Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #59: Reklamsız bir dakika...

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Sep 09, 2021 - 4 min read
Kimola Bülten #59: Reklamsız bir dakika...

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili haz─▒rlad─▒─č─▒m─▒z Kimola Bülten ile sizlerleyiz! Haftal─▒k bültenimize abone olmak isterseniz ┼ču linkten abone olabilir, Kimola'dan tüketici içgörüleri edinmek ve tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒m─▒z hakk─▒nda daha fazla bilgi almak isterseniz de ┼ču linkten bize ula┼čabilirsiniz.

─░çgörülü bir hafta olsun!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Tüketicilerin neredeyse %30’u reklams─▒z sosyal medya için ödeme yapmaya istekli.

Privacy HQ taraf─▒ndan Amerika’da 1.007 kat─▒l─▒mc─▒ ile yürütülen ara┼čt─▒rmaya göre, kat─▒l─▒mc─▒lar sosyal medyada gezinirken ortalama her yar─▒m saatte bir dört reklam gördü─čünü belirtiyor. Ara┼čt─▒rmada kat─▒l─▒mc─▒lara “Reklams─▒z sosyal medya için ödeme yapmay─▒ m─▒ yoksa hizmeti ücretsiz tutmak için reklamlar─▒ görüntülemeye devam etmeyi mi tercih edersiniz?” diye soruldu─čunda, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %72,9'u, e─čer ücretsiz olarak faydalanabileceklerse, sosyal medyada reklam görmenin makul oldu─čunu dü┼čünüyor. Bu durumun aksine, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %27,1’i reklams─▒z sosyal medya için ödeme yapmaya s─▒cak bak─▒yor. Ayr─▒ca, tüketicilerin %72,9'u bir sosyal medya platformunun premium sürümünün en az─▒ndan reklams─▒z gezinmeye sahip olmas─▒ gerekti─čini söylerken; %60,4'ü üyelere özel içerik, %34,2'si daha yüksek veya daha iyi görüntü kalitesi ve yakla┼č─▒k %30'u sansürden muaf olmak istedi─čini söylüyor.

 

Her 10 ki┼čiden 1’i doland─▒r─▒ld─▒─č─▒n─▒ kimseye söylemiyor.

Marcus by Goldman Sachs taraf─▒ndan Birle┼čik Krall─▒k genelinde 2.000 ki┼čiyle yap─▒lan ara┼čt─▒rmaya göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %24’ü yak─▒n arkada┼člar─▒na, %15’i de i┼č arkada┼člar─▒na doland─▒r─▒ld─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Ancak, neredeyse her 10 kat─▒l─▒mc─▒dan biri (%8) doland─▒r─▒ld─▒─č─▒n─▒ hiç kimseye söylemiyor. Ayr─▒ca ara┼čt─▒rma verileri, evli erkeklerin (%33) doland─▒r─▒ld─▒klar─▒n─▒ e┼člerine söylemeye evli kad─▒nlardan (%43) daha az e─čilimli oldu─čunu gösteriyor. Öte yandan, 18 ila 34 ya┼č aras─▒ndaki genç yeti┼čkinler %28'i, doland─▒r─▒ld─▒ktan sonra kendilerini "aptal" hissettiklerini söylerken, 35 ila 54 ya┼č─▒ndakilerin %18'i bundan utand─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Asl─▒nda bu da baz─▒lar─▒n─▒n neden sessiz kald─▒─č─▒n─▒ aç─▒kl─▒yor.

 

Tüketici daha fazla vegan moda istiyor.

Vegan Toplulu─ču ad─▒na Attest taraf─▒ndan Britanyal─▒ 1.000 yeti┼čkin ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, moda endüstrisindeki farkl─▒ malzemelerle ilgili tüketici fark─▒ndal─▒─č─▒n─▒ ve konu vegan modas─▒ oldu─čunda tüketici tercihlerini ÔÇőÔÇőanlamay─▒ amaçl─▒yor.  Ara┼čt─▒rman─▒n ç─▒kt─▒lar─▒na göre, al─▒┼čveri┼č yapanlar─▒n %95'i vegan onayl─▒ daha fazla moda istedi─čini ortaya koyuyor. Ayr─▒ca, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %35'i genellikle hayvan derisi kullan─▒lan ceket ve bot gibi ürünler için daha fazla vegan alternatifi istedi─čini, %32'si de daha fazla vegan dostu deri çanta ve s─▒rt çantas─▒ istedi─čini belirtiyor. Hatta, tüketicilerin neredeyse dörtte üçü (%74) hayvan derisine k─▒yasla bitki bazl─▒ deri için daha fazla ödemeye istekli görünüyor. Ek olarak, tüketicilerin %61'i kürk kullan─▒m─▒n─▒ zalimce buldu─čunu söylüyor. Sonuç olarak veriler, tüketicilerin hayvan derisinin moda için kullan─▒m─▒na yönelik tutumlar─▒n─▒n olumlu yönde de─či┼čti─čini gösteriyor.

 

Kad─▒nlar partnerlerinin boyuna, erkekler kilosuna önem veriyor.

YouGov’un Britanya’da 2.271 kat─▒l─▒mc─▒ ile gerçekle┼čtirdi─či "Vücut Alg─▒s─▒" ara┼čt─▒rmas─▒nda, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n hem kendi vücut tiplerini tan─▒mlamalar─▒ hem de hangi vücut tiplerinden ho┼čland─▒klar─▒n─▒ söylemeleri isteniyor. Kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %31’i kendi vücutlar─▒n─▒ ortalama olarak tan─▒mlarken, %20’si kendilerini a┼č─▒r─▒ kilolu olarak gördüklerini ifade ediyor. Kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %14’ü ise, vücut tiplerini zay─▒f olarak tan─▒ml─▒yor. Kad─▒nlar─▒n ve erkeklerin kar┼č─▒ cinste hangi fiziksel özelliklere ilgi duydu─čuna gelecek olursak kad─▒nlar─▒n %67’si, kendilerinden daha uzun partnerlere ilgi duydu─čunu söylüyor. %6’l─▒k bir k─▒s─▒m partnerleriyle ayn─▒ boyda olmak isterken, daha k─▒sa partner arayanlar─▒n oran─▒ sadece %1. Öte yandan, erkeklerin %35’i partnerlerinin k─▒sa olmas─▒n─▒ seviyor. Ayr─▒ca erkeklerin %16's─▒, partnerlerinin kendileriyle ayn─▒ boyda olmas─▒n─▒ sevdiklerini, %4'ü de daha uzun bir partner istedi─čini söylüyor. Romantik partnerlerinin kilosuna gelince erkeklerin %22’si, kad─▒nlar─▒n ise %15'i kendilerinden daha zay─▒f olan partnerleri tercih ediyor.

 

Geçen y─▒la göre ┼čarap tüketimi artarken, bira tüketimi sabit kald─▒.

Roy Morgan’─▒n Avusturalya’da 63.256 tüketici ile gerçekle┼čtirdi─či "Alkol Tüketim" ara┼čt─▒rmas─▒n─▒n bulgular─▒na göre, Avustralyal─▒ yeti┼čkinlerin yakla┼č─▒k %70'i ortalama dört haftal─▒k bir süre içinde en az bir kez alkol tüketiyor. Ara┼čt─▒rma, bir y─▒l öncesine k─▒yasla %4,3’lük bir art─▒┼čla tüketicilerin %46,3’ünün ┼čarap içti─čini ortaya koyuyor. Ayr─▒ca, kad─▒nlar─▒n %50,5'i (bir y─▒l öncesine göre %3,7 art─▒┼č), erkeklerin ise %41,9'u (%4,8 art─▒┼č) ┼čarap içiyor. Bu da ┼čarap içmenin popülaritesinin her iki cinsiyet için de önemli ölçüde artt─▒─č─▒n─▒ gösteriyor. Öte yandan, ┼čaraptan sonra en çok tüketilen içki olmas─▒na ra─čmen bira tüketimi neredeyse geçen y─▒l ile ayn─▒ oranda (%0,2 azal─▒┼č ile %35,6).

 

Tüketici, fosil yak─▒tl─▒ araçlara veda etmeye henüz haz─▒r de─čil.

YouGov taraf─▒ndan Amerika ve ─░ngiltere’de 3.000 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒ ile çevrimiçi olarak yap─▒lan ara┼čt─▒rma ne Amerikal─▒lar─▒n ne de ─░ngilizlerin benzinli ve dizel arabalara veda etmeye henüz haz─▒r olmad─▒─č─▒n─▒ gösteriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n verilerine göre, ─░ngiltere'deki kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n neredeyse yar─▒s─▒ (%48) otomobil üreticilerinin yaln─▒zca elektrikli otomobiller sunmamas─▒ gerekti─čine inan─▒yorken, be┼čte ikisi (%41) tam tersini dü┼čünüyor. Amerika'da ise fark daha da büyük: Her on ki┼čiden üçü (%29) otomobil üreticilerinin yaln─▒zca elektrikli araçlar satmas─▒ gerekti─čini dü┼čünse de tüketicilerin be┼čte üçü (%59) ayn─▒ fikirde de─čil. Ayr─▒ca, ─░ngiltere'de tüketicilerin be┼čte ikisinden fazlas─▒ (%45) tamamen kullan─▒mdan kald─▒r─▒l─▒rsa benzinli ve dizel arabalar─▒ özleyeceklerini söylüyor. Amerikal─▒ tüketicilerde ise, tam tersine inanan %36'ya k─▒yasla kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%52) fosil yak─▒tl─▒ araçlar─▒ özleyece─čini belirtiyor.

 

 

#─░lginç Bilgi

Merkür, Güne┼č'in etraf─▒nda hareket eden en h─▒zl─▒ gezegen oldu─ču için, ad─▒n─▒ tanr─▒lar─▒n habercisi olan Roma tanr─▒s─▒ Merkür'den al─▒r.
Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest