Announcing Our GPT Integration: Transform Customer Reviews into Powerful Marketing

Kimola Bülten #97: Tüketici şaka istiyor.

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Jun 20, 2022 - 4 min read
Kimola Bülten #97: Tüketici şaka istiyor.

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili haz─▒rlad─▒─č─▒m─▒z Kimola Bülten ile sizlerleyiz! Haftal─▒k bültenimize abone olmak isterseniz ┼ču linkten abone olabilir, Kimola'dan tüketici içgörüleri edinmek ve tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒m─▒z hakk─▒nda daha fazla bilgi almak isterseniz de ┼ču linkten bize ula┼čabilirsiniz.

─░çgörülü bir hafta olsun!

­čÄë Yeni Blog Yaz─▒s─▒: ResTech Nedir?

resTech

─░┼čletmelerin tüketicileri tan─▒mas─▒ ve anlamas─▒ gerekir. Ancak, günümüzün giderek dijitalle┼čen dünyas─▒nda mü┼čteri bilgilerinde gezinmek zordur. Artan mü┼čteri verilerine ayak uydurmak için çe┼čitli teknolojiler geli┼čtirilmi┼čtir ve ara┼čt─▒rma teknolojilerinin k─▒saltmas─▒ olan ResTech bir sonraki ad─▒md─▒r. ResTech'in tan─▒m─▒n─▒ ve pazarlamac─▒lar için neden önemli oldu─čunu ele ald─▒─č─▒m─▒z yaz─▒ Kimola Blog'da yay─▒nda!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Tüketici mizah sever.

Oracle ve yazar-podcast yay─▒nc─▒s─▒ Gretchin Rubin’in dünya çap─▒nda 12.000’den fazla tüketici ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rmaya göre,  dünya genelinde insanlar─▒n %91'i markalar─▒n komik olmas─▒n─▒ tercih ediyor, ancak i┼č liderlerinin %95'i tüketici etkile┼čimlerinde mizah kullanmaktan korkuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n önemli verilerine göre, insanlar─▒n %90'─▒ komik reklamlar─▒ hat─▒rlama olas─▒l─▒─č─▒n─▒n daha yüksek oldu─čunu ve insanlar─▒n %72'si rekabet yerine mizahi bir markay─▒ tercih etti─čini belirtiyor. Buna ra─čmen, markalar─▒n yaln─▒zca %20'si çevrimd─▒┼č─▒ reklamlarda mizah kulland─▒─č─▒n─▒ ve %18'i çevrimiçi reklamlarda ┼čaka kulland─▒─č─▒n─▒ bildiriyor. Rapor ayr─▒ca, mizah─▒n ┼ču anda %21 civar─▒nda seyreden e-posta pazarlama kampanyas─▒n─▒n aç─▒lma oranlar─▒n─▒ iyile┼čtirmeye yard─▒mc─▒ olabilece─čini öne sürüyor. Ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n %69’u, konu sat─▒r─▒ daha komik olsayd─▒ bir markadan e-posta açacaklar─▒n─▒ söylerken, i┼č liderlerinin yaln─▒zca %24'ü e-posta pazarlama kampanyalar─▒nda mizah kulland─▒─č─▒n─▒ söylüyor.

 

─░nsanlar, sevdikleriyle ölmeden önceki konu┼čmalar─▒n─▒ saklamad─▒klar─▒ için pi┼čmanl─▒k duyuyor.

YoGov taraf─▒ndan ABD’de 6.090 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen yeni bir ara┼čt─▒rma, birçok insan─▒n an─▒lar─▒n─▒ korumak için sevdikleriyle konu┼čmalar─▒n─▒ kaydetti─čini veya belgeledi─čini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, her üç kat─▒l─▒mc─▒dan biri (%33), an─▒lar─▒n─▒ korumak için yak─▒n olduklar─▒ bir ki┼čiyle yapt─▒klar─▒ bir konu┼čmay─▒ kaydettiklerini veya belgelediklerini söylerken, %59'u bunu yapmad─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yakla┼č─▒k yar─▒s─▒ (%47), yak─▒n olduklar─▒ ve art─▒k hayatta olmayan bir ki┼čiyle yapt─▒klar─▒ konu┼čmay─▒ kaydetmedikleri veya belgelemedikleri için pi┼čmanl─▒k duyduklar─▒n─▒ söylüyor. Öte yandan, pek çok insan (%44), gelecekte an─▒lar─▒n─▒ korumak için ba┼čka birinin konu┼čmalar─▒n─▒ kaydetmesini veya belgelemesini istedi─čini söylüyor. %17'si bunu birinin zaten yapt─▒─č─▒n─▒ söylerken, %27'si henüz kimsenin yapmad─▒─č─▒n─▒ söylüyor.

 

Ki┼čisel bak─▒m tüketici için ne ifade ediyor?

Sensodyne ad─▒na OnePoll taraf─▒ndan ABD’de 2.000 ki┼či ile yürütülen ara┼čt─▒rma, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n ki┼čisel bak─▒m rutinlerine ne kadar zaman harcad─▒klar─▒na bak─▒lmaks─▒z─▒n herkesin ki┼čisel bak─▒m─▒ farkl─▒ bir ┼čey olarak tan─▒mlad─▒─č─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, kat─▒l─▒mc─▒lar en iyi ki┼čisel bak─▒m rutinlerinin egzersiz yapmak (%36), müzik dinlemek (%35) ve yürüyü┼če ç─▒kmak (%33) oldu─čunu belirtiyor. Ek olarak, %32'si uzun bir du┼č almay─▒ ve cilt bak─▒m─▒ rutinine ba┼člamay─▒ ya da en sevdikleri TV ┼čovunu veya filmi izlemek için koltu─ča gömülmeyi seviyor. Bu arada, ara┼čt─▒rmaya kat─▒lan her 10 ki┼čiden 3'ü s─▒cak bir banyo yapmaktan veya iyi bir kitap almaktan ho┼član─▒yor. Di─čerleri meditasyon yapmay─▒ (%28), podcast dinlemeyi (%27) veya günlük tutmay─▒ (%23) tercih ediyor. Bu ç─▒kt─▒lar bize ki┼čisel bak─▒m─▒n fiziksel olarak iyi olman─▒n ötesinde, psikolojik olarak da iyi olmakla ili┼čkilendirildi─čini gösteriyor.

 

10 ki┼čiden 9'u diyetlerinin gerçekte oldu─čundan daha sa─čl─▒kl─▒ oldu─čunu dü┼čünüyor.

ABD Tar─▒m Bakanl─▒─č─▒'n─▒n ara┼čt─▒rma hizmetleri ekibi taraf─▒ndan 9.700’den fazla ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, insanlar─▒n beslenme al─▒┼čkanl─▒klar─▒n─▒n gerçekte ne kadar sa─čl─▒kl─▒ oldu─čunu inceliyor. Kat─▒l─▒mc─▒lardan bir günlük diyetlerini mükemmel, çok iyi, iyi, orta veya zay─▒f olarak derecelendirmeleri isteniyor. Buna göre ara┼čt─▒rmac─▒lar, hesaplanan puanlar ile kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n kendi diyetlerini nas─▒l derecelendirdikleri aras─▒nda ciddi kopukluklar ke┼čfediyor. Ara┼čt─▒rmaya kat─▒lan 9.700'den fazla ki┼čiden ortalama 8.000'inin (%85) diyetlerinin kalitesi hakk─▒nda yanl─▒┼č alg─▒ya sahip oldu─ču görülüyor. Bu gruptaki hemen hemen her ki┼či, diyetlerinin gerçekte oldu─čundan daha sa─čl─▒kl─▒ oldu─čunu söylüyor.

 

Abonelik hizmetlerine yönelik tüketici talebi art─▒yor.

Recurly taraf─▒ndan Birle┼čik Krall─▒k’ta 2,612 kat─▒l─▒mc─▒yla gerçekle┼čtirilen bir tüketici ara┼čt─▒rmas─▒, aboneliklere yönelik bir i┼čtah─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verilerine göre, tüketicilerinin %24'ü daha fazla abonelik hizmetine kaydolmay─▒ planlad─▒klar─▒n─▒ söylüyor. Bulgular ayr─▒ca tüketicilerin abone olduklar─▒ markaya daha sad─▒k oldu─čunu (%59) ve abone olduklar─▒ marka ve i┼čletmelere daha fazla para harcama e─čiliminde (%45) oldu─čunu gösteriyor. Tüketicilerin aboneliklerini art─▒rmas─▒ndaki ana faktörler, bir abonelik olu┼čturma, de─či┼čtirme veya iptal etme kolayl─▒─č─▒ (%56), ücretsiz denemeler (%56) ve sadakat puanlar─▒, avantajlar veya indirimler kazanma (%51). Bununla birlikte, abonelik iptallerinin ana nedenleri, fiyat art─▒┼člar─▒ (%72), hizmetin art─▒k kullan─▒lmamas─▒ (%67) ve bir rakibin daha iyi bir teklif sunmas─▒ (%47).

 

 

#─░lginç Bilgi

Dünyan─▒n en yaln─▒z a─čac─▒: Ténéré.
Tuareg dilindeki ténéré, çöllerin çölü anlam─▒na geliyor ve bu a─čac─▒n en yak─▒n─▒ndaki a─čaç 400 km uzakl─▒kta yer al─▒yor.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest