Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #66: Eskiden buralar sosyal medyasızdı.

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Nov 04, 2021 - 4 min read
Kimola Bülten #66: Eskiden buralar sosyal medyasızdı.

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Ço─ču insan, “sosyal medyadan önce hayat daha güzeldi” diyor.

SocialSphere’─▒n 16 ya┼č ve üzeri 1.638 Amerikal─▒’dan olu┼čan bir örneklemle gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rmaya göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %64'ü “sosyal medyan─▒n öncesi daha iyiydi", %59'u “Facebook öncesi daha iyiydi” ve %49'u “Instagram öncesi daha iyiydi” diyor. Öte yandan 16 ile 27 ya┼člar─▒ aras─▒ndaki ve dolay─▒s─▒yla Z ku┼ča─č─▒ olarak etiketlenenlerin %42'si dahil olmak üzere, ankete kat─▒lanlar─▒n %28'i art─▒k sosyal medya ba─č─▒ml─▒s─▒ olduklar─▒n─▒ da söylüyor. Anket ayr─▒ca birçok kat─▒l─▒mc─▒n─▒n sosyal medyan─▒n hayat─▒n birçok yönünü olumsuz etkiledi─čine inand─▒─č─▒n─▒ ve sosyal medya kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n üçte ikisinin, Demokratlar'─▒n %75'inin ve Cumhuriyetçiler'in %68'inin, çocuklar─▒ korumak için sosyal medyan─▒n hükümet taraf─▒ndan düzenlenmesini destekledi─čini ortaya koyuyor.

 

Takviye ürünler ana ak─▒m haline geliyor.

Council for Responsible Nutrition taraf─▒ndan ABD’de 3.089 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen “Diyet Takviyeleri ile ilgili 2021 Tüketici Ara┼čt─▒rmas─▒” COVID-19 pandemisi s─▒ras─▒nda D vitamini kullan─▒m─▒n─▒n önemli ölçüde artt─▒─č─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, tüketicilerin %80'i ┼ču anda takviye ürünler kullan─▒yor ve %79’u beslenme takviyesi endüstrisinin güvenilir oldu─čuna inan─▒yor. Ayr─▒ca, takviye kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n %50'si, COVID-19 salg─▒n─▒ ba┼člad─▒─č─▒ndan bu yana rutinlerinde bir de─či┼čiklik oldu─čunu bildiriyor ve bu de─či┼čikli─či bildirenlerin %55'i, mevcut rutinlerine yeni takviye ürünler ekledi─čini belirtiyor. Hal böyle olunca son 12 ayda, D vitamini, çinko (%22'ye kar┼č─▒ %15) ve C vitamini (%40'a kar┼č─▒ %35) gibi ürünlerin kullan─▒m─▒n─▒n 2020'den bu yana önemli ölçüde artt─▒─č─▒ (2020'de %52'ye kar┼č─▒ %42) görülüyor.

 

Kurumsal e-postalar ki┼čisel olarak da kullan─▒l─▒yor.

Dynata’n─▒n SailPoint ad─▒na 500 Amerikal─▒ ile yapt─▒─č─▒ bir ara┼čt─▒rma, kurumsal e-posta kullan─▒m─▒ ve siber güvenlik duru┼ču ile ilgili nesil farkl─▒l─▒klar─▒n─▒ ortaya ç─▒kar─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken bulgular─▒na göre, tüm kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%59) kurumsal e-postalar─▒n─▒ ki┼čisel amaçlarla da kullan─▒yor, ancak Z ku┼ča─č─▒ bu konuda oldukça önde (%93). Ayr─▒ca, Z Ku┼ča─č─▒ (%77) ve Y Ku┼ča─č─▒ (%55) sosyal medya hesaplar─▒ için kurumsal e-postalar─▒ kullan─▒yorken, bu oran X Ku┼ča─č─▒n’da %15 ve Boomer’larda %7. Öte yandan bir kimlik av─▒ sald─▒r─▒s─▒n─▒ belirleme ve kabul etme konusunda çal─▒┼čanlar─▒n fark─▒ndal─▒k düzeylerini de inceleyen ara┼čt─▒rmada, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %44'ü ald─▒klar─▒ kimlik av─▒ mesajlar─▒n─▒n say─▒s─▒n─▒n y─▒ldan y─▒la artt─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Ek olarak %94'ü, bir kimlik av─▒ mesaj─▒n─▒ alg─▒lama yeteneklerine güveniyorken, yaln─▒zca %29'u bir kimlik av─▒ e-postas─▒na nas─▒l tepki verece─čini biliyor.

 

─░nternette tan─▒┼čan çiftler daha erken bo┼čan─▒yor.

Savanta ComRes taraf─▒ndan Evlilik Vakf─▒ (Mariage Foundation) için 30 ya┼č ve üstü 2.000 evli yeti┼čkinle yap─▒lan bir ara┼čt─▒rmaya göre, internet üzerinden tan─▒┼čan çiftlerin bo┼čanma oranlar─▒, üniversitede veya arkada┼č ve aile arac─▒l─▒─č─▒yla tan─▒┼čan çiftlere göre evlili─čin ilk y─▒llar─▒nda alt─▒ kat daha fazla. Ara┼čt─▒rman─▒n verileri partnerleriyle internet üzerinden tan─▒┼čanlar─▒n %17'sinin yedi y─▒l sonra bo┼čand─▒─č─▒n─▒, kar┼č─▒l─▒kl─▒ ba─člant─▒lar yoluyla tan─▒┼čan çiftlerin ise %10'unun bo┼čand─▒─č─▒n─▒ gösteriyor. Ancak, 10 y─▒ll─▒k evlilikte, i┼čyerinde tan─▒┼čanlar %24 ile en yüksek bo┼čanma oran─▒na sahipken, bunu çevrimiçi tan─▒┼čanlar (%20), bar veya restoranda tan─▒┼čanlar (%19) ve aile, arkada┼člar veya kom┼čular arac─▒l─▒─č─▒yla tan─▒┼čanlar (%15'i) takip ediyor. Öte yandan ara┼čt─▒rma, eHarmony, Bumble, Grindr veya Tinder gibi flört uygulamalar─▒ arac─▒l─▒─č─▒yla çevrimiçi olarak tan─▒┼čan çiftler aras─▒nda bir ayr─▒m olmad─▒─č─▒n─▒ ortaya koyuyor.

 

Gençlere içerik dayanm─▒yor.

CivicScience'─▒n Amerika’da 1.380 ak─▒┼č abonesi ile yapt─▒─č─▒ ara┼čt─▒rma, pandemi kaynakl─▒ tedarik zinciri s─▒k─▒nt─▒s─▒ her yerde hissedilirken, dijital yay─▒n hizmeti abonelerinin de kendi eksikliklerini hissetti─čini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verilerine göre, dijital yay─▒n abonelerinin yakla┼č─▒k %30'u s─▒k s─▒k izleyecek içeri─činin tükendi─čini dü┼čünürken, %30'dan fazlas─▒ bazen içeri─činin tükendi─čini bildiriyor. Ara┼čt─▒rmada önde gelen dört video ak─▒┼č hizmetinin (Netflix, HBO Now/Max, Hulu ve Amazon Prime Video) aboneleri incelendi─činde ise veriler, Netflix abonelerinin yay─▒n─▒n teknik kalitesi ile ilgili s─▒k─▒nt─▒ ya┼čama olas─▒l─▒─č─▒n─▒n en dü┼čük oldu─čunu ve %23'ünün içerik bulmakta s─▒k s─▒k sorun ya┼čad─▒─č─▒n─▒ gösteriyor. Son olarak, dijital yay─▒n platformu içerikleri söz konusu oldu─čunda ya┼č önemli bir faktör olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor. Daha genç yeti┼čkinler, izlemek için yeterli içeri─če sahip olmad─▒klar─▒n─▒ hissetme olas─▒l─▒─č─▒ en yüksek olanlar ve 18 ila 29 ya┼č─▒ndakilerin %80’i, s─▒k s─▒k veya ara s─▒ra içeri─činin tükendi─čini belirtiyor.

 

Tüketiciler, ambalajlar─▒ çevre dostu olmayan perakendecilerden kaç─▒n─▒yor.

Macfarlane Packaging'in Birle┼čik Krall─▒k'taki 600 tüketici ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, çevrimiçi al─▒┼čveri┼čin h─▒zla norm haline geldi─čini ve neredeyse be┼č tüketiciden birinin (%19), sürdürülebilir ambalaj kullanmayan çevrimiçi perakendecilerden al─▒┼čveri┼č yapmayaca─č─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ayr─▒ca çevre bilincine sahip tüketicilerin yükseli┼čini do─črulayan ara┼čt─▒rman─▒n verileri, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %97'sinin, mümkün oldu─čunda geri dönü┼čüm talimatlar─▒na uyduklar─▒n─▒ gösteriyor. Ancak, tüketicilerin %14'ü teslim almayla ilgili herhangi bir talimat olmad─▒─č─▒ için ald─▒klar─▒ ambalaj─▒n geri dönü┼čtürülebilirli─či konusunda emin olmad─▒klar─▒n─▒ belirtiyor. Bu da son kullan─▒c─▒lar─▒n ambalajlar─▒n─▒ sorumlu bir ┼čekilde nas─▒l imha edeceklerini anlamalar─▒ için net talimatlara duyulan ihtiyac─▒ gözler önüne seriyor.

 

 

#─░lginç Bilgi        

Pamuk ┼čeker bir di┼č hekimi taraf─▒ndan icat edildi.
─░lk olarak 1904 Dünya Fuar─▒'nda "peri ipi" olarak tan─▒t─▒ld─▒. Daha sonra, di┼č hekimi olan Josef Lascaux, "peri ipi"nin yerini alan "pamuk ┼čeker" ad─▒n─▒ buldu.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest