Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #70: Yeter ki mısırsız olmasın sinema 🍿

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Dec 03, 2021 - 4 min read
Kimola Bülten #70: Yeter ki mısırsız olmasın sinema 🍿

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Sinema keyfi m─▒s─▒rs─▒z olur mu?

 

YouGov’un Birle┼čik Krall─▒k’ta gerçekle┼čtirdi─či bir ara┼čt─▒rman─▒n verilerine göre, sinemaya giden tüketiciler iki y─▒l öncesine göre daha fazla yiyecek ve içecek al─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken bulgular─▒na göre, ço─čunlu─čun sinemada içecekler ve at─▒┼čt─▒rmal─▒klar için 20 sterline kadar harcad─▒─č─▒n─▒ (%55) ve bunun 2019'dan beri büyük ölçüde de─či┼čmedi─čini (%56) gösteriyor. Bununla birlikte, 20 ile 40 sterlin aras─▒nda harcama yapan tüketicilerin oran─▒nda üç puanl─▒k bir art─▒┼č (2019'daki %7’ye kar┼č─▒ 10) ve 40 sterlin üzerinde harcama yapanlar aras─▒nda alt─▒ puanl─▒k bir art─▒┼č görülüyor (2019'daki %2’ye kar┼č─▒ %8). Ayr─▒ca, hiçbir ┼čey almayanlar─▒n say─▒s─▒ da azalm─▒┼č durumda (%35'ten %27'ye).

 

Pandemi, flört trendlerini de─či┼čtirdi. 

Bumble ve Plenty of Fish flört uygulamalar─▒n─▒n ortaya ç─▒kard─▒─č─▒ yeni flört trendleri, pandeminin a┼čk hayatlar─▒m─▒z üzerinde ne kadar etkisi oldu─čunu gözler önüne seriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n verilerine göre, küresel olarak insanlar─▒n büyük bir ço─čunlu─ču (%61) art─▒k duygusal eri┼čilebilirli─če öncelik verdi─čini söylerken, neredeyse dörtte biri (%23) fiziksel görünü┼če daha az önem verdi─čini söylüyor. Ayr─▒ca, insanlar─▒n %43'ü di─čer insanlar─▒ tan─▒ma yakla┼č─▒mlar─▒n─▒ "ke┼čif" olarak tan─▒mlad─▒klar─▒n─▒ söylüyor. Öte yandan, ara┼čt─▒rma "bilinçli olarak bekar" kalmay─▒ seçen insan say─▒s─▒nda da bir de─či┼čiklik oldu─čunu ortaya koyuyor. Pandemi s─▒ras─▒nda, uygulamadaki ki┼čilerin %53'ü bir süre yaln─▒z kalman─▒n "asl─▒nda sorun olmad─▒─č─▒n─▒" fark ettiklerini söylüyor. Tekrar biriyle ç─▒kmak isteyenlerin ço─čunlu─ču ise (%54), nas─▒l ve ne zaman ç─▒kacaklar─▒ konusunda daha dikkatli olacaklar─▒n─▒ söylüyor.

 

Teslimat, yemek kültürünün bir parças─▒ haline geliyor.

Sanal restoran lideri Nextbite’in ABD’de 3.012 kat─▒l─▒mc─▒ ile yapt─▒─č─▒ ara┼čt─▒rma, tüketici teslimat tercihlerini inceliyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, tüketicilerin %43’ü ayda bir veya daha fazla yemek sipari┼či veriyor ve %23'ü haftal─▒k olarak sipari┼č veriyor. Öte yandan, tüketicilere teslimat için yemek sipari┼či vermenin faydalar─▒n─▒ nas─▒l s─▒ralad─▒klar─▒ soruldu─čunda ilk üç ┼čöyle: kendi evimin rahatl─▒─č─▒nda yemek (%43), zamandan tasarruf etmek (%33) ve daha fazla çe┼čitlilik bulmak (%32). Bu s─▒ralamada ┼ča┼č─▒r─▒lacak bir ┼čey yok, ancak ilginç olan bir faktör, güvenlik nedenleriyle sipari┼č vermek (%25). Listede 12. s─▒rada yer al─▒yor ve yaln─▒zca bir fayda olarak görülüyor.

 

Pandemi kahve sektörünü de vurdu.

KPMG’nin, küresel kahve pazar─▒n─▒ ve sektörün pandemiyle nas─▒l bir de─či┼čim ya┼čad─▒─č─▒n─▒ inceledi─či ara┼čt─▒rmaya göre, Covid-19 en büyük iki küresel kahve perakendesini yeniden ┼čekillendiriyor. Pandemi döneminde kahve dükkanlar─▒n─▒n 11,5 milyar dolar zarar etti─či ABD’de ‘tam iyile┼čme’ için en az iyi y─▒la ihtiyaç oldu─ču görülüyor. ─░ngiltere’de ise üç y─▒ldan önce toparlanma mümkün görünmüyor. Ara┼čt─▒rman─▒n di─čer önemli ç─▒kt─▒lar─▒ ise, kahve severlerin huy de─či┼čtirdi─čini gösteriyor. ┼×öyle ki, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %53’ü çevre dostu markalar─▒ tercih etti─čini belirtirken; %25’i herhangi bir uygulama üzerinden eve kahve sipari┼č etti─čini belirtiyor. Öte yandan, 60 ya┼č üstü kahve tüketicileri, geleneksel kahveleri 18-24 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki tüketicilere göre iki kat fazla tercih ediyor. 25-39 ya┼č aras─▒ndaki tüketicinin tercihi ise daha çok espresso bazl─▒ kahveler olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor.

 

COVID-19 salg─▒n─▒, insanlardan çok ┼čey ald─▒. 

McMaster Üniversitesi ve Offord Çocuk Ara┼čt─▒rmalar─▒ Merkezi'nden yap─▒lan ara┼čt─▒rman─▒n sonuçlar─▒, ebeveynler aras─▒nda, özellikle depresyon ve anksiyete belirtileri olmak üzere, ak─▒l sa─čl─▒─č─▒ sorunlar─▒n─▒n ┼ča┼č─▒rt─▒c─▒ düzeyde oldu─čunu gösteriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n verilerine göre, ebeveynlerin yar─▒ya yak─▒n─▒, kendi ruh sa─čl─▒klar─▒ için bir sa─čl─▒k uzman─▒na dan─▒┼čt─▒klar─▒n─▒, %40'─▒ ise pandemi s─▒ras─▒nda en az bir kez yard─▒ma ihtiyaç duyduklar─▒n─▒ ancak aramad─▒klar─▒n─▒ belirtiyor. Bunun yan─▒ s─▒ra, ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n üçte birinden fazlas─▒, özellikle yüz yüze e─čitim ve izolasyon eksikli─či nedeniyle çocuklar─▒ üzerinde olumsuz bir etki oldu─čunu söylüyor. Ebeveynler ayr─▒ca e┼čleriyle yüksek düzeyde çat─▒┼čma ya┼čad─▒klar─▒n─▒ bildiriyor - neredeyse yar─▒s─▒ e┼člerine k─▒zg─▒n veya sinirli hissettiklerini, %42'si partnerlerinden uzak veya içine kapan─▒k hissettiklerini ifade ediyor.

 

#─░lginç Bilgi        

Oxford Languages'e göre, a┼č─▒ kelimesinin ─░ngilizce k─▒saltmas─▒ "vax" 2021'in en popüler kelimesi oldu.
─░lk olarak 1980'lerde ortaya ç─▒kan "vax" kavram─▒ 2021'in Eylül ay─▒nda önceki y─▒la göre günlük ya┼čant─▒da 72 kat daha fazla kullan─▒ld─▒.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest