Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #65: Anneanne hırkası geleceğe yürüyor.

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Oct 28, 2021 - 4 min read
Kimola Bülten #65: Anneanne hırkası geleceğe yürüyor.

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Ad─▒m ad─▒m sürdürülebilirli─če...

Jing Daily'nin en son piyasa raporuna (Leveraging China’s Online Luxury Resale Boom) göre, Çinli tüketiciler geleneksel olarak kullan─▒lm─▒┼č mallara kar┼č─▒ dirençli olarak alg─▒lansa da ┼čimdilerde durum pek de öyle de─čil. Veriler, Çin’in hem yeni lüks mallar için lider bir pazar hem de çok miktarda ikinci el ürün kayna─č─▒ olup, onu ikinci el lüks ürün sat─▒┼č─▒nda önemli bir güç haline getirmek için benzersiz bir konuma yerle┼čtirdi─čini ortaya koyuyor. Öte yandan, genel lüks pazar─▒nda oldu─ču gibi, %70'lik bir oran ile genç Y ve Z Ku┼ča─č─▒ tüketicileri, Çin'in ikinci el lüks segmentinde giderek daha merkezi bir rol üstleniyor ve bu durumun iki ana faktörü bulunuyor. Birincil faktör fiyat: Çin'deki genç tüketiciler genel olarak eski nesillere göre daha az varl─▒kl─▒ olduklar─▒ndan, ikinci el al─▒mlar─▒ ya┼čam tarz─▒yla ilgili oldu─ču kadar ekonomiyle de ilgili. Di─čer faktör ise, genç tüketicilerin, ya┼čl─▒larda yayg─▒n olan─▒n aksine kullan─▒lm─▒┼č e┼čyalar─▒ yarg─▒lamaya daha az meyilli olmalar─▒.

 

Ya┼čl─▒ deyip geçmemek laz─▒m!

Google’─▒n "Baby Boomer Ku┼ča─č─▒" ile ya┼čl─▒lar─▒n özellikle de sa─čl─▒k ve sa─čl─▒kl─▒ ya┼čamla alakal─▒ olan dijital al─▒┼čkanl─▒k ve davran─▒┼člar─▒n─▒ anlayabilmek için Known ile birlikte 4.415 ABD’linin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rman─▒n ç─▒kt─▒lar─▒na göre, internet kullan─▒c─▒s─▒ ya┼čl─▒lar─▒n %86's─▒, internette her gün en az alt─▒ saat geçiriyor ve ortalama be┼č cihaza sahip. Konu "dijital dünyadaki ya┼čl─▒lar─▒n" interneti neden kulland─▒─č─▒na gelince; arkada┼člar─▒ ve aileleriyle temasta kalmak (%91), finansal durumlar─▒n─▒ idare etmek (%87) ve daha sa─čl─▒kl─▒ bir ya┼čam sürmek (%73) gibi çok çe┼čitli nedenlerle internet kulland─▒klar─▒n─▒ belirtiyorlar. Öte yandan, ya┼čl─▒lar─▒n internet tutkular─▒ COVID-19'a bir tepki olarak geli┼čmemi┼č görünüyor çünkü %70'i, pandemi konusundaki endi┼čeleri sona erdi─činde de internette ayn─▒ miktarda veya daha fazla vakit geçirece─čini söylüyor.

 

Ürün görsellerinde çekicilik var!

NCSolutions taraf─▒ndan 1.020 ABD’li tüketici ile yap─▒lan ara┼čt─▒rmaya göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n neredeyse yar─▒s─▒ (%49) ürün görsellerinin paketlenmi┼č ürünleri sat─▒n almalar─▒n─▒ etkiledi─čini söylerken, yakla┼č─▒k dörtte üçü (%74) arama sonuçlar─▒ndaki görsellerin hangi ürünlerin sat─▒n al─▒naca─č─▒n─▒ belirlemede çok yard─▒mc─▒ oldu─čunu söylüyor. Ayr─▒ca tüketicilerin %32'si ilham almak için Pinterest'i kullan─▒yor ve %30'u sitede reklam─▒n─▒ gördükten sonra bir ürün sat─▒n ald─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Buna ek olarak, tüketicilerin %45'i, bir yeme─čin tam olarak haz─▒rland─▒─č─▒nda nas─▒l görünece─čine dair bir görüntü görmenin son derece önemli oldu─čunu dü┼čünüyor.

 

Dijital eri┼čim kanallar─▒n─▒n kullan─▒m─▒ giderek art─▒yor.

Kyruus’un ABD’de Wakefield Research ile ortakla┼ča olarak 1.000 tüketicinin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, tüketicilerin sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒ veya hizmetlerini ararken göz önünde bulundurduklar─▒ çok say─▒da faktörü, bilgi için nereye gittiklerini ve randevu almay─▒ nas─▒l tercih ettiklerine ili┼čkin e─čilimleri ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan bulgular─▒na göre tüketicilerin %60'─▒, yeni bir sa─člay─▒c─▒ ararken çevrimiçi ara┼čt─▒rma yap─▒yor; benzer bir durum, bir sa─čl─▒k hizmeti veya bak─▒m sitesi (örne─čin a┼č─▒lar, test, görüntüleme, acil bak─▒m) aran─▒rken de ya┼čan─▒yor. Çevrimiçi olarak yeni sa─člay─▒c─▒lar ararken, tüketicilerin %60'─▒ bir sa─čl─▒k kurulu┼čunun web sitesine ba┼čvuruyor. Ek olarak, tüketicilerin %40'─▒ art─▒k çevrimiçi randevu almay─▒ tercih ediyor. Bu da tüketicilerin dijital eri┼čim kanallar─▒n─▒ giderek daha fazla kulland─▒─č─▒n─▒ ve tercih etti─čini gösteriyor.

 

10 kad─▒ndan 6’s─▒ e┼čitlik olmad─▒─č─▒n─▒ dü┼čünüyor.

BBC Radio 4 taraf─▒ndan "Kad─▒nlar Saati"nin 75. y─▒ldönümünü kutlamak için Birle┼čik Krall─▒k'ta 2.151 yeti┼čkin kad─▒nla yap─▒lan ara┼čt─▒rmaya göre, kad─▒nlar─▒n üçte ikisinden fazlas─▒ (%68) cinsel istismar ve taciz olaylar─▒ nedeniyle e┼čit olmad─▒klar─▒n─▒ dü┼čünüyor. Öte yandan kad─▒nlar─▒n %75'i, ev i┼člerinin adaletsiz bölünmesi nedeniyle en çok kendi evlerinde e┼čitsizlik hissediyor. Ayr─▒ca be┼č kad─▒ndan ikisi, evde e┼čitlik ararken partneriyle tart─▒┼čt─▒─č─▒n─▒; on kad─▒ndan yedisi de i┼čyerinde hala erkeklerle e┼čit olmad─▒─č─▒n─▒, ücret ve sosyal haklar aras─▒nda bir dengesizlik oldu─čunu söylüyor. Hal böyle olunca kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n üçte biri, e┼čitli─či sa─člamak için yap─▒lacak en önemli ilerlemenin i┼čyerinde ücret ve yan haklar olmas─▒ gerekti─čini belirtiyor. Bunu, kad─▒nlar─▒n cinsel sömürü ve istismar─▒na son verme (%18) ve e┼čit istihdam f─▒rsatlar─▒ yaratma (%17) izliyor.

 

#─░lginç Bilgi        

Ka─č─▒t torbalar çevre için plastik olanlardan daha tehlikeli.
Bir ara┼čt─▒rmaya göre; kese ka─č─▒d─▒ üretimi plastik torbalara k─▒yasla %70 daha fazla kirlilik yay─▒yor, dört kat daha fazla enerji kullan─▒yor ve parçalanmas─▒ daha fazla zaman al─▒yor.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest