Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten 126#: 🤔Dünyayı badem sütü mü yönetiyor?

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Apr 03, 2023 - 4 min read
Kimola Bülten 126#: 🤔Dünyayı badem sütü mü yönetiyor?

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle! Ayr─▒ca bu bülteni podcast olarak dinleyebilirsiniz!

­čÄž Spotify'da dinlemek için buraya t─▒klayabilirsiniz.

Verizekal─▒lar Podcast - Bülten Banner

 

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Tüketicinin badem ve yulaf sütü trendi yükseliyor.

McKinsey’in ABD’de 1.217 tüketici ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, süt ürünleri tüketiminin nabz─▒n─▒ tutuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan bulgular─▒na göre, tüketicilerin %71’i süt ürünlerini tüketirken, tüketicilerin yaln─▒zca %5’i alternatiflerini tüketiyor. Neredeyse dörtte biri ise, her ikisini de tüketiyor. Öte yandan süt ürünleri alternatiflerinin tüketimi zaman içinde artmaya devam ediyor. Bitki bazl─▒ ürünler tüketen insanlar─▒n %45'i önümüzdeki üç y─▒l içinde bu tür tüketimi art─▒rmay─▒ planl─▒yor. Bitki bazl─▒ tüketim art─▒yor olsa da, alt kategorilerinde gelgitler var. Örne─čin, bitki bazl─▒ içeceklerde soya sütü, badem sütü ve yulaf sütü gibi di─čer alternatiflere kar┼č─▒ pazar pay─▒n─▒ kaybetmi┼č durumda. Bu süt ürünleri için ne anlama geliyor? Genel olarak, süt ürünlerine ba─čl─▒l─▒k kar─▒┼č─▒k görünüyor: bitki bazl─▒ alternatifleri deneyen tüketicilerin %49'u süt ürünlerini tüketmeyi b─▒rakt─▒ veya eskisinden daha az tüketirken, yaln─▒zca yakla┼č─▒k %45'i normal süt ürünleri tüketimine devam etmeyi planl─▒yor.

 

Gen Z'nin i┼č hayat─▒nda yenilikçi yakla┼č─▒m─▒: De─čerlerine ba─čl─▒l─▒k ve sosyal aktivizm

Oliver Wyman Forum ve The News Movement taraf─▒ndan ABD ve ─░ngiltere'de 10.000 Gen Z'nin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen bir ara┼čt─▒rmaya göre, Gen Z'nin kariyerlerinde de─čerlerini yans─▒tan daha dirençli ve pragmatik bir yakla┼č─▒m benimsedi─či görülüyor. Gen Z, cinsiyet de─či┼čkenli─čine aç─▒k ve farkl─▒l─▒klar─▒n─▒ kutlayan, iklim de─či┼čikli─či, cinsiyet çe┼čitlili─či ve gelir e┼čitsizli─čine kar┼č─▒ mücadele eden ┼čirketleri ve markalar─▒ tercih ediyor. Di─čer nesillere göre, Gen Z mitinglere ve belirli ┼čirketleri protesto etmeye daha yatk─▒n ve bu mücadeleyi i┼čyerlerine ta┼č─▒maktan çekinmiyorlar. Ayr─▒ca, neredeyse %40'─▒ i┼čyerinde cinsiyet çe┼čitlili─či hakk─▒nda konu┼čmaktan çekinmezken, di─čer nesillerin sadece %24'ü bunu yapaca─č─▒n─▒ söylüyor. Gen Z'nin i┼čverenlerinin bu konu┼čmalara kat─▒lmas─▒n─▒ ve kapsay─▒c─▒ faydalar sa─člamas─▒n─▒ bekledi─či görülüyor. Hatta %20'si, i┼čverenlerin sosyal konulara dahil olmamas─▒ durumunda ba┼čka i┼člere yönelebileceklerini söylüyor.

 

Tüketicilerin %78'i markalar─▒n uygulamalar─▒na daha s─▒k sar─▒l─▒yor.

Airship taraf─▒ndan 10 ülkeden 11.000 tüketicinin kat─▒l─▒m─▒yla yap─▒lan ara┼čt─▒rmada, tüketicilerin %78'i perakendecilerin mobil uygulamalar─▒n─▒ geçen y─▒la göre daha s─▒k veya ayn─▒ s─▒kl─▒kta kullan─▒yor. Bu perakende uygulamalar─▒na olan tercih, ya┼č gruplar─▒ ve hane gelir düzeyleri aras─▒nda de─či┼čiyor. Jenerasyona göre, Milenyum ku┼ča─č─▒ (%81) ve Gen X (%79) perakende uygulamalar─▒n─▒ geçen y─▒la göre daha s─▒k veya ayn─▒ s─▒kl─▒kta kulland─▒klar─▒n─▒ bildirirken, bunu %72'lik oranla Gen Z ve Baby Boomers takip ediyor. Yüksek hane gelirli tüketiciler, perakende uygulamalar─▒n─▒n düzenli kullan─▒m─▒nda %82'lik bir oranla önde giderken, orta gelirli kesim %79 ve dü┼čük gelirli kesim %75 oran─▒nda perakende uygulamalar─▒n─▒ düzenli olarak kullan─▒yor. Ayr─▒ca, perakendecilerin mobil uygulamalar─▒n─▒ kullanarak al─▒┼čveri┼č yapmak, geçen seneye göre en fazla art─▒┼č gösteren aktivitelerden biri. Ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n %74'ü, fiziksel ma─čazalar─▒nda al─▒┼čveri┼č yaparken markan─▒n mobil uygulamas─▒n─▒ kullanacaklar─▒n─▒ belirtiyor.

 

Tüketiciler çok kanall─▒ bir al─▒┼čveri┼č deneyimi istiyor.

Synchrony adl─▒ tüketici finansman ┼čirketinin 1.000 Amerikal─▒ tüketici üzerinde yapt─▒─č─▒ bir ara┼čt─▒rmaya göre, 2030'a kadar tüketicilerin %80'den fazlas─▒ kendilerine özel haz─▒rlanm─▒┼č deneyimler bekliyor. Ayr─▒ca, tüketicilerin %62'si ma─čazalar─▒n daha az seçenek sunmas─▒ durumunda al─▒┼čveri┼č deneyimlerinin daha basit hale gelece─čine inan─▒yor. Ara┼čt─▒rma, tüketicilerin daha ki┼čiselle┼čtirilmi┼č bir deneyim beklentilerinin yan─▒ s─▒ra, birçok marka aras─▒nda ortak tekliflerin bulundu─ču çok kanall─▒ bir al─▒┼čveri┼č deneyimi de beklediklerini ortaya koyuyor. Örne─čin, ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n %42'sinin, markalar─▒n bir konser bileti sat─▒n al─▒m─▒n─▒ mü┼čterinin takvimine ba─člayan ve etkinlik için bir k─▒yafet ve nereden sat─▒n al─▒naca─č─▒n─▒ öneren bir uygulama gibi bir dizi ba─člant─▒l─▒ al─▒┼čveri┼č seçene─či sundu─ču gelecekteki deneyimlere kaydolma veya kat─▒lma olas─▒l─▒─č─▒ yüksek.

 

Sat─▒n alma kararlar─▒ndaki kilit faktörler: Teslimat maliyeti, iade kolayl─▒─č─▒ ve takip güncellemeleri

Auctane taraf─▒ndan yap─▒lan küresel bir ara┼čt─▒rmaya göre, tüketicilerin %41'i çevrimiçi al─▒┼čveri┼č yaparken teslimat maliyetinin en önemli faktör oldu─čunu söylüyor. Ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n %61'i, yüksek nakliye maliyetlerinin markayla al─▒┼čveri┼č yapma olas─▒l─▒─č─▒n─▒ azaltaca─č─▒n─▒ belirtirken, sadece %6's─▒ h─▒zl─▒ teslimat─▒n standart olarak beklendi─čini ifade ediyor. Ara┼čt─▒rmaya göre, tüketicilerin %44'ü iade i┼čleminin zorlu─ču nedeniyle markayla al─▒┼čveri┼č yapmama e─čilimindeyken, %81'i iadelerin ücretsiz olmas─▒ gerekti─čini dü┼čünüyor. Ayr─▒ca, ara┼čt─▒rmaya kat─▒lan her 10 tüketiciden dördü (%42), sipari┼č durumunun de─či┼čip de─či┼čmedi─čine bak─▒lmaks─▒z─▒n günlük olarak takip güncellemeleri istiyor.

 

Tüketiciler, güzellik ve kozmetik al─▒┼čveri┼člerinde rehberlik istiyor.

Space 48 taraf─▒ndan yap─▒lan ara┼čt─▒rmaya göre, tüketiciler çevrimiçi olarak güzellik ürünleri sat─▒n al─▒rken ürün sayfalar─▒ndaki kaliteli bilgilerin önemli oldu─čunu belirtiyor. Ayr─▒nt─▒l─▒ ürün aç─▒klamalar─▒, içerik bilgileri, kullan─▒m talimatlar─▒ ve ürünün boyutunu ve dokusunu gösteren görseller tüketicilerin ilgisini çekiyor. Ayr─▒ca tüketiciler, önceden deneyimlemi┼č mü┼čterilerin yorumlar─▒n─▒ okuyarak ürünleri kar┼č─▒la┼čt─▒rmak istiyorlar. Bu ba─člamda %44'ü yeni cilt bak─▒m─▒, güzellik ve bak─▒m ipuçlar─▒n─▒ ö─črenmek için Youtube'da video izliyor. %40'─▒ ise, Instagram'─▒ yeni cilt bak─▒m─▒, güzellik ve bak─▒m ürünlerini ke┼čfetmek için kullan─▒yor. Öte yandan %60'─▒, güzellik ürünleri sat─▒n al─▒rken kar┼č─▒la┼čt─▒klar─▒ en büyük zorluk olarak ideal rengi bulmak için yard─▒ma ihtiyaç duyduklar─▒n─▒ belirtiyor ve %62'si, ihtiyaçlar─▒ için do─čru ürünleri öneren test benzeri çevrimiçi bir deneyim sunan bir markadan al─▒┼čveri┼č yapaca─č─▒n─▒ belirtiyor.

Kimola'dan Haftan─▒n Meraklar─▒

­čĄö  Süt içmeyi veya süt ürünleri tüketmeyi b─▒rakanlar aras─▒nda süt alternatiflerine geçi┼č yapan var m─▒? E─čer cevab─▒n─▒z evet ise, alternatif ürünleri ne zaman ve neye göre seçtilniz?
Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest