Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #49: Sesli asistan sarmış dört bir yanımı😞

Jun 24, 2021 - 3 min read
Kimola Bülten #49: Sesli asistan sarmış dört bir yanımı😞

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan pandemi süreci içgörüleri, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒n─▒ kapsayan, bu haftan─▒n öne ç─▒kan içerikleri sizlerle! Haftal─▒k bültenimize abone olmak isterseniz ┼ču linkten abone olabilir, Kimola'dan tüketici içgörüleri edinmek ve tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒m─▒z hakk─▒nda daha fazla bilgi almak isterseniz de ┼ču linkten bize ula┼čabilirsiniz.

─░çgörülü bir hafta olsun!

 

­čÄë Kimola Staj Ekibi sordu: Türkiye’de Gençler Yaz Tatillerini Nas─▒l Planl─▒yor?

Türkiye’de Gençler Yaz Tatillerini Nas─▒l Planl─▒yor?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 Yaz Dönemi staj─▒ için Kimola ailesine kat─▒lan be┼č ekip arkada┼č─▒m─▒z, COVID-19 k─▒s─▒tlamalar─▒ henüz tamamen kalkmam─▒┼čken gençlerin tatil tercihlerini ve bu tercihlerin geçen seneye göre de─či┼čimlerini sizler için ara┼čt─▒rd─▒. Detaylar ┼čurada!

 

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

 

Tüketici, çok yönlü bir al─▒┼čveri┼č deneyimine haz─▒r.

Lucidworks taraf─▒ndan ─░ngiltere ve ABD’de 800 kat─▒l─▒mc─▒yla gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, al─▒┼čveri┼č yapanlar─▒n davran─▒┼člar─▒n─▒ ve tercihlerini inceliyor. Birle┼čik Krall─▒k'ta al─▒┼čveri┼č yapanlar─▒n %43'ü, sohbet robotlar─▒n─▒n kendilerini nadiren veya asla anlamad─▒─č─▒n─▒; %28'i, sohbet robotu yan─▒t vermezse bir web sitesinden ayr─▒l─▒p ba┼čka bir yerde bilgi arayaca─č─▒n─▒ söylüyor. Buna ek olarak, Birle┼čik Krall─▒k'taki tüketicilerin %64'ü, bir sat─▒n alma i┼člemi yapmadan önce s─▒k s─▒k veya her zaman çevrimiçi ara┼čt─▒rma yap─▒yor, %53'ü bir markan─▒n web sitesindeki yorumlar─▒ ara┼čt─▒r─▒yor ve %26's─▒ markal─▒ içeri─či inceliyor. Öte yandan, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%59) ya yüz yüze al─▒┼čveri┼čten mümkün oldu─čunca kaç─▒nmay─▒ ya da pandemi öncesine göre daha az yüz yüze ma─čazalar─▒ ziyaret etmeyi planl─▒yor.

 

Yeter ki h─▒zl─▒ teslimat olsun!

Pazarlama ara┼čt─▒rma ┼čirketi Dynata'n─▒n, Solero ┼čirketi olan Omnitracs LLC ad─▒na; ABD genelinde 1.000 yeti┼čkin bireyle gerçekle┼čtirdi─či Talep Üzerine Teslimat (Delivering on Demand): 2021 Tüketici ─░çgörü Anketi; h─▒zl─▒ teslimat─▒n COVID-19 sürecinde tüketiciler için popülerli─čini ele al─▒yor. Ara┼čt─▒rmaya göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %59’u pandemi s─▒ras─▒nda ayda en az bir h─▒zl─▒ kargo (bir-iki günlük) kulland─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Anket, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yakla┼č─▒k üçte ikisinin (%65) h─▒zl─▒ teslimat için daha fazla ödemeye istekli oldu─čunu ortaya koydu─čundan, tüketiciler bu deneyimi be─čenmi┼č görünüyorlar. Buna ek olarak, teslimat arac─▒ olarak dronelar─▒ görmeye aç─▒k oldu─čunu söyleyen %45’lik kesim, tüketicilerin h─▒zl─▒ teslimat ile ilgili yeni teknolojilere haz─▒r oldu─čunu da göstermekte.

 

Güzellik ve bak─▒m rutinlerine geri dönülüyor.

NCSolutions'─▒n 18 ya┼č ve üzeri 2.094 kat─▒l─▒mc─▒yla yapt─▒─č─▒ anketin sonuçlar─▒, tüketicinin güzellik ve ki┼čisel bak─▒m konusundaki duyarl─▒l─▒─č─▒n─▒ temsil ediyor ve ayr─▒ca reklam─▒n tüketici sat─▒n alma kararlar─▒ üzerindeki etkisinin alt─▒n─▒ çiziyor. Anketin öne ç─▒kan verilerine göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %37'si pandemi s─▒ras─▒nda ke┼čfettikleri güzellik/bak─▒m ürünlerini kullanmaya ba┼člad─▒─č─▒n─▒, yakla┼č─▒k %40'─▒ kozmetik ve ki┼čisel bak─▒m ürünlerine yönelik harcamalar─▒n─▒ art─▒rmay─▒ planlad─▒─č─▒n─▒, her üç Amerikal─▒dan ikisi de (%67) reklamlar─▒n kozmetik ve ki┼čisel bak─▒m seçimlerini etkilemede önemli bir rol oynad─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Özetle bulgular gösteriyor ki, Amerikal─▒ tüketiciler salg─▒n─▒ geride b─▒rakm─▒┼č ama güzellik ve bak─▒m ürünlerini de─čil.

 

Ebeveynlere göre, online e─čitim ile çocuklar e─čitime uzak kald─▒.

May─▒s 2021'de UScell’in ebeveynlerle gerçekle┼čtirdi─či anket, COVID-19 salg─▒n─▒n─▒n, sürekli de─či┼čen yüz yüze, uzaktan ve hibrit ö─črenme modelleriyle u─čra┼čan ö─črenciler, ö─čretmenler ve ebeveynler için e─čitimde yaratt─▒─č─▒ etkiyi ele al─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n bulgular─▒na göre, ebeveynlerin yar─▒s─▒ uzaktan ö─črenmenin çocuklar─▒n─▒n ö─črenmesini olumsuz etkiledi─čini, her 4 ebeveynden 1'i, çocuklar─▒n─▒n yaz boyunca özel derse ihtiyac─▒ oldu─čunu ve ebeveynlerin yakla┼č─▒k %50'si de çocuklar─▒ için ekstra yard─▒mla ilgilenece─čini belirtiyor. Sonuç olarak, uzaktan e─čitimde ya┼čanan kay─▒plar─▒n maddi kay─▒plar─▒ da beraberinde getirdi─či görülüyor. 

 

Çikolatay─▒ herkes sever.

Cargill’in ABD’deki 600’den fazla bakkal mü┼čterisi ile yapt─▒─č─▒ anket, çikolatan─▒n COVID-19 pandemisi esnas─▒nda çekicili─čini korudu─čuna dikkat çekiyor. Ara┼čt─▒rma kapsam─▒ndaki yiyecek ve içecek kategorilerinde, tüketicilerin yar─▒ yar─▒ya çikolata aromal─▒ ürünleri tercih ettikleri görülüyor. Tüketiciler farkl─▒ motivasyonlarla çikolatadan ho┼član─▒yor olsa da, her 4 ki┼čiden 3’ü ┼čekerlemeyi kendini ödüllendirmenin bir yolu olarak görürken, her 10 ki┼čiden 7’si (%72) çikolatan─▒n ruh halini iyile┼čtirdi─čini, %59’u ise enerjilerini art─▒rd─▒─č─▒n─▒ dü┼čünüyor. Öte yandan, tüketicilerin yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%52) daha sa─čl─▒kl─▒ oldu─čunu dü┼čündü─čü için bitter çikolatay─▒ tercih ediyor ki, bu alg─▒ bitter çikolata için önemli bir sat─▒n alma faktörü olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor. 

 

 

#─░lginç Bilgi       

Brezilya'n─▒n São Paulo kentinde 2007'de ç─▒kar─▒lan "Temiz ┼×ehir Yasas─▒" ile, ┼čehirde bulunan tüm reklam panolar─▒ yasaklanm─▒┼čt─▒r.
Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest