Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #48: Sanal asistanım benim, biricik sevgilim...

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Jun 17, 2021 - 4 min read
Kimola Bülten #48: Sanal asistanım benim, biricik sevgilim...

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan pandemi süreci içgörüleri, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒n─▒ kapsayan, bu haftan─▒n öne ç─▒kan içerikleri sizlerle! Haftal─▒k bültenimize abone olmak isterseniz ┼ču linkten abone olabilir, Kimola'dan tüketici içgörüleri edinmek ve tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒m─▒z hakk─▒nda daha fazla bilgi almak isterseniz de ┼ču linkten bize ula┼čabilirsiniz.

─░çgörülü bir hafta olsun!

 

­čÄë Kimola Blog'dan: Ye┼čil Tüketim: Ye┼čili kim seviyor?

Gülnur Tumbat


Di─čer Aç─▒
Gülnur Tumbat, PH.D'den makaleler 
San Francisco State University
 
Tüketici davran─▒┼č─▒n─▒ anlamaya çal─▒┼čmak hem karma┼č─▒k hem de oldukça disiplin gerektiren bir çabad─▒r. Ara┼čt─▒rmac─▒lar, nedenleri ve nas─▒llar─▒ anlayabilmek için, yani tüketici davran─▒┼č─▒ hakk─▒nda "biraz" bilgiye sahip olabilmek için çe┼čitli teoriler ve bak─▒┼č aç─▒lar─▒ndan yararlan─▒rlar.Ye┼čil tüketim, pazarlamac─▒lar─▒n, sosyologlar─▒n, ekonomistlerin, ileti┼čimcilerin ve farkl─▒ sektörlerdeki pek çok ki┼činin çe┼čitli motivasyonlarla ilgilendi─či önemli konulardan biridir. Tüketici davran─▒┼č─▒ konusunda önde gelen akademik yay─▒n kurulu┼člar─▒ndan biri olan Journal of Consumer Research'teki son makalelerden biri, ye┼čil tüketim davran─▒┼č─▒na (alg─▒lanan) sosyal s─▒n─▒f kimli─či perspektifinden bak─▒yor. Makalenin yazaralar─▒, orta s─▒n─▒f tüketicilerin, s─▒ras─▒yla dü┼čük ve yüksek s─▒n─▒f tüketicilere k─▒yasla ye┼čil tüketime daha yatk─▒n olduklar─▒n─▒ vurguluyor... Yaz─▒n─▒n tamam─▒n─▒ okumak için buraya t─▒klay─▒n─▒z.
 

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Tüketici: “Sanal asistanlar, ┼čubedeki personelle etkile┼čim kurmaktan daha iyi.

Phoenix Synergistics‘in 18 ya┼č ve üzeri 1.500 ABD'li tüketici ile yapt─▒─č─▒ ara┼čt─▒rma, bankalar─▒n yeni kanallara yat─▒r─▒m yaparken hangi seçeneklere odaklanmalar─▒ gerekti─čine ─▒┼č─▒k tutuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n ilginç verilerine göre, tüketiciler taraf─▒ndan metin tabanl─▒ ve görüntülü sohbet gibi dijital kanallar─▒n kullan─▒m─▒ 2019 y─▒l─▒na göre %10 artm─▒┼č durumda ve her iki kategoride de tüketici memnuniyeti %90’n─▒n üzerinde. Günümüzde tüketicilerin üçte birinden fazlas─▒ (%36) cep telefonlar─▒nda ya da bilgisayarlar─▒nda metin tabanl─▒ sohbeti kullan─▒rken, görüntülü sohbeti kullanan be┼č ki┼čiden üçü cep telefonlar─▒n─▒ tercih etmekte. Ek olarak, tüketiciler metin tabanl─▒ sohbeti ayda neredeyse 3 kez (2.9) kullan─▒yor ve en yüksek kullan─▒m (ayda 3.7 kez) 18-34 ya┼č aras─▒nda. Öte yandan, tüketicilerin metin tabanl─▒ sohbeti kullanma gerekçeleri, h─▒z (%40) ve kolayl─▒k (%38) olurken; görüntülü sohbeti kullanma gerekçeleri, h─▒z (%33) ve kiminle konu┼čtu─čunu görmek istemesi.

 

Tüketicinin önceli─či, ürün güvenli─či ve kullan─▒m kolayl─▒─č─▒.

Sidel için Ales Research taraf─▒ndan yap─▒lan ve 3.200'den fazla yeti┼čkin Avrupal─▒n─▒n ÔÇőÔÇőkat─▒ld─▒─č─▒ ara┼čt─▒rmada; tüketiciler, çevresel endi┼čelerini ve tutumlar─▒n─▒, genel içecek ambalaj─▒ gerekliliklerini, görsel beklentilerini ve ayr─▒ca ba─čl─▒ kapaklar─▒n dökme ve içme s─▒ras─▒nda kullan─▒labilirli─čine ili┼čkin bak─▒┼č aç─▒lar─▒n─▒ ifade ediyor. Ara┼čt─▒rman─▒n verilerine göre, tüketicilerin %60’─▒ndan fazlas─▒, at─▒k ay─▒rma ve azaltma konusunda kendi davran─▒┼člar─▒nda gerçekle┼čtirecekleri de─či┼čimle daha ye┼čil bir çevreye katk─▒ sa─člayaca─č─▒na inan─▒yor. Buna ek olarak, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %45’i ba─čl─▒ kapaklar─▒n ┼či┼čeye ba─čl─▒ kald─▒klar─▒ için kapak kayb─▒ riskini azaltt─▒─č─▒n─▒ ve dolay─▒s─▒yla kapaklar─▒n kirlenmesini veya kaybolmas─▒n─▒ engelledi─čini söylüyor. Öte yandan, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n sadece %26’s─▒ bu sayede plastik at─▒klar─▒n gerçekten azalaca─č─▒n─▒ dü┼čünüyor.

 

Yeni tüketici trendi: “Hibrit al─▒┼čveri┼č”

MDC Partners ad─▒na The Harris Poll taraf─▒ndan Kanada'da 18 ya┼č üstü 1.080 yeti┼čkin aras─▒nda çevrimiçi olarak gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, Kanada'n─▒n 11 Haziran'dan itibaren COVID-19 k─▒s─▒tlamalar─▒n─▒ gev┼četmesinin ard─▒ndan, markalara ve perakendecilere, de─či┼čen bir tüketici kitlesine hizmet sunma konusunda ipuçlar─▒ veriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n bulgular─▒na göre, pandemiden olumsuz etkilenmeyen Kanadal─▒lar─▒n %67’si, Amerikal─▒lar─▒n ise %66’s─▒ normal zamana k─▒yasla bu süreçte daha fazla birikim yapt─▒─č─▒n─▒ belirtiyor.  Ayr─▒ca, tüketicilerin yakla┼č─▒k dörtte üçü (%73), COVID-19’un al─▒┼čveri┼č yapma biçimlerini kal─▒c─▒ olarak de─či┼čtirdi─čini ve Kanadal─▒lar─▒n %66’s─▒ gelecekte hem dijital hem de yüzyüze (hibrit) al─▒┼čveri┼č deneyimi istedi─čini ifade ediyor.

 

Tehlike büyük ama kimse fark─▒nda de─čil!

Amerikan Dermatoloji Akademisi taraf─▒ndan yap─▒lan yeni bir ara┼čt─▒rmaya göre, Amerika’daki en yayg─▒n kanser türü cilt kanseri olmas─▒na ra─čmen, yeti┼čkinlerin yaln─▒zca üçte birinin hastal─▒─ča yakalanma konusunda endi┼čeli oldu─čunu ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n ilginç verileri, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n neredeyse yar─▒s─▒ (%49) cilt kanserini önlemekten ziyade güne┼č yan─▒─č─▒ndan kaç─▒nma konusunda, %32’sinin ise k─▒r─▒┼č─▒kl─▒klar─▒ önleme konusunda endi┼čeli oldu─čunu gösteriyor. Bulgular Amerikal─▒lar─▒n cilt kanserini ciddiye almad─▒─č─▒n─▒ gösterse de, uzmanlar her be┼č Amerikal─▒dan birinin cilt kanserine yakalanaca─č─▒n─▒ ve her gün neredeyse 20 ki┼činin en ölümcül cilt kanseri olan melonomdan hayat─▒n─▒ kaybedece─čini söylüyor.

 

Dijital patlama, pandemi kurallar─▒n─▒ geride b─▒rakacak!

Morning Consult taraf─▒ndan 22 pazarda ve  22 bin ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen küresel ara┼čt─▒rma, pandeminin tüketici güvenli─čine olan etkisini ele al─▒yor. Ara┼čt─▒rmaya kat─▒lan bireyler, pandemi sürecinde ortalama 15 yeni çevrimiçi hesap olu┼čturdu─čunu ve kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %44’ü bu hesaplar─▒ silmeyi ya da devre d─▒┼č─▒ b─▒rakmay─▒ planlamad─▒─č─▒n─▒ belirtiyor. Bununla beraber, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %82’si parola olu┼čtururken bazen kimlik bilgilerini yeniden kulland─▒─č─▒n─▒ söylüyor ve bu durum kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n güvenli olmayan hesaplar olu┼čturdu─čunu gösteriyor. Ara┼čt─▒rmadaki önemli bulgulardan bir di─čeri, Y Ku┼ča─č─▒’n─▒n yar─▒s─▒ndan fazlas─▒n─▒n (%51) fiziksel bir yeri aramak veya fiziksel bir yere gitmek yerine, potansiyel olarak güvenli olmayan bir uygulama veya web sitesi kullanarak sipari┼č vermeyi tercih ediyor olmas─▒. Bu da demek oluyor ki; kolayl─▒k, güvenlik ve gizlilikten daha önemli.

 

 

#─░lginç Bilgi     

Hiç ┼čüphesiz, en sinir bozucu seslerden biri olan sivrisinek v─▒z─▒lt─▒s─▒; sivrisineklerin saniyede yakla┼č─▒k 600 kez kanat ç─▒rpmas─▒ndan kaynaklan─▒yor.
Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest