Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #95: Kop Gel Slack'ten!

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Jun 06, 2022 - 4 min read
Kimola Bülten #95: Kop Gel Slack'ten!

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Slack ileti┼čimi uzaktan çal─▒┼čma verimlili─čini azalt─▒yor mu? 

Loom taraf─▒ndan yay─▒mlanan ve Amerika Birle┼čik Devletleri ve Birle┼čik Krall─▒k'ta 3.019 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, ileti┼čimsizlik korkusunun uzaktan çal─▒┼čma verimlili─čini azaltt─▒─č─▒n─▒ ve çal─▒┼čan ruh sa─čl─▒─č─▒n─▒ etkiledi─čini gözler önüne seriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, Slack gibi dijital ileti┼čim araçlar─▒, büyük ölçüde de─či┼čen bir çal─▒┼čma ortam─▒nda üretkenli─čin korunmas─▒na yard─▒mc─▒ olsa da, çal─▒┼čanlar─▒n %62'si zihinsel sa─čl─▒klar─▒n─▒n olumsuz etkilendi─čini söylüyor. Bu zihinsel sa─čl─▒k sorunlar─▒n─▒n, yaln─▒zca metin tabanl─▒ mesajlara güvenildi─činde kaç─▒n─▒lmaz olan yanl─▒┼č ileti┼čim nedeniyle ortaya ç─▒kt─▒─č─▒n─▒ belirtmekte fayda var. Bu ba─člamda çal─▒┼čanlar─▒n %91'i bir ┼čekilde mesajlar─▒n─▒n yanl─▒┼č anla┼č─▒ld─▒─č─▒n─▒ belirtirken, bunu söyleyen çal─▒┼čanlar─▒n %20'si bu nedenle cezaland─▒r─▒ld─▒─č─▒n─▒, hatta baz─▒lar─▒ i┼čini kaybetti─čini belirtiyor. Hal böyle olunca ço─ču çal─▒┼čan, gönderdikleri e-postalar─▒ ve di─čer ileti┼čim biçimlerini dü┼čünmeye daha fazla zaman ay─▒rd─▒─č─▒n─▒ ve bu nedenle i┼č verimlili─činin azald─▒─č─▒n─▒ ifade ediyor.

 

10 kuryeden 8'i bir mü┼čterinin yeme─čini yedi─čini söylüyor. 

Circuit Route Planner taraf─▒ndan görevlendirilen ve 500'den fazla kurye aras─▒nda gerçekle┼čtirilen bir ara┼čt─▒rmaya göre, her 10 kuryeden 8'i bir mü┼čterinin yeme─čini yedi─čini itiraf ediyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verilerine göre ho┼č olmayan davran─▒┼člar bununla s─▒n─▒rl─▒ de─čil. Kuryelerin dörtte birinden fazlas─▒ (%27), ürün teslim ettikleri ki┼čilerle baz─▒ "profesyonel olmayan" konu┼čmalar yapt─▒klar─▒n─▒ ekliyor. Baz─▒ kuryelerin tüketicileri kesinlikle çileden ç─▒karaca─č─▒n─▒ kabul etti─či di─čer eylemler aras─▒nda paketlere kas─▒tl─▒ olarak zarar vermek (%23), paketleri çalmak (%17) ve paketleri aç─▒p ard─▒ndan tekrar mühürlemek (%17) yer al─▒yor. Neredeyse her dört kuryeden üçü (%73), mü┼čterilerini sevmemelerinin ve bu ┼čekilde davranmalar─▒n─▒n en büyük nedeninin iyi bah┼či┼č vermemeleri oldu─čunu söylüyor.

 

'Baba vücudu' baklava dilimi kaslardan daha çok seviliyor.

Yaz geldi ve birçok erkek mükemmel plaj vücutlar─▒ üzerinde çal─▒┼č─▒yor, ancak Advanced Dermatology taraf─▒ndan Amerika Birle┼čik Devletleri’nde 1.100 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, kad─▒nlar─▒n %70'inin baba vücudu hayran─▒ oldu─čunu ortaya koyuyor. Ayr─▒ca, erkeklerin yakla┼č─▒k yar─▒s─▒ (%49) ayn─▒ ┼čeyi söylüyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken di─čer verilerine göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n % 61'i baba vücutlar─▒n─▒ çekici buluyor ve %49'u tamamen seksi olduklar─▒n─▒ söylüyor. ─░lginç bir ┼čekilde, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n 49'u baba vücutlu erkeklerin kasl─▒ erkeklere göre daha mutlu ili┼čkiler ve evlilikler ya┼čama ihtimalinin daha yüksek oldu─čuna inan─▒yor. Her üç ki┼čiden ikisi, baba vücutlu bir insan denilince akla gelen ilk terimin “aile babas─▒” oldu─čunu söylüyor. “Destekleyici” (%44) ve “önemseyen” (%41) gibi di─čer terimler de listede yer al─▒yor. Öte yandan, her dört ki┼čiden sadece biri baba vücudunu “atletik olmamakla” ili┼čkilendiriyor.

 

Genç ku┼čak endi┼čeli!

Deloitte’un Türkiye dahil toplam 46 ülkede Y Ku┼ča─č─▒’ndan 8 bin 412, Z Ku┼ča─č─▒’ndan da 14 bin 808 ki┼či ile gerçekle┼čtirdi─či 2022 Y ve Z Ku┼ča─č─▒ Ara┼čt─▒rmas─▒ gençlerin ya┼čam maliyeti, iklim de─či┼čikli─či, gelir da─č─▒l─▒m─▒ e┼čitsizli─či, jeopolitik çat─▒┼čmalar konusunda endi┼čeli olmalar─▒na kar┼č─▒n, olumlu toplumsal de─či┼čimleri yönlendirmeye kararl─▒ olduklar─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, Y ve Z Ku┼ča─č─▒ en büyük endi┼čeleri olarak ya┼čam maliyetlerini görüyorlar. Dikkat çekici bir ┼čekilde kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n önemli bir k─▒sm─▒ ise siyasi istikrars─▒zl─▒─č─▒, sava┼č─▒ ve ülkeler aras─▒ndaki çat─▒┼čmalar─▒ en büyük endi┼čeleri aras─▒nda belirtiyor. Z Ku┼ča─č─▒’n─▒n %46’s─▒ ve Y Ku┼ča─č─▒’n─▒n %47’si sadece ald─▒klar─▒ maa┼č ile geçiniyor ve masraflar─▒n─▒ kar┼č─▒layamayacaklar─▒ndan endi┼če ediyor. Ayn─▒ zamanda Z Ku┼ča─č─▒’n─▒n %72’si ve Y Ku┼ča─č─▒’n─▒n %77’si, ülkelerindeki zenginlik ve yoksulluk aras─▒ndaki uçurumun giderek artt─▒─č─▒n─▒ belirtiyor.

 

Dört ki┼čiden biri regl ürünlerini sat─▒n almakta zorlan─▒yor.

WaterAid taraf─▒ndan ya┼člar─▒ 14 ile 50 aras─▒nda de─či┼čen ─░ngiltere'deki 2.000 ki┼či yap─▒lan ara┼čt─▒rma, hayat pahal─▒l─▒─č─▒n─▒n regl dönemindeki insanlar─▒ nas─▒l etkiledi─čini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n önemli verilerine göre, neredeyse her üç ki┼čiden biri (%32) gelecekte regl ürünlerine paras─▒ yetmeyece─činden endi┼če duydu─čunu, %24'ünün ise geçti─čimiz y─▒l ürünleri sat─▒n almakta zorland─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Hal böyleyken her be┼č kad─▒ndan biri (%22) i┼čten, okuldan veya bir hay─▒r kurumundan al─▒nan ücretsiz regl ürünlerini kulland─▒─č─▒n─▒,%24'ü ise yeterli regl ürünlerini kar┼č─▒layamad─▒klar─▒ için sosyal veya sportif etkinlikleri kaç─▒rd─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Ek olarak, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %30'u daha ucuz markalar─▒ tercih etti─čini, %26's─▒ maliyetleri dü┼čürmek için önerilen süreden daha uzun süre regl ürünlerini kulland─▒─č─▒n─▒ itiraf ediyor.

 

#─░lginç Bilgi

─░simlendirilirken tanr─▒ adlar─▒ndan esinlenilmemi┼č tek gezegen "Dünya"d─▒r.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest