Kimola Bülten #43: Sen tam bana göresin!

May 13, 2021 - 3 min read
Kimola Bülten #43: Sen tam bana göresin!

İletişim ve araştırma profesyonelleri için hazırlanan pandemi süreci içgörüleri, tüketicileri anlamaya yönelik araştırmalar ve tüketici verilerinin kullanım dünyasını kapsayan, bu haftanın öne çıkan içerikleri sizlerle! Haftalık bültenimize abone olmak isterseniz şu linkten abone olabilir, Kimola'dan tüketici içgörüleri edinmek ve tüketici araştırmalarımız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz de şu linkten bize ulaşabilirsiniz.

İçgörülü bir hafta olsun!

 

Araştırma ve Veri Dünyasında Bu Haftanın Öne Çıkanları

 

Tüketicilerin en büyük endişesi zihinsel sağlık

Euromonitor’ün gerçekleştirdiği, pandeminin, tüketicilerin sağlık; beslenme; ek gıda algısına ve satın alma alışkanlıklarına etkisini inceleyen araştırmaya göre, sağlık ve zindelik ile ilgili ürünlere (özellikle vitamin ve takviyelere) olan talep kalıcı. Araştırmaya göre, tüketicilerin %31’i gündelik olarak vitamin desteği aldığını belirtirken; ankete katılanların %42’si ise, 2021 yılında çevrim içi ya da bir uygulama aracılığıyla bir terapiste danıştığını ve bunu çok rahatlatıcı bulduğunu belirtti. Araştırmanın ortaya koyduğu ilginç verilerden biri ise, tüketicilere, sağlıklı olmanın onlara ne ifade ettiği sorulduğunda, %64’ü en büyük endişesi olarak, zihinsel sağlığı dile getirdi. 

 

Pandemi, tüketicilerin araba satın alma tercihini etkiliyor

Arabam.com’un, 3048 katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların %50’si, kapanma sürecinde araba satın almayı veya satmayı düşünüyor. Ayrıca, tüketicilerin %33’üne göre, kapanma süreci, ikinci el araba fiyatlarını artıracak. Katılımcılara göre bu durumun öne çıkan sebeplerinden biri, tam kapanma bittiğinde araba talebinde görülecek artış. Konu sıfır arabalar olduğunda da, tüketici yorumları benzer bir içgörü ortaya koyuyor. Tüketicilerin %40’ı, kapanma sürecinin, sıfır araç fiyatlarını artıracağını düşünürken; katılımcıların %34'ü, bu durumun kurdaki dalgalanmalardan kaynaklanacağını belirtiyor.

 

Tüketiciler alışverişlerini ürüne göre belirliyor

Forbes’un Qualtrics XM Enstitüsü ekibinin, 18 ülkeden ve farklı sektörlerdeki 17.000’den fazla tüketicinin davranış ve tutumlarını incelediği araştırma, tüketicilerin pandemi sonrası markalardan taleplerini ortaya koyar nitelikte. Araştırmaya göre, tüketiciler alışveriş için marka seçimini farklı kriterlere göre yapıyor. Araştırmada, tüketicilerin %43’ünün alışveriş için firma seçimini ürüne göre yaptığı dikkat çekiyor. Tüketicilerin bu motivasyonunu, %23 ile olumlu müşteri deneyimi; %18 ile fiyat takip ediyor. Markaların topluma sağladığı fayda ise, %16 ile tüketici tercihlerini en az etkileyen kriter.

 

Tüketiciler güçlü markaları tercih ediyor

Meyocks’un, 18 yaş ve üzeri 1523 Amerikalı ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre, günümüz tüketicilerinin %88’i, markalardan değerli bilgiler elde etmek istediğini söylerken; %75’i markaların müşterilere ilham vermek için çalışması gerektiğini, %75’i ise markaların müşterilerini savunması gerektiğini ifade ediyor. Araştırmada göze çarpan bir diğer veriye göre, tüketicilerin %56’sı inançları ile uyuşmayan bir markadan ürün satın almayı bırakacağını belirtiyor. Öte yandan tüketicilerin %57’si inandıkları ve güçlü hissettikleri şeyleri destekleyen markalara daha fazla ödeme yapabileceklerini söylüyor.

 

Tüketicilerin Amazon’dan yaptığı alışverişte suçluluk duygusu var

Advanis tarafından yapılan ve 2142 Amerikalı tüketicinin katıldığı Sitecore anketi, Baby Boomers ile genç kuşak tüketiciler arasındaki farkı bir başka açıdan ele alıyor. Araştırmanın verilerine göre, pandemi sürecinde, Baby Boomer kuşağının %86’sı Amazon’dan yaptığı alışverişten suçluluk hissetmiyorken; Z kuşağının %43’ü, Y kuşağının %37’si ve X kuşağının ise %34’ü, sosyal ve çevresel hedefleri olan daha küçük şirketleri desteklemediklerini düşünerek, suçluluk hissettiğini belirtiyor. Buna ek olarak, Amazon tüketicilerinin %40’ı alışveriş miktarını azaltacağını; bazı tüketiciler ise ürünlerin düşük kaliteli oluşu veya diğer markaların sunduğu seçeneklerin daha cazip gelmesi gibi sebeplerden Amazon’dan ayrılacağını belirtiyor.

 

Tüketiciler sayfa hatalarını sevmiyor

Fullstory’nin gerçekleştirdiği, pandemi sürecinde dijitalleşmenin etkilerini ele alan araştırmaya göre, tüketicinin dijital alışkanlıkları kalıcı. Araştırmanın öne çıkan sonuçları, katılımcıların %65’inin, bir web sitesi veya mobil uygulama kullanırken bir sorun yaşadığında, o işletmeye olan güveninin azaldığını ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %83'üne göre, iyi bir çevrim içi deneyimin en önemli faktörlerinden biri, yapmayı amaçladığı şeyi hızlı bir şekilde tamamlayabilmek. Araştırmanın ortaya koyduğu ilginç verilerden bir diğeri de tüketicilerin çevrim içi ortamlarda karşılaştığı en sinir bozucu sorunun, sayfa hataları olması.

 

 

İlginç Bilgiler        

Facebook tarafından birbirleriyle konuşmak için oluşturulmuş iki AI sohbet robotu, kendileri için oluşturdukları bir dilde iletişim kurmaya başladıktan sonra kapatıldılar.
Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest