiyor. Bununla birlikte pek çok kişinin hemfikir olduğu konu, iklim değişikliğinin her şey düşünüldüğünde ve hesaba katıldığında, Dünya için varoluşsal bir tehdit olduğu. Katılımcıların %57'si, iklim değişikliğinin dünyaya çok fazla ekonomik zarar vereceğinden en azından kısmen emin. %55'i, iklim değişikliğinin birçok insanı yerinden edeceği ve gelecekte kitlesel göçleri zorunlu kılacağını düşünüyor.

 

Floresan renklerde mutluluk ve heyecan var

Canon U.S.A., Inc tarafından ABD’de 1.000 kişi ile gerçekleştirilen araştırma, floresan renklerin güçlü cazibesini ortaya koyar nitelikte. Araştırmanın dikkat çeken verilerine göre dört tüketiciden üçü, floresan renklere sahip posterlere ve tabelalara daha fazla dikkat ettiklerini belirtiyor. Ayrıca tüketicilerin %90'ından fazlası, floresan  renklerde basılmış posterleri ve tabelaları hatırlama olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu söylüyor. Tüketicilerin %31’i, floresan pembenin sanat ve kültürde en ikonik renk olduğuna inanıyor. Ek olarak, insanlar floresan renkleri gördüklerinde en çok mutluluk (%64,5) ve heyecan (%47) duyduğunu belirtiyor.

 

Kadınların yarısından fazlası maddi olarak yetersizlik hissediyor

Fidelity International tarafından Birleşik Krallık’ta 1.000 kadın ile gerçekleştirilen araştırma, 10 kadından birinin (%11) finansal bağımsızlığa kavuşacağı konusunda şüpheli olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmanın öne çıkan verilerine göre, katılımcıların neredeyse yarısı için (%48), yüksek yaşam maliyeti, finansal durumlarını iyileştirmenin önündeki en büyük engel. Ek olarak, katılımcıların yaklaşık olarak beşte biri (%19) kendilerini veya ailelerini geçindirme konusunda endişeli olduklarını söylüyor. Öte yandan, katılımcıların yalnızca üçte biri (%32) finansal hedeflerine ulaşma konusunda kendinden emin hissediyor ve benzer bir oran emeklilikte rahat yaşamayı umuyor. Üçte birinden daha azı ise (%28) para konusunda endişe duymadıklarını belirtiyor.

 

İlgiBilgiler       

Tarihteki en uzun TV reklamı 14 saat sürdü.
Old Spice tarafından "sonsuza kadar dayanacak" bir deodorant için oluşturuldu.

 

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest