Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola’dan Türkiye Podcast Tüketicileri ve Podcast Dünyası Araştırması

Apr 20, 2021 - 6 min read
Kimola’dan Türkiye Podcast Tüketicileri ve Podcast Dünyası Araştırması

podcast
/╦łp╔ĺdk╔Ĺ╦Ést/

Podcasting, ço─čunlukla dizi hâlindeki dijital medya ürünlerinin, internet üzerinden -genellikle feed yoluyla- bilgisayar ve ta┼č─▒nabilir cihazlara indirilebilecek ┼čekilde yay─▒nlanmas─▒. 

Podcast bilinirli─či ve dinlenme istatistikleri, git gide artan eski-yeni bir mecra. Podcast içerik türü olarak asl─▒nda eski bir içerik, hiçbir görsel olmaks─▒z─▒n tüm içerik ses arac─▒l─▒─č─▒ ile al─▒c─▒lara ula┼č─▒yor t─▒pk─▒ radyo gibi. Ayn─▒ zamanda yeni, çünkü kay─▒tlar hem çe┼čitli platformlarda hem de yay─▒nc─▒lar─▒n kendi web sitelerinde dinleyicilerin istedi─či zaman aç─▒p dinleyebilmesi için depolan─▒yor; da 10 y─▒ll─▒k bir mazisi var. Bugün bu teknolojiyi anlamak çok kolay ama, 1970’lerde on binlerce insan─▒n ‘‘Yahu ┼ču radyonun bir yere kaydedileni olsa da biz de aç─▒p istedi─čimizde istedi─čimiz yay─▒n─▒ dinlesek’’ dedi─čine yemin edebiliriz ama kan─▒tlayamay─▒z. 

Kimola’dan Bir Sosyal Ara┼čt─▒rma: Podcast Dinleme Al─▒┼čkanl─▒klar─▒, Podcast Dinleyici Profilleri ve Podcast Yay─▒nlar─▒ Analizi

Kimola olarak,  podcast dinleyicilerinin podcastler hakk─▒nda neler dü┼čündüklerini ve dinleme davran─▒┼člar─▒n─▒, bir kat─▒l─▒mc─▒ya bile soru sormadan, sosyal ara┼čt─▒rma metodolojimizi kullanarak ara┼čt─▒rd─▒k. Bu ara┼čt─▒rmada; üç ana ad─▒m─▒ izledik;


1- Dijital Mecralarda Son 1 Y─▒lda “Podcast” ile Alakal─▒ Yorumlar─▒n S─▒n─▒fland─▒rmas─▒ ve Analizi

Bu ad─▒mda,  dijital mecralarda podcastler hakk─▒nda yap─▒lan yorumlar─▒ analiz ettik. Kimola Analytics ürünümüzü kullanarak, dijital dünyada yer alan, Mart 2020’den Mart 2021’e kadar bir y─▒ll─▒k periyotta içinde ‘‘podcast’’ ve konuyla ilgili kelimelerin geçti─či, yakla┼č─▒k 50.000 bin adet veriyi elde ettik. Verimizde sadece dinleyici yorumlar─▒ kalacak ┼čekilde gerekli temizlikleri yapt─▒ktan sonra, veriyi temsil eden bir rassal bir örneklem al─▒p bütün verileri tek tek i┼čledik ve s─▒n─▒fland─▒rd─▒k. Toplamda 8 ana kategoriden, 86 alt kategoriden olu┼čan ara┼čt─▒rmam─▒zda, 94 farkl─▒ s─▒n─▒fta tüketici görü┼čü etiketlemesi yapt─▒k. Çal─▒┼čmam─▒z sonucunda, dinleyicilerin motivasyonlar─▒, dinleme davran─▒┼člar─▒, alg─▒lar─▒, podcast yay─▒nc─▒lar─▒na önerileri, ele┼čtirileri, podcast yay─▒nc─▒lar─▒ndan beklentileri ve sevdikleri podcasti bitirip, tüketme ve yeni bölümsüz kalma endi┼čeleri gibi kategoriler alt─▒nda verilerimizi inceledik. 

Hedef kitlenizin tüketim motivasyonlar─▒n─▒, al─▒┼čkanl─▒klar─▒n─▒, ihtiyaçlar─▒n─▒ anlamak isterseniz, Kimola  ekibi ile ┼ču linkten ileti┼čime geçebilirsiniz.

2- Podcast Dinleyicilerinin Profilinin Analizi

Podcast dinleyicilerinin ihtiyaçlar─▒n─▒, motivasyonlar─▒n─▒ ve tüketim al─▒┼čkanl─▒klar─▒n─▒ anlad─▒ktan sonra, sosyal ara┼čt─▒rman─▒n ikinci ad─▒m─▒na geçtik. Derdini, ihtiyac─▒n─▒, motivasyonunu anlad─▒─č─▒m─▒z podcast dinleyicilerinin medya tüketim al─▒┼čkanl─▒klar─▒ndan ilgi alanlar─▒na, müzik zevklerinden izledikleri TV yay─▒nlar─▒na ve hatta fenomen, marka ve ünlü yak─▒nl─▒klar─▒na kadar ya┼čam stillerini 8 farkl─▒ ba┼čl─▒kta inceledi─čimiz analizimizi haz─▒rlad─▒k. 

Profilleme ve Ya┼čam Stili Analizi Teknolojimiz Hakk─▒nda:

Kimola Analytics’in “takipçi analizi” ve belirledi─činiz “hedef kitlenin analizi” olarak kullan─▒labilen bu özelli─či, Türkiye’deki en geni┼č profil analizi özelliklerine sahip. 188 farkl─▒ ilgi alan─▒ üzerinden tüketicilerin müzik zevkini, hangi spor dallar─▒ ile ilgilendi─čine dair detaylar─▒, hatta en sevdi─či rap müzisyenlerini bile ölçümleyebiliyor. Yine bu özelli─či kullanarak kitlenizin en çok etkile┼čime girdi─či markalar─▒ ve marka sektörlerini, sektör özelindeki marka k─▒r─▒l─▒mlar─▒n─▒, hatta etkile┼čime girdikleri fenomenlerden “sadece kad─▒n/erkek olanlar─▒” filtrelemek, etkile┼čime girdikleri TV Yay─▒nlar─▒n─▒ görmek ve türüne göre TV yay─▒nlar─▒ k─▒rarak görüntülemek mümkün. . Toplamda 9 farkl─▒ ba┼čl─▒kta ele al─▒nan ya┼čam stili verilerine, platform üzerinden siz de canl─▒ olarak ula┼čabiliyorsunuz. Hedef kitlenizi ya da takipçilerinizi derinlemesine analiz edip, medya sat─▒n alma plan─▒na destek olan haz─▒rlanabilen, kitlenizin hangi sosyal sorumluluk konular─▒na ilgi duydu─čunu dahi ö─črenebilece─činiz bu özelli─čimiz hakk─▒nda daha fazla bilgi almak isterseniz; ┼ču linkten formumuzu doldurabilirsiniz.Kitle Analizi

 

3- 180 adet Podcast Yay─▒n─▒n─▒n Ana Konu Kategorileri, Alt Konu Kategorileri, Host Say─▒s─▒, Host Cinsiyetleri, Yay─▒n Süresi ve Dinlenme Say─▒lar─▒n─▒n Kar┼č─▒la┼čt─▒rmal─▒ Analizi

Dinleyicilerin motivasyonlar─▒, tercihleri, alg─▒lar─▒n─▒ gibi faktörlerini inceledikten sonra, podcast dinleme al─▒┼čkanl─▒klar─▒ konusunu daha derin kazmaya karar verdik. Bunun için dinleyicilerin dinleme davran─▒┼člar─▒n─▒, dinlenme istatistikleri ile birlikte analiz etme yoluna gittik. Kimola’n─▒n Podfresh için yürüttü─čü çal─▒┼čmada Podfresh bünyesindeki 180 podcast yay─▒n─▒n─▒n tamam─▒n ele al─▒narak dinlenme istatistikleri ba┼čta olmak üzere çe┼čitli metrikleri incelendi. Dinlenme istatistiklerinin yan─▒ s─▒ra;

 • Podcastlerin bölüm say─▒lar─▒

 • Podcastlerin yay─▒n s─▒kl─▒─č─▒

 • Podcastlerin ana konular─▒ ve alt konular─▒

 • Host say─▒lar─▒

 • Hostlar─▒n cinsiyet da─č─▒l─▒m─▒

 • Yay─▒nlarda giri┼č müzi─či olup olmamas─▒

 • Tan─▒t─▒m bölümü olup olmamas─▒ gibi de─či┼čkenler toplan─▒p, analiz edildi.

Tüm bu de─či┼čkenlerin, podcastlerin dinlenme say─▒lar─▒ ve birbirleri ile ili┼čkisi incelendi.


Toplamda 90+ slayttan olu┼čan ara┼čt─▒rma raporumuzun bir kaç ç─▒kt─▒s─▒ndan bahsedecek olursak:

Podcast Dinleme Motivasyonlar─▒nda Ki┼čisel Geli┼čim Ön Planda. 

 

Podcast Dinleme Motivasyonlar─▒


Podcastler hakk─▒nda tüketicilerin neler konu┼čtu─čunu analiz etti─čimiz çal─▒┼čmam─▒zda, insanlar─▒n podcast dinleme motivasyonlar─▒na da odakland─▒─č─▒m─▒zdan bahsetmi┼čtik. Tüketiciler, hangi amaçla podcast dinledi─činden s─▒kl─▒kla bahsediyorlar. Bu motivasyonlar─▒ inceledi─čimizde 21 farkl─▒ nedenle insanlar─▒n podcast dinledi─čine ula┼čt─▒k. Motivasyonlar içinden en öne ç─▒kan─▒ ise, ki┼čisel geli┼čim. Podcast dinleme motivasyonlar─▒n─▒ belirten tüketicilerin %24’ü, podcastleri ki┼čisel geli┼čim amaçl─▒ dinledi─čini belirtmekte.
Ki┼čisel geli┼čim amaçl─▒ podcast dinledi─čini belirten her 10 ki┼čiden 3’ü, yabanc─▒ dilini geli┼čtirmek için podcast dinliyor.

Podcast Dinlenme Grafi─či: Podcastler Çok De─čerlenecek (Yat─▒r─▒m Tavsiyesi De─čildir)


podcast dinleme istatistikleri


Podcastler sürekli artan bir dinlenme grafi─čine sahip. 2020’nin son çeyre─činin ba┼č─▒ndan, 2021’in ilk çeyre─činin sonuna kadar dinlenmeler her ay ortalama %33 art─▒┼č gösteriyor. Podcast dinleyicileri podcastlere en çok hafta sonu ilgi gösteriyor; fakat Cumartesi ve Pazar aras─▒nda anlaml─▒ bir farkl─▒l─▒k yok. Günün ak┼čam saatleri, podcast dinleme davran─▒┼č─▒nda zirve noktas─▒na ula┼č─▒yor. En az dinlenen dilim olan sabah 05:00 - 06:00 aras─▒nda bile, en çok dinlenen dilimin yakla┼č─▒k dörtte bir kadar dinleniyor. 

Kim bu Podcast Dinleyicileri: Podcast Dinleyicilerinin Profili

Podcast dinleyicilerinin, podcast hakk─▒nda neler dü┼čündü─čünü ö─črenmi┼čtik. Hangi podcast yay─▒nlar─▒n─▒n hangi konuda, ne s─▒kl─▒kla, kaç dakika yay─▒n yapt─▒─č─▒ bilgisine de ula┼čm─▒┼čt─▒k. Fakat hala yan─▒tlanmas─▒ gereken çok önemli bir soru vard─▒: Kimdi bu podcast dinleyicileri? Bunun için de son bir y─▒l içerisinde podcast dinledi─čini belirten insanlar─▒n demografik bilgilerinin yan─▒ s─▒ra, dijital ayak izlerinden ilgi alanlar─▒n─▒, takip ettikleri TV programlar─▒n─▒, haber kanallar─▒n─▒; etkile┼čime geçtikleri markalar─▒, fenomen ve ünlüleri, Kimola Analytics’in Kitle Ya┼čam Stili Analizi özelli─či taraf─▒ndan analiz edildi. Böylece; podcast dinleyicilerinin demografilerinden, müzik zevklerine, ilgi alanlar─▒na ve hatta marka yak─▒nl─▒klar─▒na kadar ya┼čam stillerini çok yak─▒ndan tan─▒ma f─▒rsat─▒ elde ettik.

 podcast ara┼čt─▒rmas─▒

Podcast Dinleyicilerini Profilledik: Uzaklarda Arama Çünkü Sen ─░çimdesin
Sosyal medyada podcast dinledi─čini belirten ve podcast yay─▒nlar─▒ hakk─▒nda konu┼čan, yani podcast dinleyicisi oldu─čunu bildi─čimiz, rassal örnekleme ile seçilen 1.165 dinleyicinin demografisini inceledi─čimizde, dinleyicilerin cinsiyet bak─▒m─▒ndan %52 Kad─▒n, %48 erkek olarak da─č─▒ld─▒─č─▒n─▒ görüyoruz. ─░ki cinsiyetin podcast dinleme bak─▒m─▒ndan fark─▒ olmad─▒─č─▒ sonucuna ula┼čmak çok kolay. Fakat ülkemizdeki internet kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n ço─čunlu─čunun erkek oldu─ču göz önünde bulundurularak, kad─▒nlar─▒n podcastlere daha ilgili oldu─ču sonucuna varmak yanl─▒┼č olmaz.

Podcast Dinleyicileri Demografisi
Podcast dinleyicileri, dijital dünyan─▒n yerlileri desek yeridir. Toplumun pek ço─ču gibi podcast dinleyen insanlar─▒n da dijital dünyada en çok etkile┼čime girdi─či içerik türü “Mizah” kategorisindeki içerikler. Ne tür bir mizah anlay─▒┼č─▒ oldu─čunu inceledi─čimizde ise, bu kitlenin ironi seven bir kitle oldu─čunu görüyoruz. Mizah─▒n yan─▒ s─▒ra, podcast severler sanatla da yak─▒ndan ilgili. Ara┼čt─▒rmaya eri┼čebilen markalar, ara yüzümüzden Podcast Dinleyicileri kitlesinin verisini de inceleme imkan─▒na sahip oluyor.


Podcast Dinleyicileri-Haber Kanallar─▒
Podcast dinleyicilerinin haber mecralar─▒ tüketimine bakt─▒─č─▒m─▒zda ise ço─čunlukla alternatif yay─▒nlar ve mecralar gözümüze çarp─▒yor.  Etkile┼čime girilen bütün haber mecralar─▒ üzerinden yap─▒lan ölçümlemeye göre de haber yay─▒nlar─▒nda “Kültür ve Sanat” kategorisi, ilgi alanlar─▒nda oldu─ču gibi burada da 2. s─▒rada.

Podcast dinleyenlerin profilini inceledi─čimiz ara┼čt─▒rmam─▒z─▒n bu k─▒sm─▒nda, a┼ča─č─▒daki ba┼čl─▒klar yer al─▒yor; 

 • Podcast dinleyicilerinin ya┼č ve cinsiyet oranlar─▒

 • Podcast dinleyicilerinin 25 ilgi alan─▒ ve ilgi alan─▒ k─▒r─▒l─▒mlar─▒ (Örne─čin “Spor” ilgi alan─▒nda en çok hangi sporla ilgileniyorlar, müzik zevkleri k─▒r─▒l─▒m─▒ nas─▒l, sanat alan─▒nda neye önem veriyorlar?)

 • Podcast Dinleyicilerinin Marka Yak─▒nl─▒klar─▒

 • Podcast Dinleyicilerinin Sektör Baz─▒nda Yak─▒nl─▒klar─▒

 • Podcast Dinleyicilerinin TV Yay─▒nlar─▒ ve Yay─▒n Türü Yak─▒nl─▒klar─▒

 • Podcast Dinleyicilerinin Fenomen ve Fenomen Kategorisi Türü Yak─▒nl─▒klar─▒

 • Podcast Dinleyicilerinin Ünlü ve Ünlü Kategorisi Türü Yak─▒nl─▒klar─▒

 • Podcast Dinleyicilerinin Siyasi Parti Yak─▒nl─▒klar─▒

Hem fark─▒ndal─▒k, hem de dinlenme bak─▒m─▒ndan Türkiye’de podcast istikrarl─▒ bir yükseli┼č gösteriyor fakat yine de bilinirlik anlam─▒nda gidecek yolu var diyebiliriz. IPSOS’un çal─▒┼čmas─▒na göre Türkiye’deki bilinirli─či %11 seviyesinde. Edison Research’ün ara┼čt─▒rmas─▒na göre ise ABD’deki bilinirlik %78 seviyesinde. Türkiye’de podcast’in ne oldu─čunu bilip de dinlemeyenlerin say─▒s─▒, dinleyenlerin say─▒s─▒n─▒n 3 kat─▒ndan fazla.

Friedrich Ebert Stiftung sponsorlu─čunda  gerçekle┼čtirdi─čimiz, temel istatistiklerin yan─▒ s─▒ra, podcast dinleyicilerini ve podcast dinleme davran─▒┼č─▒n─▒ analiz etti─čimiz ara┼čt─▒rmam─▒za eri┼čim sa─člamak için Podfresh ya da Kimola ile ileti┼čime geçebilirsiniz. 

 

 

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest