Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten 120#:Ünlüyüm, ünlüsün, ünlüler!

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Dec 23, 2022 - 3 min read
Kimola Bülten 120#:Ünlüyüm, ünlüsün, ünlüler!

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle! Ayr─▒ca bu bülteni podcast olarak dinleyebilirsiniz!

­čÄž Spotify'da dinlemek için buraya t─▒klayabilirsiniz.

Verizekal─▒lar Podcast 2.3: Ünlüyüm, ünlüsün, ünlüler!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

YouTuber'l─▒kta iyi para var diyorlar.

YouTube Shorts ad─▒na OnePoll taraf─▒ndan 2.000 ABD’li ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rmaya göre, insanlar içerik üreterek ünlü olabilece─čini dü┼čünüyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken bulgular─▒na göre, her 10 ki┼čiden 4'ü içerikleri nedeniyle sosyal medyada viral olabilece─čine inan─▒yor. Olas─▒l─▒k da yüksek çünkü içerik olu┼čturma ┼ču anda en çok büyüyen sektör ve günün her saati birini süperstar yap─▒yor. Öte yandan kat─▒l─▒mc─▒lara neden viral olmak istedikleri soruldu─čunda; %39’u buradan iyi para kazanabilece─čini dü┼čünüyor. Buna kar┼č─▒n, %37’si izleyiciler için bir ┼čeyler yaratma konusunda tutkuluyken, %35'i kendi i┼činin patronu olmak istedi─činden içerik üreticisi olmak istiyor.

 

Her 3 tüketiciden 2'si yapay y─▒lba┼č─▒ a─čac─▒ alacak.

YouGov’un Birle┼čik Krall─▒k’ta 1.647 yeti┼čkin ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, tüketicilerin y─▒lba┼č─▒ a─čac─▒ tercihlerini inceliyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, Noel'i kutlayanlar─▒n yaln─▒zca %15'i bu y─▒l gerçek bir a─čaç sat─▒n alaca─č─▒n─▒ söylerken; 10 ki┼čiden 6's─▒ (%60) zaten sahip olduklar─▒ yapay bir a─čac─▒ kullanacaklar─▒n─▒ söylüyor. %7’lik bir kesim ise yapay bir a─čaç almay─▒ planl─▒yor. 18 - 24 ya┼č aras─▒ndaki ki┼čilerin gerçek bir y─▒lba┼č─▒ a─čac─▒ ile kutlama yapma olas─▒l─▒─č─▒ ise daha yüksek. Bunun muhtemel nedeni ise; eski neslin daha önceden yapay bir a─čaç sat─▒n alm─▒┼č olmas─▒. Öte yandan kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%54) her y─▒l yapay bir a─čaca sahip olman─▒n gerçek bir a─čaca sahip olmaktan daha çevre dostu oldu─čunu dü┼čünürken, yaln─▒zca %16's─▒ gerçek bir a─čac─▒n daha ye┼čil bir seçenek oldu─čuna inan─▒yor.

 

Sosyal medyadaki hesap çar┼č─▒ya uymuyor.

Jungle Scout taraf─▒ndan ABD’de 1.000 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilen Tüketici E─čilimleri Ara┼čt─▒rmas─▒, harcama davran─▒┼člar─▒n─▒n ve tercihlerinin zaman içinde ve güncel olaylarla ba─člant─▒l─▒ olarak nas─▒l de─či┼čti─čini gözler önüne seriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken içgörülerine göre, tüketicilerin %20'si sosyal medyadan hediye fikirleri al─▒yor. Hediyeler için en çok ilham al─▒nan mecralar─▒n ba┼č─▒nda ise, Facebook (%70), Instagram (%69) ve TikTok (%67) geliyor. Tüketici ilham almas─▒na al─▒yor da, sosyal medyadaki hesap çar┼č─▒ya pek uymuyor gibi. Tüketicilerin %93'ünden fazlas─▒ günlük al─▒┼čveri┼člerinde daha yüksek fiyatlar─▒ fark etti─čini belirtiyor. Hal böyle olunca daha fazla tüketici yeni y─▒lda mali durumlar─▒na odaklan─▒yor ve tüketici önceliklerinde bir önceki y─▒lda 6. s─▒rada yer alan finans 4. s─▒raya yükseliyor.

 

“Klasik” viral reklamlar, genç ku┼ča─č─▒n ilgisini çekmiyor.

─░nternet kullanan hemen hemen herkesin meme’ler hakk─▒nda bir fikri vard─▒r. Özellikle genç ku┼čaklar için meme’ler ba┼čl─▒ ba┼č─▒na bir dil. Peki sürekli olarak mü┼čterilere ula┼čman─▒n yeni ve daha iyi yollar─▒n─▒ arayan pazarlamac─▒lar, daha olumlu sonuçlar elde etmek için meme’leri kullanmal─▒ m─▒? Global Web Index taraf─▒ndan yap─▒lan bir ara┼čt─▒rma buna cevap niteli─činde. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre tüketicilerin %59'u, meme'lerin pazarlama için kullan─▒lmas─▒n─▒ görmekten ho┼čland─▒klar─▒n─▒ söylüyor. Bu ara┼čt─▒rmaya yan─▒t veren genç kat─▒l─▒mc─▒lar, markalar─▒n genç, cesur ve e─členceli olmas─▒ gerekti─či konusunda hemfikir. Zihinlerinde bu alg─▒n─▒n olu┼čmas─▒ için de meme payla┼č─▒m─▒n─▒n önemli oldu─čunu dü┼čünüyorlar.

 

Kötü web sitesi tüketiciyi al─▒┼čveri┼čten so─čutuyor.

Storyblok ad─▒na OnePoll taraf─▒ndan ABD ve Avrupa'da 6.000 çevrimiçi al─▒┼čveri┼č yapan ki┼čiyle gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, tüketicilerin kötü web siteleri nedeniyle y─▒lda ortalama 5 sat─▒n alma i┼čleminden vazgeçti─čini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken ç─▒kt─▒lar─▒na göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %42'si bir web sitesinde kal─▒p kalmamaya 10 saniye içinde karar verdi─čini söylerken, %20'si 5 saniye içinde karar veriyor. Bir e-ticaret sitesinden ayr─▒lmalar─▒n─▒n ana nedenleri soruldu─čunda, %37'si s─▒n─▒rl─▒ ödeme seçenekleri, ard─▒ndan zay─▒f gezinme veya kötü sayfa düzeni (%37) ve yava┼č yükleme h─▒z─▒ (%33) oldu─čunu söylüyor. Avrupal─▒lar─▒n %18'ine k─▒yasla Amerikal─▒lar─▒n %42'si en az bir kez web sitesinin çok kötü tasarlanm─▒┼č olmas─▒ nedeniyle bir ürünü nereden sat─▒n ald─▒klar─▒n─▒ söylemekten utand─▒klar─▒n─▒ belirtiyor. Öte yandan, sohbet botlar─▒ gibi ekstra web sitesi özellikleri, tüketiciler için çok önemli görünmüyor ve yaln─▒zca %27'si bunlar─▒n önemli oldu─čunu dü┼čünüyor.

Kimola'dan Haftan─▒n Meraklar─▒

 

­čĄö Kaç izlenmeye ve takipçiye ula┼čan ki┼čiyi ünlü sayabiliriz?
Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest