Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #60: Zoom'da Değilim Olabilirim

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Sep 16, 2021 - 4 min read
Kimola Bülten #60: Zoom'da Değilim Olabilirim

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Tüketicinin güzellik rutinlerine “karantina ve Zoom etkisi”

Lycored'un ABD ve ─░ngiltere'de 562 tüketiciyle gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, karantina s─▒ras─▒nda tüketicinin güzelli─če daha fazla odakland─▒─č─▒n─▒ gözler önüne seriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre ─░ngilizlerin yakla┼č─▒k üçte ikisi (%35), karantina s─▒ras─▒nda fiziksel görünümlerinin kendileri için daha önemli hale geldi─čini söylerken; %26’s─▒ daha az önemli hale geldi─čini söylüyor. Amerikal─▒lar─▒n ise %48'i, nas─▒l göründükleri konusunda daha fazla endi┼če duyuyor. Öte yandan, fiziksel görünü┼če odaklanman─▒n art─▒┼č─▒na yol açan bir di─čer neden de “Zoom etkisi”. Ankete kat─▒lan Amerikal─▒lar─▒n yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%54), görüntülü görü┼čmelere daha fazla zaman ay─▒rman─▒n genel olarak fiziksel görünümleri hakk─▒nda daha fazla dü┼čünmelerine neden oldu─čunu söylüyor. Davran─▒┼č de─či┼čiklikleri aç─▒s─▒ndan, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %34'ü "Zoom etkisi" nedeniyle yeni bir saç bak─▒m rutini denedi─čini, %29'u ise farkl─▒ güzellik veya bak─▒m ürünleri kulland─▒─č─▒n─▒ belirtiyor.

 

Ürün iadeleri her zamanki gibi yayg─▒n.

PowerReviews’─▒n 7.688 ABD'li tüketici ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, ürün iadeleri konusunda tüketici görü┼člerini inceliyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan bulgular─▒na göre al─▒┼čveri┼č yapanlar─▒n %72'si, internetten sat─▒n ald─▒klar─▒ ürünleri pandemi öncesi ile ayn─▒ oranda iade ettiklerini belirtiyor. En çok iade edilen ürün kategorilerinin ba┼č─▒nda ise giyim (%88), ayakkab─▒ (%44) ve elektronik (%43) geliyor. Ayr─▒ca, kat─▒l─▒mc─▒lara ürünleri neden iade ettikleri soruldu─čunda öne ç─▒kan üç neden; ürünün uymamas─▒ (%70), ürünün hasarl─▒ veya kusurlu olmas─▒ (%65) ve ürünün aç─▒klamaya uymamas─▒ (%49) ┼čeklinde. Ara┼čt─▒rmadaki bir ba┼čka önemli ç─▒kt─▒ da kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan olu┼čturulan içeri─čin, mü┼čterinin bir ürünü iade etme olas─▒l─▒─č─▒ üzerinde önemli bir etkisinin olmas─▒. Al─▒┼čveri┼č yapan her üç ki┼čiden ikisi, sat─▒n almadan önce kullan─▒c─▒ yorumlar─▒n─▒ görüntüleyebildikleri takdirde bir ürünü iade etme olas─▒l─▒klar─▒n─▒n daha dü┼čük olaca─č─▒n─▒ söylüyor.

 

─░nsanlar─▒n %53'ü di┼člerini günde iki kez f─▒rçal─▒yor.

Sunstar’─▒n 15 ülkede 15.000 ki┼čiden elde etti─či verileri içeren 2021 Küresel Sa─čl─▒kl─▒ Dü┼čünce Raporu, pandemi s─▒ras─▒nda hangi ülkelerin a─č─▒z sa─čl─▒─č─▒ üzerinde en kötü etkiyi gördü─čüne ve hangi ülkelerin di┼člerine bakt─▒─č─▒na dair fikir veriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verilerine göre, günde iki kez di┼č f─▒rçalayan (%63) ve büyük olas─▒l─▒kla di┼č ve a─č─▒z sa─čl─▒─č─▒ ile ilgili herhangi bir sorunlar─▒ olmad─▒─č─▒n─▒ bildiren (%40) ülke ─░ngiltere. Ayr─▒ca ─░talyanlar─▒n, Arjantinlilerin ve Britanyal─▒lar─▒n %33'ü ile ─░spanyollar─▒n %32’si di┼člerini f─▒rçalamay─▒ asla unutmayan ülkeler. Di┼člerin en büyük dü┼čmanlar─▒ndan biri olan ┼čekerli at─▒┼čt─▒rmal─▒klardan ve içeceklerden kaç─▒namayan (sadece %7'si kaç─▒n─▒yor) ve do─čal olarak en fazla dolguya sahip ülke ise Japonya: Üçte ikisinden fazlas─▒n─▒n en az bir dolgusu ve %20'sinin be┼č veya daha fazla dolgusu var. Öte yandan, di┼čleriyle en mutlu olanlar Hollandal─▒lar ve %18'i gülümsemelerini iyile┼čtirmek için herhangi bir kozmetik tedavi istemedi─čini belirtiyor.

 

Neredeyse tüm cep telefonu kullan─▒c─▒lar─▒ 5G'den haberdar.

Northridge Group’un ABD’de 17-70 ya┼č aras─▒ 1.400 cep telefonu kullan─▒c─▒s─▒yla yapt─▒─č─▒ ara┼čt─▒rma, cep telefonu kullan─▒m─▒ndaki trendleri ve 5G için tüketici beklentilerini vurguluyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verileri, ankete kat─▒lanlar─▒n %55'inin, cihaz ar─▒zas─▒ ve pil sorunlar─▒ nedeniyle geçen y─▒l yeni bir telefon sat─▒n ald─▒─č─▒n─▒%24'ünün de operatör de─či┼čtirdi─čini gösteriyor. Öte yandan, cep telefonu kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n %98'i 5G'yi duymu┼č ve %63'ü en az─▒ndan faydalar─▒n─▒ anlam─▒┼č görünüyor. Ço─čunluk 5G'yi daha yüksek h─▒zlarla ili┼čkilendiriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n ┼ča┼č─▒rt─▒c─▒ olmayan bulgular─▒ndan bir di─čeri ise, Z ku┼ča─č─▒n─▒n cep telefonu kullanma davran─▒┼č─▒: Z Ku┼ča─č─▒'n─▒n %69'u telefonlar─▒nda uzun biçimli video (TV/film) izlerken, di─čer tüm ku┼čaklar─▒n yaln─▒zca %39'u telefonlar─▒n─▒ bu amaçla kullan─▒yor.  Bu da Z ku┼ča─č─▒n─▒ di─čer ya┼č gruplar─▒ndan ay─▒ran en büyük bo┼člu─ču temsil ediyor.

 

Podcast dinlemekten daha fazlas─▒...

NCSolutions taraf─▒ndan ABD’de 2.043 tüketici ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, podcast'lerin ana ak─▒m haline geldi─čini ve tüketicilerin en sevdikleri podcast programlar─▒n─▒ dinlemekten fazlas─▒n─▒ yapt─▒─č─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, tüm podcast dinleyicilerinin %42'si podcast'te bir reklam duyduktan sonra bir sat─▒n alma gerçekle┼čtirdi─čini söylerken, %34'ü iki veya daha fazla kez ürün sat─▒n ald─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Ayr─▒ca, tüm dinleyicilerin %42'si bir podcast reklam─▒n─▒ duyduktan sonra yiyecek ve içecek ürünleri, %35'i güzellik ve bak─▒m ürünleri ve %31'i sa─čl─▒k ve zindelik ürünleri sat─▒n al─▒yor. Öte yandan, podcast dinleyicilerinin üçte biri (%33), bir podcast s─▒ras─▒ndaki reklamlar─▒n, markalar─▒n onlara eri┼čmesi için iyi bir yol oldu─čunu ve %27'si reklamlar─▒ dinlemenin e─členceli oldu─čunu belirtiyor. Ek olarak, hostun bir ürünü onaylad─▒─č─▒n─▒ duyduklar─▒nda dinleyicilerin %36's─▒, ürünü ara┼čt─▒racaklar─▒n─▒ ve %28'i ürüne dikkat etme veya ürünü hat─▒rlama olas─▒l─▒klar─▒n─▒n daha yüksek oldu─čunu söylüyor.

 

Tüketici a┼č─▒ durumunu en önemli endi┼če olarak görmüyor.

Censuswide taraf─▒ndan ─░ngiltere, ABD, Fransa ve Almanya'da en az bir Covid-19 a┼č─▒s─▒ olmu┼č 4.156 tüketici aras─▒nda gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rmaya göre, ─░ngilizlerin yakla┼č─▒k dörtte üçü (%73), etkinliklere kat─▒l─▒rken a┼č─▒ durumunu en önemli endi┼če olarak görmüyor. Ara┼čt─▒rma verileri, ─░ngilizlerin %59'unun bir etkinlikte ekstra sa─čl─▒k ve güvenlik önlemleri için daha fazla ödemeye istekli oldu─čunu ortaya koyuyor, ancak bu oran %77 olan küresel ortalaman─▒n alt─▒nda. Genel olarak, kad─▒nlar (%61) erkeklere (%55) göre ek önlemler için daha fazla ödeme yapmaya istekli görünüyor. Öte yandan personelin rolü söz konusu oldu─čunda, Birle┼čik Krall─▒k'taki tüketicilerin yar─▒s─▒ (%51) bugün bir etkinlikte personelin en önemli rollerinden birinin Covid-19 kurallar─▒na uygunlu─ču kontrol etmek oldu─čunu dü┼čünüyor. Neredeyse yar─▒s─▒, sosyal mesafenin uygulanmas─▒n─▒n personelde de─čer verdikleri bir ┼čey oldu─čunu belirtiyor.

 

#─░lginç Bilgi        

Helsinki Üniversitesi taraf─▒ndan kedilerin karakter özelliklerinin incelendi─či ara┼čt─▒rmada, dünyan─▒n en agresif kedileri bizim topraklar─▒m─▒zda ya┼čayan Van kedileri.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest