Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #62: İndirimini yolla bana!

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Oct 01, 2021 - 4 min read
Kimola Bülten #62: İndirimini yolla bana!

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Tüketicinin ilham perileri: “Sosyal medya reklamlar─▒”.

Dynata’─▒n Smartly.io ad─▒na 1.000 ABD’li tüketicinin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, sosyal medya reklamlar─▒n─▒n tüketicilerin sat─▒n alma davran─▒┼člar─▒na etkisini ele al─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verileri, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yar─▒s─▒ndan fazlas─▒n─▒n (%52) hediye fikri için bir sosyal medya reklam─▒ndan ilham ald─▒─č─▒n─▒, %42'sinin ise do─črudan bir sosyal medya reklam─▒ndan hediye sat─▒n ald─▒klar─▒n─▒ ortaya koyuyor. Tüketicilerin sosyal medya reklamlar─▒ arac─▒l─▒─č─▒yla sat─▒n alma kararlar─▒n─▒ etkileyen faktörlerin ba┼č─▒nda ise; indirimler (%60), güvenilirlik (%44) ve görsel çekicilik (%34) geliyor. Bunun yan─▒ s─▒ra ankete kat─▒lanlar─▒n %70'i, reklam yerel ma─čazalar─▒nda stokta bulunan ürünleri sergiliyorsa, bir sosyal medya reklam─▒ arac─▒l─▒─č─▒yla bir hediye sat─▒n almaya e─čilimli olacaklar─▒n─▒ söylüyor. Ayr─▒ca, tüketicilerin neredeyse yar─▒s─▒ (%47) sosyal medya reklamlar─▒nda kendilerine “┼čimdi sat─▒n al, sonra öde” seçenekleri sunuldu─čunda bir ürün sat─▒n alma olas─▒l─▒klar─▒n─▒n daha yüksek olaca─č─▒n─▒ belirtiyor.

 

Sürdürülebilirlik konusunda endi┼če t─▒rman─▒yor.

Harris Interactive taraf─▒ndan The Grocer için Birle┼čik Krall─▒k’taki 1.039 yeti┼čkinle yap─▒lan bir ara┼čt─▒rmaya göre, yeti┼čkinlerin %43’ü plastik at─▒k; %38’i de iklim de─či┼čikli─či konusunda pandemi öncesine k─▒yasla daha endi┼čeli oldu─čunu söylüyor. Pandemi sürecinde g─▒da israf─▒ ve karbon emisyonlar─▒ gibi konularda daha az endi┼če duydu─čunu belirten insanlar─▒n oran─▒ ise %8’i geçmiyor. Öte yandan, bu endi┼čeler tüketim al─▒┼čkanl─▒klar─▒n─▒ da etkilemi┼č görünüyor ki neredeyse her be┼č tüketiciden üçü (%57) süt ürünlerini azaltt─▒─č─▒n─▒ veya tamamen hayat─▒ndan ç─▒kard─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Bunun süt ürünlerinin alternatifleri için bir f─▒rsat sunup sunmad─▒─č─▒ belirsizli─čini koruyor olsa da baz─▒ tüketiciler; süt (%11), peynir (%9) ve yo─čurt (%10) gibi ürünlerin sadece alternatiflerini sat─▒n almay─▒ tercih ediyor.

 

Markalar─▒n politik duru┼člar─▒, tüketicilerin sat─▒n alma karar─▒na etki ediyor.

Digital.com’un 1.250 Amerikal─▒ ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, siyasetin ve sosyal konular─▒n sat─▒n alma kararlar─▒n─▒ nas─▒l etkiledi─čine dair önemli bulgular sunuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verileri tüketicilerin %47'sinin, kendi siyasi görü┼člerine uymayan markalardan ürün veya hizmet sat─▒n alma olas─▒l─▒─č─▒n─▒n dü┼čük oldu─čunu gösteriyor. Özellikle erkeklerin %38'ine k─▒yasla, kad─▒nlar─▒n %53’ü, farkl─▒ siyasi görü┼člere sahip markalardan sat─▒n alma olas─▒l─▒─č─▒n─▒n dü┼čük oldu─čunu söylüyor. Bu da kad─▒nlar─▒n sat─▒n alma kararlar─▒n─▒ siyasi e─čilimlere göre vermeye daha yatk─▒n oldu─čunu ortaya koyuyor. Benzer ┼čekilde, kad─▒n tüketiciler (%44) ve Hispanik/Latin kat─▒l─▒mc─▒lar (%50), DEI (çe┼čitlilik, e┼čitlik ve aidiyet) politikalar─▒n─▒ belirtmemi┼č markalardan sat─▒n alma olas─▒l─▒klar─▒n─▒n dü┼čük oldu─čunu belirtiyorlar.

 

Mü┼čteriler ma─čazada dijital bir al─▒┼čveri┼č deneyimi istiyor.

Reflect taraf─▒ndan 1.600 ABD’li tüketici ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rmaya göre, her 10 tüketiciden 6’s─▒ (%60) al─▒┼čveri┼člerinin yar─▒s─▒ndan fazlas─▒n─▒ çevrimiçi gerçekle┼čtirmeyi tercih ediyor. Bu ço─čunlu─ča ra─čmen bulgular, yüz yüze al─▒┼čveri┼č deneyimini geli┼čtirmek için ma─čaza içi teknolojiye önemli bir ilginin de alt─▒n─▒ çiziyor. Ankete kat─▒lanlar─▒n üçte ikisi (%67), yüz yüze al─▒┼čveri┼čte en çok özledikleri ┼čeylerin ürünlerle etkile┼čim kurmak ve ne ald─▒klar─▒n─▒ bilmek oldu─čunu belirtiyor. Hal böyle olunca 30 ya┼č─▒n alt─▒ndaki mü┼čterilerin %80'i; bir ma─čazan─▒n ürün bilgileri, ürün kar┼č─▒la┼čt─▒rmalar─▒ ve/veya incelemeleri içeren etkile┼čimli ekranlar─▒ varsa, çevrimiçi al─▒┼čveri┼če k─▒yasla yüz yüze al─▒┼čveri┼č yapma olas─▒l─▒─č─▒n─▒n daha yüksek oldu─čunu ifade ediyor. Sonuç olarak veriler; perakendecilerin, mü┼čterileri sürücü koltu─čuna oturtan ve ürün bilgilerine parmaklar─▒n─▒n ucunda eri┼čmelerini sa─člayan teknolojiyi kullanarak ma─čaza trafi─čini ve geliri art─▒rmak için ma─čaza içi teknolojiden yararlanma konusunda büyük bir f─▒rsata sahip oldu─čunu gösteriyor.

 

Dijital e─člence platformlar─▒ artt─▒kça, kafalar kar─▒┼č─▒yor.

Deloitte’in Avustralyal─▒ 2.000 tüketici ile gerçekle┼čtirdi─či “2021 Medya Tüketici Ara┼čt─▒rmas─▒”, dijital e─člence aboneli─čine yönelik talebin yava┼člama belirtisi göstermedi─čini, içeri─čin yeni ve mevcut hizmetler aras─▒nda parçalanmaya devam etti─čini ve izleyicilerin bir dönüm noktas─▒na h─▒zla yakla┼čt─▒─č─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre; kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %80'i en az bir ücretli dijital e─člence aboneli─či için ayl─▒k ortalama 55 Avustralya dolar─▒ (34 €) ödeme yapt─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Ek olarak, tüketicilerin %42’si, bir y─▒l öncesine göre daha fazla abonelik hizmetine sahip oldu─čunu ve %70'i evde ücretli bir TV/film hizmeti oldu─čunu söylüyor. Öte yandan ortalama bir hane, aboneliklere hedef bütçelerinden %10 daha fazla harcad─▒─č─▒n─▒ ve %58'i birden fazla aboneli─čin artan maliyetlerinden endi┼če duyduklar─▒n─▒ ifade ediyor. Birden fazla hizmeti yönetmek ve tüketmek karma┼č─▒k ve pahal─▒ hale gelince, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n be┼čte üçü (%61'i) tüm hizmetlerindeki içeri─či tek bir yerde aramak ve ke┼čfetmek; yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ da "tek bir yerde hizmet paketlerine" abone olmak istedi─čini belirtiyor.

 

 

#─░lginç Bilgi        

Sadece 8.8 milyonluk bir nüfusa ra─čmen, Papua Yeni Gine ülke genelinde konu┼čulan toplam 840 dil ile dünyada en çok dilin konu┼čuldu─ču ülkedir. 

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest