Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten | Analytics: Duty Free'den abim gelmiş...🍾

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
May 26, 2023 - 3 min read
Kimola Bülten | Analytics: Duty Free'den abim gelmiş...🍾

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!
Ayr─▒ca bu bülteni podcast olarak dinleyebilirsiniz! Spotify'da dinlemek için buraya t─▒klayabilirsiniz.

 
verizekal─▒lar 2.12

─░çki hediye etmek, özel anlarda önem kazanan bir gelene─če dönü┼čüyor.

Drizly’nin ABD’de 1.000 kat─▒l─▒mc─▒ ile gerçekle┼čtirdi─či bir ara┼čt─▒rma, yaz içecek tercihlerinin de─či┼čti─čini ortaya koyuyor. Tüketiciler, 2023 yaz─▒nda k─▒rm─▒z─▒ ┼čarap (31%) tercih ederek, beyaz ┼čarap (28%) ve roze (17%) gibi daha hafif seçeneklerin önüne geçen bir tercih yapacaklar─▒n─▒ belirtiyor. Haz─▒r kokteyllere (22%) ve sert seltzerlere (21%) olan ilgi ise, dü┼čük seviyede. Tüketiciler, hafif alkollü içkiler (34%), beyaz ┼čarap (28%) ve aç─▒k renkli lager biralar (23%) gibi geleneksel içkilere yöneleceklerini söylüyor. Öte yandan, tüketicilerin içki tüketim yeri enflasyon nedeniyle de─či┼čiyor. Yakla┼č─▒k dört kat─▒l─▒mc─▒dan biri, 2023 y─▒l─▒nda bar ve restoranlarda daha az içmeyi tercih edeceklerini belirtiyor. Evde içki tüketimi için harcama yapacak olanlar─▒n oran─▒ %26 iken, 2023 y─▒l─▒nda kendi içkilerini haz─▒rlamay─▒ tercih edenlerin oran─▒n─▒n da bir önceki y─▒la göre artaca─č─▒ gözlemleniyor. Ara┼čt─▒rma ayr─▒ca, hediye olarak içki vermenin s─▒radan zamanlar yerine daha önemli etkinliklere yönelmekte oldu─čunu gösteriyor.

Tüketiciler, markalardan bilgilendirici ve savunucu bir yakla┼č─▒m bekliyor.

Meyocks taraf─▒ndan ABD’de 1.127 tüketici ile yap─▒lan yeni bir ara┼čt─▒rma, tüketicilerin markalardan ürün veya hizmetin ötesine geçerek bilgilendirici, ilham verici ve savunucu bir yakla┼č─▒m bekledi─čini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rma sonuçlar─▒na göre, tüketicilerin %88'i markalar─▒n de─čerli bilgiler sunmas─▒n─▒, %74'ü ilham vermesini ve %75'i mü┼čterilerini savunmas─▒n─▒ istiyor. Ara┼čt─▒rmada, tüketicilerin yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%56), markalar─▒n kendileri ve mü┼čterileri için önemli konularda tav─▒r almalar─▒ gerekti─čini belirtiyor. Bu inanç, Z Ku┼ča─č─▒ aras─▒nda daha da güçlü (%82). Öte yandan, tüketicilerin neredeyse yar─▒s─▒ (%46), inançlar─▒yla uyu┼čmayan bir markadan al─▒┼čveri┼č yapmay─▒ b─▒rakacaklar─▒n─▒ belirtiyor.

Gen Z, çevrimiçi al─▒┼čveri┼čte görsel medyay─▒ referans al─▒yor.

Cloudinary'nin 2.693 tüketici ile gerçekle┼čtirdi─či küresel bir ara┼čt─▒rmaya göre, Gen Z tüketicileri çevrimiçi ürün bilgisi aray─▒┼č─▒nda özel bir kayna─ča yöneliyor ve yakla┼č─▒k %57'si al─▒┼čveri┼člerini çevrimiçi olarak gerçekle┼čtiriyor. Tüketicilerin ya┼člar─▒ küçüldükçe çevrimiçi al─▒┼čveri┼če daha s─▒k ba┼čvurduklar─▒, görsel ve sosyal medya referanslar─▒na güvendikleri ortaya ç─▒k─▒yor. Gen Z için harika bir al─▒┼čveri┼č deneyimi; kullan─▒c─▒ yorumlar─▒yla desteklenen resimler (%63), yaln─▒zca metin içeren yorumlar (%62) ve detayl─▒ ürün galerilerini (%52) içerirken, sessiz ku┼čak kat─▒l─▒mc─▒lar─▒; detayl─▒ ürün galerilerine (%67), yaln─▒zca metin içeren yorumlara (%60) ve markal─▒ ürün videolar─▒na (%28) odaklan─▒yor. Ara┼čt─▒rma ayr─▒ca, gerçekçi ve detayl─▒ ürün görsellerinin iade oranlar─▒n─▒ azaltabilece─čini ve dijital medya kullan─▒m─▒n─▒n sat─▒n alma olas─▒l─▒─č─▒n─▒ art─▒rabilece─čini gösteriyor.

Restoran sadakatini art─▒rman─▒n s─▒rr─▒: Ki┼čiselle┼čtirilmi┼č ödül programlar─▒.

HungerRush taraf─▒ndan ABD'deki 1.000 kat─▒l─▒mc─▒yla gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, restoran sadakat ve ödül programlar─▒n─▒n tüketici davran─▒┼člar─▒ üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rmaya göre, tüketicilerin %55'i ayda en az iki kez ödül kazand─▒klar─▒ i┼čletmelere ziyarette bulunuyor ve %51'i kaydolduktan sonra program de─čerini kaybederse veya de─či┼čirse restorana gitmeyi b─▒rakmayaca─č─▒n─▒ belirtiyor. Hatta, tüketicilerin %47'si en iyi faydalar sunan programlara arkada┼člar─▒n─▒ ve ailelerini kaydolmaya te┼čvik ettiklerini söylüyor. Sadakat programlar─▒ ayr─▒ca i┼čletmelerin de─čerli mü┼čteri verilerini toplamas─▒ için önemli bir araç olup, do─čru kullan─▒ld─▒─č─▒nda tüketiciler bu bilgileri payla┼čmaya s─▒cak bak─▒yor. Tüketicilerin %61'i ilgili indirimler ve ki┼čiselle┼čtirilmi┼č teklifler kar┼č─▒l─▒─č─▒nda bilgilerini vermekten çekinmiyor. Ayr─▒ca, Y ku┼ča─č─▒n─▒n %71'i ve Z Ku┼ča─č─▒ tüketicilerinin %63'ü, Boomers Ku┼ča─č─▒'n─▒n %50'sine k─▒yasla, daha s─▒k veya ki┼čiselle┼čtirilmi┼č teklifler kar┼č─▒l─▒─č─▒nda ki┼čisel bilgilerini restoranlarla payla┼čmaya istekli.

Enflasyon, tatil planlar─▒n─▒ da etkiliyor.

Yaz mevsimi yakla┼č─▒rken, seyahat maliyetlerinin enflasyon nedeniyle artmas─▒ birçok insan─▒n tatil planlar─▒n─▒ etkiliyor. Bir ara┼čt─▒rmaya göre ABD'deki tüketicilerin %60'─▒, enflasyonun yaz tatili planlar─▒na etki etti─čini belirtiyor ve %55'i, bu yaz geçen y─▒la göre daha az para harcamay─▒ planl─▒yor. Ancak, tüm tüketiciler mali nedenlerle seyahatten vazgeçmiyor. Baz─▒ insanlar kaliteli bir tatil için borçlanmaya de─čer oldu─čunu dü┼čünüyor ve hatta kredi kart─▒ ekstresini ödemeyerek tatil yapmay─▒ tercih edenler de var. WalletHub taraf─▒ndan yap─▒lan ara┼čt─▒rmaya göre, tüketicilerin %38'i kredi kart─▒ ödüllerini tatil harcamalar─▒ için kullanmay─▒ planl─▒yor. Öte yandan tüketicilerin %38'i, tatil için bir y─▒l boyunca d─▒┼čar─▒da yemek yemeyi b─▒rakacaklar─▒n─▒ söylüyor.

 Bültendeki ara┼čt─▒rmalarla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bültene abone olmak için a┼ča─č─▒daki formu doldurman─▒z yeterli. ­čĹç

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest