Kimola Bülten #69: Alt Koridora İçgörü Destek Geldi

Nov 25, 2021 - 3 min read
Kimola Bülten #69: Alt Koridora İçgörü Destek Geldi

İletişim ve araştırma profesyonelleri için hazırlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik araştırmalar ve tüketici verilerinin kullanım dünyası ile ilgili bu haftanın öne çıkan haberleri sizlerle!

Araştırma ve Veri Dünyasında Bu Haftanın Öne Çıkanları

Çok oyunculu oyunlara ilgi artıyor

Unity adına The Harris Poll tarafından yürütülen araştırma, çok oyunculu oyunların popülaritesi hakkında içgörüler ortaya çıkarıyor ve oyuncuların farklı platformlardaki oyunlara dair deneyimlerini inceliyor. Araştırmanın öne çıkan verileri, geçen yıl %62'si erkek ve %50'si kadın olmak üzere tüketicilerin yarısından fazlasının (%56) çok oyunculu oyunlar oynadığını ve bu oyuncuların %87'sinin çapraz platform oyunları (bilgisayar, PlayStation, Xbox gibi farklı platformlarda oynanabilen oyunlar) oynadığını gösteriyor. Araştırma ayrıca, platformlar arası oyun oynayanların neredeyse yarısının (%44) hem mobilde hem de konsolda ve yaklaşık üçte birinin (%29) yalnızca mobilde oynadığını ortaya koyuyor.

 

Tüketi, markalarla mesajlaşmak istiyor

Cloudli Communications tarafından 1.000 ABD'li tüketici ile yapılan araştırma, yerel işletmeleri destekleyen tüketicilerin %93'ünün, kendileriyle iletişim kurarken hem metin hem de ses seçenekleri istediğini gösteriyor. Araştırmanın öne çıkan verilerine göre, tüketicilerin dörtte üçü (%76), kısa mesaj sunan küçük ve orta ölçekli işletmelere daha sık başvuracaklarını belirtirken; üçte ikisinden fazlası, işletme kısa mesaj teklif ederse yerel alışverişe geçeceklerini söylüyor. İlginç bir şekilde, tüketiciler telefon görüşmelerini ve e-posta mesajlarını en az tercih edilen ticari iletişim yöntemleri olarak sıralıyorlar. Farklı sektörlere göre tüketicilerin iletişim tercihleri ise şöyle:

  • Sağlık : %51 mesajlaşma; %35 telefon görüşmesi
  • Teknoloji : %49 mesajlaşma; %30 telefon görüşmesi
  • Kişisel Bakım: %43 mesajlaşma; %16 telefon görüşmesi.
Bu da gerek sektörel bağlamda gerek de sektörden bağımsız olarak, tüketiciler işletmelerin kendisini aramak yerine kısa mesajla ulaşmasını istediğini ortaya koyuyor.

 

Her üç yetişkinden biri yeteri kadar uyumuyor

Tranquility adına ABD’de 1.103 kişi ile yürütülen yeni bir tüketici araştırmasına göre, yetişkinlerin çoğu (%88), kaliteli uykunun genel sağlıkları için kritik öneme sahip olduğuna inanıyor ve üçte ikisi uyku rutinlerini ciddiye alıyor. Ancak, tüketiciler iş ve aile sorumluluklarının dinlenme sürelerini kısalttığını düşünüyor. Tüketiciler, önerilen miktarda uyku almanın önündeki en büyük engel olarak stresi veya kaygıyı gösteriyorlar. Daha fazla kadın (%61), stresi erkeklere (%50) göre kaliteli uykunun önünde bir engel olarak belirtiyor. Öte yandan, araştırma yetişkinlerin %33'ünün uyku kalitelerini iyileştirmek için kafein ve alkolü bırakmaktansa yatağını değiştirmeye daha istekli olduğunu ortaya koyuyor.

 

Kim kime hediye alıyor?

YouGov’un Birleşik Krallık’taki 2.008 katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırma, tüketicilerin dörtte birinin bu Kara Cuma'da (%24) arkadaşları ve aileleri için büyük olasılıkla hediyeler alacaklarını ortaya koyuyor. Araştırmanın öne çıkan bulgularına göre, 25-34 yaş grubundakilerin, diğer yaş gruplarına göre (%15) kendileri için bir şeyler alma olasılığı daha yüksek. Ayrıca, daha yüksek gelirli tüketicilerin - 60.000 £ veya daha fazla hane geliri bildirenlerin - kendileri için bir şeyler alma ihtimalleri daha muhtemel (%15). Öte yandan, başkalarına hediye almak için Kara Cuma fırsatlarından yararlanma olasılığı en yüksek olanlar 18-24 yaş arası genç grup olarak karşımıza çıkmakta (%37). Yine gelire baktığımızda, en yüksek kesimin fırsatlardan yararlandığı görülmekte (%29).

 

Covid-19 en çok Y kuşağını vurdu

Amerikan Psikoloji Derneği'nin 3.000 kişi ile gerçekleştirdiği araştırma, Covid stresinin tüketicileri etkilediğini, özellikle Y kuşağını sert bir şekilde vurduğunu ortaya koyuyor. Araştırmanın öne çıkan verilerine göre, yetişkin katılımcıların yaklaşık üçte biri, pandemi konusunda çok stresli olduklarını ve temel karar vermenin zor olduğunu söylüyor. Ayrıca, katılımcıların üçte birinden fazlası, şimdi küçük ve büyük kararlar almanın pandemi öncesi zamanlarda olduğundan daha stresli olduğunu belirtiyor. Öte yandan, Z kuşağı yetişkinlerinin ve Y kuşağının yaklaşık %50'si, pandemi nedeniyle hissettikleri stresi nasıl yöneteceklerini bilmediklerini itiraf ediyor.

 

İlginç Bilgiler

Sıfır kavramı, bildiğimiz şekliyle (sayı olarak), 7. yüzyılda Hindistan'da keşfedildi.
Sümerler sayı sütunlarında yokluğu belirtmek için boşluk kullandılar, ancak sıfırı kullanmadılar.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest