Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #50: İçerikle oynama, söyledim sana.

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Jul 01, 2021 - 3 min read
Kimola Bülten #50: İçerikle oynama, söyledim sana.

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan pandemi süreci içgörüleri, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒n─▒ kapsayan, bu haftan─▒n öne ç─▒kan içerikleri sizlerle! Haftal─▒k bültenimize abone olmak isterseniz ┼ču linkten abone olabilir, Kimola'dan tüketici içgörüleri edinmek ve tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒m─▒z hakk─▒nda daha fazla bilgi almak isterseniz de ┼ču linkten bize ula┼čabilirsiniz.

─░çgörülü bir hafta olsun!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

 

Toksik veya sahte içerikler, tüketici-marka ili┼čkisini zedeliyor.

Önde gelen küresel mü┼čteri deneyimi (CX) ve dijital çözüm sa─člay─▒c─▒s─▒ olan TELUS International taraf─▒ndan 1.000 Amerikal─▒ ile yap─▒lan bir ankete göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%54) çevrimiçi olarak uygunsuz veya yan─▒lt─▒c─▒ kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan olu┼čturulan içerik (UGC) miktar─▒nda bir art─▒┼č oldu─čunu, %36's─▒ günde birden çok kez yanl─▒┼č, sahte ve hatta toksik UGC vakalar─▒ ile kar┼č─▒la┼čt─▒─č─▒n─▒ ve %15'i bu tür içerikleri her gün gördü─čünü söylüyor. Ankete kat─▒lanlar─▒n %40'─▒ndan fazlas─▒, bir kez bile toksik veya sahte UGC'ye maruz kald─▒ktan sonra marka toplulu─čundan ayr─▒lacaklar─▒n─▒, %45'i ise bir markaya olan tüm güvenlerini kaybedeceklerine dikkat çekiyor.

 

Tüketiciden küçük i┼čletmelere tam destek!

Sendinblue ve Cite Research’ün Amerika Birle┼čik Devletleri, Almanya, Birle┼čik Krall─▒k ve Fransa'daki 4.199 kat─▒l─▒mc─▒ ile yapt─▒─č─▒ ara┼čt─▒rma, COVID-19 pandemisinin etkisi azald─▒kça tüketici görü┼člerindeki ve harcama al─▒┼čkanl─▒klar─▒ndaki de─či┼čiklikler ile tüketicilerin veri gizlili─čine yakla┼č─▒mlar─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rmaya göre, Y Ku┼ča─č─▒’n─▒n %51'i ve Z Ku┼ča─č─▒’n─▒n %46’s─▒ pandemi öncesine k─▒yasla daha fazla küçük i┼čletmelerden al─▒┼čveri┼č yapt─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Bunun yan─▒ s─▒ra, tüketicilerin al─▒┼čveri┼č motivasyonlar─▒n─▒n cinsiyete göre farkl─▒l─▒k gösterdi─či de bir gerçek. ABD’li kad─▒nlar─▒n %60’─▒ yerel ekonomiye katk─▒ sa─člamak için; erkeklerin %55’i de tüketiciler ve küçük i┼čletmeler aras─▒nda olu┼čan güçlü ba─č nedeniyle küçük i┼čletmelere daha fazla harcad─▒klar─▒n─▒ bildiriyor. Öte yandan, ABD’li tüketicilerin dörtte üçü (%75) çevrimiçi gizlilikle daha fazla ilgilendi─čini, %70'i indirimler ve f─▒rsatlar kar┼č─▒l─▒─č─▒nda küçük i┼čletmelerle veri payla┼čmaya istekli olduklar─▒n─▒ söylüyor. 

 

Ebeveynler, okula dönü┼č için daha fazla ödeme yapmaya haz─▒rlan─▒yor.

KPMG’nin Amerika Birle┼čik Devletleri'nde 1.000'den fazla yeti┼čkin tüketiciyle yapt─▒─č─▒ ankete göre, bu okula dönü┼č sezonunda, ebeveynlerin ö─črenci ba┼č─▒na yapt─▒─č─▒ ortalama harcaman─▒n, 2020'de yakla┼č─▒k 250 ABD Dolar─▒ ile kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒ld─▒─č─▒nda 270 ABD Dolar─▒ kadar olmas─▒ bekleniyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verileri, okul öncesi ça─č─▒ndaki çocuklar─▒n ailelerinin bu y─▒l %32 daha fazla para harcamay─▒ planlad─▒─č─▒n─▒, üniversite ça─č─▒ndaki ö─črencilerin ailelerinin ise yakla┼č─▒k %13 daha fazla harcama yapaca─č─▒n─▒ gösteriyor. KPMG anketinin bir di─čer önemli verisine göre, önümüzdeki okul y─▒l─▒ için insanlar─▒n %10’u ┼čimdiden al─▒┼čveri┼če ba┼člad─▒klar─▒n─▒ söylerken, tüketicilerin %33'ü temmuz ay─▒na, %30'u ise a─čustos ay─▒na i┼čaret ediyor. 

 

COVID-19 ile dijital bankac─▒l─▒k faaliyetlerinde bir art─▒┼č görülüyor.

SRM taraf─▒ndan ABD'de 2.045 kat─▒l─▒mc─▒ ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, tüketicilerin pandeminin ilk alt─▒ ay─▒nda finans kurumlar─▒yla nas─▒l ili┼čki kurduklar─▒n─▒ ele almakta. Ara┼čt─▒rman─▒n bulgular─▒, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yaln─▒zca %8’inin dijital bankac─▒l─▒─ča yeni ba┼člad─▒─č─▒n─▒, her 10 kat─▒l─▒mc─▒dan 6’s─▒n─▒n ise, COVID-19 öncesine göre ortalama 2.9 tür bankac─▒l─▒k faaliyetini daha s─▒k çevrimiçi olarak gerçekle┼čtirdi─čini gösteriyor. Ek olarak, 65 ya┼č üstü kat─▒l─▒mc─▒lar dijital bankac─▒l─▒k faaliyetlerinde daha önceki ya┼čam evrelerine k─▒yasla hiçbir de─či┼čiklik ya┼čamad─▒─č─▒n─▒, 18-24 ya┼člar─▒ aras─▒ndakiler, bir mobil ödeme uygulamas─▒ arac─▒l─▒─č─▒yla para gönderip almada bir art─▒┼č oldu─čunu, 18-34 ya┼č grubundakilerin %60'─▒ ile 55 ya┼č üzeri ki┼čilerin %25'i ya┼čam tarzlar─▒n─▒n ortalama %43'ünün COVID-19 s─▒ras─▒nda dijital olarak daha etkin hale geldi─čini belirtiyor.

 

Olumsuz de─čerlendirmeler, tüketicilerin bir i┼čletmeyi seçmelerini engelliyor.

Çevrimiçi itibar yönetimi konusunda uzmanla┼čm─▒┼č lider bir yaz─▒l─▒m ┼čirketi olan Consumer Fusion® taraf─▒ndan 1.000'den fazla kat─▒l─▒mc─▒yla gerçekle┼čtirilen anket, olumsuz incelemelerin potansiyel tüketicilerin kararlar─▒n─▒ nas─▒l de─či┼čtirdi─čine dair bulgular sunuyor. Ankette, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yakla┼č─▒k %90’─▒ i┼čletme sahiplerinin olumsuz yorumlara verdi─či yan─▒tlar─▒ okuduklar─▒n─▒, yakla┼č─▒k %80'i olumsuz bir yorumun, bir i┼čletmeyi seçmelerini engelledi─čini belirtirken; insanlar─▒n %75'i daha önce olumsuz bir yorum yapt─▒klar─▒n─▒, %55'i ise olumlu bir ele┼čtiriden önce olumsuz bir yorum okuyacaklar─▒n─▒ söylüyor. Bu da tüketicilerin olumlu yorumlardan çok olumsuz yorumlar─▒ dikkate ald─▒─č─▒n─▒ gösteriyor.

 

 

#─░lginç Bilgi        

─░nsan beyni her saniye 11 milyon bit bilgi al─▒r ama bilinçli zihinlerimiz saniyede sadece 40 ila 50 bit bilgi i┼čleyebilir.
Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest