Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #51: Havam yerinde, aşımı da oldum💉

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Jul 08, 2021 - 4 min read
Kimola Bülten #51: Havam yerinde, aşımı da oldum💉

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan pandemi süreci içgörüleri, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒n─▒ kapsayan, bu haftan─▒n öne ç─▒kan içerikleri sizlerle! Haftal─▒k bültenimize abone olmak isterseniz ┼ču linkten abone olabilir, Kimola'dan tüketici içgörüleri edinmek ve tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒m─▒z hakk─▒nda daha fazla bilgi almak isterseniz de ┼ču linkten bize ula┼čabilirsiniz.

─░çgörülü bir hafta olsun!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Tüketici art─▒k daha iyimser.

MTSU taraf─▒ndan 610 Amerikal─▒ tüketici ile yap─▒lan ara┼čt─▒rma, artan a┼č─▒lama ile tüketicilerin normal hayatlar─▒na devam etme konusunda daha fazla kararl─▒ oldu─čunu ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rmada tüketicilere yöneltilen “Bugün itibariyle normal al─▒┼čveri┼č, yemek yeme ve tüketiciyle ilgili di─čer faaliyetlerinize ne kadar rahat devam ediyorsunuz?” sorusuna “son derece rahat” veya “biraz rahat” hissediyorum diyen tüketicilerin oran─▒ Mart ay─▒nda %43 iken, Haziran ay─▒nda %71’e ç─▒km─▒┼č durumda.  Di─čer yandan, tüketicilerin halka aç─▒k yerlerde maske takma zorunlulu─ču konusundaki endi┼čeleri de Mart ay─▒ndan bu yana önemli ölçüde azalm─▒┼č ve tüketicilerin yaln─▒zca %36’s─▒ insanlar─▒n d─▒┼čar─▒ ç─▒k─▒p ba┼čkalar─▒n─▒n yan─▒ndayken maske takmas─▒n─▒n önemli oldu─čunu dü┼čünüyor. Ara┼čt─▒rma verileri gösteriyor ki, a┼č─▒lar tüketiciye umut olmu┼č ve zihinlerde ‘‘normalle┼čme’’ ba┼člam─▒┼č bile.

 

Minimalizmin etkisi maksimum!

Mintel taraf─▒ndan 16 ülkede gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, tüketici davran─▒┼člar─▒n─▒ ve tüketicinin iklim de─či┼čikli─čine kar┼č─▒ tutumunu mercek alt─▒na al─▒yor. Kahve, sabun ve çorap seçerken sürdürülebilirli─če ne kadar dikkat edildi─čini sorgulayan ara┼čt─▒rman─▒n ç─▒kt─▒lar─▒ ┼čöyle: Tüketicilerin %31’i "minimal veya geri dönü┼čtürülebilir ambalajl─▒” olan bir kahve markas─▒n─▒ di─čerlerine tercih edeceklerini söylerken, sabun (%35) ve çorapta (%31) da durum oldukça benzer. ┼×a┼č─▒rt─▒c─▒ olmayan bir ┼čekilde, tüketicilerin %30’u çevre dostu bir ┼čekilde üretilen kahvelerin marka seçiminde önemli bir etken oldu─čunu, %43’ü zararl─▒ kimyasal içermeyen sabunlar─▒ ve %33’ü ise, sentetik mikro lifler veya boyalar içermeyen çoraplar─▒ sat─▒n alacaklar─▒n─▒ belirtiyor.

 

Tüketicilerin %40’─▒ kendileri için mücevher al─▒yor.

Plumb Club’─▒n Qualtrics'in deste─čiyle gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma (The Plumb Club Industry & Market Insights 2021), ABD genelinde 25-60 ya┼člar─▒ aras─▒ndaki 1049 tüketicinin mücevher al─▒mlar─▒ndaki birincil faktörleri ortaya koyuyor. Kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %33’ü bir perakendecinin web sitesini mücevher sat─▒n almalar─▒nda en etkili faktör olarak görüyor. Bunu, %30 ile aile ve arkada┼člar─▒n etkisi, %14 ile sosyal medya reklamlar─▒ takip ediyor. Yeni bir mücevher al─▒m─▒n─▒n nedeni soruldu─čunda ise, tüketicilerin neredeyse yar─▒s─▒ (%48) en çok özel bir günü anmak için mücevher sat─▒n almakla ilgilendi─čini, %23'ü sebebe gerek olmad─▒─č─▒n─▒ söylerken, %12'si ki┼čisel bir ödülün ana motivasyonlar─▒ oldu─čunu belirtiyor. Ara┼čt─▒rmada dikkat çeken bir di─čer veri ise, tüketicilerin mücevher sat─▒n alma davran─▒┼č─▒nda, ki┼čisel sat─▒n alma %40'l─▒k bir oran ile ilk s─▒rada.

 

Yakla┼čan bir ak─▒ll─▒ telefon devrimi var.

Audio Analytic'in ABD ve Birle┼čik Krall─▒k’ta 18 ila 44 ya┼člar─▒ aras─▒nda 2.000'den fazla ak─▒ll─▒ telefon kullan─▒c─▒s─▒ aras─▒nda gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rmaya göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n dörtte üçünden fazlas─▒ (%78) ak─▒ll─▒ telefonlar─▒n─▒n, çevrelerindeki akustik ortama göre zil seslerinin ve bildirimlerin stilini ve ses düzeyini otomatik olarak ayarlamas─▒n─▒, %62'si kaydettikleri videolarda veya çektikleri foto─čraflarda yer alan sesleri tan─▒mas─▒n─▒ ve etiketlemesini, %74'ü kap─▒ya vuran bir kurye veya köpek havlamas─▒ gibi çevrelerindeki temel sesleri tan─▒mas─▒n─▒ ve %56's─▒ cihazlar─▒n─▒n ç─▒kard─▒klar─▒ seslere göre AR filtreleri ve efektleri uygulamas─▒n─▒ istiyor. Bu da tüketicilerin çevrelerindeki dünyaya tepki veren ak─▒ll─▒ telefonlara yönelik güçlü bir talebi oldu─čunu gösteriyor.

 

Siber güvenli─če yönelik risk artsa da tüketici davran─▒┼člar─▒ de─či┼čmiyor.

Chubb’un ABD’de 1208 kat─▒l─▒mc─▒ ile gerçekle┼čtirdi─či, tüketicilerin siber riske yönelik yakla┼č─▒mlar─▒n─▒ ve davran─▒┼člar─▒n─▒ ölçen ankete göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n üçte ikisinden fazlas─▒, bir siber ihlal potansiyeli konusunda biraz veya çok daha fazla endi┼če duyduklar─▒n─▒ bildiriyor. Ara┼čt─▒rmada öne ç─▒kan verilere göre, pandemi sürecinde Amerikal─▒lar─▒n yar─▒s─▒ uzaktan çal─▒┼čmak için yer de─či┼čtirmeyi tercih etmi┼č ve bu durum kendilerini ve verilerini korumak için ad─▒mlar atmalar─▒ gereklili─čini de beraberinde getirmi┼č olmal─▒ ki, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %62'si ┼čifre de─či┼čikli─či yapt─▒─č─▒n─▒, %43'ü özel a─čda bile VPN kulland─▒─č─▒n─▒ ve %43'ü geçici konumlar─▒na geçi┼č yaparken tüm hesaplardan ç─▒k─▒┼č yapt─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Siber sigorta söz konusu oldu─čunda ise, Amerikal─▒lar─▒n sadece %12'sinin geçti─čimiz y─▒l ki┼čisel bir siber sigorta poliçesi sat─▒n ald─▒─č─▒ ve siber sigortaya sahip olmayanlar─▒n %34'ünün bu konu hakk─▒nda tavsiye almak için arkada┼člar─▒na ve ailelerine ba┼čvurdu─ču görülmekte.

 

 

#─░lginç Bilgi    

"Merhaba" yayg─▒n hale gelmeden önce Alexander Graham Bell, telefona 'ahoy' ile cevap vermeyi önermi┼čtir. 
Ahoy; bir gemi veya tekneye seslenmek için kullan─▒lan, Orta ─░ngilizce "Hoy!" ç─▒─čl─▒─č─▒ndan kaynaklanan bir i┼čaret sözcü─čüdür. 
Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest