Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Mor Sincap ya da Unicorn Olmasa da Hedef Kitleniz Belki de Orada!

May 30, 2021 - 6 min read
Mor Sincap ya da Unicorn Olmasa da Hedef Kitleniz Belki de Orada!

 

LinkedIn

Dünyan─▒n farkl─▒ yerlerindeki profesyonellerin ba─člant─▒ kurmas─▒n─▒ sa─člayan çevrimiçi platform.

Günümüzde 200 ülkeden 700 milyondan fazla üyeye sahip, 24 farkl─▒ dilin konu┼čuldu─ču ve kullan─▒c─▒lar─▒ taraf─▒ndan “profesyonel sosyal a─č sitesi” olarak tan─▒mlanan LinkedIn, i┼č arayanlara kariyer f─▒rsat─▒ yaratmakla birlikte, profesyonel hizmetleri sunmak için bir pazar ve i┼č verenler için de oldukça geni┼č bir kaynak.

LinkedIn'in Dünya Çap─▒ndaki Üye Say─▒s─▒

 

Kaynak: LinkedIn

Temellerini “ba─člant─▒ kurma misyonu” üzerine atmas─▒; herhangi bir kriter olmadan her kesimden, her sektörden, her ya┼čtan bireyin birbiriyle ileti┼čim kurabilmesi yönüyle LinkedIn’i benzersiz k─▒lan en önemli faktör!

Bireysel kariyerinizi ya da kurumsal stratejinizi planlarken LinkedIn’in görmezden gelinmeyecek bir platform oldu─čunu dü┼čünmek oldukça mümkün!

Peki, LinkedIn kullan─▒c─▒ verilerinden yola ç─▒karak biraz daha derine gitmeye ne dersiniz?

LinkedIn Demografisi

Bir TikTok ya da Instagram olmas─▒n─▒ beklemiyoruz; ancak bu durum LinkedIn’in belli bir i┼č oda─č─▒nda kayda de─čer bir kitleye sahip olmad─▒─č─▒ anlam─▒na gelmiyor elbette.

LinkedIn nüfusunun yar─▒s─▒ndan fazlas─▒n─▒ (%60,1) millennials olarak da bilinen Y ku┼ča─č─▒ olu┼čturmaktad─▒r. Kitlenin yaln─▒zca %3,2’si 55 ya┼č─▒n üzerindedir. LinkedIn kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n geni┼č bir bölümünün kariyerlerinin ba┼člang─▒c─▒nda olan Y ku┼ča─č─▒ndan olmas─▒, LinkedIn’in profesyonel bir sosyal a─č olmas─▒ nedeniyle ┼ča┼č─▒rt─▒c─▒ de─čildir. Bu ba─člamda platformun en az lisans düzeyinde e─čitim alm─▒┼č bireyler aras─▒nda popüler oldu─čunu söylemek de mümkündür.

Bununla birlikte, habitat─▒n önemli ölçüde erkeklerden olu┼čtu─čunu söylemek de mümkün.

 

LinkedIn Demografisi

Kaynak: Hootsuite & We Are Social

200 ülkede kullan─▒lmakta olan platform Amerika, Hindistan ve Çin’de yo─čun olarak kullan─▒lmaktad─▒r. Ülkemizde ise, kullan─▒lan sosyal medya platformalar─▒ aras─▒nda 8. s─▒rada yer alan LinkedIn’in kullan─▒c─▒ say─▒s─▒ geçen y─▒la göre yakla┼č─▒k 1 milyon artm─▒┼čt─▒r (9.8 milyon).

Arad─▒─č─▒n─▒z O Kitle, Belki de LinkedIn’de…

LinkedIn kullan─▒c─▒lar─▒ insanlar─▒ ve ┼čirketleri ara┼čt─▒rabilmekte, i┼č verenler ve meslekta┼člar─▒ ile ba─člant─▒ kurarak ki┼čisel a─člar─▒n─▒ olu┼čturabilmektedir. Geçti─čimiz y─▒l ABD’deki üniversite ö─črencilerinin i┼č f─▒rsat─▒ yakalamak amac─▒yla kulland─▒─č─▒ platformlardan biri olan LinkedIn’in geni┼č bir i┼č aday─▒ havuzuna sahip olmas─▒ sebebiyle personel firmalar─▒ için de önemli bir kaynak oldu─čunu biliyor muydunuz? Bu çerçevede LinkedIn dünya çap─▒nda da en çok tercih edilen i┼če alma araçlar─▒ndan biri oldu─čunu söyleyebiliriz. Di─čer yandan, platformun pazarlama amac─▒yla da artan kullan─▒m─▒ farkl─▒ bir amaç do─črultusunda kullan─▒m─▒n─▒n kap─▒s─▒n─▒ açm─▒┼čt─▒r. Böylece, ürün ve hizmetlerinizin görünürlü─čünü artt─▒rman─▒n yan─▒ s─▒ra hedeflerinize ula┼čmak için kitlenizi do─čru bir ┼čekilde analiz etme olana─č─▒na sahip olabilirsiniz.

Bu do─črultuda LinkedIn kitlesinin kimlerden olu┼čtu─čunu, ilgi alanlar─▒n─▒, kimleri takip etti─čini, platformu nas─▒l kulland─▒─č─▒n─▒ bilmekte yarar var. Bunlara yan─▒t niteli─čindeki yaz─▒m─▒z─▒ okumaya devam ederek daha sa─člam bir hedef kitle stratejisi belirleyebilirsiniz.

 LinkedIn “Top Listesi”

  • LinkedIn kullan─▒m─▒nda rekor düzeyde art─▒┼č görülüyor.

2021 y─▒l─▒n─▒n ilk çeyre─činde kullan─▒m─▒nda gerçekle┼čen %31 art─▒┼č ile LinkedIn, küresel çapta yayg─▒n olarak kullan─▒lmaya devam etmektedir. Pek çok kullan─▒c─▒ grubundan olu┼čan LinkedIn’e kat─▒lmak için her saniye 3 ki┼činin üye oldu─čunu göz önünde bulundurursak bu oran gayet do─čald─▒r.

Mevcut kullan─▒c─▒ gruplar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda platformun karar vericiler taraf─▒ndan kullan─▒m─▒n─▒n yayg─▒n oldu─ču görülmektedir. Bu grupta yer alan ─░K’c─▒lar LinkedIn’de yer alan meslekler aras─▒nda en çok nüfusa ve ba─člant─▒ya sahip olan meslektir.

LinkedIn Kullan─▒c─▒ Gruplar─▒

Kaynak: LinkedIn

  • LinkedIn’de organik bir ziyaretçi trafi─či ya┼čan─▒yor.

LinkedIn trafi─činin %99,63’ü organiktir. Di─čer bütün sitelerle k─▒yasland─▒─č─▒nda LinkedIn’in küresel internet trafi─činde 24. s─▒rada oldu─čunu görülmektedir. Ayr─▒ca, kullan─▒c─▒lar ziyaret ba┼č─▒na 6.55 sayfa görüntüleme ile sitede 7:17 dakika geçirmektedirler. Bu verilerden insanlar─▒n bilinçli olarak sitede neler olup bitti─čini takip etmek ve profesyonel i┼č ba─člant─▒lar─▒n─▒ geli┼čtirmek gibi amaçlarla siteyi kulland─▒klar─▒ sonucuna rahatl─▒kla var─▒labilmektedir.

LinkedIn Ziyaretçi Trafi─či

Kaynak: SimilarWeb

  • Kullan─▒c─▒lar “Teknoloji”ye büyük oranda ilgi duyuyor.

LinkedIn kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n yar─▒s─▒n─▒n 25-34 ya┼č aras─▒ bireylerden olu┼čtu─čunu dü┼čünürsek, kitlenin en büyük ilgisinin teknoloji olmas─▒ ola─čan bir durumdur. Kullan─▒c─▒lar ço─čunlukla programlama ve yaz─▒l─▒m geli┼čtirme kategorilerinin yan─▒ s─▒ra medya, sosyal a─člar ve sanal ileti┼čim gibi kategorilere ilgi duymaktad─▒rlar.

Kaynak: SimilarWeb

 LinkedIn Kitlesi ─░lgi Alanlar─▒

  • LinkedIn ve Twitter kitlesi birbirine oldukça benziyor.

LinkedIn kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n Twitter, Facebook, Instagram ve Amazon sitelerinin ziyaretçileri ile örtü┼čtü─čünü söylemek yanl─▒┼č olmayacakt─▒r. Di─čer bir ifadeyle, bu siteler Linkedin kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n en çok ziyaret etti─či web sitelerindendir.

LinkedIn vs Twitter Kitleleri

Kaynak: Amazon Alexa

  • Kullan─▒c─▒lar, ilham alabilecekleri ve onlar─▒ motive eden isimleri tercih ediyor.

LinkedIn’de bulunan bütün kullan─▒c─▒ gruplar─▒ ki┼čisel ve/veya profesyonel ilgi alanlar─▒ do─črultusunda çe┼čitli sektörlerin önde gelen isimlerini izlemekte ve onlardan etkilenmektedir. Bu sektörler politikadan giri┼čimcili─če, kültür sanattan teknolojiye çok geni┼č bir yelpazededir. Ço─čunlu─čun neredeyse ayn─▒ amaçlar çerçevesinde kulland─▒─č─▒ sosyal a─čda, “Mark Cuban”, “Gary Vaynerchuk”, “Simon Sinek” gibi isimlerin ço─ču kullan─▒c─▒ grubu için öne ç─▒kt─▒─č─▒ aç─▒kt─▒r. Elbette bunlara giri┼čimcilikte en vizyon sahibi isim olarak nitelendirebilece─čimiz Bill Gates’i eklemeden geçmek mümkün de─čildir.

LinkedIn Kullan─▒c─▒lar─▒ Kimleri Takip Ediyor

Kaynak: LinkedIn

 

  • Sektörlerin önde gelen markalar─▒n─▒n kullan─▒c─▒lar aras─▒nda revaçta oldu─ču görülüyor.

Mevcut kullan─▒c─▒ profilleri çerçevesinde ele al─▒nd─▒─č─▒nda LinkedIn kitlesinin, ait olduklar─▒ sektörler için popüler olan markalar─▒ daha çok takip ettiklerini söylemek mümkündür. “Spotify”, “Ogilvy” ve “Simon Sinek Inc” kullan─▒c─▒ gruplar─▒ aras─▒nda yayg─▒n olmakla birlikte teknoloji devleri (Microsoft, Google, Apple vb.) ve Ted Conferences, Harvard Business Review, Forbes gibi yay─▒nc─▒l─▒k firmalar─▒ kullan─▒c─▒lar─▒n kayda de─čer bir k─▒sm─▒n─▒n ilgisi oda─č─▒ndad─▒r. Bu durum, LinkedIn kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n ┼čirketler ile ilgili bilgi edinmek ve kaliteli içeriklere eri┼čmek istediklerinin bir göstergesidir.

LinkedIn Kullan─▒c─▒lar─▒ Neleri Takip Ediyor

 

Kaynak: LinkedIn

  • Ça─č─▒n gereklerine uygun becerilere sahip kullan─▒c─▒ kitlesi ┼ča┼č─▒rtm─▒yor.

┼×a┼č─▒rt─▒c─▒ olmayan bir bilgi daha: LinkedIn kullan─▒c─▒lar─▒ aras─▒nda yayg─▒n olan beceriler 21.yüzy─▒l için olmazsa olmaz becerilerdendir. Bu beceriler strateji, giri┼čimcilik, yönetim, dijital reklamc─▒l─▒k ve pazarlamad─▒r.

  • LinkedIn’de içerikler çok h─▒zl─▒ tüketiliyor.

LinkedIn’de bir araya gelen yar─▒m milyar insan için profesyonel içerik bulmak ve payla┼čmak önemlidir. Bu ba─člamda LinkedIn’de her hafta yakla┼č─▒k 9 milyon içerik görüntülenmektedir. Kullan─▒c─▒lar daha çok i┼č odakl─▒ içerikleri tüketme e─čiliminde olsalar da toplum, sa─čl─▒k ve kültür konular─▒n─▒ takip etmeyi de önemsemektedirler.

LinkedIn’deki içeriklerin kullan─▒c─▒lar taraf─▒ndan etkile┼čim almas─▒ için kullan─▒lan önemli noktalardan biri de etiket (#) kullan─▒m─▒ olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒kmaktad─▒r. Kullan─▒c─▒lar─▒n ilgi duyduklar─▒ konular─▒ ve gündemi bu ┼čekilde takip etme al─▒┼čkanl─▒klar─▒ yayg─▒nd─▒r. 2020 y─▒l─▒nda platformda en çok kullan─▒lan etiketlerin “#innovation”, “#humanresources”, “digitalmarketing” gibi kavramlar olmas─▒ platformun varolu┼č amac─▒n─▒ ve içinde bulundu─čumuz ça─č─▒n trendlerini özetler niteliktedir.

Bir di─čer önemli husus ise etkile┼čimi sa─člamak için do─čru zamanlamad─▒r. Sprout Social’a göre, LinkedIn’de en yüksek etkile┼čim çar┼čamba günü 9-11 CST aras─▒nda gerçekle┼čmektedir. Bu, ülkemizde mesai biti┼či sonras─▒na tekabül eden 18:00-20:00 aras─▒d─▒r. Öte yandan, kullan─▒c─▒lar─▒n çok az bir k─▒sm─▒ hafta sonlar─▒ LinkedIn’i kullanmay─▒ tercih etmektedir. Bu da demek oluyor ki, hafta sonlar─▒ etkile┼čim sa─člamak için yanl─▒┼č zamand─▒r.

LinkedIn Etkile┼čimi

Kaynak: Sprout Social

Özetleyecekleyecek Olursak

Bu hedef kitle analizinden elde edilen yeni bulgular─▒n, LinkedIn'deki stratejiniz için yard─▒mc─▒ olaca─č─▒n─▒ umuyoruz. LinkedIn’deki hedef kitlenizi genel olarak kariyer yapmay─▒ amaçlayan Y ku┼ča─č─▒ erkekler olarak nitelendirebilirsiniz. Teknoloji ile ilgilenen bu kitleye, ilgilerini geli┼čtirebilecek nitelikte içerikler sunmak iyi bir fikir olacakt─▒r. Akl─▒n─▒zda bulunmas─▒ gereken kritik bir nokta ise, dü┼čünce liderli─činin cazibesi, start-up türü organizasyonlarda ya┼čanan art─▒┼č ve kaliteli içeri─čin önemidir. Son olarak, LinkedIn’deki hedef kitlenize vermek istedi─činiz mesaj ne olursa olsun dijital dünyaya do─čmu┼č bu bireyleri cezbetmek için yenilikçi olmaktan vazgeçmeyin!

LinkedIn Kitlesini ─░zlemeye Devam Edin!

Hedef kitle analizinde en güncel verilerin gücüne inan─▒yoruz. Bunun için Kimola’n─▒n Sosyal Ara┼čt─▒rma Platformu’na göz atman─▒zda fayda var.

Hedef kitleniz hakk─▒nda daha fazla içgörüye sahip olmak için takipte kal─▒n!

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest