Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Netflix Türkiye Kitlesi-Veri Ne Söylüyor?

Sep 07, 2018 - 4 min read
Netflix Türkiye Kitlesi-Veri Ne Söylüyor?

Yeni bir marka analizi ile sizlerleyiz. Kimola AI olarak 10.000 kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan olu┼čturulan verilerin ─▒┼č─▒─č─▒nda Netflix Türkiye’yi masaya yat─▒r─▒yoruz. Demografik özelliklerinden ilgi alanlar─▒na, favori TV programlar─▒ndan, etkile┼čime geçtikleri ünlülere kadar Netflix Türkiye’yi tüm hatlar─▒ ile incelemeye ba┼člayal─▒m.

─░┼čte 4 Haziran-4 Eylül 2018 tarihleri aral─▒─č─▒ndaki verileri kapsayan analizimizin ilk ba┼čl─▒─č─▒.

Demografi

Netflix Türkiye Kitlesi’nin %62’si erkeklerden, %38’i kad─▒nlardan olu┼čuyor. A─č─▒rl─▒kl─▒ ya┼č grubu ise %55 ile 24-35 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki kullan─▒c─▒lardan olu┼čmakta. Erkek kitle içerisinde fark edilen %31’lik bir 35-50 ya┼č aral─▒─č─▒nda kitle göze çarp─▒yor, fakat kad─▒n kitleye bakt─▒─č─▒m─▒zda 35-50 ya┼č aral─▒─č─▒ %8 gibi küçük bir orana sahip. Kad─▒n kitle içerisindeki bu kay─▒p pay kendisini 18-24 ya┼č aral─▒─č─▒nda %34 gibi büyük bir oranla gösteriyor. Buna kar┼č─▒n erkek kitle içerisinde 18-24 ya┼č aral─▒─č─▒ sadece %7 gibi küçük bir paya sahip.

Netflix Erkek kitlenin ya┼č da─č─▒l─▒m─▒

Erkek kitlenin ya┼č da─č─▒l─▒m─▒

Netflix Kad─▒n kitlenin ya┼č da─č─▒l─▒m─▒

Kad─▒n kitlenin ya┼č da─č─▒l─▒m─▒

Peki, bunlar ne demek?

Buna göre Netflix Türkiye Kitlesi; genç kad─▒n kitlenin yan─▒nda kad─▒nlara göre daha ya┼čl─▒ bir erkek kitleden olu┼čmakta. Belirlenecek yeni marka stratejilerinde bu ayr─▒m gözetilmeli. Hedeflemelerin 18-24 ya┼č erkekler ve 35-50 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki kad─▒nlara yönelik yap─▒lmas─▒ ba┼čar─▒ getirecektir.

Netflix Kitlesi'nin Demografisi

─░lgi Alanlar─▒

Kullan─▒c─▒lar─▒n ilgileri aras─▒nda 1. s─▒rada sinema, 2. s─▒rada mizah, 3. s─▒rada ise spor yer almakta. Kad─▒nlar─▒n ilgi alanlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda sinema 1. s─▒rada yer al─▒rken, erkeklerde 3. s─▒rada yer al─▒yor. Netflix Türkiye’nin kad─▒n kitlesi sinema ile daha içli d─▒┼čl─▒.

Spor konusuna bakt─▒─č─▒m─▒zda, sosyal medyada genellikle erkeklerin ilgi alan─▒na giren spor, Netflix Kitlesi özelinde dü┼čünüldü─čünde kad─▒nlar─▒n da ilk 3 ilgi alan─▒ndan biri.Fakat kad─▒n kitlenin ya┼č seviyesi yükseldikçe spora olan ilgi azalmakta.

Futbol ve basketbola kar┼č─▒ olan yo─čunla┼čman─▒n yan─▒nda voleybol, tenis ve dövü┼č sanatlar─▒ gibi daha az ra─čbet gören spor dallar─▒na Netflix Türkiye Kitlesi ilgi duyuyor.

Erkek kitlede ilgi çekici olan ┼čey ise, video oyunlar─▒na olan ilginin git gide artan yükseli┼či. Kitleyi cinsiyetten ba─č─▒ms─▒z dü┼čündü─čümüzde ilgi alanlar─▒n─▒ olu┼čturan listenin 7. s─▒ras─▒nda video oyunlar─▒ yer al─▒yor. Genel erkek kitlenin ilgi alanlar─▒nda ise 6. s─▒raya ç─▒karken, 18-24 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki erkek kitlede video oyunlar─▒na olan ilgi 4. s─▒raya yükseliyor. Görüldü─čü gibi Netflix Türkiye Kitlesi için erkeklerin ya┼č aral─▒─č─▒ dü┼čtükçe video oyunlar─▒na olan ilgi artmakta.

24-35 ya┼č erkek kitlenin ilgi alanlar─▒

24-35 ya┼č erkek kitlenin ilgi alanlar─▒

18-24 ya┼č erkek kitlenin ilgi alanlar─▒

18-24 ya┼č erkek kitlenin ilgi alanlar─▒

Peki, bunlar ne demek?

Bu bulgular, demografi k─▒sm─▒nda bahsetti─čimiz sorunlara çözüm olabilir.

Netflix Türkiye Kitlesi’nde %7 olan 18-24 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki erkeklerin artmas─▒ için video oyunlar─▒ kanal─▒n─▒ kullanmak oldukça ak─▒ll─▒ca. Netflix Türkiye’nin hedef kitlesini gençle┼čtirmesi için bu alandaki sosyal medya fenomenleri ile i┼čbirli─či yaparak veya video oyunlar─▒ ile ilgili platformlara uygun stratejiler belirleyerek bunu ba┼čarmas─▒ mümkün.

24-35 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki kad─▒n kitlenin spora olan ilgisi yüksek fakat ya┼č aral─▒─č─▒ artt─▒kça spora kar┼č─▒ ilgi dü┼čmekte. Bu yüzden 35-50 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki kad─▒n kitlenin hacmini artt─▒rmak için izlenmesi gerek yol spor olmamal─▒. Burada kad─▒n kitlede gözlemledi─čimiz ba┼čka bir yol öne ç─▒k─▒yor. ─░lgi alanlar─▒ndan biri olan siyaset, kad─▒nlar─▒n ya┼č aral─▒─č─▒ yükseldikçe üst s─▒ralara t─▒rman─▒yor. Netflix’in ba┼čar─▒l─▒ yap─▒mlar─▒ndan biri olan politik drama türündeki House Of Cards gibi dizilerin 35-50 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki kad─▒nlara yönelik tan─▒t─▒lmas─▒ bu kitlenin büyümesine olanak sa─člayacakt─▒r.

TV Programlar─▒

Hem erkekler hem de kad─▒nlar için Dirili┼č Ertu─črul dizisi etkile┼čime girme aç─▒s─▒ndan 1. s─▒rada yer al─▒yor. Game Of Thrones ve Fox haber, Dirili┼č Ertu─črul ile birlikte ilk 3’ü olu┼čtururken 4. s─▒rada i┼čler biraz ilginçle┼čiyor. Netflix Türkiye Kitlesi’inde erkekler, Çukur ile daha fazla etkile┼čime girerken, kad─▒nlar Erkenci Ku┼č’u tercih ediyorlar.

TV programlar─▒ kategorisinde en fazla etkile┼čime geçilen payla┼č─▒m

TV programlar─▒ kategorisinde en fazla etkile┼čime geçilen payla┼č─▒m

Her iki kitlenin de etkile┼čim aç─▒s─▒ndan aktif oldu─ču saatler 21.00-00.00. Ayr─▒ca hafta sonlar─▒n─▒n etkile┼čim oran─▒, hafta içine k─▒yasla daha dü┼čük.

Peki, bunlar ne demek?

Kar┼č─▒m─▒zda yabanc─▒ içerikleri takip ederken ayn─▒ zamanda ana ak─▒mdan da kopmayan bir kitle bulunmakta. Netflix Türkiye’nin bu do─črultuda uygulayaca─č─▒ yerelle┼čtirmeler Netflix Türkiye Kitlesi’nin bu iki ayr─▒ uçta birle┼čmesini mümkün k─▒lacakt─▒r.

Radyolar

Netflix Türkiye 18-24 Ya┼č Erkek Kitlesi’nin radyolarla etkile┼čime girme oranlar─▒na bak─▒ld─▒─č─▒nda 2. s─▒rada Türk Rap FM yer al─▒yor. Türkiye genelinde 18-24 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki kullan─▒c─▒lar─▒n rap müzi─če olan ilgisi her geçen gün art─▒yor. Netflix Türkiye bunu ihmal etmemeli.

Sosyal Medya Fenomenleri

Bu ba┼čl─▒kta genel kitlenin ilgisi yo─čun olarak mizah içeriklerinin üzerinde. Netflix Türkiye’nin en fazla etkile┼čim alan içeriklerine bak─▒ld─▒─č─▒nda da mizah ba┼čl─▒─č─▒ öne ç─▒k─▒yor. Bu aç─▒dan Netflix Türkiye, kitlesini memnun etmede ba┼čar─▒l─▒ görünüyor.

Netflix Türkiye’nin en fazla etkile┼čim alan payla┼č─▒m─▒

Netflix Türkiye’nin en fazla etkile┼čim alan payla┼č─▒m─▒

Ünlüler

Netflix Türkiye Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či ünlüler müzisyenlerden olu┼čmakta. Bunun yan─▒nda gazetecilere olan ilgileri de yüksek. Yeni içeriklerin tan─▒t─▒m filmlerinde uygulanacak yerelle┼čtirmelerde Netflix Türkiye Kitlesi’nin etkile┼čime girdi─či müzisyenlerden birini görmek, do─čru bir hamle olacakt─▒r.

Siz de kendi hedef kitlenizin analizi için bizimle ┼čuradan ileti┼čime geçebilirsiniz!

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest