Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Staj Deneyimlerine Zeytin Dalı: Kimola

Author: Zeynep Arslan - Intern, Kimola
Zeynep Arslan Intern, Kimola
Jun 01, 2023 - 3 min read
Staj Deneyimlerine Zeytin Dalı: Kimola

Merhaba ben Zeynep, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 4. s─▒n─▒f ö─črencisiyim. Size bu blog yaz─▒s─▒nda mezuniyet öncesi Kimola'daki staj sürecimden bahsetmek ve baz─▒ tavsiyeler vermek istiyorum. 

Daha önce staj yapm─▒┼č m─▒yd─▒n─▒z? Ne yapaca─č─▒n─▒z─▒ bilmeden bir kö┼čede çal─▒┼čmalar─▒ gözlemlemek ama i┼člere pek dahil olmamak ve bu ┼čekilde ö─črenmek (!), tecrübe kazanmak(?)... Çok tuhaf bir dönem oldu─čunun fark─▒nday─▒m. Bunu fark etti─čim andan itibaren staj─▒ verimli geçirebilece─čim bir yer aray─▒┼č─▒na girdim ve Kimola ile tan─▒┼čt─▒m. 

Kimola kötü staj deneyimlerinize zeytin dal─▒ uzat─▒yor. Bu arada gerçekten ofisten zeytin dal─▒ ç─▒kabilir, çünkü zeytinli at─▒┼čt─▒rmal─▒k çok fazla tüketiliyor :) Benim de staj deneyimimin mihenk ta┼člar─▒ndan biriydi.

Kimola ile tan─▒┼čma serüvenim pandemi döneminde evde kapal─▒ oldu─čum bir süreçte Verizekal─▒lar podcas’tini ke┼čfederek ba┼člad─▒. Verizekal─▒lar podcasti, Kimola'n─▒n tüketici içgörüleri üzerine yap─▒lan ara┼čt─▒rmalar─▒ sundu─ču bir yay─▒n. Podcast yay─▒n─▒n─▒ takip etmeye ba┼člad─▒ktan sonra Kimola'ya olan ilgim artt─▒ ve kariyer hedeflerim aras─▒na Kimola’da staj yapmay─▒ da ekledim. Bunu gerçekle┼čtirmek için de Kimola’y─▒ takibe ald─▒m. 

Mülakat Süreci 

Kimola'ya ba┼čvurduktan sonra, Kimola ile ilgili ara┼čt─▒rmam─▒n kapsam─▒n─▒ geni┼člettim ve mülakat sürecine haz─▒rland─▒m. Kimola, benden verinin pazarlamadaki önemi hakk─▒nda bir sunum haz─▒rlamam─▒ istedi. Bundan sonraki süreçte, beni tan─▒maya yönelik bir dizi çe┼čitli soru içeren bir form doldurdum. Bu a┼čamada inan─▒lmaz heyecanl─▒yd─▒m çünkü form, beni tan─▒mak için çe┼čitli sorular sormas─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra, sektöre dair bilgilerimi ve gündelik sorunlara kar┼č─▒ bak─▒┼č aç─▒mla da ilgilenildi─čini hissettirdi. Ard─▒ndan ilk mülakat deneyimimi ya┼čad─▒m ve bu benim için heyecan verici bir deneyimdi. ─░lk olmas─▒na ra─čmen, ekibin s─▒cakkanl─▒l─▒─č─▒ heyecan─▒m─▒ yat─▒┼čt─▒rd─▒. Süreç olumlu geçti ve sonras─▒nda staj deneyimim ba┼člad─▒. 

Staj Süreci 

Staj sürecinde, güne s─▒cak bir kahveyle ofiste saat 09.00'da ba┼člad─▒k. Haftal─▒k veya günlük görevlerimizin aktar─▒ld─▒─č─▒ toplant─▒lar düzenledik. Ofis ortam─▒nda staj yapmak, Kimola ekibiyle daha etkili ileti┼čim kurmama ve onlar─▒n i┼člerine nas─▒l önem verdiklerini anlamama olanak sa─člad─▒. Bu deneyim bana, i┼č hayat─▒n─▒n nas─▒l yürütüldü─čünü gözlemleme ┼čans─▒ verdi. Biz dört ki┼čilik bir stajyer ekibiydik. Bu nedenle, bize verilen baz─▒ görevler ki┼čisel olsa da genel olarak tak─▒m çal─▒┼čmas─▒n─▒ gerektiriyordu. Bize verilen görevleri zaman─▒nda ve istenilen ┼čekilde tamamlamak, Kimola'n─▒n en çok önem verdi─či konulardan biriydi. Ayr─▒ca, verilen görevlerin amac─▒n─▒ anlamam─▒z─▒ ve i┼č süreçlerine nas─▒l katk─▒da bulundu─čunu anlamam─▒z─▒ da önemsiyorlard─▒. Kimola ekibi son derece yard─▒msever ve anlay─▒┼čl─▒yd─▒. Görevlerimizi tamamlad─▒─č─▒m─▒zda, bizi geli┼čtirecek geri bildirimlerle i┼č hayat─▒na da haz─▒rlad─▒lar.

Ö─črendiklerim 

Staj sürecinde çe┼čitli görevler deneyimledim, bu görevler sayesinde çal─▒┼čma disiplini kazand─▒m ve ara┼čt─▒rma teknolojileri ile pazarlama sektörünü daha iyi anlama f─▒rsat─▒ elde ettim. Verilen görevlerin ço─čunu ekip çal─▒┼čmas─▒yla yapmam─▒z, bir ekibin içinde nas─▒l çal─▒┼čt─▒─č─▒m─▒ anlama f─▒rsat─▒ sundu. Çünkü ekip çal─▒┼čmas─▒, kimin hata yapt─▒─č─▒ ya da daha iyi yapt─▒─č─▒yla de─čil, i┼čleri nas─▒l payla┼čt─▒─č─▒m─▒z ve birlikte bir bütünlük olu┼čturarak o i┼či iyi yapmam─▒zla ilgiliydi. Bu süreç oldukça zorlay─▒c─▒ ve ö─čreticiydi. 

Makine ö─črenim modeli olu┼čturman─▒n ne kadar zor oldu─čunu, makinenin verileri iyi etiketlemesi için örneklerin çe┼čitli ve kapsay─▒c─▒ olmas─▒ gereklili─čine, veri s─▒n─▒flama sürecinin dikkat gerektirdi─čini ö─črendim.

Staj süreci boyunca bana verilen görevler a┼ča─č─▒daki gibiydi:

  • E-ticaret makine ö─črenimi modeli olu┼čturmak.
  • Tüketici verilerini s─▒n─▒fland─▒rmak.
  • Tüketici geri bildirimlerinin oldu─ču metinleri toplamak (data scraper).
  • E-mail içeri─či olu┼čturmak.
  • Blog içerikleri haz─▒rlamak. Örnek: https://kimola.com/blog/top-8-rapidminer-alternatives-competitors-for-customer-feedback-analysis
  • Pazar ara┼čt─▒rmas─▒ yapmak ve basit düzeyde raporlamak.
  • Ürün  attribute ara┼čt─▒rmas─▒ yapmak.

Neden Kimola?

"Neden Kimola?" sorusunu kendime sordu─čumda ┼ču cevaplara ula┼čt─▒m ve bu cevaplar do─črultusunda size tavsiyeler vererek bu soruyu cevaplamak istiyorum. Öncelikle, stajyerlik benim için çok önemli çünkü rekabetçi bir zamanda ya┼č─▒yoruz, okurken çal─▒┼čma hayat─▒n─▒ da ö─črenmemiz gerekiyor. Genel olarak stajyerlik, gözlem yapma süreci olarak alg─▒lan─▒r ve stajyerlere sorumluluk verilmez. Ancak Kimola'da, bir çal─▒┼čan gibi hareket ederek çal─▒┼čma hayat─▒na haz─▒rlanman─▒z sa─član─▒yor. Ayr─▒ca, her zaman ara┼čt─▒rma teknolojileri ve pazarlama sektöründe çal─▒┼čmak ve deneyim kazanmak istedim. ─░nsanlar─▒n bir markay─▒  tercih etmesinin motivasyonunu anlamak beni çok merakland─▒ran konulardan biriydi. 

Hangi kurum mülakat sürecinde sizi etkileyen bir diziden bahsetmenizi ister? E─čer siz de benim gibi Kimola’y─▒ inceledi─činizde heyecanlan─▒yorsan─▒z, Kimola’n─▒n staj duyurular─▒n─▒ takip edin ve gelece─činize yat─▒r─▒m yap─▒n. ─░yi ki Kimola! Te┼čekkürler Kimola! 

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest