Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #72: Bu çocuk hep iPad'de...

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Dec 17, 2021 - 3 min read
Kimola Bülten #72: Bu çocuk hep iPad'de...

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Dijital ça─čda ebeveynler endi┼čeli.

Kaspersky taraf─▒ndan ülkede 11.000’den fazla ebeveyn ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rmaya göre, bugün çocuklar─▒n %61'i ilk dijital cihazlar─▒n─▒ 8 ila 12 ya┼člar─▒ aras─▒nda al─▒yor. Bu ya┼č grubunun %48'i bir tür cihazda günde ortalama 3-5 saat harc─▒yor. Öte yandan ebeveynler, çocuklar─▒n─▒n oyun ba─č─▒ml─▒s─▒ olmas─▒ndan (%60), dijital cihazlar─▒n onlar─▒ zihinsel, fiziksel ve sosyal olarak nas─▒l etkileyece─činden (%60) ve mahremiyetlerini ve güvenliklerini nas─▒l etkileyece─činden (%60) endi┼če duyuyor. Ancak, ebeveynlerin %53'ü çocuklar─▒n─▒n günde 2 saatten daha az cihaz kulland─▒─č─▒n─▒ görmek istese de, gerçek ┼ču ki ebeveynlerin %82'si günde 2 saatten fazla cihaz kullan─▒yor. Hal böyle olunca da ebeveynlerin %61'i konu dijital al─▒┼čkanl─▒klar oldu─čunda çocuklar─▒ için her zaman iyi bir rol model olduklar─▒n─▒ dü┼čünmüyor.

 

Covid-19 pandemisinden komple teorilerine…

Bir grup ara┼čt─▒rmac─▒n─▒n 56 ülkeden gelen 50.757 ki┼činin verilerin analiz edildi─či ara┼čt─▒rmaya göre, ulusal narsisizm (kendi ulusunun üstünlü─čüne ve hak etti─či seviyede sayg─▒y─▒ görmedi─čine inanmak) artt─▒kça, COVID-19 komplo teorilerine inanç da art─▒yor. Ayr─▒ca ara┼čt─▒rman─▒n ç─▒kt─▒lar─▒, COVID-19 komplo teorilerine olan inanç, sa─čl─▒k davran─▒┼člar─▒na daha az kat─▒l─▒m ve COVID-19 ile mücadele için halk sa─čl─▒─č─▒ politikalar─▒na daha az destek verilmesi aras─▒nda bir ili┼čki oldu─čunu ortaya koyuyor. Sonuç olarak ara┼čt─▒rman─▒n bulgular─▒, komplo teorilerinin yay─▒lmas─▒nda sosyal kimlik faktörlerinin önemini göstermekte ve COVID-19 pandemisinin alt─▒nda yatan psikolojik süreçler hakk─▒nda fikir vermekte.

 

Pandemi sadece fiziksel sa─čl─▒─č─▒ tehdit etmiyor.

Sunstar taraf─▒ndan 15 ülkede 15.000 kat─▒l─▒mc─▒ ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, bu y─▒l Covid-19 pandemisinin dünya çap─▒nda zihinsel ve fiziksel sa─čl─▒k üzerindeki gerçek etkisini ve bunun sonucunda yap─▒lan kal─▒c─▒ ya┼čam tarz─▒ de─či┼čikliklerini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n çarp─▒c─▒ bulgular─▒ndan birine göre, ─░talyanlar─▒n %39'u pandemi öncesine k─▒yasla zihinsel olarak daha sa─čl─▒ks─▒z hissediyor, bunu Brezilyal─▒lar─▒n %37'si ve Britanyal─▒lar─▒n %34'ü izliyor. Buna kar┼č─▒l─▒k, Çin'deki tüketicilerin %27'si zihinsel olarak daha sa─čl─▒kl─▒ hissediyor. Öte yandan, daha sa─čl─▒kl─▒ kalmak için Çinlilerin %47’si son alt─▒ ayda daha fazla egzersiz yapt─▒─č─▒n─▒, Endonezyal─▒lar─▒n %51’i de sa─čl─▒kl─▒ bir diyet benimsedi─čini belirtiyor.

 

Sadakat programlar─▒ tüketicilerin sinemaya geri dönmesinde rol oynuyor.

YouGov’un Birle┼čik Krall─▒k’ta gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, en az üç ayda bir düzenli olarak sinemaya giden ancak ┼ču anda herhangi bir sinemaya sadakat üyeli─či olmayan tüketicileri (ço─čunlukla 25-39 ya┼č aras─▒ erkekler) inceliyor. Ara┼čt─▒rmaya göre, bu grup sadakat programlar─▒na son derece aç─▒k. Sadakat üyesi olduklar─▒nda markalar─▒ önerme olas─▒l─▒klar─▒ önemli ölçüde daha yüksek (genel olarak ─░ngiliz halk─▒n─▒n %33'üne kar┼č─▒l─▒k %55’i) ve üye olduklar─▒nda markalara daha sad─▒klar (%61'e kar┼č─▒ %40). Ayr─▒ca, bir sadakat program─▒n─▒n parças─▒ olduklar─▒nda markalara duygusal olarak daha ba─čl─▒ hissediyorlar (%50'ye kar┼č─▒ %29). Öte yandan ara┼čt─▒rma verileri, sinema sadakat kart─▒ ta┼č─▒mayan bu sinema mü┼čterilerinin korku filmlerini (genel halk─▒n %30'una kar┼č─▒ %19'u), animasyonu (%35'e kar┼č─▒ %25) ve romantizmi (genel halk─▒n %30'una kar┼č─▒ %19'u) sevme olas─▒l─▒─č─▒n─▒n belirgin ┼čekilde daha yüksek oldu─čunu gösteriyor (%29'a kar┼č─▒ %21).

 

Covid-19 yatak odas─▒nda!

Lovehoney taraf─▒ndan finanse edilen ve Prodege taraf─▒ndan 18-45 ya┼č aras─▒ 2.000 ABD'li yeti┼čkin ve kendini LGBTQ olarak tan─▒mlayan 200'den fazla kat─▒l─▒mc─▒ ile yürütülen ara┼čt─▒rma, COVID pandemisinin yatak odam─▒zda bile hayat─▒m─▒z─▒ nas─▒l etkilemeye devam etti─činin alt─▒n─▒ çiziyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verileri, ili┼čkisi olan insanlar─▒n cinsel zorluklar ya┼č─▒yor olsa da, COVID pandemisi s─▒ras─▒nda genel olarak bekarlardan daha iyi performansa sahip oldu─čunu gösteriyor. Buna göre, ili┼čkisi olanlar─▒n %42'si daha tatmin edici seks ya┼čamlar─▒ oldu─čunu söylerken, bekarlar─▒n sadece %20'si bunu söylüyor. Öte yandan, ili┼čki ya┼čayan insanlar─▒n %47'si, bekarlar─▒n yaln─▒zca %15'ine kar┼č─▒l─▒k cinsel sorunlarla ba┼ča ç─▒kmak için partnerleriyle olan ileti┼čimlerini art─▒rd─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Ayr─▒ca, ili┼čkisi olan insanlar─▒n %60'─▒, bekarlar─▒n ise %42'si yeni cinsel aktiviteler denedi─čini belirtiyor.

 

#─░lginç Bilgi        

Unicode Konsorsiyumu taraf─▒ndan yay─▒nlanan bir rapora göre, 2021 boyunca en çok kullan─▒lan emoji "Sevinç Gözya┼člar─▒" ­čśé olurken, kalp ÔŁĄ´ŞĆ emojisi az farkla ikinci s─▒rada yer al─▒yor.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest