Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Vodafone Kitlesi-Veri Ne Söylüyor?

Mar 07, 2019 - 6 min read
Vodafone Kitlesi-Veri Ne Söylüyor?

Vodafone Kitlesi’nin en fazla ilgi gösterdi─či ba┼čl─▒klar s─▒ras─▒yla; markalar, ünlüler ve fenomenlerden olu┼čuyor. Bu kullan─▒c─▒lar spor gündemini yak─▒ndan takip eden, teknoloji ve bilime ilgi duyan, ülkenin siyasi gündemine kar┼č─▒ duyarl─▒ ki┼čiler. Bunun yan─▒nda Vodafone Kitlesi’nin sinema, müzik ve edebiyat gibi sanat dallar─▒ ile ilgilenen, ortalama üstü bir kültür seviyesine sahip bir yap─▒da oldu─ču görünüyor.

Demografi

Vodafone Kitlesi’nin ya┼č ve cinsiyet da─č─▒l─▒m─▒

Vodafone Kitlesi’nin ya┼č ve cinsiyet da─č─▒l─▒m─▒

Vodafone Kitlesi bask─▒n olarak erkeklerden olu┼čuyor ve 24–35 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki kullan─▒c─▒lar a─č─▒rl─▒kl─▒ ya┼č grubunu temsil ediyor. Genel bak─▒┼čta 18–24 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki kullan─▒c─▒lar─▒n Vodafone ile fazla etkile┼čime geçmedi─či görünüyor. Uygulanacak stratejilerde gençlere yönelik ad─▒mlar at─▒lmas─▒ bu oranlar─▒n yükselmesini sa─člayacakt─▒r.

─░lgi Alanlar─▒

Vodafone Kitlesi’nin ilgi alanlar─▒

Vodafone Kitlesi’nin ilgi alanlar─▒

─░lgi alanlar─▒na bak─▒ld─▒─č─▒nda, Vodafone Kitlesi’nin; siyaset, teknoloji, bilim, sinema, müzik ve edebiyat gibi oldukça entelektüel zevklere sahip oldu─ču görünüyor. Böyle ilgi alanlar─▒ olan bir kitlenin, sosyo-ekonomik olarak B ve B+ kullan─▒c─▒lardan olu┼čtu─čunu söylememiz mümkün oluyor. Kullan─▒c─▒lar, kendilerine ay─▒rd─▒klar─▒ zamanlarda da nitelikli aktiviteler yap─▒yorlar ve kendilerini geli┼čtirmeye devam ediyorlar.

─░lgi alanlar─▒n─▒n k─▒r─▒l─▒mlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda;

Spor dallar─▒nda, kitlenin en fazla futbol ve basketbola kar┼č─▒ ilgisi var. Yo─čunlu─ču erkeklerden olu┼čan Vodafone Kitlesi’ne ula┼čmak için spor önemli bir yol olarak öne ç─▒k─▒yor. ─░┼č ya┼čam─▒ ba┼čl─▒─č─▒nda ise ekonomi/finans ve giri┼čimcili─če kar┼č─▒ bir yo─čunla┼čma var. ─░┼č ya┼čam─▒na gösterdikleri yak─▒n ilgiden arta kalan zamanlarda ise görsel sanatlar ve kültür ile ilgilenen kitlemiz s─▒ras─▒yla en fazla; sanat etkinlikleri, müzeler ve tiyatrolara ilgi gösteriyor. Kendilerini profesyonel beceri anlam─▒nda geli┼čtirmek ile yetinmeyen bu grup, sanatsal olarak da beslenmeyi ihmal etmiyor. Tüm bunlar─▒n yan─▒nda toplumsal hassasiyetlere kar┼č─▒ da oldukça duyarl─▒ bir yap─▒ söz konusu. Vodafone Kitlesi; çevre sorunlar─▒, sa─čl─▒k ve e─čitim konulara kar┼č─▒ oldukça hassas. E─čer bu kitleye yönelik bir sivil toplum kampanyas─▒ yürütme niyetindeyseniz bu üç ba┼čl─▒ktan biri üzerinden ilerlemek etkili bir tercih olacakt─▒r.

TV Programlar─▒

TV programlar─▒nda en fazla etkile┼čime geçilenler

TV programlar─▒nda en fazla etkile┼čime geçilenler

En fazla etkile┼čime geçilen TV program─▒ türleri

En fazla etkile┼čime geçilen TV program─▒ türleri

Spor, yar─▒┼čma ve tarih programlar─▒ en fazla etkile┼čime geçilenler olarak öne ç─▒k─▒yor. Çar┼čamba günleri TV programlar─▒ ile en fazla etkile┼čime geçilen gün. Bu bulgular─▒n yan─▒nda, Vodafone Kitlesi’nin %41'i TV programlar─▒ ile etkile┼čime geçiyor. Uygulanacak tan─▒t─▒m stratejilerinde bu da─č─▒l─▒m gözetilmeli.

Radyolar

En fazla etkile┼čime geçilen radyo programlar─▒ ve en aktif olunan gün

En fazla etkile┼čime geçilen radyo programlar─▒ ve en aktif olunan gün

Radyolar ile etkile┼čim oranlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda, Vodafone Kitlesi’nin %18'inin radyo kanallar─▒ ile etkile┼čime geçti─čini görüyoruz. ─░lk 5 içerisinde 2 tane spor içerikli yay─▒n yapan kanal─▒n olmas─▒, kitlenin spora kar┼č─▒ olan ilgisinin radyo dinleme al─▒┼čkanl─▒klar─▒nda da öne ç─▒kt─▒─č─▒n─▒ gösteriyor. Bunun yan─▒nda 5. s─▒rada ─░BB Trafik Radyosu’nun yer almas─▒, kitlemiz içerisinde bir grubun ─░stanbul trafi─činde radyo dinledi─čini ifade ediyor. Özellikle ─░stanbul için dü┼čünülen stratejilerde radyo mecras─▒ atlanmamal─▒. Pazar günleri radyo kanallar─▒ ile etkile┼čim oranlar─▒n─▒n en yüksek oldu─ču gün olarak öne ç─▒k─▒yor.

Vodafone Kitle Analizi

Haber Kaynaklar─▒

Haber kaynaklar─▒ ba┼čl─▒─č─▒ özellikle kitlenin ideolojisini anlamak ve hangi konulardaki içeriklere daha fazla ilgi gösterdi─čini ö─črenmek için önemli.

Vodafone Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či haber kaynaklar─▒

Vodafone Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či haber kaynaklar─▒

─░lk 10 s─▒ralamas─▒nda ana ak─▒m mecralar ön plana ç─▒k─▒yor. Alternatif ve muhalif olan haber kaynaklar─▒na pek fazla ilgi gösterilmemi┼č.

En fazla etkile┼čime geçilen gönderiler

En fazla etkile┼čime geçilen gönderiler

Vodafone Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či haber kayna─č─▒ gönderilerinde toplumsal hassasiyetlere yönelik ilgileri ön plana ç─▒k─▒yor. Özellikle hayvan haklar─▒na kar┼č─▒ olan hassasiyeti öne ç─▒kan Vodafone Kitlesi’ne ula┼čmak için bu yol kullan─▒larak stratejiler üretmek etkili olacakt─▒r.

Markalar

Vodafone Kitlesinin En fazla etkile┼čime geçilen markalar

En fazla etkile┼čime geçilen markalar

Vodafone Kitlesi’nin markalar ile geçti─či etkile┼čim oranlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda, ilk 10'un büyük ço─čunlu─čunun teknolojik ürün satan ve teknolojik hizmet sunan markalardan (Teknosa, Media Markt, Samsung, Twitter) olu┼čtu─čunu görüyoruz. Kitlemizin markalara kar┼č─▒ bu yakla┼č─▒m─▒, günümüzün de─či┼čen dünyas─▒na ne kadar iyi uyum sa─člad─▒─č─▒n─▒ gösteriyor. Teknolojik i┼č birlikleri bu kitleyi etkilemek için önemli ve de─čerli bir yol olarak öne ç─▒k─▒yor.

Vodafone kitlesinin teknolojiye ilgisi büyük

Telekomünikasyon sektörünün yan─▒nda otomotiv, bankac─▒l─▒k, e-ticaret ve elektronik e┼čyalara olan ilgi öne ç─▒k─▒yor. Bu durum, kitle için yürütülecek teknoloji içerikli stratejilerde ne kadar fazla yol ve i┼č birli─či yap─▒labilece─čini gözler önüne seriyor.

Rakipler ve en fazla etkile┼čime geçilen marka gönderileri:

Vodafone, kitlesini memnun etmeyi onlar─▒n dilinden konu┼čmaya çal─▒┼čarak ve gündemde olan olaylar─▒ marka içeriklerine uyarlayarak ba┼čar─▒yor.

Telekomünikasyon sektöründe en fazla etkile┼čime geçilen gönderiler

Telekomünikasyon sektöründe en fazla etkile┼čime geçilen gönderiler

Yap─▒lan payla┼č─▒mlar─▒n öne ç─▒kma durumlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda; Vodafone’un geçti─čimiz ay gündeme gelen Çi─č Köfteci Ali Usta’n─▒n videosuna yapt─▒─č─▒ gönderinin vurguland─▒─č─▒n─▒ görüyoruz. Bu durum Vodafone Kitlesi’nin mizaha olan ilgisi ile birlikte dü┼čünüldü─čünde çok do─čru ve yerinde bir üslup içerdi─či için kullan─▒c─▒lar─▒n be─čenisini toplam─▒┼č ve üste ç─▒kmay─▒ ba┼čarm─▒┼č gibi görünüyor. Vodafone, kitlesini memnun etmeyi onlar─▒n dilinden konu┼čmaya çal─▒┼čarak ve gündemde olan olaylar─▒ marka içeriklerine uyarlayarak ba┼čar─▒yor. Türk Telekom’un en fazla etkile┼čime geçilen gönderisinde, 2019 itibari ile hayat─▒m─▒za giren limitsiz internet hizmetinin duyurulmas─▒ yer al─▒yor. Adil kullan─▒m kotas─▒n─▒n kald─▒r─▒lmas─▒ üzerine kullan─▒c─▒lar markayla hem olumlu, hem de olumsuz aç─▒lardan yüksek oranda etkile┼čimdeydiler. Turkcell’de ise durum, mü┼čteri hizmetleri deneyimini iyile┼čtiren bir uygulaman─▒n hayata geçirilmesini içeren bir payla┼č─▒m─▒n öne ç─▒kmas─▒. Telekomünikasyon sektörü dü┼čünüldü─čünde kullan─▒c─▒lar─▒ tek bir alanda memnun etmek pek de mümkün görünmüyor. Kullan─▒c─▒lar markalar─▒ tek bir yönü ile de─čil birbirinden farkl─▒ yönleri ile de─čerlendirmeyi benimsemi┼č görünüyor. Bu yüzden; kitlenize yak─▒nla┼čmak, ba─č kurmak ve onlar─▒ daha iyi anlamak, tek bir yöne a─č─▒rl─▒k vermek ile de─čil daha kapsaml─▒ ve ku┼čat─▒c─▒ stratejiler ile mümkün olacakt─▒r.

Fenomenler

Vodafone Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či fenomenler

Vodafone Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či fenomenler

Vodafone Kitlesi, en fazla mizah, gündelik konu┼čma ve özlü söz türündeki fenomenler ile etkile┼čime geçmeyi tercih ediyor. ─░lk 3'te ana ak─▒m say─▒labilecek bir fenomen ilgisi olan kitlenin en fazla etkile┼čime geçti─či di─čer kategoriler aras─▒nda, 4. s─▒rada reklamc─▒l─▒k ve pazarlama fenomenleri bulunmakta.

Reklamc─▒l─▒k ve pazarlama fenomenlerinin en fazla etkile┼čime geçilen gönderileri

Reklamc─▒l─▒k ve pazarlama fenomenlerinin en fazla etkile┼čime geçilen gönderileri

Reklamc─▒l─▒k ve pazarlama türündeki fenomenlerin 4. s─▒rada yer almas─▒ kitlemiz içerisinde beyaz yakal─▒lar─▒n hat─▒r─▒ say─▒l─▒ bir miktarda oldu─čunu gösteriyor. Sosyo-ekonomik olarak ortalaman─▒n üzerinde, entelektüel olarak kendisini geli┼čtirmeye aç─▒k olan bu grubu etkilemek, bu fenomenleri kullanarak mümkün olacakt─▒r.

Prof. Dr. Ali At─▒f’─▒n, Peak Games markas─▒n─▒n yapt─▒─č─▒ reklam üzerine dü┼čünceleri kitlenin radar─▒na girmi┼č. Bu durum, kitlenin markalar─▒n pazarlama aksiyonlar─▒na aç─▒k ve takipte oldu─čuna i┼čaret ediyor. Yani yarat─▒lan etkileyici kampanyalar, potansiyel mü┼čterilerin yan─▒nda reklamc─▒l─▒k ve pazarlama ile ilgilenen kullan─▒c─▒lar─▒n da dikkatini çekecektir. Bu yol ile gündeme gelmek Vodafone Kitlesi’ni etkilemek için etkili bir yol gibi görünüyor.

Ünlüler

Vodafone Kitlesi’nin ünlüler ile etkile┼čime geçme oranlar─▒ bir hayli yüksek (%73). Ünlüler ile geçilen etkile┼čimlerin ba┼č─▒nda Türkiye’nin en popüler isimleri yer al─▒yor.

Vodafone Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či ünlüler

Vodafone Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či ünlüler

Ünlü tercihlerine bakt─▒─č─▒m─▒zda Türkiye’de ya┼čayan hemen herkesin tan─▒d─▒─č─▒ isimler öne ç─▒k─▒yor. Fakat strateji olu┼čturulurken farkl─▒l─▒klara ve ayr─▒nt─▒lara odaklanmak daha yerinde ve daha nokta at─▒┼č─▒ hamleler yapmay─▒ kolayla┼čt─▒racakt─▒r. Bu yüzden kitlenin ilk s─▒rada yer alan ilgi alan─▒ olan sporu kullanmak faydal─▒ olacakt─▒r. Kitlemizin en fazla etkile┼čime geçti─či ünlü türleri içerisinde spor karakterleri 4. s─▒ray─▒ olu┼čturmakta. Bu kitleye yak─▒nla┼čmak için geli┼čtirilecek stratejilerde ünlü kullan─▒lmak isteniyorsa, spor karakterleri üzerine dü┼čünülmesi gereken do─čru alternatiflerden biri olarak öne ç─▒k─▒yor.

Vodafone Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či spor karakterleri

Vodafone Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či spor karakterleri

Sonuç:

Vodafone Kitlesi’nin ilgi alanlar─▒n─▒, markalar, TV programlar─▒ gibi ba┼čl─▒klara kar┼č─▒ e─čilimlerini inceledik. Kullan─▒c─▒lar, erkek bask─▒n bir cinsiyet da─č─▒l─▒m─▒na sahip, spor ile yak─▒ndan ilgilenen bir yap─▒da. Bunlar─▒n yan─▒nda teknoloji, i┼č ya┼čam─▒ gibi konular ile de içli d─▒┼čl─▒. Kullan─▒c─▒lar─▒ etkilemek için yarataca─č─▒n─▒z ileti┼čim stratejilerinde bu ba┼čl─▒klar yol gösterici olacakt─▒r.

Analizimizde Vodafone Kitlesi’nin sosyal medya üzerinden gösterdi─či davran─▒┼člar─▒n─▒ inceledik. Art─▒k strateji yarat─▒l─▒rken yarat─▒c─▒ olmak kadar sa─člam zeminlere basmak da önemli. Verinin göstergeleri do─črultusunda yarat─▒lan stratejiler ve daha fazlas─▒ için: https://kimola.com/contact

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest