Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #53: Son Verdim Benzinin İşine 🚗

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Jul 29, 2021 - 4 min read
Kimola Bülten #53: Son Verdim Benzinin İşine 🚗

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan pandemi süreci içgörüleri, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒n─▒ kapsayan, bu haftan─▒n öne ç─▒kan içerikleri sizlerle! Haftal─▒k bültenimize abone olmak isterseniz ┼ču linkten abone olabilir, Kimola'dan tüketici içgörüleri edinmek ve tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒m─▒z hakk─▒nda daha fazla bilgi almak isterseniz de ┼ču linkten bize ula┼čabilirsiniz.

─░çgörülü bir hafta olsun!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Gelece─čin otomotiv trendi elektrikli arabalar olacak gibi.

EY’in Mobility Lens Tüketici ─░ndeksi için 13 büyük uluslararas─▒ pazarda gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, tüketiciler aras─▒nda hem sat─▒n alma niyetlerinde hem de motivasyonlar─▒nda görülen en büyük de─či┼čimlerden baz─▒lar─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rmaya göre, yeni bir araba sat─▒n almay─▒ planlayanlar─▒n %41'i elektrikli araçlara geçmeyi dü┼čünüyor. Globalde tüketicilerin elektrikli araç sat─▒n alma motivasyonlar─▒ incelendi─činde, ilk s─▒ray─▒ “çevresel kayg─▒lar” al─▒yor. Bu durumda, sürdürülebilirlik, giderek artan bir ┼čekilde elektrikli araç sahipli─činin ana motivasyonu olarak görülebilir, ancak maliyet, menzil, ┼čarj altyap─▒s─▒ gibi faktörlerin tamamen göz ard─▒ edildi─či anlam─▒na gelmiyor. Ara┼čt─▒rman─▒n verilerine göre, potansiyel elektrikli araç al─▒c─▒lar─▒n─▒n sat─▒n almalar─▒n─▒ engelleyen faktörlerin ba┼č─▒nda maliyet (%50) yer al─▒rken, bunun hemen ard─▒ndan menzil (%33) ve ┼čarj altyap─▒s─▒ (%32) geliyor.

 

Tüketicilerin %69’u, insan dokunu┼čuna ihtiyaç duyuyor.

TCN taraf─▒ndan görevlendirilen ve OnePoll taraf─▒ndan 1.000 ABD'li ile gerçekle┼čtirilen 2021 "Mü┼čteri Hizmetleri Hakk─▒nda Tüketici ─░çgörüleri" ara┼čt─▒rmas─▒, ileti┼čim merkezleri ve mü┼čteri hizmetlerinin tüketicilerle ilgilenme konusundaki tutumlar─▒na ayr─▒nt─▒l─▒ bir bak─▒┼č sunuyor. Ankette, yakla┼č─▒k 10 kat─▒l─▒mc─▒dan 7'si (%69), bir ┼čirketin mü┼čteri hizmetleri departman─▒yla canl─▒ bir temsilciyle telefonla konu┼čman─▒n en çok tercih ettikleri ileti┼čim yöntemi oldu─čunu söylerken, en çok tercih ettikleri di─čer yöntemlerin ise; e-posta (%54) ve canl─▒ bir temsilci ile çevrimiçi sohbet (%46) oldu─čunu belirtiyorlar. Ek olarak, tüketicilerin üçte biri (%34) be┼č ila yedi dakika aras─▒nda beklemeye olumlu bakt─▒klar─▒n─▒ ifade ediyor, ancak ortalama bekleme süresinin üç kat daha uzun (17,4 dakika) oldu─ču görülüyor. Asl─▒nda tüketici beklemede kalmaya istekli olsa da telefonun ba┼č─▒nda uzun süre beklemek istemiyor.

 

Yayg─▒nla┼čan bir beslenme ┼čekli: vegan-vejetaryen

Hanover taraf─▒ndan Kanada ve ABD'de 500 tüketiciyle yap─▒lan anket, vegan veya vejetaryen seçeneklerinin tüketicinin bir yemek servisi lokasyonunu ziyaret etme karar─▒n─▒ etkiledi─čini ortaya koyuyor ve pandemi sürecinde uzun süre kapal─▒ kalan yeme-içme mekân sahiplerine tüketici memnuniyetini sa─člama noktas─▒nda önemli ipuçlar─▒ veriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%52) vejetaryen veya vegan seçenekler sunmayan bir restorana gitmeyi yeniden dü┼čüneceklerini belirtiyor. Ayr─▒ca, ankete kat─▒lanlar─▒n %65'i bazen, s─▒k s─▒k veya çok s─▒k vejetaryenlerin oldu─ču restoranlara gittiklerini; bu tüketicilerin yar─▒s─▒ da son 2 y─▒lda vejetaryen seçeneklerin öneminin artt─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Bu durumun aksine, tüketicilerin sadece %3'ü bitki bazl─▒ seçeneklerin/et alternatiflerinin kendileri için hiç önemli olmad─▒─č─▒n─▒ ifade ediyor. 

 

Tüketiciler kendi ki┼čiliklerini ve ruh hallerini yans─▒tan tak─▒lar─▒ sat─▒n alma e─čiliminde.

Plumb Club’─▒n gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma (The Plumb Club Industry & Market Insights 2021), ABD genelinde 25-60 ya┼člar─▒ aras─▒ndaki 1049 tüketicinin çe┼čitli stil ve konu kategorilerinde tak─▒ sat─▒n alma tercihlerini inceliyor. Ara┼čt─▒rman─▒n ç─▒kt─▒lar─▒na göre, tüketicilerin büyük bir bölümü (%67) kendi ki┼čiliklerini ve ruh hallerini ifade eden tak─▒lar takmak istedikleri konusunda ayn─▒ görü┼čteler. Öte yandan, tüketicilerin %64'ü mücevherlerde kullan─▒lan sembollerin bir duyguyu iletme veya koruma gücüne sahip oldu─čuna inan─▒yor. Bunun yan─▒ s─▒ra, tüketiciler ezici bir ço─čunlukla (%78), renkli tak─▒lar─▒n ruh hallerini yükseltti─čini söylüyor ve renkli tak─▒lar─▒, tek renk parlak renkli de─čerli ta┼člar (%43) içeren tak─▒lar veya birçok renkli de─čerli ta┼č─▒n kar─▒┼č─▒m─▒ndan olu┼čan tak─▒lar olarak tan─▒ml─▒yor.

 

Web sitelerinin renginde çekicilik var!

Top Design’─▒n, web sitesi tasar─▒m─▒yla ilgili dü┼čünceler hakk─▒nda daha fazla bilgi edinmek için ABD'deki 500 tüketiciyle yapt─▒─č─▒ anketin sonuçlar─▒na göre, tüketicilerin yakla┼č─▒k be┼čte ikisi (%39) di─čer görsel ö─čelere k─▒yasla i┼čletme web sitelerinde en çok renk ┼čemalar─▒n─▒ dikkat çekici buluyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verileri, tüketicilerin neredeyse yar─▒s─▒n─▒n (%46) i┼čletmelerin web sitelerinde mavi rengi görmek istedi─čini ortaya koyuyor. Ancak bu durum ya┼č ve cinsiyet gibi demografik özelliklere göre de─či┼čkenlik gösterebiliyor. Buna göre, kad─▒nlar─▒n %26's─▒ sar─▒y─▒, erkeklerin ise %23'ü turuncuyu ┼čirketlerin web sitelerinde kullanmamas─▒ gerekti─čine inan─▒yor. Mor ise (%43), 18-24 ya┼č aras─▒ ki┼čilerin favori rengi olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor. 

 

#─░lginç Bilgi   

Dünyan─▒n dört bir yan─▒ndaki ba┼čar─▒s─▒z ürün ve hizmetlerden olu┼čan koleksiyona sahip bir "Ba┼čar─▒s─▒zl─▒k Müzesi" (Museum of Failure) vard─▒r.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest