Kimola Bülten #95: Kop Gel Slack'ten!

Jun 06, 2022 - 4 min read
Kimola Bülten #95: Kop Gel Slack'ten!

İletişim ve araştırma profesyonelleri için hazırlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik araştırmalar ve tüketici verilerinin kullanım dünyası ile ilgili bu haftanın öne çıkan haberleri sizlerle!

Araştırma ve Veri Dünyasında Bu Haftanın Öne Çıkanları

Slack iletişimi uzaktan çalışma verimliliğini azaltıyor mu?

Loom tarafından yayımlanan ve Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta 3.019 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, iletişimsizlik korkusunun uzaktan çalışma verimliliğini azalttığını ve çalışan ruh sağlığını etkilediğini gözler önüne seriyor. Araştırmanın öne çıkan verilerine göre, Slack gibi dijital iletişim araçları, büyük ölçüde değişen bir çalışma ortamında üretkenliğin korunmasına yardımcı olsa da, çalışanların %62'si zihinsel sağlıklarının olumsuz etkilendiğini söylüyor. Bu zihinsel sağlık sorunlarının, yalnızca metin tabanlı mesajlara güvenildiğinde kaçınılmaz olan yanlış iletişim nedeniyle ortaya çıktığını belirtmekte fayda var. Bu bağlamda çalışanların %91'i bir şekilde mesajlarının yanlış anlaşıldığını belirtirken, bunu söyleyen çalışanların %20'si bu nedenle cezalandırıldığını, hatta bazıları işini kaybettiğini belirtiyor. Hal böyle olunca çoğu çalışan, gönderdikleri e-postaları ve diğer iletişim biçimlerini düşünmeye daha fazla zaman ayırdığını ve bu nedenle iş verimliliğinin azaldığını ifade ediyor.

 

10 kuryeden 8'i bir müşterinin yemeğini yediğini söylüyor 

Circuit Route Planner tarafından görevlendirilen ve 500'den fazla kurye arasında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, her 10 kuryeden 8'i bir müşterinin yemeğini yediğini itiraf ediyor. Araştırmanın dikkat çeken verilerine göre hoş olmayan davranışlar bununla sınırlı değil. Kuryelerin dörtte birinden fazlası (%27), ürün teslim ettikleri kişilerle bazı "profesyonel olmayan" konuşmalar yaptıklarını ekliyor. Bazı kuryelerin tüketicileri kesinlikle çileden çıkaracağını kabul ettiği diğer eylemler arasında paketlere kasıtlı olarak zarar vermek (%23), paketleri çalmak (%17) ve paketleri açıp ardından tekrar mühürlemek (%17) yer alıyor. Neredeyse her dört kuryeden üçü (%73), müşterilerini sevmemelerinin ve bu şekilde davranmalarının en büyük nedeninin iyi bahşiş vermemeleri olduğunu söylüyor.

 

Baba vücudu baklava dilimi kaslardan daha çok seviliyor

Yaz geldi ve birçok erkek mükemmel plaj vücutları üzerinde çalışıyor, ancak Advanced Dermatology tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde 1.100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, kadınların %70'inin baba vücudu hayranı olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, erkeklerin yaklaşık yarısı (%49) aynı şeyi söylüyor. Araştırmanın dikkat çeken diğer verilerine göre, katılımcıların % 61'i baba vücutlarını çekici buluyor ve %49'u tamamen seksi olduklarını söylüyor. İlginç bir şekilde, katılımcıların 49'u baba vücutlu erkeklerin kaslı erkeklere göre daha mutlu ilişkiler ve evlilikler yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğuna inanıyor. Her üç kişiden ikisi, baba vücutlu bir insan denilince akla gelen ilk terimin “aile babası” olduğunu söylüyor. “Destekleyici” (%44) ve “önemseyen” (%41) gibi diğer terimler de listede yer alıyor. Öte yandan, her dört kişiden sadece biri baba vücudunu “atletik olmamakla” ilişkilendiriyor.

 

Genç kuşak endişeli

Deloitte’un Türkiye dahil toplam 46 ülkede Y Kuşağı’ndan 8 bin 412, Z Kuşağı’ndan da 14 bin 808 kişi ile gerçekleştirdiği 2022 Y ve Z Kuşağı Araştırması gençlerin yaşam maliyeti, iklim değişikliği, gelir dağılımı eşitsizliği, jeopolitik çatışmalar konusunda endişeli olmalarına karşın, olumlu toplumsal değişimleri yönlendirmeye kararlı olduklarını ortaya koyuyor. Araştırmanın öne çıkan verilerine göre, Y ve Z Kuşağı en büyük endişeleri olarak yaşam maliyetlerini görüyorlar. Dikkat çekici bir şekilde katılımcıların önemli bir kısmı ise siyasi istikrarsızlığı, savaşı ve ülkeler arasındaki çatışmaları en büyük endişeleri arasında belirtiyor. Z Kuşağı’nın %46’sı ve Y Kuşağı’nın %47’si sadece aldıkları maaş ile geçiniyor ve masraflarını karşılayamayacaklarından endişe ediyor. Aynı zamanda Z Kuşağı’nın %72’si ve Y Kuşağı’nın %77’si, ülkelerindeki zenginlik ve yoksulluk arasındaki uçurumun giderek arttığını belirtiyor.

 

Dört kişiden biri regl ürünlerini satın almakta zorlanıyor

WaterAid tarafından yaşları 14 ile 50 arasında değişen İngiltere'deki 2.000 kişi yapılan araştırma, hayat pahalılığının regl dönemindeki insanları nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. Araştırmanın önemli verilerine göre, neredeyse her üç kişiden biri (%32) gelecekte regl ürünlerine parası yetmeyeceğinden endişe duyduğunu, %24'ünün ise geçtiğimiz yıl ürünleri satın almakta zorlandığını söylüyor. Hal böyleyken her beş kadından biri (%22) işten, okuldan veya bir hayır kurumundan alınan ücretsiz regl ürünlerini kullandığını,%24'ü ise yeterli regl ürünlerini karşılayamadıkları için sosyal veya sportif etkinlikleri kaçırdığını belirtiyor. Ek olarak, katılımcıların %30'u daha ucuz markaları tercih ettiğini, %26'sı maliyetleri düşürmek için önerilen süreden daha uzun süre regl ürünlerini kullandığını itiraf ediyor.

 

İlginç Bilgiler

İsimlendirilirken tanrı adlarından esinlenilmemiş tek gezegen "Dünya"dır.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest