Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #54: Yeter ki aşısız olmasın aşk💉

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Aug 08, 2021 - 3 min read
Kimola Bülten #54: Yeter ki aşısız olmasın aşk💉

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan pandemi süreci içgörüleri, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒n─▒ kapsayan, bu haftan─▒n öne ç─▒kan içerikleri sizlerle! Haftal─▒k bültenimize abone olmak isterseniz ┼ču linkten abone olabilir, Kimola'dan tüketici içgörüleri edinmek ve tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒m─▒z hakk─▒nda daha fazla bilgi almak isterseniz de ┼ču linkten bize ula┼čabilirsiniz.

─░çgörülü bir hafta olsun!

 

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Flört uygulamalar─▒ romantik al─▒┼čkanl─▒klar─▒ de─či┼čtiriyor.

Kaspersky taraf─▒ndan görevlendirilen ve Sapio Research taraf─▒ndan 27 ülkede 18.658 ki┼či ile yap─▒lan anket, flört uygulamalar─▒n─▒n yeni insanlarla tan─▒┼čma ┼čeklimizi nas─▒l de─či┼čtirdi─čini ele al─▒yor. Ara┼čt─▒rmada kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %84’ü ┼ču anda, %37’si de geçmi┼čte bir flört uygulamas─▒ kulland─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Ara┼čt─▒rmaya göre, insanlar─▒n bu uygulamay─▒ kullanmas─▒ndaki ba┼čl─▒ca nedenler "yeni insanlarla tan─▒┼čmak" (%48) ve "arkada┼č edinmek" (%33) olsa da ┼ča┼č─▒rt─▒c─▒ bir ┼čekilde, insanlar─▒n %8’i "i┼č ve a─č kurma f─▒rsatlar─▒" için flört uygulamalar─▒n─▒ kullan─▒yor ve bunlar─▒n %66's─▒ bu ba─člamda ba┼čar─▒l─▒ olduklar─▒n─▒ söylüyor. Bir ba┼čka dikkat çeken bulgu ise, pandeminin flört etme ve insanlarla tan─▒┼čma konusunda çok ┼čeyi de─či┼čtirdi─či. Veriler, insanlar─▒n %42'sinin yaln─▒zca a┼č─▒lanm─▒┼č veya koronavirüs antikorlar─▒ olan ki┼čilerle ç─▒kacaklar─▒n─▒ gösteriyor.

 

Salg─▒n, kredi kart─▒ kullan─▒c─▒lar─▒n─▒ temizli─če yönlendirdi.

Wells Fargo'nun Ipsos taraf─▒ndan ABD'deki 18 ya┼č ve üzeri 2.000 kredi kart─▒ kullan─▒c─▒s─▒ aras─▒nda gerçekle┼čtirdi─či “Aktif Nakit Kart” tüketici anketi, mü┼čterilerin COVID-19 s─▒ras─▒nda büyük bir temizlik yapt─▒─č─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan bulgular─▒na göre, tüketicilerin %72'si dolaplar─▒n─▒, %29'u sosyal medya arkada┼člar─▒n─▒ temizlerken, %33'ü mali durumlar─▒n─▒ basitle┼čtirmi┼č görünüyor. Ayr─▒ca veriler, bir kredi kart─▒n─▒ tercih etmedeki birincil faktörlerin s─▒ras─▒yla geri ödeme özellikleri (%44), ödüller (%38) ve kay─▒t bonuslar─▒ (%22) oldu─čunu gösteriyor. Öte yandan, tüketiciler mevcut kredi kart─▒ ödül yönetimini s─▒k─▒c─▒ buluyor ve %18'i vergi ödemeye, %14'ü trafikte tak─▒lmaya benzetiyor.

 

Tüketici ne yiyip ne içti─čini bilmek istiyor.

Quadrant Strategies taraf─▒ndan 1.500 Amerikal─▒ yeti┼čkinin kat─▒l─▒m─▒yla yap─▒lan anket, biran─▒n tüketicilere besin içerikleri hakk─▒nda bilgi sa─člamakta tüm alkol kategorilerinde lider oldu─čunu (%95) ve ba┼čka hiçbir alkol segmentinin, baz─▒ bira üreticilerinin ve bira ithalatç─▒lar─▒n─▒n tüketicilere sa─člad─▒─č─▒ ┼čeffafl─▒kla boy ölçü┼čemedi─čini gösteriyor. Öte yandan, 21 ya┼č üstü Amerikal─▒lar─▒n %75'i alkollü içeceklerin besin etiketlerinin olmas─▒ gerekti─čine inan─▒yor. Ek olarak, 10 ki┼čiden 6's─▒ (%60) bu bilgiyi sa─člayan bir alkollü içece─či sat─▒n alma olas─▒l─▒klar─▒n─▒n daha yüksek oldu─čunu ve yakla┼č─▒k dörtte üçü (%72) bu bilginin bilinçli alkol tüketimini te┼čvik etti─čini söylüyor.

 

Okula dönü┼č döneminde tüketici, teknoloji ve giyime yöneliyor.

NRF’nin geçti─čimiz ay 7.704 ABD’li tüketici ile yapt─▒─č─▒ anket, ö─črenciler yüz yüze s─▒n─▒flara döndükçe, tüketicilerin okul malzemeleri için rekor miktarlarda harcama yapaca─č─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n ç─▒kt─▒lar─▒na göre, ilkokuldan liseye kadar çocu─ču olan aileler, okul e┼čyalar─▒na ortalama 848,90 dolar harcamay─▒ planl─▒yor, bu da geçen y─▒la göre 59 dolar daha fazla. Aileler her kategoride daha fazla harcama yapmay─▒ planlarken, en büyük art─▒┼člar elektronik ve giyimde bekleniyor. Okula dönü┼č al─▒┼čveri┼či yapacaklar, bu y─▒l elektronik ürünlere 2020 y─▒l─▒na k─▒yasla ortalama 21 dolar ve k─▒yafetlere 19 dolar daha fazla harcamay─▒ planl─▒yor. Elektronik sat─▒n almay─▒ planlayanlar─▒n neredeyse yar─▒s─▒ (%49) dizüstü bilgisayar, ard─▒ndan hesap makinesi (%32) ve tablet (%31) almay─▒ dü┼čünüyor. Art─▒┼č beklenen kategorinin, k─▒rtasiye yerine teknoloji olmas─▒ da tüketicideki de─či┼čen al─▒┼čkanl─▒klar─▒n önemli bir göstergesi.

 

─░nsanlar─▒n en büyük endi┼česi i┼čini kaybetmek.

Ipsos’un Türkiye'de 800 ki┼či ile gerçekle┼čtirdi─či “Koronavirüs Salg─▒n─▒ ve Toplum Genel Kamuoyu Ara┼čt─▒rmas─▒” halk─▒n en yüksek endi┼če düzeyinin hangi ba┼čl─▒kta topland─▒─č─▒ inceliyor. Veriler, i┼čten ç─▒karma yasa─č─▒n─▒n kald─▒r─▒lmas─▒ ile çal─▒┼čanlar─▒n i┼člerini kaybetme korkusunun büyük oranda artarak %81 oldu─čunu gösteriyor. Bunun yan─▒ s─▒ra, son günlerde artan vaka say─▒lar─▒n─▒n önümüzdeki dönemde i┼člerini olumsuz etkileyece─čini dü┼čünenlerin oran─▒ da bir hayli yüksek (%59). Ara┼čt─▒rmada dikkat çeken bir ba┼čka nokta ise, a┼č─▒ olmayan ki┼čilerle ayn─▒ i┼čyerinde çal─▒┼čmak istemeyen ki┼čilerin oran─▒. Tüm çal─▒┼čanlar─▒n %55’i a┼č─▒ olmayan ki┼čilerle ayn─▒ i┼čyerinde çal─▒┼čmak istemedi─čini belirtirken, bu oran a┼č─▒ olmu┼č ya da olacak ki┼čilerde %64 seviyesinde. Bu da çal─▒┼čanlar─▒n hem i┼čini hem de sa─čl─▒─č─▒n─▒ kaybetmek istemedi─čini gösteriyor.

 

 

#─░lginç Bilgi    

Kar─▒ncalar o kadar güçlüdür ki, kendi vücutlar─▒ndan 5.000 kat daha a─č─▒r olan bir kütleyi ta┼č─▒yabilirler. 
Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest