Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #38: Oynaya oynaya gelin çocuklar!

Author: Melodi Diner - Jr. Marketing Specialist, Kimola
Melodi Diner Jr. Marketing Specialist, Kimola
Apr 11, 2021 - 4 min read
Kimola Bülten #38: Oynaya oynaya gelin çocuklar!

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan, içgörüye doyuran podcast'imiz Verizekal─▒lar, pandemi süreci içgörüleri, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle! Haftal─▒k bültenimize abone olmak isterseniz ┼ču linkten abone olabilir, Kimola'dan tüketici içgörüleri edinmek ve tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒m─▒z hakk─▒nda daha fazla bilgi almak isterseniz de ┼ču linkten bize ula┼čabilirsiniz.

─░çgörülü bir hafta olsun!

 

Profesör Gülnur Tumbat, Ph.D, Kimola'ya kat─▒ld─▒.

Profesör Gülnur Tumbat, Ph.D, Kimola'ya kat─▒ld─▒.

Kimola'da her zaman farkl─▒ disiplinleri ve kültürleri birle┼čtiren bir ekosistem yaratmay─▒ hayal ettik. Markalar─▒ ve pazarlamac─▒lar─▒ desteklemek için ücretsiz veri odakl─▒ programlar ba┼člatt─▒k, anasayfam─▒zda pazarlamac─▒lar─▒n tüketici görü┼člerine ücretsiz ula┼čabilece─či ─░çgörü Motoru'nu geli┼čtirdik, ö─črencileri profesyonel ya┼čamdan önce destekleyen bir staj program─▒ kültürü olu┼čturduk, tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒n─▒n daha anla┼č─▒labilir ve eri┼čilebilir olmas─▒ için blogumuzda ücretsiz tüketici ara┼čt─▒rma raporlar─▒ yay─▒nlad─▒k. Bugün bu vizyonumuzu destekleyen, harika bir haberlerimiz daha oldu─čunu söylemekten gurur duyuyoruz; akademinin bilimsel titizli─či, Kimola ile birle┼čiyor!
San Francisco Üniversitesi'nde 2005 y─▒l─▒ndan bu yana pazarlama ve tüketici davran─▒┼člar─▒ üzerine görev yapan Profesör Gülnur Tumbat'─▒n Kimola'ya resmi olarak hissedar ve Dan─▒┼čma Kurulu Üyesi olarak kat─▒ld─▒─č─▒n─▒ sizlerle de payla┼čmak istedik. Kimola ekibi ile birlikte çal─▒┼čaca─č─▒n─▒ ve tüketici içgörülerinde yenilikçi güçlere kat─▒ld─▒─č─▒n─▒ görmekten dolay─▒ heyecan─▒m─▒z sonsuz. Detaylar blogumuzda.

 

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Oyun lider kategori, sa─čl─▒k yükseli┼čte.

App Annie, karantina ve kapanmalar─▒n küreselde etkisini gösteren verileri aç─▒klad─▒. App Annie’nin payla┼čt─▒─č─▒ verilere göre uygulamalara yap─▒lan küresel harcama bir y─▒lda %40 art─▒┼č gösterdi. ─░ndirmelere göre en iyi performansl─▒ kategoriler Google Play ve App Store'da de─či┼čiklik gösterdi. Google Play'de, sosyal, araçlar ve finans en fazla büyümeyi ya┼čad─▒. Ancak hava durumu (%40) ve flört (%35) bölümlerinde de güçlü büyümeler oldu─ču ortaya ç─▒kt─▒. IOS'ta ise en büyük kazanç oyunlar, finans ve sosyal a─č taraf─▒ndan kaydedildi. 2021'in ilk çeyre─činde, her zaman oldu─ču gibi oyun kategorisinin, genel uygulama pazar─▒ndaki en etkili kategori oldu─ču ortaya ç─▒kt─▒. Bununla birlikte, en dikkat çekici art─▒┼č sa─čl─▒k ve zindelik kategorilerinde görüldü. Tüketiciler evde kal─▒rken hareket etmeye devam etmenin yeni, etkile┼čimli yollar─▒n─▒ arad─▒kça, bu uygulamalar─▒n indirmelerinde %25 art─▒┼č görüldü.

 

Tüketicinin çoklu t─▒klamalara tahammülü yok!

Sitecore taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rmaya göre, tüketicilerin %70’i, bir kaç t─▒k sonras─▒nda istedi─či sonuçlara ula┼čamad─▒─č─▒nda, o e-ticaret sitesinden ayr─▒laca─č─▒n─▒ ve ba┼čka bir e-ticaret sitesine geçi┼č yapaca─č─▒n─▒ söyledi. Tüketicilerin %65’inin ise salg─▒ndan bu yana yava┼č veya kötü i┼čleyen web sitelerine kar┼č─▒ sabr─▒ daha az. Bununla birlikte, tüketicilerin %42’sinin pandeminin ba┼člang─▒c─▒ndan bu yana genellikle al─▒┼čveri┼č yapt─▒klar─▒ markalara daha az sad─▒k oldu─ču, ara┼čt─▒rman─▒n ortaya koydu─ču bulgulardan bir di─čeri.

 

Tüketicinin önceli─či: “Kendine zaman ay─▒rmak”.

Euromonitor International’─▒n gerçekle┼čtirdi─či yükselen trendler ara┼čt─▒rmas─▒ “Top 10 Global Consumer Trends 2021”e göre, tüketicilerin %51'i için "kendine zaman ay─▒rma", ilk üç ya┼čam önceli─či aras─▒nda. Ara┼čt─▒rmaya göre, “kendine zaman ay─▒rma” önceli─či, geçmi┼č y─▒llarla k─▒yasland─▒─č─▒nda; 2016 ve 2017 y─▒llar─▒nda yakla┼č─▒k %20 oran─▒ndayken; 2019 y─▒l─▒nda %50’ye yakla┼č─▒p, 2020 y─▒l─▒nda %50’yi a┼čt─▒. Ara┼čt─▒rman─▒n ortaya koydu─ču ilginç trendlerden bir di─čeri ise, tüketicilerin günlük ya┼čamlar─▒ndaki esnekli─če, i┼čletmelerin yan─▒t─▒. 9'dan 5'e i┼č gününün esnek düzene uyarlanmas─▒; 24 saat hizmet kültürü gerektiren çal─▒┼čma ┼čeklinin benimsenmesi, ara┼čt─▒rman─▒n ortaya koydu─ču i┼čletmelerin ''esneklik'' kavram─▒ndan anlad─▒klar─▒ndan baz─▒lar─▒.

 

Daha az nüfuslu, geçim maliyetinin daha uygun oldu─ču yerler revaçta.

Pitney Bowes taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilen, COVID-19 sürecinde de─či┼čen tüketici davran─▒┼člar─▒ ve al─▒m kararlar─▒n─▒ ele alan ara┼čt─▒rmaya göre, üç Amerikal─▒dan biri önümüzdeki 12-18 ay içerisinde ta┼č─▒nmay─▒ dü┼čünüyor. Ta┼č─▒nmay─▒ planlayan ┼čehirlilerin oran─▒ %42 olurken; bu grubun %31’i daha az nüfuslu ve geçim maliyetinin daha uygun oldu─ču yerleri tercih etti─čini söyledi. Ara┼čt─▒rman─▒n ortaya koydu─ču ilginç verilerden biri ise Z jenerasyonunun %54’ünün göç etme karar─▒ verdi─či veya bu fikre aç─▒k oldu─ču. Bu oran Baby Boomer jenerasyonunda ise %20.

 

Tüketicilerin çevrim içi ma─čaza seçiminde önceli─či: Kolayl─▒k.

Linnworks’ün gerçekle┼čtirdi─či ticaret e─čilimi ara┼čt─▒rmas─▒na göre, al─▒┼čveri┼č yapanlar─▒n %67'si, karma┼č─▒k çevrim içi ödemeler nedeniyle sat─▒n alma i┼člemlerini b─▒rak─▒yor. Ayr─▒ca, tüketicilerin %76's─▒na göre, bir çevrim içi ma─čaza seçerken en önemli öncelik: Kolayl─▒k. Al─▒┼čveri┼č yapanlar─▒n %81'i ise cihazlar aras─▒ sorunsuz bir e-ticaret deneyimi istedi─čini belirtiyor. Misafir olarak ödeme ve gönderi ayr─▒nt─▒lar─▒n─▒n saklanmas─▒, al─▒┼čveri┼č yapanlar─▒n kolayl─▒k kontrol listelerinin ba┼č─▒nda geliyor. Ara┼čt─▒rman─▒n ortaya koydu─ču ilginç verilerden biri, her on mü┼čteriden dokuzunun ürün aramas─▒na bir pazar yerinde ba┼člad─▒─č─▒ olurken bir di─čeri ise esnek ve sorunsuz ödeme seçeneklerinin, daha fazla harcamaya te┼čvik etti─či.

 

Tüketici verisi i┼člemede ┼čirketlerin ço─ču henüz yolun ba┼č─▒nda.

MMA’n─▒n gerçekle┼čtirdi─či, kurulu┼člarda tüketici verilerinin kullan─▒m─▒n─▒ de─čerlendiren ara┼čt─▒rmaya göre, pazarlamac─▒lar─▒n %50'sinden fazlas─▒, mevcut veri durumuna göre pazarlama kararlar─▒ verme konusunda ┼čüpheci. Ara┼čt─▒rman─▒n ortaya koydu─ču bulgulardan bir di─čeri ise, pazarlamac─▒lar─▒n yaln─▒zca %44'ünün, ROI, ölçüm ve ili┼čkilendirmeyi kan─▒tlama aç─▒s─▒ndan olgunlu─čunu belirtmesi. Ara┼čt─▒rman─▒n sonucunda, ço─ču kurulu┼čun, tüketici verilerini etkili bir ┼čekilde toplamak, analiz etmek ve yürütmek için gerekli süreç ve becerilere sahip olmad─▒─č─▒ sonucuna ula┼č─▒ld─▒. Buna ek olarak, belirli veri düzenleme araçlar─▒na yat─▒r─▒m yapan ┼čirketlerin, pazarlama, düzenleme ve ili┼čkilendirme konusunda olgun olma olas─▒l─▒─č─▒n─▒n çok daha yüksek oldu─ču ortaya ç─▒kt─▒.

 
 

#─░lginç Bilgi        

─░ngilizceyi ikinci dil olarak konu┼čan insan say─▒s─▒, ana dili olanlardan dört kat daha fazla. 
Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest