Kimola Bülten 117#: Şimdi al, yaza giyersin.🛍️

Nov 14, 2022 - 3 min read
Kimola Bülten 117#: Şimdi al, yaza giyersin.🛍️

İletişim ve araştırma profesyonelleri için hazırlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik araştırmalar ve tüketici verilerinin kullanım dünyası ile ilgili bu haftanın öne çıkan haberleri sizlerle!

Geliştirme ekibimize Sr. Software Developer arıyoruz

eliştirme ekibimize katılacak Sr. Software Developer arıyoruz

50'den fazla ülkeden kullanıcısı olan, pazarlama ve araştırma profesyonelleri için iyi tasarlanmış ve özenle kodlanmış SaaS ürünler sunuyoruz. İnsanların sevdiği ve kullandığı ürünler yaratmaya bağımlı, tam zamanlı bir .Net Core yazılım geliştiricisi arıyoruz. Ürünlerimiz, kullandığımız teknolojiler ve pozisyon hakkında detaylı bilgi burada!🤗

Tedarik Zincirinin Alışveriş Sezonu İçin Önemi

10 ülkede 2.700'den fazla tüketici ile yapılan “2022 Loqate Holiday Shopping & Shipping Tüketici Güven Araştırması”, dünyanın önde gelen pazarlarındaki tüketici davranışları eğilimlerine ve beklentilerine mercek tutuyor. Araştırmanın dikkat çeken bulgularına göre, tedarik zinciri sorunları ve düşük envanter, tüketicileri alışıldık alışveriş sezonundan önce alışverişe başlamaya itiyor. Küresel olarak, %87'si sezonluk alışverişe Aralık'tan önce başlamayı planlıyor. ABD'de yanıt verenlerin %52'si bir perakendecinin ürün bulunabilirliğinin, sadakati etkilediğini belirtiyor. Ayrıca, katılımcıların endişelerini dile getirdiği bir diğer tedarik zinciri süreci de teslimat. %84’ü, paketlerin zamanında gelmesi konusunda endişeli ve çoğu geç teslimattan sonra ikinci bir şans vermeye istekli değil. Hatta, Baby Boomer'ların %46'sı geç teslimattan sonra bir perakendeciden satın alma olasılığı düşük olduğunu belirtiyor.

Tüketiciye Göre Paket Teslimatının Çevresel Etkisi

Merchants Fleet tarafından ABD’de 1.000 katılımcı ile gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, tüketiciler bu tatil sezonunda daha fazla çevrimiçi satın almayı planlarken ve çoğu tüketici, bu teslimatların gezegen üzerindeki etkisini düşünüyor. Araştırmanın dikkat çeken verileri, katılımcıların yarısından fazlasının (%55) bu tatil sezonunda geçen yıla göre daha fazla çevrimiçi ürün sipariş edeceğini gösteriyor. Diğer yandan, %70’ten fazlası paket teslimatının çevresel etkisine dikkat çekiyor ve çevresel etkinin en azından bir şekilde paket teslimat kararlarında etkili olduğunu belirtiyor. Ek olarak katılımcıların %48’i, elektrikli araçla teslimatı diğer yöntemlere tercih edeceğini söylüyor.

Perakendeciler İçin İadeler

Narvar’ın 2.023 tüketiciyle gerçekleştirdiği "2022 İade Durumu" ve "2022 İade Kıyaslama Raporu” iadelerin her yerde olduğunu, ancak perakendecilerin bunları nasıl yönettiğinin, işleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmanın kilit bulgularına göre, katılımcıların dörtte biri (%26), son altı ayda dörtten fazla ürünü iade ettiklerini ve bunların %46'sının giyim ve ayakkabı olduğunu söylüyor. Araştırmaya katılanların %37’si, en son çevrimiçi alışverişlerini üçüncü taraf bir konuma bırakarak iade ettiğini belirtiyor. Araştırma, tüketicilerin iade sürecinde çeşitliliğe ihtiyaç duyduğunu gözler önüne seriyor.

Kullanıcıların Dijital Yayın Platformlarından Beklentisi

Netflix ve Disney+ gibi büyük platformlar daha ucuz abonelik katmanları sunarak, şifre paylaşımına son verirken, ABD’de 765 kişi ile gerçekleştirilen NPR/Ipsos araştırması tüketicilerin dijital yayın hizmetleri hakkında karar verirken üç önemli kritere odaklandıklarını ortaya koyuyor: maliyet, içerik ve kullanım kolaylığı. Araştırmanın verilerine göre, kullanıcıların %92'si bir dijital yayın hizmetine abone olma kararlarında maliyetin önemli bir faktör olduğunu söylüyor. Bir hizmeti iptal etme veya bırakma kararlarındaki önemli faktörler sorulduğunda, %91'i bir kez daha maliyete dikkat çekiyor, bunu içerikte bir değişiklik olduğunda hizmeti iptal ettiğini belirten %83 izliyor. Dijital yayın içeriği için mevcut tüm seçeneklerde gezinme söz konusu olduğunda, kullanıcıların %69'u dijital yayın platformlarında çok fazla içerik olduğu konusunda hemfikir; %58'i ise mevcut içerik miktarı karşısında bunalmış hissediyor.

 

Rutin Kontrolleri İçin Telesağlık Tercihi

KeyCare’in daha önce en az bir telesağlık hizmetinden yaralanmış kişilerle gerçekleştirdiği yakın tarihli bir araştırma, telesağlığın popülaritesini ve rutin tedaviye ihtiyaç duyan hastalar arasında en iyi seçenek olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmanın dikkat çeken çıktılarına göre, katılımcılardan birkaç sağlık problemi için muayenehane veya telesağlık hizmeti arasında bir seçim yapmaları istendiğinde, neredeyse yarısı telesağlığı en iyi tercih olarak görüyor. Küçük ama acil sorunlar için, katılımcıların %41'i yine telesağlığı tercih ediyor. Ayrıca, kronik durumların rutin kontrolü için, araştırmaya katılanların %46'sı telesağlığın ten iyi seçenek olduğunu söylüyor ve neredeyse %43'ü ruh sağlığı muayeneleri için telesağlık hizmetinden yararlanmayı istiyor.

🤔 Acaba, e-ticarette iade edenlerin mi, üşenenlerin mi oranı daha fazla? 

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest