Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kariyerime İlk Adım: Kimola'da Staj Deneyimim

Author: Mervenur Sarıgül - Intern, Kimola
Mervenur Sarıgül Intern, Kimola
Jun 01, 2023 - 4 min read
Kariyerime İlk Adım: Kimola'da Staj Deneyimim

Merhaba, ben Mervenur. Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü son s─▒n─▒f ö─črencisiyim. 4 y─▒ll─▒k lisans e─čitim hayat─▒m─▒ Kimola’da staj yaparak tamamlad─▒m. Kimola'da geçirdi─čim süre boyunca edindi─čim deneyimleri, staj─▒m─▒n bu son gününde sizlerle payla┼čmak istedim.

Üniversite 1. s─▒n─▒f ö─črencisiyken bölümümüz taraf─▒ndan düzenlenen kariyer gününde Kimola ile tan─▒┼čma f─▒rsat─▒ yakalad─▒m ve bu tan─▒┼čma hayat─▒m─▒n ba┼člar─▒nda belirledi─čim kariyer hedeflerimi tamamen de─či┼čtirdi. O dönemde, farkl─▒ sektörlere yönelik kariyer planlar─▒ yap─▒yordum, ancak Kimola'n─▒n sektörde yapt─▒─č─▒ i┼čler benim için daha ilgi çekici gelmeye ba┼člad─▒ ve bak─▒┼č aç─▒m─▒ çok de─či┼čtirdi. Son s─▒n─▒f ö─črencisi olarak staj yapmak için Kimola'ya ba┼čvurdum ve benim için mülakat süreci ba┼člad─▒.

Mülakat Sürecim

Kimola'ya ba┼čvurduktan sonra, öncelikle bir form doldurmam istendi. Bu forumda, ilgi alanlar─▒m, gitmeyi en çok istedi─čim ┼čehir, en sevdi─čim film gibi  beni daha iyi tan─▒malar─▒n─▒ sa─člamaya yönelik çe┼čitli sorular yer al─▒yordu. Ayr─▒ca, pazarlama ve teknoloji gibi alanlarla ilgili sorular da vard─▒. Daha sonra, bir online mülakat gerçekle┼čtirildi. Bu mülakatta, stajdan beklentilerim, hangi çal─▒┼čma alan─▒na odaklanmak istedi─čim ve neden Kimola'da staj yapmay─▒ seçti─čim gibi sorular yönlendirildi. Bu mülakat, benim staj sürecimle ilgili dü┼čüncelerimi ve hedeflerimi aç─▒klamam için bir f─▒rsatt─▒. Mülakattan sonra olumlu bir dönü┼č almamla staj sürecim ba┼člam─▒┼č oldu.

Staj Sürecim

Staj dönemi boyunca sabah 09.00'da kahve kokusuyla ve yüksek motivasyonla ba┼člayan günlerimiz, çay e┼čli─činde verilen görevlere odaklanarak devam ederken ak┼čam saat 18.00'de görevlerimizin ilerleme raporlar─▒n─▒ sunmakla sona eriyordu. Bu görevlere ba┼člamadan önce, zaman zaman önemli noktalar─▒ vurgulayan ve görev tan─▒mlar─▒na odaklanan e─čitimler de almam─▒z sa─član─▒yordu. 

Kimola'da staj yaparken, ekip ileti┼čiminin ne kadar önemli oldu─čunu bir kez daha fark ettim. Bir görev üzerinde çal─▒┼č─▒rken, gerek di─čer stajyerler gerek di─čer ekip üyeleriyle ile ileti┼čim halinde olmak, sorunlar─▒ çözme sürecini h─▒zland─▒rd─▒ ve verimlili─či art─▒rd─▒. Her birimiz, farkl─▒ beceri ve yeteneklere sahip oldu─čumuz için birbirimizden ö─črenecek çok ┼čeyimiz vard─▒. Herhangi bir sorun veya zorlukla kar┼č─▒la┼čt─▒─č─▒m─▒zda destek alabilece─čimiz bir ortamd─▒.

Staj sürecim boyunca verilen görevlerin farkl─▒ alanlarda olmas─▒, kendimi ba┼čka alanlarda da geli┼čtirme f─▒rsat─▒ verdi.Bu çok yönlü deneyimler, kariyerimde farkl─▒ alanlarda çal─▒┼čma ve farkl─▒ becerileri bir araya getirme konusunda beni cesaretlendirdi. Staj sürecinde yapt─▒─č─▒m i┼čleri sizler için özetledim;

  • Veri toplama, s─▒n─▒fland─▒rma ve analiz etme
  • ─░çerik olu┼čturma
  • Pazar ara┼čt─▒rmas─▒ yapma
  • E-mail pazarlama
  • Yapay zeka ve makine ö─črenimi e─čitimi

Ö─črendiklerim

Staj dönemim boyunca pazarlama alan─▒nda pek çok bilgi ve deneyim edindim. Bir ürünün pazarlanmas─▒nda hedef kitleye nas─▒l ula┼č─▒lmas─▒ gerekti─či ve bu insanlara nas─▒l etkili bir ┼čekilde yakla┼č─▒lmas─▒ gerekti─čini ö─črendim. Ayn─▒ zamanda, pazar ara┼čt─▒rmas─▒ yapman─▒n önemini ve do─čru bir pazar ara┼čt─▒rmas─▒ nas─▒l yap─▒l─▒r ö─črenme f─▒rsat─▒ buldum. Ara┼čt─▒rma sürecinde hangi mecralardan faydalanabilece─čimizi ve tüketici geri bildirimlerinden nas─▒l de─čerli içgörüler elde edilebilece─čini ö─črendim.

Pazarlama dünyas─▒nda yapay zeka teknolojilerinin etkisi ve önemi konusunda da bilgi sahibi oldum. Özellikle makine ö─črenim modeli olu┼čturmak için bir e─čitim seti düzenlerken verilerin toplanmas─▒ ve düzenlenmesi süreçlerinde nelere dikkat etmemiz gerekti─čini ö─črendim. Farkl─▒ mecralardan gelen kullan─▒c─▒ yorumlar─▒n─▒ analiz ederek Kimola'n─▒n platformlar─▒nda çe┼čitli raporlar olu┼čturdum ve bu raporlar üzerinden de─čerli içgörüler elde etmenin önemini kavrad─▒m.

Bunlara ek olarak blog yaz─▒s─▒ yazma ve içerik olu┼čturma alan─▒nda da da deneyimler edindim. Blog yaz─▒lar─▒ haz─▒rlarken tüketici verilerini nas─▒l kullanabilece─čimizi, pazar ara┼čt─▒rmas─▒ yapman─▒n ve veri analizinin nas─▒l de─čerli bilgiler sunabilece─čini ö─črendim. Ayr─▒ca, pazar ara┼čt─▒rmas─▒ için alternatif araçlar ve analiz yöntemleri hakk─▒nda bilgi edindim.

Staj─▒n son gününe geldik…

Staj dönemim boyunca Kimola'n─▒n benim e─čitim ve meslek hayat─▒ma ne kadar büyük bir katk─▒ sa─člad─▒─č─▒n─▒ vurgulamak isterim. Kimola, benim için sadece belirli kal─▒plarda i┼čler vermek yerine, her alanda fayda sa─člayan ve her gün farkl─▒ bir ┼čey ö─črenme f─▒rsat─▒ sunan görevler vererek beni hem e─čitti hem de tecrübe kazand─▒rd─▒. Bu ┼čekilde, e─čitici ve ö─čretici bir süreç geçirirken ayn─▒ zamanda keyifli anlar da ya┼čad─▒m.

Ayr─▒ca, Kimola'n─▒n i┼č verme yakla┼č─▒m─▒ benim için oldukça de─čerliydi. Sadece belirli kal─▒plarda kalmak yerine, çe┼čitli görevlerle kar┼č─▒la┼čarak kendimi sürekli olarak zorlad─▒m ve yeni beceriler edindim. Bu, hem e─čitici bir deneyim sa─člad─▒ hem de i┼č hayat─▒nda farkl─▒ alanlarda yetkinlik kazanmama yard─▒mc─▒ oldu. Ayr─▒ca, görevlerin çe┼čitlili─či sayesinde her gün farkl─▒ bir konuyla ilgilenmek, s─▒k─▒c─▒ rutinlerden uzak durarak i┼čimdeki tutkumu ve ilgimi canl─▒ tutmam─▒ sa─člad─▒.

Burada edindi─čim bilgi ve deneyimler, gelecekteki kariyerimde benim için çok de─čerli olacak. Bu süreçte bana verilen destek ve f─▒rsatlar için Kimola'ya minnettar─▒m. Gelecekteki stajyerlerin de ayn─▒ de─čerli deneyimi ya┼čamalar─▒n─▒ diliyorum.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest