Announcing Our GPT Integration: Transform Customer Reviews into Powerful Marketing

Kimola Bülten #96: Kampta, sporda, stepte

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Jun 14, 2022 - 4 min read
Kimola Bülten #96: Kampta, sporda, stepte

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Zay─▒flamak fedakarl─▒k ister!

OnePoll taraf─▒ndan ABD’de 2.000 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen bir ara┼čt─▒rmaya göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %91'i kilo vermek için en az bir yöntem denedi─čini, yar─▒s─▒ ise ekstra kilo vermek için 11 farkl─▒ yöntem denedi─čini söylüyor. Ek olarak, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n dörtte biri en az 16 farkl─▒ kilo verme stratejisi denedi─čini itiraf ediyor. Bir kilo verme yolculu─čuna ç─▒kan kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %32'si ba┼čar─▒l─▒ bir ┼čekilde kilo verdi─čini ancak daha sonra geri ald─▒─č─▒n─▒ bildirirken, sadece %28'i ba┼čar─▒l─▒ bir ┼čekilde kilo verdi─čini bildiriyor. Ayr─▒ca, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n (%34), çocuk sahibi olmaktan (%33), maddi s─▒k─▒nt─▒lardan (%30) ve hatta yeni bir i┼če ba┼člamaktan (%28) daha fazla fedakarl─▒k gerektirdi─čini dü┼čünüyor. Kendi kilo verme deneyimlerini yans─▒tan kat─▒l─▒mc─▒lar, kilo vermek için mutluluklar─▒n─▒ (%31), zihinsel sa─čl─▒klar─▒n─▒ (%29) ve ili┼čkilerini (%28) feda etmeleri gerekti─čini hissettiklerini belirtiyor. Yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%54) çok fazla fedakarl─▒k yapt─▒klar─▒n─▒ dü┼čündükleri için kilo vermekten bile vazgeçti─čini söylüyor.

 

Televizyonun alt─▒n ça─č─▒nda m─▒y─▒z? 

YouGov taraf─▒ndan ABD’de 1.000 kat─▒l─▒mc─▒l─▒ ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, insanlar─▒n TV izleme al─▒┼čkanl─▒klar─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, dört TV izleyicisinden biri (%23) ┼ču anda televizyonun alt─▒n ça─č─▒nda oldu─čumuzu söylerken, %46's─▒ olmad─▒─č─▒m─▒z─▒ ve %32'si emin olmad─▒─č─▒n─▒ söylüyor. 45 ya┼č alt─▒ yeti┼čkinlerin televizyonun alt─▒n ça─č─▒nda oldu─čumuzu söyleme oran─▒ 45 ya┼č ve üzeri ki┼čilere göre iki kat daha fazla durumda. Ayr─▒ca, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %34’ü, filmlere (%34) k─▒yasla TV'yi (%44) tercih ettiklerini söylerken; %11'i ikisini de tercih etmedi─čini söylüyor. Öte yandan kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %42'si, TV izledikleri zaman─▒n en az yar─▒s─▒n─▒ bir TV program─▒n─▒n birden çok bölümünü h─▒zl─▒ bir ┼čekilde arka arkaya yani t─▒k─▒n─▒rcas─▒na izledi─čini belirtiyor. Ek olarak, daha fazla ki┼či 30 dakika veya daha az (%26) olan ┼čovlardan ziyade bir saat süren ┼čovlar─▒ (%46) tercih ediyor.

 

Neredeyse 10 ki┼čiden 9’u video oyunlar─▒n stresi azaltt─▒─č─▒na inan─▒yor.

Entertainment Software Association (ESA) taraf─▒ndan ABD’de 2.500 ki┼či ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, toplumun %66's─▒n─▒n video oyunlar─▒ oynad─▒─č─▒n─▒ ve oyunlara yönelik tutumlar─▒n pandemi s─▒ras─▒nda daha olumlu hale geldi─čini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken bulgular─▒na verilerine göre, oyuncular─▒n %89'u video oyunlar─▒n─▒n stresi azaltt─▒─č─▒n─▒ söylerken, %88'i video oyunlar─▒n─▒n bili┼čsel becerileri geli┼čtirmeye yard─▒mc─▒ oldu─čunu söylüyor. Ayr─▒ca, oyuncular─▒n %88'i video oyunlar─▒n─▒n farkl─▒ türdeki insanlar─▒ bir araya getirdi─či konusunda hemfikir oldu─čunu belirtirken, %83'ü oyunlar─▒n insanlar─▒ yeni arkada┼člar ve ili┼čkilerle tan─▒┼čt─▒rd─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Oyuncular─▒n %61’i, video oyunlar─▒n─▒n aileleriyle ba─člant─▒da kalmalar─▒na yard─▒mc─▒ oldu─čunu ve 2021'e k─▒yasla daha fazla ebeveyn (%77) çocuklar─▒yla video oyunlar─▒ oynad─▒─č─▒n─▒ söylüyor.

 

Ev al─▒c─▒lar─▒n─▒n ço─ču bugünün pazar─▒nda gözya┼člar─▒na bo─čuluyor. 

Zillow’un ABD’de 2.000’den fazla ki┼či ile gerçekle┼čtirdi─či bir ara┼čt─▒rma, ev sat─▒n alanlar─▒n %50'sinin sürecin onlar─▒ gözya┼člar─▒na bo─čdu─čunu ortaya koyuyor. Ço─ču ilk kez ev alacak olan Z ku┼ča─č─▒ ve Y ku┼ča─č─▒, ev sat─▒n alma yolculuklar─▒ s─▒ras─▒nda en az bir kez a─člama olas─▒l─▒─č─▒n─▒n çok daha yüksek oldu─čunu söylüyor. Z ku┼ča─č─▒ al─▒c─▒lar─▒n─▒n %65'inden fazlas─▒ ve milenyum  al─▒c─▒lar─▒n %61'i evlerini sat─▒n alma sürecinden geçerken en az bir kez a─člad─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Ara┼čt─▒rma, bir ev sat─▒n alman─▒n birçok nedenden dolay─▒ zor olabilece─čini gösteriyor. Buna göre, ev almak isteyenlerin %62'si bütçelerine uygun bir ev bulamamaktan, %61'i seçebilecekleri yeterli eve sahip olamamaktan ve %58'i tercih ettikleri mahallede bir ev bulmaktan endi┼če duydu─čunu söylüyor.

 

Google’da en çok neleri ar─▒yoruz?

2022'deki yeni Google Arama trendleri Avrupa, Orta Do─ču ve Afrika genelindeki kullan─▒c─▒lar─▒n sürekli de─či┼čen dünyam─▒zda en çok neleri merak etti─čimizi gösteriyor. Çal─▒┼čman─▒n öne ç─▒kan bulgular─▒na göre, pandeminin dünyay─▒ evde kalmaya zorlamas─▒n─▒n ard─▒ndan iki y─▒l geçti ve art─▒k d─▒┼čar─▒da sosyalle┼čme ihtiyac─▒ çok gözlemlenen bir durum. Sosyalle┼čirken yemek yiyece─čimiz en iyi yerleri ar─▒yoruz. Örne─čin, ülkemizde "kahvalt─▒ mekanlar─▒" için arama ilgisi %725 ve ─░talya'da "dove mangiare" (yemek yenecek yerler") için arama ilgisi %240 oran─▒nda art─▒┼č gösteriyor. Ayr─▒ca, pandemi önceliklerimizi de─či┼čtirmemize neden oldu ve sa─čl─▒─č─▒m─▒z─▒ ilk s─▒raya koyduk. Bu ba─člamda, Google Arama trendleri, genel olarak sa─čl─▒─č─▒m─▒z─▒n iyi olmas─▒n─▒ arzulad─▒─č─▒m─▒z─▒ da gösteriyor. Örne─čin, ülkemizde "a─č─▒z ve di┼č sa─čl─▒─č─▒" hakk─▒ndaki arama ilgisinde %35 art─▒┼č görülüyor. Sa─čl─▒─č─▒m─▒za daha bütünsel bir ┼čekilde yakla┼čt─▒─č─▒m─▒z için fiziksel sa─čl─▒─č─▒m─▒z─▒n yan─▒ s─▒ra ruh sa─čl─▒─č─▒m─▒za da dikkat ediyoruz. Örne─čin, Çekya'da "hot yoga" ("s─▒cak yoga") için arama ilgisi %650 artarken, Suudi Arabistan'da "mevsimsel depresyon" için arama ilgisi %165 artm─▒┼č durumda.

 

#─░lginç Bilgi

Google arama motorunun orijinal ad─▒ "Backrub"d─▒r.Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest