Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #57: Benzemez kimse tüketicime.

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Aug 28, 2021 - 4 min read
Kimola Bülten #57: Benzemez kimse tüketicime.

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili haz─▒rlad─▒─č─▒m─▒z Kimola Bülten ile sizlerleyiz! Haftal─▒k bültenimize abone olmak isterseniz ┼ču linkten abone olabilir, Kimola'dan tüketici içgörüleri edinmek ve tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒m─▒z hakk─▒nda daha fazla bilgi almak isterseniz de ┼ču linkten bize ula┼čabilirsiniz.

─░çgörülü bir hafta olsun!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Reklamlardaki ki┼čiler, tüketiciyi tam olarak yans─▒tm─▒yor.

YouGov taraf─▒ndan 17 farkl─▒ pazarda 509 ile 2.012 aras─▒nda de─či┼čen örneklem büyüklükleriyle 18 ya┼č ve üstü ki┼čilerle yap─▒lan yeni bir küresel anket, çe┼čitli temsillerin yoklu─čunda, reklamlar─▒n hala tam olarak etkili olamad─▒─č─▒n─▒ gösteriyor. Ara┼čt─▒rmada kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n “Reklamlarda gördü─čüm ki┼čilerin benim gibi insanlar─▒ tamamen temsil etti─čini hissediyorum.” ifadesine kat─▒l─▒p kat─▒lmad─▒klar─▒ soruldu─čunda, küresel olarak tüketicilerin be┼čte ikisinden fazlas─▒ (%44), reklamlarda gördükleri insanlar taraf─▒ndan tam olarak temsil edilmedi─čini dü┼čünüyor. Ayr─▒ca veriler, Avrupa'daki tüketicilerin, bu ifadeye kat─▒lmama oran─▒n─▒n daha yüksek oldu─čunu gösteriyor (örn. Almanya: %60, ─░sveç: %59). Ara┼čt─▒rman─▒n verilerine bak─▒ld─▒─č─▒nda, tüketicilerin reklamlardaki ki┼čilerde daha fazla çe┼čitlilik arad─▒─č─▒n─▒ söylemek do─čru olur.

 

Pandeminin ba┼člang─▒c─▒ndan beri küçük çocuklu anneler %323 daha fazla alkol tüketiyor.

RTI International taraf─▒ndan Ulusal Alkol Suistimali ve Alkolizm Enstitüsü için yürütülen ara┼čt─▒rma, pandeminin ba┼člang─▒c─▒ndan bu yana alkol tüketimindeki art─▒┼č─▒n ABD'de devam etti─čini ve rakamlar─▒n özellikle küçük çocuklu anneler için ┼čok edici oldu─čunu ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n verileri ┼×ubat 2020 ile kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒ld─▒─č─▒nda, Nisan (%36) ve Kas─▒m 2020'de (%39) alkol tüketiminin büyük oranda artt─▒─č─▒ görülüyor. Dikkat çeken bir ba┼čka veri ise, ┼×ubat'tan Kas─▒m'a kadar ortalama alkol tüketimdeki en büyük art─▒┼č─▒n %323’lük bir oranla 5 ya┼č─▒ndan küçük çocu─ču olan kad─▒nlar aras─▒nda olmas─▒. Tüm bunlar COVID-19 pandemisinin beraberinde getirdi─či stres, kayg─▒ ve depresyon ile ba┼ča ç─▒kmak için özellikle kad─▒nlar─▒n alkol tüketimine yöneldi─čini gözler önüne seriyor.

 

Video görü┼čmelerin arka plan─▒: çoklu görevler ve dikkat da─č─▒n─▒kl─▒klar─▒ her yerde.

Researchscape International’─▒n 1.000 ABD'li tüketiciyle gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, görüntülü konu┼čmalar─▒n faydalar─▒ ile yaratt─▒─č─▒ istenmeyen zorluklar─▒ ele al─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, yan─▒t verenlerin %70’i kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n kendileriyle çok veya a┼č─▒r─▒ derecede ilgili oldu─čunu hissettiklerini, %57'si de görüntülü aramalar─▒n kendilerine ba┼čkalar─▒yla daha anlaml─▒ ba─člant─▒lar sa─člad─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Ayr─▒ca, ABD'li tüketicilerin 3’te 2’sinden fazlas─▒ (%69), pandemi öncesine k─▒yasla görüntülü konu┼čmalarda çok daha fazla zaman harcad─▒klar─▒n─▒ söylüyor. Hal böyle olunca, görüntülü aramalar s─▒ras─▒nda kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %28’i lavaboya gitti─čini, %18’i giyindi─čini, %16’s─▒ görü┼čmeden erken ayr─▒lmak için kötü bir internet ba─člant─▒s─▒ taklidi yapt─▒─č─▒n─▒ ve %15’i market al─▒┼čveri┼či yapt─▒─č─▒n─▒ ifade ediyor. Öte yandan, kat─▒l─▒mc─▒lara görüntülü arama yapmakla ilgili sevmedikleri faktörler soruldu─čunda, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %39’u video görü┼čmeleri s─▒ras─▒nda “duyulmad─▒─č─▒n─▒” veya “anla┼č─▒lmad─▒─č─▒n─▒” belirtiyor. Buna ek olarak, Amerikal─▒lar─▒n %28'i görüntülü konu┼čmalar için "haz─▒rlanmak" zorunda kalmaktan ho┼članm─▒yor. Son olarak, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %18'i bir ekran izleyerek konu┼čmalar─▒ takip etmenin çok zor oldu─čunu iddia ediyor.

 

Sosyal medya, komik meme’ler ve kedi resimlerinden daha fazlas─▒n─▒ içerir.

OnePoll’un CeraVe ad─▒na 18-40 ya┼č aras─▒ 2.000 ABD’li tüketici ile yapt─▒─č─▒ ara┼čt─▒rman─▒n ç─▒kt─▒lar─▒, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %55'inin hayatlar─▒n─▒ de─či┼čtiren bir ┼čeyle sosyal medya arac─▒l─▒─č─▒yla tan─▒┼čt─▒─č─▒n─▒ gösteriyor. Kat─▒l─▒mc─▒lara ne sat─▒n almak için sosyal medyadan etkilendikleri soruldu─čunda, listede yaln─▒zca teknoloji ve giyimin de─čil, cilt bak─▒m ürünlerinin de yer ald─▒─č─▒ görülüyor. Kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n 3’te 1’inden fazlas─▒, telefon uygulamalar─▒ndan hayat de─či┼čtiren baz─▒ teknolojilerle tan─▒┼č─▒rken, 4’te 1’i en sevdikleri iç çama┼č─▒rlar─▒n─▒ ve geceliklerini bulduklar─▒n─▒ söylüyor. Cilt bak─▒m─▒ söz konusu oldu─čunda ise, ankete kat─▒lanlar─▒n %39'u sosyal medyan─▒n kendilerini yeni bir ürün denemeleri konusunda etkiledi─čini belirtiyor. Ayr─▒ca cilt bak─▒m─▒ videolar─▒, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n çevrimiçi olarak en çok ilgi gösterdi─či cilt bak─▒m─▒ içeri─či olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor (Z ku┼ča─č─▒ %44 ve Y Ku┼ča─č─▒ %35). Öte yandan, en sevdikleri ürünleri nerede bulduklar─▒na bak─▒lmaks─▒z─▒n, ankete kat─▒lanlar─▒n %78'i hangi ürünleri kulland─▒klar─▒ konusunda çok titiz olabileceklerini belirtirken, %55'i yüz temizleyicileri konusunda seçici olduklar─▒n─▒ söylüyor.

 

Tüketicilerin %54'ü çevrimiçi al─▒┼čveri┼č yapmadan önce yorumlar─▒ okuyor.

Digital.com taraf─▒ndan Amerika’da çevrimiçi al─▒┼čveri┼č yapan 1.250 ki┼či ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, çevrimiçi mü┼čteri incelemelerinin önemini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan bulgular─▒na göre, çevrimiçi al─▒┼čveri┼č yapanlar─▒n %54'ü sat─▒n ald─▒klar─▒ her ┼čey için yorumlar─▒ okuyor. Ayr─▒ca, al─▒┼čveri┼č yapanlar─▒n neredeyse 5’te 2’si (%39), 100'den fazla yoruma sahip i┼čletmelerin daha güvenilir göründü─čünü söylerken, ankete kat─▒lanlar─▒n %19'u yaln─▒zca 100 ABD dolar─▒n─▒n üzerindeki sat─▒n alma i┼člemleri için yorumlar─▒ okudu─čunu belirtiyor. Öte yandan, erkek mü┼čterilerin %30'u olumlu yorumlar─▒n sat─▒n alma kararlar─▒n─▒ etkiledi─čine inan─▒rken, kad─▒nlar─▒n %22'si mü┼čteri incelemelerinin davran─▒┼člar─▒n─▒ etkiledi─čini söylüyor.

 

#─░lginç Bilgi        

Picasso'nun tam ad─▒ 23 kelimeden olu┼čmaktad─▒r:
"Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso" 
Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest