Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #61: Kargom bana varmadı. 🚚

Sep 23, 2021 - 4 min read
Kimola Bülten #61: Kargom bana varmadı. 🚚

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

 

Tüketici: "H─▒zl─▒ olan kazan─▒r."

Outbrain taraf─▒ndan ABD, Birle┼čik Krall─▒k, Avustralya, Almanya, Fransa, ─░talya, ─░spanya ve ─░srail'de 8.000'den fazla tüketiciyle yap─▒lan ara┼čt─▒rmadan elde edilen sonuçlara göre, küresel olarak, teslimat h─▒z─▒ (%52) art─▒k bir tüketicinin sat─▒n alma karar─▒ üzerinde ücretsiz veya indirimli kargoya (%38) göre daha fazla etkiye sahip. Ayr─▒ca, tüketicilerin %61'i bir ürünle ilgili video izlemeyi karar verme süreçleri için önemli olarak tan─▒ml─▒yor. Ek olarak, tüketicilerin %69'u Black Friday'de al─▒┼čveri┼č yapaca─č─▒ bir marka hakk─▒nda önceden bilgi sahibi olmay─▒ tercih ediyor. Sat─▒n al─▒nabilirlik (%58) ve ürün kalitesi (%48) ise, al─▒┼čveri┼č yapanlar─▒n dikkate ald─▒─č─▒ di─čer önemli faktörler aras─▒nda yer al─▒yor.

 

Evde kaliteli ┼čarap içmek k─▒sa vadeli bir trend de─čil.

3GEM taraf─▒ndan Birle┼čik Krall─▒k’ta 500 tüketicinin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rmaya göre, yeti┼čkinlerin yakla┼č─▒k dörtte üçü, ülkedeki ilk Covid-19 karantinas─▒n─▒n ba┼člamas─▒ndan bu yana evde lüksün tad─▒n─▒ ç─▒karman─▒n bir yolu olarak kaliteli ┼čaraba daha fazla para harcamaya ba┼člad─▒klar─▒n─▒ söylüyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %86’s─▒, kaliteli ┼čarap tüketimini mekanlar yeniden aç─▒lmaya ba┼člasa bile kal─▒c─▒ bir ya┼čam tarz─▒ olarak sürdürmeyi planlad─▒klar─▒n─▒ belirtiyor. Öte yandan, kalite, bölge ve fiyat ┼čarap sat─▒n alma kararlar─▒n─▒ etkileyen en önemli üç faktör olarak belirtilirken; ankete kat─▒lanlar─▒n %27'si kaliteli ┼čaraplar─▒ içmek için de─čil, yat─▒r─▒m için ald─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Bu da kaliteli ┼čarap tüketiminin uzun vadede önemli bir tüketici trendi olabilece─čine dair ortaya ç─▒kan kan─▒tlara katk─▒da bulunuyor.

 

Bir köpe─če bakman─▒n maliyeti gerçekten ne kadar?

Pumpkin’in Amerika’da köpek sahibi 1.356 ki┼či ile yapt─▒─č─▒ ara┼čt─▒rma, köpek sahipli─či maliyetlerinde alg─▒ ve gerçek aras─▒ndaki büyük bo┼člu─ču ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n verilerine göre, pandeminin ba┼člang─▒c─▒ndan bu yana ankete kat─▒lanlar─▒n %93'ü köpe─čini veterinere götürdü─čünü ve yakla┼č─▒k yar─▒s─▒ (%45) köpeklerinin veteriner ziyareti gerektiren ciddi bir kaza veya hastal─▒k ya┼čad─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Ancak birçok hayvan sahibi, evcil hayvanlar─▒n─▒n sa─čl─▒k ihtiyaçlar─▒n─▒n finansal gereksinimlerini kar┼č─▒lamakta güçlük çekiyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken bir di─čer verisine göre ebeveynlerin %78'i, köpe─činin veteriner bak─▒m─▒n─▒n maliyetini kar┼č─▒lamaya yard─▒mc─▒ olmak için evcil hayvan sigortas─▒na sahip olmad─▒─č─▒n─▒; %39'u, ne kadara mal olaca─č─▒ korkusuyla veterineri ziyaret etmeyi erteledi─čini söylüyor. Ayr─▒ca, ebeveynlerin % 44'ü 1.000 dolarl─▒k veteriner faturas─▒n─▒ ödeyemeyece─čini ya da bunun için borç almak zorunda kalaca─č─▒n─▒ belirtiyor.

 

Tüketici dü┼čük kaliteli ürünleri elemek için perakendecilere güveniyor.

NSF International ad─▒na 1.000 Amerikal─▒ tüketici ile yürütülen ara┼čt─▒rma, takviye ürünler, ki┼čisel bak─▒m ürünleri ve reçetesiz ilaçlarla ilgili tutum ve davran─▒┼člar─▒ inceliyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, Amerikal─▒lar─▒n %97'si, perakendecilerin takviye ürünler, ki┼čisel bak─▒m ürünleri ve reçetesiz (OTC) ilaçlar üreten üretim tesislerini denetlemesinin ve incelemesinin önemli oldu─čuna inan─▒yor. Veriler tüketicilerin ürün güvenli─či ve kalitesini önemsedi─čini gösteriyor olsa da tüketicilerin yaln─▒zca %48'i, besin takviyesi ürün iddialar─▒n─▒; %39'u da ki┼čisel bak─▒m ürünü ve OTC ürün iddialar─▒n─▒ kendilerinin ara┼čt─▒rd─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Bu da Amerikal─▒lar─▒n neredeyse yar─▒s─▒n─▒n (%47) bir Hollywood filmini ara┼čt─▒rma olas─▒l─▒─č─▒n─▒n, takviyeler ve di─čer sa─čl─▒k ve zindelik ürünleriyle ilgili iddialar─▒ ara┼čt─▒rma olas─▒l─▒─č─▒ndan daha yüksek oldu─čunu gösteriyor.

 

Tüketicilerin yakla┼č─▒k 3’te 1’i haberleri düzenli olarak Facebook'tan al─▒yor.

Pew Ara┼čt─▒rma Merkezi taraf─▒ndan ABD’li 11.178 ki┼či ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rmaya göre, ABD'li yeti┼čkinlerin neredeyse yar─▒s─▒ (%48) sosyal medyadan "s─▒k s─▒k" veya "bazen" haber ald─▒klar─▒n─▒ söylüyor. Tüketicilerin düzenli olarak haber ald─▒─č─▒ sosyal medya platformlar─▒na gelince, %31’lik bir oran ile Facebook di─čer tüm sosyal medya sitelerini geride b─▒rak─▒yor. YouTube (%22), Twitter (%13) ve Instagram (%11) ise, Amerikal─▒lar─▒n düzenli olarak haber takip etti─či di─čer sosyal mecralar. Öte yandan, her bir sosyal medya sitesine haber almak için ba┼čvuran ki┼čiler aras─▒nda ciddi demografik farkl─▒l─▒klar var. Facebook'ta düzenli olarak haber alan kad─▒nlar─▒n oran─▒ (%64) erkeklerden (%35) yüksek iken; Reddit'in düzenli haber tüketicilerinin üçte ikisi erkek. Ayr─▒ca, 18 ila 29 ya┼člar─▒ aras─▒ndaki genç yeti┼čkinler hem Snapchat (%63) hem de TikTok'ta (%52) di─čer ya┼č gruplar─▒na göre düzenli olarak haber alma olas─▒l─▒klar─▒ çok daha yüksek.

 

 

Al─▒┼čveri┼č sezonu ne┼če ve heyecan dolu ama stresten de uzak de─čil.

BlackFriday.com’un  yakla┼čmakta olan ┼×ükran Günü’ne ve Noel al─▒┼čveri┼č sezonuna dair tüketici e─čilimlerini anlamak için 1.082 ABD’li ile yapt─▒─č─▒ ara┼čt─▒rmaya göre ma─čaza içi al─▒┼čveri┼č, 2021'de geri dönü┼č yapacak. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %77'si, ma─čaza aç─▒k ve/veya f─▒rsatlar çevrimiçi de─čilse ma─čazaya gitmeye haz─▒r oldu─čunu; %22’si de Black Friday'de ma─čazadan al─▒┼čveri┼č yapmayaca─č─▒n─▒ belirtiyor. Ayr─▒ca ankete kat─▒lanlar─▒n %62’si, sat─▒n almadan önce mümkün oldu─čunca çok f─▒rsat veya indirim arayacaklar─▒n─▒; %61'i ise hediye sat─▒n al─▒rken fiyat─▒n en büyük belirleyici faktör oldu─čunu söylüyor. Öte yandan, tüketicilerin üçte ikisi (%66), bu y─▒l pandemi kaynakl─▒ nakliye gecikmelerinin potansiyelinin fark─▒nda görünüyor ve al─▒┼čveri┼člerini mümkün oldu─čunca erken yapmay─▒ planl─▒yor. Anket ayr─▒ca, kat─▒l─▒mc─▒lar için al─▒┼čveri┼č stresinin önde gelen nedenlerini de ortaya koyuyor ve bütçe (%45), ne sat─▒n alaca─č─▒n─▒ bilmemek (%42) ve ma─čazadaki kalabal─▒klar (%39) tüketicinin en büyük endi┼čeleri olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor. 

 

 

#─░lginç Bilgi        

Dscout taraf─▒ndan yap─▒lan bir ara┼čt─▒rmaya göre, tipik bir cep telefonu kullan─▒c─▒s─▒ her gün 2.617 kez telefonuna dokunuyor.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest