Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #69: Alt Koridora İçgörü Destek Geldi

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Nov 25, 2021 - 3 min read
Kimola Bülten #69: Alt Koridora İçgörü Destek Geldi

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Çok oyunculu oyunlara ilgi art─▒yor.

Unity ad─▒na The Harris Poll taraf─▒ndan yürütülen ara┼čt─▒rma, çok oyunculu oyunlar─▒n popülaritesi hakk─▒nda içgörüler ortaya ç─▒kar─▒yor ve oyuncular─▒n farkl─▒ platformlardaki oyunlara dair deneyimlerini inceliyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verileri, geçen y─▒l %62'si erkek ve %50'si kad─▒n olmak üzere tüketicilerin yar─▒s─▒ndan fazlas─▒n─▒n (%56) çok oyunculu oyunlar oynad─▒─č─▒n─▒ ve bu oyuncular─▒n %87'sinin çapraz platform oyunlar─▒ (bilgisayar, PlayStation, Xbox gibi farkl─▒ platformlarda oynanabilen oyunlar) oynad─▒─č─▒n─▒ gösteriyor. Ara┼čt─▒rma ayr─▒ca, platformlar aras─▒ oyun oynayanlar─▒n neredeyse yar─▒s─▒n─▒n (%44) hem mobilde hem de konsolda ve yakla┼č─▒k üçte birinin (%29) yaln─▒zca mobilde oynad─▒─č─▒n─▒ ortaya koyuyor.

 

Tüketi, markalarla mesajla┼čmak istiyor.

Cloudli Communications taraf─▒ndan 1.000 ABD'li tüketici ile yap─▒lan ara┼čt─▒rma, yerel i┼čletmeleri destekleyen tüketicilerin %93'ünün, kendileriyle ileti┼čim kurarken hem metin hem de ses seçenekleri istedi─čini gösteriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, tüketicilerin dörtte üçü (%76), k─▒sa mesaj sunan küçük ve orta ölçekli i┼čletmelere daha s─▒k ba┼čvuracaklar─▒n─▒ belirtirken; üçte ikisinden fazlas─▒, i┼čletme k─▒sa mesaj teklif ederse yerel al─▒┼čveri┼če geçeceklerini söylüyor. ─░lginç bir ┼čekilde, tüketiciler telefon görü┼čmelerini ve e-posta mesajlar─▒n─▒ en az tercih edilen ticari ileti┼čim yöntemleri olarak s─▒ral─▒yorlar. Farkl─▒ sektörlere göre tüketicilerin ileti┼čim tercihleri ise ┼čöyle:

  • Sa─čl─▒k : %51 mesajla┼čma; %35 telefon görü┼čmesi
  • Teknoloji : %49 mesajla┼čma; %30 telefon görü┼čmesi
  • Ki┼čisel Bak─▒m: %43 mesajla┼čma; %16 telefon görü┼čmesi.
Bu da gerek sektörel ba─člamda gerek de sektörden ba─č─▒ms─▒z olarak, tüketiciler i┼čletmelerin kendisini aramak yerine k─▒sa mesajla ula┼čmas─▒n─▒ istedi─čini ortaya koyuyor.

 

Her üç yeti┼čkinden biri yeteri kadar uyumuyor!

Tranquility ad─▒na ABD’de 1.103 ki┼či ile yürütülen yeni bir tüketici ara┼čt─▒rmas─▒na göre, yeti┼čkinlerin ço─ču (%88), kaliteli uykunun genel sa─čl─▒klar─▒ için kritik öneme sahip oldu─čuna inan─▒yor ve üçte ikisi uyku rutinlerini ciddiye al─▒yor. Ancak, tüketiciler i┼č ve aile sorumluluklar─▒n─▒n dinlenme sürelerini k─▒saltt─▒─č─▒n─▒ dü┼čünüyor. Tüketiciler, önerilen miktarda uyku alman─▒n önündeki en büyük engel olarak stresi veya kayg─▒y─▒ gösteriyorlar. Daha fazla kad─▒n (%61), stresi erkeklere (%50) göre kaliteli uykunun önünde bir engel olarak belirtiyor. Öte yandan, ara┼čt─▒rma yeti┼čkinlerin %33'ünün uyku kalitelerini iyile┼čtirmek için kafein ve alkolü b─▒rakmaktansa yata─č─▒n─▒ de─či┼čtirmeye daha istekli oldu─čunu ortaya koyuyor.

 

Kim kime hediye al─▒yor?

YouGov’un Birle┼čik Krall─▒k’taki 2.008 kat─▒l─▒mc─▒ ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, tüketicilerin dörtte birinin bu Kara Cuma'da (%24) arkada┼člar─▒ ve aileleri için büyük olas─▒l─▒kla hediyeler alacaklar─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan bulgular─▒na göre, 25-34 ya┼č grubundakilerin, di─čer ya┼č gruplar─▒na göre (%15) kendileri için bir ┼čeyler alma olas─▒l─▒─č─▒ daha yüksek. Ayr─▒ca, daha yüksek gelirli tüketicilerin - 60.000 £ veya daha fazla hane geliri bildirenlerin - kendileri için bir ┼čeyler alma ihtimalleri daha muhtemel (%15). Öte yandan, ba┼čkalar─▒na hediye almak için Kara Cuma f─▒rsatlar─▒ndan yararlanma olas─▒l─▒─č─▒ en yüksek olanlar 18-24 ya┼č aras─▒ genç grup olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒kmakta (%37). Yine gelire bakt─▒─č─▒m─▒zda, en yüksek kesimin f─▒rsatlardan yararland─▒─č─▒ görülmekte (%29).

 

Covid-19 en çok Y ku┼ča─č─▒n─▒ vurdu.

Amerikan Psikoloji Derne─či'nin 3.000 ki┼či ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, Covid stresinin tüketicileri etkiledi─čini, özellikle Y ku┼ča─č─▒n─▒ sert bir ┼čekilde vurdu─čunu ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, yeti┼čkin kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yakla┼č─▒k üçte biri, pandemi konusunda çok stresli olduklar─▒n─▒ ve temel karar vermenin zor oldu─čunu söylüyor. Ayr─▒ca, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n üçte birinden fazlas─▒, ┼čimdi küçük ve büyük kararlar alman─▒n pandemi öncesi zamanlarda oldu─čundan daha stresli oldu─čunu belirtiyor. Öte yandan, Z ku┼ča─č─▒ yeti┼čkinlerinin ve Y ku┼ča─č─▒n─▒n yakla┼č─▒k %50'si, pandemi nedeniyle hissettikleri stresi nas─▒l yöneteceklerini bilmediklerini itiraf ediyor.

 

#─░lginç Bilgi        

S─▒f─▒r kavram─▒, bildi─čimiz ┼čekliyle (say─▒ olarak), 7. yüzy─▒lda Hindistan'da ke┼čfedildi.
Sümerler say─▒ sütunlar─▒nda yoklu─ču belirtmek için bo┼čluk kulland─▒lar, ancak s─▒f─▒r─▒ kullanmad─▒lar.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest