Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Verizekalılar Kulübüne Davet!

Oct 10, 2021 - 2 min read
Verizekalılar Kulübüne Davet!

2014 y─▒l─▒ndan bu yana Kimola’da tüketicilerin ihtiyaç, motivasyon ve ya┼čam tercihlerini anlamaya yönelik teknolojiler geli┼čtiriyoruz. Yan yana gelmesine çok da al─▒┼č─▒k olmad─▒─č─▒m─▒z ‘yaz─▒l─▒m geli┼čtirme’ ve ‘sosyoloji’ disiplinlerinden ayn─▒ anda uygulad─▒─č─▒m─▒z bu yakla┼č─▒m, tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒ alan─▒nda Kimola’da özgün bir kültürün olu┼čmas─▒n─▒ sa─člad─▒.

Kimola’da ortaya ç─▒kan bu kültür, bizi dünyan─▒n 10 farkl─▒ ülkesinde ara┼čt─▒rma yapabilecek verimlili─če ula┼čt─▒rd─▒. Ancak mü┼čterilerimizin geçmi┼č deneyimlerinden, dijital veri kullan─▒larak yap─▒lan ara┼čt─▒rmalarda beklenen derinlikte analizlere ula┼č─▒lamad─▒─č─▒n─▒ ve hatta dijital veri analiz edilerek yap─▒lan ara┼čt─▒rmalara dair güvenlerinin zay─▒flad─▒─č─▒n─▒ duymaya devam ediyoruz.

Sektörde geçirdi─čimiz bu uzun süre boyunca, pazarlama profesyonellerinin ortaya koydu─ču harika i┼člerle defalarca ┼čahit olduk. Buradan ald─▒─č─▒m─▒z güçle, sektördeki üretkenli─čin, yetene─čin, dijital veri analizlerine dayanan tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒na da yans─▒mas─▒ için bayra─č─▒ ta┼č─▒maya karar verdik. Bunun için de Kimola’da geli┼čen özgün metodolojileri anlatt─▒─č─▒m─▒z e─čitim materyallerinden, ürünlerimizin ücretsiz kullan─▒m─▒na kadar pek çok imkan sa─člad─▒─č─▒m─▒z bir kampanya haz─▒rlad─▒k.

Bu kampanyada bizimle ayn─▒ heyecana sahip pazarlama profesyonellerine seslenebilmek için Kimola’daki eski ┼čakam─▒z─▒ kulland─▒k; Verizekal─▒lar!

Verizekal─▒lar Kulübü

─░çgüdüleri yerine içgörülerine güvenen “Verizekal─▒lar”a seslendi─čimiz bu kampanyada, dijital veriyle tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒ derinle┼čmek isteyen profesyonellere e─čitim ve araçlar sunarak rehberlik ediyoruz. kimola.com/verizekalilar adresinden eri┼čilebilen “Verizekal─▒lar Kulübü”, yine bizim deyimimizle “tüketici içgörüsü ile hareket edenlerin kazand─▒─č─▒ dünya”ya 4 ad─▒ml─▒k bir yolculuk sunuyor.

Verizekal─▒ olma yolculu─čunun ilk basama─č─▒nda, veri toplama, analiz etme ve yapay zeka ile bu verileri s─▒n─▒fland─▒rma hakk─▒nda e─čitim makalelerinden olu┼čan ─░çgörü Kütüphanesi yer al─▒yor. Bir sonraki ad─▒mda ise güçlü Türkçe deste─či ile 6 farkl─▒ dilde çal─▒┼čan ürünlerimizi ücretsiz kullan─▒m─▒n─▒n sunuldu─ču ─░çgörü Araçlar─▒ yer al─▒yor. Bu yolculu─čun bizim için en anlaml─▒ ad─▒m─▒nda, e─čitmenleri aras─▒nda Tüketici Davran─▒┼člar─▒ alan─▒nda San Francisco State University’de görev alan ve ayn─▒ zamanda Kimola’n─▒n resmi dan─▒┼čma kurulunda bulunan Prof. Dr. Gülnur Tumbat’─▒n da yer ald─▒─č─▒ ─░çgörü Akademisi’ne ücretsiz kay─▒t imkan─▒ yer al─▒yor.

Kampanyam─▒z─▒n yarat─▒c─▒ süreçlerinde Andaç Erkök önderli─čindeki kreatif ekibe, uygulamada FUHA Tasar─▒m Stüdyosu'na ve seslendirmede sevgili Harun Can'a te┼čekkürler.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest