Kimola Bülten #45: Demir attım rahatlığa!

May 27, 2021 - 3 min read
Kimola Bülten #45: Demir attım rahatlığa!

İletişim ve araştırma profesyonelleri için hazırlanan pandemi süreci içgörüleri, tüketicileri anlamaya yönelik araştırmalar ve tüketici verilerinin kullanım dünyasını kapsayan, bu haftanın öne çıkan içerikleri sizlerle! Haftalık bültenimize abone olmak isterseniz şu linkten abone olabilir, Kimola'dan tüketici içgörüleri edinmek ve tüketici araştırmalarımız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz de şu linkten bize ulaşabilirsiniz.

İçgörülü bir hafta olsun!

 

Kimola'da Stajdan Mezuniyet Sonrasına Bir Yolculuk

Kimolalı Olmak

Merhaba, ben Kimola ekibinden Melodi. Haftalık olarak gönderdiğimiz Kimola bültenlerini, 45 haftadır sizin için hazırladım, bu da son bültenim. Stajımı, part-time Kimolanian olma deneyimimi ve bana kattıklarını sizler için bu blogda anlattım. Detaylar şurada!

 

Kimola’dan Vitaminler ve Gıda Takviyeleri Araştırması

Kimola’dan Vitaminler ve Gıda Takviyeleri Araştırması

COVID-19 salgını, günlük yaşamlarımızda büyük değişikliklere yol açtı. Salgın, daha fazla insanın sağlıklı ve zinde yaşama odaklanmasıyla birlikte, vitamin, gıda takviyesi kullanımı ve bağışıklık sistemi desteğini önemli ölçüde arttırdı. Biz de Kimola  ekibi olarak, Türkiye’de vitamin ve gıda takviyesi kullanımlarını, tüketici motivasyonlarını ve endişelerini analiz ettik. Detaylar şurada!

 

Araştırma ve Veri Dünyasında Bu Haftanın Öne Çıkanları

 

Rahatlığa düşkünlük artıyor

Sullivans tarafından gerçekleştirilen, tüketicilerin ev dekorasyon harcamalarını inceleyen ankete göre, katılımcıların 2021 yılında rahatlığa verdiği önem 2020'ye göre artmış durumda. Bununla birlikte, katılımcıların %13’ü geçtiğimiz yıla kıyasla daha az dekorasyon harcaması yapacağını; %11’i ise bu konuda kararsız olduğunu belirtiyor. Araştırmanın öne çıkan sonuçlarından biri ise, katılımcılara, ev dekorasyonu alışverişlerindeki motivasyonları sorulduğunda, %28’inin, ev dekorasyonu alışverişini ve değişimi bir hobi olarak gördüğü; %22’sinin ise, eskileri yenileme amacıyla değişim yaptığı ortaya koyuyor. Araştırmadaki bir diğer sonuç ise, katılımcıların %76’sının, 2021 yılında ev dekorasyonuna en az 2020 yılında yaptığı kadar veya daha fazla harcama yapacağını gösteriyor.

 

Kuşakların sosyal medya tercihleri farklılık gösteriyor

Areda Piar’ın Marketing Türkiye için 27-29 Mart 2021 tarihinde 1.100 katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırma, kuşaklar arasındaki internet kullanım farklılığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, Baby Boomer’ların %56.7’si interneti sosyal medya takibi için kullandığını belirtirken; %89.7’si en çok kullandıkları sosyal medya platformunun Facebook olduğunu ifade ediyor. Öte yandan, dijital çağa doğan Z Kuşağı’nın %74.6’sı zaman geçirmek için sosyal medyayı kullandığını, %79.9’u ise Instagram’da daha fazla zaman geçirdiğini söylüyor. Katılımcılara sorulan “Sosyal ağlarda markaları takip ediyor musunuz?” sorusuna, Z Kuşağı’nın %58.8’i evet yanıtını verirken, %45.9’u indirim ve kampanlar hakkında bilgi sahibi olmak için markaları takip ettiğini belirtiyor.

 

Renk, araç satın alma kararlarında önemli bir etken

Axalta tarafından 25-60 yaş arası 4.000’den fazla katılımcı ile gerçekleştirilen Otomotiv Renk Tercihleri 2021 Tüketici Anketi; Çin, Almanya, Meksika ve ABD’deki araç sahiplerinin renk ve boya tercihleri hakkında içgörüler sunuyor. Ankete göre, renk faktörü araç satın alma kararlarının %88’inde önemli bir rol oynuyor. Anketin öne çıkan sonuçları, tüketicilerin araç satın alma tercihlerinde renk faktörünün ülkeden ülkeye değişkenlik gösterdiğini ortaya koyarken; Çin dışındaki ülkelerde yüksek parlaklık (%48) ve mat yüzeyler (%52) öne çıkan faktörler.

 

Pandemi yaşam biçimlerini etkiledi

Accenture’ın 19 ülkeden 9,650’den fazla katılımcı ile yaptığı araştırma, tüketicilerin pandemi sürecinde yaşam tarzlarında kalıcı değişimler yaptığını ve bu sürece adapte olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan Hindistan’daki tüketicilerin neredeyse tamamı (%98), yaşam biçimlerinde kalıcı olmasını bekledikleri en az bir değişiklik yaptığını ifade ediyor. Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri, salgın öncesinde nadiren çevrimiçi alışveriş yapan tüketicilerin, salgın başladığından beri gıda, ev dekorasyonu, moda ve lüks ürün kategorilerinde satın alma oranında %667’lik bir artış olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Hindistan’daki tüketicilerin %87’sinden daha fazlası zaman zaman  ev veya iş yerleri dışında, üçüncü bir mekandan, çalışabileceklerini ifade ediyor. 

 

Tüketicilerin markalara yönelik beklentileri çok yüksek

Havas’ın, 30 ülkede 395 bin katılımcı ile, Temmuz-Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, ankete katılanların yalnızca %47’si markalara güvendiklerini söyledi. Anket, ayrıca, her dört markadan üçünün bir gecede ortadan kaybolabileceğini ve çoğu tüketicinin bu durumu umursamayacağını ortaya çıkardı. Ancak, araştırmanın vurguladığı önemli verilerden biri, özellikle, bu yılki araştırma ile karşılaştırıldığında, tüketicilerin markalara yönelik beklentilerinin her zamankinden daha yüksek olduğu. Yanıt verenlerin yaklaşık dörtte üçü (%73), markaların "toplumun ve gezegenin iyiliği için şimdi harekete geçmesi gerektiğini" belirtti.

 

 

İlginç Bilgiler  

Güneş sistemindeki ikinci gezegen olan Venüs, "Dünya'nın ikizi" olarak anılır.
Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest