Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten | Analytics: Tüketicileriniz marka sloganınızı yazabilir! ✍️

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Apr 28, 2023 - 4 min read
Kimola Bülten | Analytics: Tüketicileriniz marka sloganınızı yazabilir! ✍️

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!  

Verizekal─▒lar Özel Bölüm

Verizekal─▒lar Özel Bölüm: Tüketicileriniz marka slogan─▒n─▒z─▒ yazabilir! 

Kimola'n─▒n sundu─ču Verizekal─▒lar'─▒n bu özel bölümünde, Kimola Cognitive ürünüyle GPT teknolojisinin entegrasyonunu ve bu entegrasyon ile tüketici yorumlar─▒n─▒n pazarlama materyallerine nas─▒l dönü┼čtürüldü─čünü, Kimola'n─▒n kurucusu Mustafa Sava┼č'tan dinliyoruz. 

Kimola Cognitive'in sundu─ču bu entegrasyon sayesinde tüketici görü┼člerini analiz ettikten sonra GPT teknolojisini kullanarak yönetici özeti yazmak, SWOT analizi ç─▒karmak, e-ticaret ma─čazan─▒z için ürün aç─▒klamas─▒ yaratmak ve hatta tüketiciler taraf─▒ndan en çok önemsenen ürün özelliklerini listelemek mümkün oluyor.

Kimola Cognitive'in GPT entegrasyonunu denemek isterseniz, buraya t─▒klay─▒n.

Tüketici g─▒da fiyatlar─▒ndaki art─▒┼čtan endi┼čeleniyor olsa da sat─▒n ald─▒klar─▒ ürün say─▒s─▒n─▒ azaltm─▒yor.

The Food Industry Association (FMI) ve The Hartman Group taraf─▒ndan yap─▒lan bir ara┼čt─▒rma, market tüketicilerinin harcama al─▒┼čkanl─▒klar─▒n─▒ ve tutumlar─▒n─▒ ele al─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan bulgular─▒na göre, ┼×ubat 2023'te tüketicilerin sadece %32'si yükselen fiyatlarla ba┼ča ç─▒kmak için daha az ürün ald─▒klar─▒n─▒ belirtirken, bu oran Ekim 2022'de %41 idi. Bu da, tüketicilerin artan g─▒da fiyatlar─▒ndan endi┼če duymaya devam etseler de, sat─▒n ald─▒klar─▒ ürün say─▒s─▒n─▒ azaltma ihtimallerinin daha dü┼čük oldu─čunu ortaya koyuyor. Ek olarak, g─▒da fiyatlar─▒ndaki endi┼čeler, tüm ya┼č gruplar─▒nda var olsa da, Baby Boomers di─čer herhangi bir gruptan daha endi┼čeli. Geçen y─▒l─▒n Ekim ay─▒na göre %69 olan endi┼če oran─▒, ┼×ubat ay─▒nda %80'e yükselmi┼č durumda. Bunu Millenyumlar takip ediyor ve geçen y─▒la göre %5 artarak %76 oran─▒nda endi┼čeli olduklar─▒n─▒ belirtiyorlar. Ara┼čt─▒rma ayr─▒ca, tüketicilerin yar─▒s─▒ndan fazlas─▒n─▒n (55%) restoranlardaki fiyat art─▒┼člar─▒ndan endi┼če duydu─čunu gözler önüne seriyor. 

Tüketiciler kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan olu┼čturulan videolarla yeni ürün ve hizmetleri ke┼čfediyorlar.

Deloitte taraf─▒ndan yap─▒lan y─▒ll─▒k dijital medya trendleri ara┼čt─▒rmas─▒na göre, tüketicilerin yakla┼č─▒k %50'si, influencer ve içerik olu┼čturucular─▒n videolar─▒ gibi kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan olu┼čturulan içeriklerin (UGC), yeni ürün ve hizmetleri ke┼čfetmelerine yard─▒mc─▒ oldu─čunu söylüyor. Ayr─▒ca, Gen Z ve Milenyum Ku┼ča─č─▒'n─▒n %70’i, planlad─▒klar─▒ndan daha fazla süre UGC videolar─▒ izlediklerini söylüyorlar. Kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yar─▒s─▒ da, UGC servislerindeki videolar sayesinde yeni müzikler ve sanatç─▒lar ke┼čfettiklerini belirtiyor. Öte yandan 10 ki┼čiden yakla┼č─▒k 4’ü, UGC videolar─▒n─▒n "sponsorlu" veya "reklam" içerip içermedi─činin belirlenmesinin zor oldu─čunu söylüyor. Ara┼čt─▒rmada genç nesiller, dijital medya ile ilgili di─čer tutumlar─▒n─▒ da belirtiyorlar: %32'si, online deneyimleri, yüz yüze deneyimlerin anlaml─▒ bir alternatifi olarak görüyor. Gen Z ve Milenyum Ku┼ča─č─▒ için bu oran %50'ye ç─▒k─▒yor.

Tüketim al─▒┼čkanl─▒klar─▒nda yeni bir trend: Özgünlük!

Asendia taraf─▒ndan 8.000 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen küresel bir ara┼čt─▒rma, daha bilinçli tüketici e─čilimi devam ederken, “özgünlük” tüketiciler aras─▒nda gelir ve sadakat için önemli bir yeni itici güç olarak ortaya ç─▒k─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n önemli bulgular─▒na göre, tüketicilerin dörtte üçü, özgün oldu─čunu dü┼čündükleri markalara daha fazla para harcayacaklar─▒n─▒ söylerken; %62'si ise, yaln─▒zca orijinal markalardan al─▒┼čveri┼č yapacaklar─▒n─▒ söylüyor. Tüketiciler için özgünlü─čü tan─▒mlayan en önemli faktör ise, vaatleri yerine getirme konusunda aç─▒k sözlü olmak (%63). Bunu net marka de─čeri (%49), tedarik zincirindeki ┼čeffafl─▒k (%39), sürdürülebilirli─či savunmak (%35) ve marka de─čerlerine göre hareket etmek (%33) izliyor.

Elektrikli araçlara ilgi artarken, hala birçok endi┼če var.

Elektrikli araç sat─▒n alma ilgisi artarken, tüketiciler hala sat─▒n alma öncesinde çe┼čitli endi┼čeler ya┼č─▒yor. Dynata ve Hill+Knowlton taraf─▒ndan ABD’de 525 kat─▒l─▒mc─▒ ile yürütülen ara┼čt─▒rma, al─▒c─▒ tereddütü hakk─▒nda ayr─▒nt─▒l─▒ sonuçlar ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, yeti┼čkinlerin %54'ü gelecekte bir elektrikli araca sahip olmakla ilgilendi─čini söylüyor. Elektrikli araç sahibi olmayan be┼č ki┼čiden ikisi, ┼čarj etme konusundaki bilgilerinin çok az oldu─čunu veya hiç olmad─▒─č─▒n─▒ belirtirken; elektrikli araç sahiplerinin %27'si de bilgilerinin s─▒n─▒rl─▒ oldu─čunu belirtiyor. Elektrikli araç sahibi olmayanlar─▒n %49'u ve elektrikli araç sahiplerinin %51'i , sürü┼č s─▒ras─▒nda bataryan─▒n bitmesi korkusu veya menzil endi┼česi ya┼č─▒yor. Elektrikli araç sahibi olmayanlar─▒n %46's─▒ ┼čarj istasyonlar─▒n─▒n nerede bulundu─čunu bilmiyor, %42'si ise b'yi ┼čarj etmek için gereken süreyi bilmiyor. Ayn─▒ endi┼čeleri olan EV sahiplerinin oran─▒ ise s─▒ras─▒yla %44 ve %40.

Seyahat dan─▒┼čmanlar─▒na olan ilgi yükseli┼čte.

ASTA taraf─▒ndan yap─▒lan yeni bir tüketici ara┼čt─▒rmas─▒na göre, seyahat dan─▒┼čman─▒na ba┼čvurma olas─▒l─▒─č─▒ geçen y─▒l oldu─čundan daha yüksek. Ara┼čt─▒rmada kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %50'si, geçmi┼če k─▒yasla seyahat dan─▒┼čman─▒ tercih etme olas─▒l─▒klar─▒n─▒n artt─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Ayr─▒ca, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %49'u "Bu zamanda, bir seyahat dan─▒┼čman─▒n─▒n uzmanl─▒─č─▒ beni seyahat planlar─▒m konusunda daha rahat ettirecek" ve "Hayalimdeki tatilini planlamak için bir seyahat dan─▒┼čman─▒ndan yararlanmak, en iyisini bulman─▒n harika bir yolu" ifadeleriyle ayn─▒ fikirde. Bunun yan─▒ s─▒ra kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %47'si, seyahatin en önemli harcama kalemi oldu─čunu söylerken, bunu ev tadilat─▒ veya yenileme (%23) ile bir bilgisayar sat─▒n alma (%10) takip ediyor. Kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n ço─ču (%63), 2023 için somut seyahat planlar─▒ oldu─čunu ve %39'u bu y─▒l geçen y─▒la göre daha fazla seyahat harcamas─▒ yapaca─č─▒n─▒ belirtiyor.

 

Kimola'dan Haftan─▒n Meraklar─▒

Dünya hassas Gen Z'ler için bir cehennem mi?

Bir gün rüyalardan içgörü ç─▒karmak mümkün olur mu? 

 

Bültendeki ara┼čt─▒rmalarla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bültene abone olmak için a┼ča─č─▒daki formu doldurman─▒z yeterli. ­čĹç

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest