Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #64: Markam beni görmeli!

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Oct 21, 2021 - 3 min read
Kimola Bülten #64: Markam beni görmeli!

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Markalarla sosyal medyada mesajla┼čma yükseli┼čte.

Mitto taraf─▒ndan 1.000 Amerikal─▒ tüketicinin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rmaya göre, tüketicilerin %87'si art─▒k markalarla mesajla┼čmak için sosyal medya uygulamalar─▒n─▒ kulland─▒─č─▒n─▒ ve sat─▒n alma kararlar─▒n─▒ yönlendirdi─čini belirtiyor. Hatta kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %55'i bir markan─▒n sosyal medya mesajlar─▒n─▒n web sitesi üzerinden, %39'u ma─čazadan ve %42'si sosyal medya uygulamas─▒ üzerinden bir sat─▒n alma i┼člemini etkiledi─čini belirtiyor. Ayr─▒ca, tüketicilerin %58'i e-posta, arama veya SMS gibi di─čer yöntemlere k─▒yasla, markalar─▒n ileti┼čim kurmak için sosyal medyay─▒ kullanmas─▒n─▒ tercih ediyor. Bu tercihe ili┼čkin kat─▒l─▒mc─▒lar, sosyal medya mesajla┼čmas─▒n─▒n kolay (%72), h─▒zl─▒ (%61) ve ki┼čiselle┼čtirilmi┼č (%50) olmas─▒ndan ho┼čland─▒klar─▒n─▒ ifade ediyor.

 

Tüketici ruhunda cömertlik var.

Accenture’─▒n 1.515 ABD’li tüketicinin kat─▒l─▒m─▒ ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma al─▒┼čveri┼č döneminde tüketicilerin sat─▒n alma al─▒┼čkanl─▒klar─▒na ili┼čkin içgörüler sunuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, tüketicilerin dörtte üçü (%76) bu al─▒┼čveri┼č sezonunda sevdikleriyle vakit geçirmeyi dört gözle bekledi─čini söylerken; %75'i ailesi için, %41'i kom┼čular─▒, i┼č ve yak─▒n arkada┼člar─▒ için bir hediye almay─▒ planlad─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Bu "cömertlik ruhu" evin d─▒┼č─▒na da yay─▒lacak gibi görünüyor ki tüketicilerin %70'i, bu y─▒l yard─▒m amaçl─▒ katk─▒larda bulunmay─▒; Z Ku┼ča─č─▒’n─▒n %32'si ve Y ku┼ča─č─▒n─▒n %28'i de geçen y─▒ldan daha fazla ba─č─▒┼č yapmay─▒ planlad─▒─č─▒n─▒ belirtiyor.

 

Ölümü dü┼čünmemek mümkün mü?

YouGov’un ─░ngiltere’de 2.164 ki┼či ile yapt─▒─č─▒ “Ölüm Ara┼čt─▒rmas─▒”na göre, Britanyal─▒lar─▒n %9'u günde en az bir kez%20'si ise hafta boyunca birkaç kez ölümü dü┼čünüyor. Öte yandan kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %4’ü, ölümü hiç dü┼čünmediklerini söylüyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken bir di─čer verisine göre, Britanyal─▒lar─▒n üçte ikisi (%65) ölümden daha kötü ┼čeyler oldu─čunu dü┼čünüyor. Bu konuda genç ve ya┼čl─▒ Britanyal─▒lar aras─▒nda dikkate de─čer bir fark var: 16-24 ya┼č─▒ndakilerin %72'si ölümden daha kötü ┼čeyler oldu─čunu söylerken; bu oran, 60 ya┼č ve üzerindekilerde %59'a dü┼čüyor. Ara┼čt─▒rmada kat─▒l─▒mc─▒lara birinin ölümünün onlar─▒ nas─▒l etkiledi─či soruldu─čunda, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %38’i hayat─▒n kendisini daha fazla takdir etmeye ba┼člad─▒─č─▒n─▒ söylerken, üçte biri (%34) hayatta neyin önemli oldu─čuna dair görü┼člerini de─či┼čtirdi─čini, %27'si ölümün onlar─▒ daha güçlü hissettirdi─čini söylüyor.

 

Tüketici “vakit nakittir” diyor.

Replicant’in Method Research taraf─▒ndan haz─▒rlanan ve Dynata taraf─▒ndan Amerika Birle┼čik Devletleri'nde mü┼čteri hizmetleriyle etkile┼čime giren 1.000 yeti┼čkinin kat─▒l─▒m─▒yla yürüttü─čü ara┼čt─▒rma, zay─▒f mü┼čteri hizmetlerinin tüketici marka sadakatini etkiledi─čini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, tüketicilerin %91'i son alt─▒ ayda kötü mü┼čteri hizmetleri ya┼čad─▒klar─▒n─▒ bildiriyor. Tüketicilerin mü┼čteri hizmetlerine ili┼čkin en çok yak─▒nd─▒─č─▒ konu (%56) uzun bekleme süreleri olurken, yan─▒t verenlerin %70'i art─▒k gerçek bir ki┼čiye ula┼čman─▒n pandeminin ba┼člang─▒c─▒ndan daha zor oldu─čunu söylüyor. Hal böyle olunca tüketicilerin yakla┼č─▒k %80'i uzun bekleme sürelerinden kaç─▒nmak için bir makineyle konu┼čabileceklerini belirtiyor. Ek olarak, ankete kat─▒lan tüketicilerin %74'ü, telefonda beklemekten veya kötü mü┼čteri hizmetleriyle u─čra┼čmaktan kaç─▒nmak için ortalama 15,72 dolar kaybetmeye raz─▒ olacaklar─▒n─▒ söylüyor.

 

Gelemem, kendimle randevum var!

WoodWick taraf─▒ndan görevlendirilen ve OnePoll taraf─▒ndan 2.000 ABD’li ile yürütülen ara┼čt─▒rmaya göre kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n be┼čte dördünden fazlas─▒ (%86) kendilerine zaman ay─▒rman─▒n ki┼čisel sa─čl─▒klar─▒ için hayati önem ta┼č─▒d─▒─č─▒na inan─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n üçte ikisinden fazlas─▒ (%68) sadece kendilerine daha fazla zaman ay─▒rmak için sosyal planlara “hay─▒r” demeye istekli ve %61’i daha fazla “zaman” için neredeyse her ┼čeyi yapacaklar─▒n─▒ söylüyor. Örne─čin kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %46’s─▒, kendilerine daha fazla zaman ay─▒rmalar─▒ anlam─▒na gelse, ayn─▒ ┼čark─▒y─▒ üç gün boyunca tekrar tekrar dinlemeye bile katlanabileceklerini belirtiyor. Ara┼čt─▒rman─▒n bir ba┼čka ilginç bulgusuna göre, tüketicilerin %70'inden fazlas─▒ kendine ay─▒rd─▒─č─▒ zamanlarda mum kullan─▒yor. Hatta neredeyse yar─▒s─▒ (%48) yan─▒nda mum kadar basit bir ┼čey bulundurarak daha sakin hissetti─čini söylüyor.

 

 

#─░lginç Bilgi        

Venüs'te günler y─▒llardan daha uzundur.
Yava┼č eksen dönü┼čü nedeniyle, kendi ekseni etraf─▒nda bir kez dönmesi 243 Dünya günü sürerken, Güne┼č'in etraf─▒nda dönmesi sadece 225 Dünya günü sürüyor.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest