Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #43: Sen tam bana göresin!

May 13, 2021 - 3 min read
Kimola Bülten #43: Sen tam bana göresin!

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan pandemi süreci içgörüleri, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒n─▒ kapsayan, bu haftan─▒n öne ç─▒kan içerikleri sizlerle! Haftal─▒k bültenimize abone olmak isterseniz ┼ču linkten abone olabilir, Kimola'dan tüketici içgörüleri edinmek ve tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒m─▒z hakk─▒nda daha fazla bilgi almak isterseniz de ┼ču linkten bize ula┼čabilirsiniz.

─░çgörülü bir hafta olsun!

 

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

 

Tüketicilerin %64'ünün en büyük endi┼česi zihinsel sa─čl─▒k.

Euromonitor’ün gerçekle┼čtirdi─či, pandeminin, tüketicilerin sa─čl─▒k; beslenme; ek g─▒da alg─▒s─▒na ve sat─▒n alma al─▒┼čkanl─▒klar─▒na etkisini inceleyen ara┼čt─▒rmaya göre, sa─čl─▒k ve zindelik ile ilgili ürünlere (özellikle vitamin ve takviyelere) olan talep kal─▒c─▒. Ara┼čt─▒rmaya göre, tüketicilerin %31’i gündelik olarak vitamin deste─či ald─▒─č─▒n─▒ belirtirken; ankete kat─▒lanlar─▒n %42’si ise, 2021 y─▒l─▒nda çevrim içi ya da bir uygulama arac─▒l─▒─č─▒yla bir terapiste dan─▒┼čt─▒─č─▒n─▒ ve bunu çok rahatlat─▒c─▒ buldu─čunu belirtti. Ara┼čt─▒rman─▒n ortaya koydu─ču ilginç verilerden biri ise, tüketicilere, sa─čl─▒kl─▒ olman─▒n onlara ne ifade etti─či soruldu─čunda, %64’ü en büyük endi┼česi olarak, zihinsel sa─čl─▒─č─▒ dile getirdi. 

 

Kapanma süreci, tüketicilerin, araba sat─▒n alma tercihini etkiliyor.

Arabam.com’un, 3048 kat─▒l─▒mc─▒ ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rmaya göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %50’si, kapanma sürecinde araba sat─▒n almay─▒ veya satmay─▒ dü┼čünüyor. Ayr─▒ca, tüketicilerin %33’üne göre, kapanma süreci, ikinci el araba fiyatlar─▒n─▒ art─▒racak. Kat─▒l─▒mc─▒lara göre bu durumun öne ç─▒kan sebeplerinden biri, tam kapanma bitti─činde araba talebinde görülecek art─▒┼č. Konu s─▒f─▒r arabalar oldu─čunda da, tüketici yorumlar─▒ benzer bir içgörü ortaya koyuyor. Tüketicilerin %40’─▒, kapanma sürecinin, s─▒f─▒r araç fiyatlar─▒n─▒ art─▒raca─č─▒n─▒ dü┼čünürken; kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %34'ü, bu durumun kurdaki dalgalanmalardan kaynaklanaca─č─▒n─▒ belirtiyor.

 

Tüketicilerin %43’ü al─▒┼čveri┼č yapaca─č─▒ markay─▒, ürüne göre belirliyor.

Forbes’un Qualtrics XM Enstitüsü ekibinin, 18 ülkeden ve farkl─▒ sektörlerdeki 17.000’den fazla tüketicinin davran─▒┼č ve tutumlar─▒n─▒ inceledi─či ara┼čt─▒rma, tüketicilerin pandemi sonras─▒ markalardan taleplerini ortaya koyar nitelikte. Ara┼čt─▒rmaya göre, tüketiciler al─▒┼čveri┼č için marka seçimini farkl─▒ kriterlere göre yap─▒yor. Ara┼čt─▒rmada, tüketicilerin %43’ünün al─▒┼čveri┼č için firma seçimini ürüne göre yapt─▒─č─▒ dikkat çekiyor. Tüketicilerin bu motivasyonunu, %23 ile olumlu mü┼čteri deneyimi; %18 ile fiyat takip ediyor. Markalar─▒n topluma sa─člad─▒─č─▒ fayda ise, %16 ile tüketici tercihlerini en az etkileyen kriter.

 

Tüketiciler, "ak─▒l hocas─▒ markalar" istiyor.

Meyocks’un, 18 ya┼č ve üzeri 1523 Amerikal─▒ ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rmaya göre, günümüz tüketicilerinin %88’i, markalardan de─čerli bilgiler elde etmek istedi─čini söylerken; %75’i markalar─▒n mü┼čterilere ilham vermek için çal─▒┼čmas─▒ gerekti─čini, %75’i ise markalar─▒n mü┼čterilerini savunmas─▒ gerekti─čini ifade ediyor. Ara┼čt─▒rmada göze çarpan bir di─čer veriye göre, tüketicilerin %56’s─▒ inançlar─▒ ile uyu┼čmayan bir markadan ürün sat─▒n almay─▒ b─▒rakaca─č─▒n─▒ belirtiyor. Öte yandan tüketicilerin %57’si inand─▒klar─▒ ve güçlü hissettikleri ┼čeyleri destekleyen markalara daha fazla ödeme yapabileceklerini söylüyor.

 

Tüketicilerin suçluluk duygusu Amazon’un kalesini sars─▒yor.

Advanis taraf─▒ndan yap─▒lan ve 2142 Amerikal─▒ tüketicinin kat─▒ld─▒─č─▒ Sitecore anketi, Baby Boomers ile genç ku┼čak tüketiciler aras─▒ndaki fark─▒ bir ba┼čka aç─▒dan ele al─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n verilerine göre, pandemi sürecinde, Baby Boomer ku┼ča─č─▒n─▒n %86’s─▒ Amazon’dan yapt─▒─č─▒ al─▒┼čveri┼čten suçluluk hissetmiyorken; Z ku┼ča─č─▒n─▒n %43’ü, Y ku┼ča─č─▒n─▒n %37’si ve X ku┼ča─č─▒n─▒n ise %34’ü, sosyal ve çevresel hedefleri olan daha küçük ┼čirketleri desteklemediklerini dü┼čünerek, suçluluk hissetti─čini belirtiyor. Buna ek olarak, Amazon tüketicilerinin %40’─▒ al─▒┼čveri┼č miktar─▒n─▒ azaltaca─č─▒n─▒; baz─▒ tüketiciler ise ürünlerin dü┼čük kaliteli olu┼ču veya di─čer markalar─▒n sundu─ču seçeneklerin daha cazip gelmesi gibi sebeplerden Amazon’dan ayr─▒laca─č─▒n─▒ belirtiyor.

 

Tüketicilerin çevrim içi ortamlarda kar┼č─▒la┼čt─▒─č─▒ en sinir bozucu sorun: Sayfa hatalar─▒.

Fullstory’nin gerçekle┼čtirdi─či, pandemi sürecinde dijitalle┼čmenin etkilerini ele alan ara┼čt─▒rmaya göre, tüketicinin dijital al─▒┼čkanl─▒klar─▒ kal─▒c─▒. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan sonuçlar─▒, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %65’inin, bir web sitesi veya mobil uygulama kullan─▒rken bir sorun ya┼čad─▒─č─▒nda, o i┼čletmeye olan güveninin azald─▒─č─▒n─▒ ortaya koydu. Ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n %83'üne göre, iyi bir çevrim içi deneyimin en önemli faktörlerinden biri, yapmay─▒ amaçlad─▒─č─▒ ┼čeyi h─▒zl─▒ bir ┼čekilde tamamlayabilmek. Ara┼čt─▒rman─▒n ortaya koydu─ču ilginç verilerden bir di─čeri de tüketicilerin çevrim içi ortamlarda kar┼č─▒la┼čt─▒─č─▒ en sinir bozucu sorunun, sayfa hatalar─▒ olmas─▒.

 

 

#─░lginç Bilgi        

Facebook taraf─▒ndan birbirleriyle konu┼čmak için olu┼čturulmu┼č iki AI sohbet robotu, kendileri için olu┼čturduklar─▒ bir dilde ileti┼čim kurmaya ba┼člad─▒ktan sonra kapat─▒ld─▒lar.
Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest